ДНЕС Е СВЕТОВЕН ДЕН НА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

27.06.2021

ДНЕС Е СВЕТОВЕН ДЕН НА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

През 2017 г. Общото събрание на ООН обявява 27 юни за Световен ден на микро-, малките и средните предприятия. Целта е да се повиши обществената информираност за техния принос в световната икономика и преодоляването на бедността, както и да се насърчат усилията за създаване на благоприятна бизнес среда за оцеляването и развитието им.

По данни на неправителствената организация Международен съвет за малкия бизнес микро-, малките и средните предприятия представляват над 90% от всички предприятия в света и осигуряват средно около 70% от общата заетост и 50% от брутния вътрешен продукт. Те са основен двигател на икономиката в повечето държави, и особено в развиващите се страни, като дават хляб на най-много хора от уязвимите социални групи.

В същото време днес те са най-засегнати от пандeмията от COVID-19 и се нуждаят най-силно от подкрепата на държавата и организациите за икономическо развитие.

В България по данни на НСИ през 2019 г. има 388 980 бр. микро предприятия (до 9 лица) с 691 496 заети; 25 204 бр. малки предприятия (10 - 49 лица) с 494 071 заети и 4738 бр. средни предприятия (50 – 249 лица) с 467 303 заети.