Последен срок за безплатно пътуване на 60 хиляди млади европейци през 2022 г.

25.10.2021

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА 60 ХИЛЯДИ МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ ПРЕЗ 2022 Г.

До 26 октомври т.г. млади европейци между 18 и 20 години имат шанс да участват за спечелването на една от 60-те хиляди безплатни карти за пътуване през 2022 година, които се финансират по линията на проекта DiscoverEU, припомниха от пресцентъра на ЕК. Инициативата е свързана с обявяването на 2022 г. за Европейска година на младежта, затова и ЕК възнамерява да насърчи мобилността в Европа, като предлага 60 000 карти за пътуване с влак.

Това силно развитие и възможности за мобилност в Европа ще бъдат подсилени допълнително с „Еразъм+“ и с много други предстоящи инициативи във връзка с Европейската година на младежта през 2022 г.

Еврокомисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи, че „инициативата DiscoverEU се завръща с по-големи амбиции за насърчаване на младите хора да разширяват кръгозора и знанията си, да натрупат нови преживявания и да срещнат други европейци, докато пътуват с влак в периода март 2022 г. - февруари 2023 г., в продължение от 1 ден до един месец.

Кръгът за кандидатстване е отворен за млади европейци, родени между 1 юли 2001 г. и 31 декември 2003 г. По изключение 19 и 20-годишните също могат да кандидатстват, след като кръговете за кандидатстване бяха отложени заради пандемията от COVID-19.

Тъй като не е ясно как ще се развива пандемията, на всички пътници ще бъдат предложени гъвкави резервации чрез нова мобилна карта за пътуване. Датата на заминаване може да бъде променена до момента на заминаване. Мобилната карта за пътуване е валидна една година. Комисията съветва всички пътуващи да проверяват евентуалните ограничения за пътуване на сайта ReopenEU.

Приканват се младите хора със специални нужди също да участват в конкурса DiscoverEU. Комисията ще им предостави информация и съвети и ще покрие разходите за специална помощ като придружител, куче водач и др.

Победителите в конкурса могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души (всички в рамките на допустимата възрастова група). За да се развият устойчивите пътувания и по този начин да се подкрепи Европейският зелен пакт, участниците в DiscoverEU ще пътуват предимно с влак. За да може обаче да се гарантира широк достъп из целия ЕС, участниците могат да използват алтернативни видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Това ще позволи участието и на младежи, които живеят в отдалечени райони или острови.

За всяка държава членка са заделени определен брой карти за пътуване въз основа на дела на нейното население от общото население на Европейския съюз.

Комисията постави началото на DiscoverEU през юни 2018 г. след предложение на Европейския парламент. Тя беше официално интегрирана в новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г.

DiscoverEU свързва хиляди млади хора, изграждайки общност в цяла Европа. Участници, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха чрез социалните медии, размениха си практически съвети или предложиха наблюдения и идеи за конкретни места, сформираха групи за пътуване от град до град или си гостуваха.

През 2018—2019 г. са кандидатствали 350 хиляди младежи за общо 70 000 налични карти за пътуване - 66 % от кандидатите пътуваха за първи път с влак извън държавата си на пребиваване. За мнозина това бе също първият път, когато пътуват без своите родители или придружаващи възрастни лица, като болшинството от тях посочват, че този опит им е позволил да станат по-независими. Опитът в рамките на DiscoverEU им е позволил да разберат по-добре другите култури и европейската история. Чуждоезиковите им умения също са се подобрили по време на пътуването. Две трети от участниците заявяват, че не биха могли да покрият разходите за картата за пътуване без помощ по DiscoverEU.

От 2018 г. насам предишни и бъдещи пътници от DiscoverEU образуват разнообразна и ангажирана общност, която се среща онлайн и офлайн, за да сподели своите преживявания.

Участниците се приканват да станат посланици на DiscoverEU с цел да популяризират инициативата. Те се насърчават също така да се свържат с други пътуващи на официалната онлайн група DiscoverEU, за да споделят преживявания и да обменят съвети, най-вече във връзка с културните особености и начините за устойчиво пътуване с помощта на цифрови технологии.

За да кандидатстват, допустимите кандидати трябва да участват във викторина с общи въпроси за Европейския съюз и други инициативи на ЕС, насочени към младите хора. С допълнителен въпрос кандидатите се приканват да познаят колко души ще кандидатстват в този кръг. Колкото по-близо е предположението до верния отговор, толкова повече точки получава кандидатът. Това ще позволи на Комисията да класира кандидатите. Комисията ще предложи карти за пътуване на кандидатите съгласно тяхното класиране и до изчерпване на наличните билети.