УниКредит Булбанк: Ниските лихви ще се запазят в средносрочен план

05.10.2021

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: НИСКИТЕ ЛИХВИ ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН

Въпреки растящата инфлация банките очакват запазване на ниските лихви в средносрочен план. Това коментира на среща с журналисти Цветанка Минчева, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Тя посочи, че натискът на покачващите се цени провокира хората да търсят алтернативни инвестиции, като все по-често това са спестовни структурирани продукти. Минчева смята, че заради ниската доходност по депозитите се правят именно такива инвестиции.

„Още от 2003 г. фондовете Pioneer предлагат своите продукти чрез УниКредит Булбанк и докато в началото имаше минимален брой клиенти, през миналата година ръстът им е 40%, а с 60% се увеличиха вложените суми", допълни тя.

Минчева смята, че се е отворил сериозен пазар за инвестиционни продукти и много инвеститори участват с малки суми, като търсят варианти за средносрочно и дългосрочно инвестиране.

Лихвена политика

Според нея тенденцията към отрицателни лихви по депозитите при физическите лица няма да засегне хората, чиито спестявания са до гарантираният размер от 196 хил. лева. Тя обясни, че разходите на банките са свързани с частта, която е над гарантираната, тъй като именно привлечените депозити над гарантираното ниво правят банките свърхликвидни, а съхранението на пари е свързано с разходи за тях.

Минчева е категорична, че Covid портфейлът реагира стабилно и устойчиво, като очакванията са били по-лоши, но много кредитополучатели се връщат на нормалните нива на обслужване на заемите.

Цветанка Минчева потвърди, че банките прилагат навреме мерки.

„Тези в рискова група са компании, които предвид ниските базови нива вземат кредити на ръба на възвръщаемостта“, разкри тя, но е категорична, че със създадените кредитни модели в условията на конкурентна среда се отсяват качествените клиенти.

Методиката на оценка на риска, особено в потребителското кредитиране, по думите й, се прилага особено внимателно. Минчева сподели и друго свое впечатление, че ипотеките в България и Централна и Източна Европа се развиват с добри темпове, като по-добрият стандарт на живот кара повече хора да се сдобият със собствено жилище.

Климатична икономика

„Преходът към нов тип икономика няма да е лесен, а за някои индустрии ще е вероятно доста трудно. Регулациите ще стават все повече и бизнесът ще трябва да адаптира дейността си към новите условия“, посочи Цветанка Минчева. 

Тя напомни, че устойчивото развитие минава през оценка на въздействието на бизнеса върху околната среда и ясни индикатори какво е допустимо и какво не.

„Нашата роля като водещи компании е да направим този преход справедлив. Не трябва да позволяваме ощетяване на хора или компании, а заедно да намерим решение как по най-добър начин да стане трансформацията към по-щадящи за околната страна решения“, отбеляза Минчева.

По думите й банките и финансовите институции са играчи в икономиката, които подкрепят този подход, още повече, че регулаторите изискват проактивни действия и до края на следващата година им предстои климатичен стрес тест.

Кредиторите трябва да са готови с данни за това как ще се представят балансите им до 2050 г. и това засяга капиталовите изисквания, които ще рефлектират и върху изискванията към клиентите.

„Нашата роля е важна, за да има нови модели за оценка – ще предлагаме решения на клиентите, а и ние ще се трансформираме“, заяви Минчева.

Тя потвърди, че за УниКредит Булбанк е приоритет да подкрепя клиенти и партньори в преминаването им към устойчив бизнес с ясна ESG стратегия (за екологичните, социалните и управленските практики - бел. ред.).

„Готови сме да сме до тях при работата с регулаторите, да споделяме риска, да търсим различни инструменти за финансиране, да насърчаваме иновациите. Но трябва да сме убедени, че дългосрочен мащаб дадената компания ще има реален позитивен принос към природния и социален капитал“, каза още Цветанка Минчева.

Стратегически приоритети

Според нея първото нещо, което е решаващо за банковия сектор, е скоростта в промяната на потребителските навици и очаквания, която става все по-бърза на пазара на нови решения.

Банкерът предупреди, че всеки, който не успява да се движи с нея, ще загуби конкурентните си позиции.

„Второто нещо, което със сигурност трябва да посочим, когато говорим за развитието на банковия сектор, разбира се, е ролята на дигитализацията. За банките е важна скоростта на промяна и тези, които няма да се адаптират, са обречени на неуспех“, отбеляза Минчева.

Тя съобщи, че над 90% от продуктите и услугите вече могат да се купят от разстояние  – през интернет или телефон.

„През тази година имаме ръст от 30% на ползвателите на мобилното банкиране и 50% ръст в броя на преводите – не само повече клиенти ползват нашата апликация за мобилно банкиране, но и са и все по-активни“, констатира банкерът.

Минчева е убедена, че дигитализацията е безспорен тренд в бъдещето на банкирането, но само в съчетание с човешкия фактор.

„Затова за мен основен фокус в новата ми роля е да превърнем банката в предпочитано място за работа", коментира плановете си за управление новият главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Минчева е на мнение, че бизнесът има своята роля да превърне България в по-привлекателно място за младите хора.

„Според икономистите демографската картина в страната е една от най-сериозните пречки за развитието на икономиката. Населението на страната ни намалява с по 50 хил. годишно и това със сигурност поставя всички пред риска да липсва квалифицирана работна ръка. Затова единственото решение е да се опитаме да привлечем обратно младите хора, които са излезли в чужбина, като предложим атрактивни условия за работа и развитие на професионалистите“, подчерта банкерът.