Обявите за работа могат да крият риск за трафик на хора

30.06.2021

ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА МОГАТ ДА КРИЯТ РИСК ЗА ТРАФИК НА ХОРА

Предвид факта, че началото на трафика на хора може да бъде и съблазнителна обява за работа, Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда се включват като партньори на кампанията "Не залагай съдбата си на карта".

Кампанията се организира от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"(ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT).

Kампанията ще се проведе в два периода: от 28 юни до 31 юли с фокус върху рисковете от въвличане в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и от 18 октомври до 30 ноември с акцент върху ползвателите на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик. В рамките на кампанията ще бъдат разпространени информационни материали и клипове с цел превенция и повишаване на информираността по темата.

Често сред предпоставките за попадане в трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация са рисковите инициативи за трудова реализация – най-вече в чужбина. За да се избегне рискът от попадане в трафик с цел трудова експлоатация, хората, търсещи работа зад граница - сезонна или постоянна, не следва да се договарят само в Интернет или извън офиса на този, който обещава заетост. Условията винаги следва да бъдат договорени в писмена форма и в никакъв случай не трябва да се предоставят личните документи на други лица.

Важни съвети и контакти за съдействие са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация”, където ще бъдат периодично добавяни и материали, свързани с кампанията „Не залагай съдбата си на карта”.

Инспекцията по труда периодично също публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им. В сайта на ИА ГИТ, в секцията "Дейност", рубрика "Информационни кампании" е създадена и подрубрика "Информационна кампания "Права през всички сезони". ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда.

Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикуват и в секцията "За работодатели и работещи", рубрика "Работа на български граждани в чужбина".

Подробности за кампанията са публикувани на сайта на Министерство на вътрешните работи, а повече информация за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора”, може да бъде намерена на интернет страниците на Националната комисия за борба с трафика на хора: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg.