Среща с работодател „Кибер” ЕООД

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 09.12.2018 г., в офиса на ДЦ Камбанка – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с Пенка Тодорова Попова управител на „Кибер“ ЕООД – гр. Берковица.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма „Кибер” ЕООД – гр. Берковица да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение от община Берковица, която ще с е проведе в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком - партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

„Кибер” ЕООД - видео послание