Как да разберем дали офертата за работа в чужбина е измама

16.06.2021

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ОФЕРТАТА ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА Е ИЗМАМА

Инспекциите по труда на България и Франция планират извършване на съвместни/съгласувани проверки като част от общоевропейската кампания "Права през всички сезони"(#Rights4AllSeasons), съобщиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ГИТ/.

Проверките са предвидени за септември. В рамките на тях ще се осъществи контрол на френски работодатели, наели български сезонни работници, както и на фирми, свързани с изпращането им от България.

Кампанията, анонсирана вече от Агенцията по заетостта, стартира на 15 юни 2021 г. и ще продължи до края на октомври. ГИТ е основен партньор на Агенцията по заетостта за провеждането й у нас. Целта е да се повиши информираността на търсещите работа, работещи и работодатели за правата и задълженията им при сезонна заетост, както и да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от Европейския съюз.

Стартът на кампанията съвпада с периода на масово наемане на трансгранични сезонни работници. ИА ГИТ напомня отново на търсещите работа да бъдат особено внимателни при търсени на работа в чужбина. Предвид пандемията от КОВИД-19 желаещите да работят в чужбина трябва да бъдат наясно с условията за влизане в приемащата държава като част от противоепидемичните мерки. Такава информация се публикува постоянно на сайта на Министерството на външните работи.

Сигнал за възможна измама е, ако при уговаряне на заминаването и наемането работодателят отказва лична среща с работника или такава се провежда извън офиса. От търсещото работа лице не трябва да се искат такси и други плащания, свързани с уреждането на работата. Документите, под които се подписват търсещите работа, трябва да бъдат на разбираем за тях език. Всяко задържане на личните документи на хората е предупреждение, че те могат да попаднат в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.

За да е сигурен работникът, че всичко е изрядно с фирмата, която го изпраща, той може сам да провери дали тя има регистрация в Агенцията по заетостта като фирма посредник или предприятие, което осигурява временна работа. За целта той може да направи справка на сайта на АЗ, като списъците са публично достъпни.

Инспекцията по труда периодично публикува на сайта си полезна информация за търсещите работа в чужбина https://www.gli.government.bg/bg/node/11419. Специално за кампанията е създадена рубрика "Европейска кампания: Права през всички сезони" https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519.

Информация за условията на труд и живот в държавите членки на ЕС е публикувана и на сайта на EURES България, а информация на европейско ниво във връзка с кампанията ще се публикува и в сайта на Европейския орган по труда: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.