ЕП одобри обновения Европейски социален фонд

09.06.2021

ЕП ОДОБРИ ОБНОВЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Европейският парламент одобри правилата за функционирането на Европейския социален фонд + (ЕСФ+) до 2027. Новата програма с бюджет от 88 млрд. евро поставя акцент върху подпомагането на децата и на младите хора в борбата с бедността и безработицата в ЕС.

Фондът ще подпомага достъпа до безплатно образование, качествена храна и дом за децата. Той също така ще подкрепя организирането на практически стажове и обучения за безработни млади хора.

Социалните въпроси са главна грижа за мнозина. Европейският социален фонд + ще насърчава социалното приобщаване на хората, които са изгубили работата и доходите си, и ще осигурява храни и базисна помощ на най-нуждаещите се.

Европейският социален фонд e най-старият финансов инструмент на ЕС за подобряване на възможностите за работа на хората и за повишаване на техния стандарт на живот.

ЕС разпределя финансиране от фонда към държавите членки и общините. Средствата отиват за подобряване на заетостта, премахване на слабости в образованието, мерки срещу бедността и социалното изключване.

Бенефициенти са обикновено отделни хора ‒ работници; млади хора; хора, търсещи работа; хора в затруднено икономическо положение.

От финансиране могат да се възползват също така компании и организации.

Обновеният фонд обединява редица съществуващи програми:

  • Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост
  • Фонд за европейско подпомагане на хората в най-голяма нужда
  • Програма на ЕС за заетост и социални иновации.

ЕСФ+ ще инвестира в три главни области:

  • образование и обучение през целия живот
  • ефективност на пазара на труда и еднакъв достъп до качествени работни места
  • социално включване и борба срещу бедността.

Фондът ще подкрепя също така придобиването на умения, необходими за новите видове работа, които са свързани с прехода към "зелена" икономика и дигитализация.

Всяка държава членка ще трябва да задели достатъчно финансиране за справяне с детската бедност. Страните с високи нива на детска бедност ще трябва да изразходват поне 5% от ресурсите от ЕСФ+ за подпомагане на децата в различни области, от достъп до безплатно образование до получаване на прилична храна и жилище.

Страните с младежка безработица над средното ниво трябва да инвестират поне 12,5% от средствата за подпомагане на младите хора за намиране на работа.