Как ще се справи ЕС с младежката безработица заради Covid-19

02.03.2021

Как ще се справи ЕС с младежката безработица заради Covid-19

За първи път след финансовата криза през 2008 - 2009 година безработицата сред младежите в ЕС се откроява като сериозен проблем. След мерките за справяне и овладяването на процеса, Covid-19 отново го катализира, засягайки всеки шести младеж, по данни на Европейската конфедерация на профсъюзите.

В цифри това е 17,1 на сто, като ръстът е именно в страните, засегнати по време и на финансовата криза. И ако тогава в Източна Европа и България безработицата се е явявала повече като проблем в предпенсионна възраст, как е сега коментира пред БНР депутатът Радан Кънев, член на комисията по заетост и социални въпроси в Европейския парламент:

„С все по-задълбочената интеграция на България в общоевропейския трудов пазар виждаме този феномен на младежка безработица и в нашите държави. И по-ниските нива на заетост, и по-ниското заплащане, непълното, несигурно работно време, различните форми на заетост, които не гарантират нито достатъчно доходи, нито достатъчно социални придобивки, нито наличието на здравно и пенсионно осигуряване“.

Без работа

Още през миналия март, когато у нас е обявено извънредно положение заради Covid-19, много от младежите в секторите на туризма, ресторантьорството и увеселителните заведения започват да се регистрират в Бюрата по труда.

Агенцията по заетостта обобщава, че от началото на корона-кризата до края на този януари около 26 хиляди младежи в страната са регистрирани като безработни. Това са 35 на сто от ползващите услугите на Агенцията по заетостта.

Препоръка на Европейския съвет

Активност и гъвкавост ще са сред основните качества, които ще трябва да насърчават и държавите-членки на ЕС у младите хора. Това заляга в приетата миналия октомври от Европейският съвет Препоръка за засилена младежка гаранция - мост към работни места. Как ще го правят в Бюрата по труда?

„Приоритетните мерки включват такива за създаване на работни места, както и различни начини за повишаване на активността – като консултации, предоставяне на съвети, застъпничество, професионално образование и обучение – по-специално чрез чиракуване или т.нар. дуално обучение. И чрез обмен на добри практики ще се цели засилването на съществуващите мрежи за млади предприемачи на национално и местно развнище“ - поясняват от Агенцията по заетостта.

Допълнителни средства от Европейския социален фонд

И ако всичко това трябва от разписани идеи да се превръща в реалност, в Европейския възстановителен план, в следващия многогодишен бюджет на ЕС и конкретно в бюджета за тази година се правят усилия една част от средствата по Европейския социален фонд да се насочат специално за справяне с младежките проблеми.

Един процент, който е от порядъка на една четвърт от сумите по Европейския социален фонд да бъдат задължително отделяни – особено в страните с висока безработица – само за проблема на младежката безработица и за постепенното укрепване на младежката гаранция – една дългосрочна политика на ЕС, чиято цел е в обозримо бъдеще да няма млади хора, които едновременно да не учат и да не работят.

Уроци за бъдещето

Как ще се разпределят тези средства зависи от националните власти, допълва евродепутатът. Мнението на редица експерти в областта на заетостта е, че Covid-19 само ускори процеси на трудовия пазар, като нарастване на дистанционната работа и дигитализацията на икономиката. Всеки от тях - изискващ различни компетенции и точно затова цъкащ като часовников механизъм за заетостта, ако не се действа навреме с мащабни инвестиции в образованието.