Вече се приемат заявления по удължената мярка 60/40

12.10.2021

ВЕЧЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО УДЪЛЖЕНАТА МЯРКА 60/40

От днес Агенцията по заетостта приема заявления от работодатели по удължената до края на годината мярка за запазване на заетостта, известна като "60 на 40".

Условията за получаване на подкрепа през периода август - декември тази година са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. 

Компенсация от 60 процента от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице се изплаща за предприятия със спад на приходите от продажби през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 година.

Подкрепа в размер на 50 на сто се предоставя за работещите в предприятия със спад в продажбите не по-малко от 30 на сто през сравняваните периоди.

За месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо до края на този месец.

За месец октомври ще се кандидатства през ноември, а за месец ноември - до 10 декември.