Фирми отказват да наемат работник, щом разберат, че има ТЕЛК

19.11.2021

ФИРМИ ОТКАЗВАТ ДА НАЕМАТ РАБОТНИК, ЩОМ РАЗБЕРАТ, ЧЕ ИМА ТЕЛК

В динамиката на съвременния пазар на труда лице на определена възраст може да срещне затруднения при намиране на работа. Това заяви доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.

От друга страна, работодателите при необходимост от съкращаване започват да правят това с хората, добили право на ранно пенсиониране, като дори няма предварителен разговор в тази посока. Няма подбор, няма образователен ценз, няма съобразяване с професионалните качества на старите кадри, те са удобната мишена. Срещат се в оплакванията и твърдения за некоректен, подигравателен или язвителен тон от колеги срещу по-възрастните наети лица, допълни той пред БНР.

Някои работодатели използват практики на дискриминация, свързани предимно с признаците увреждане, възраст, пол, етническа принадлежност. Не са изключение проявите на дискриминация по признаците политическа принадлежност, синдикална принадлежност, сексуална ориентация, както и сексуалният тормоз като форма на дискриминация, показват данните на комисията.

Хората с увреждане много често са обект на дискриминация и в сферата на заетостта. Проблеми при намиране или оставане на работа тези хора срещат тогава, когато работодателят се запознае с решението на ТЕЛК, касаещо състоянието на постъпващия или вече назначения служител или работник, посочи доц. д-р Баки Хюсеинов. Тогава нещата търпят промяна и като отношение, и като обещания за наемане.

Третирането на тези хора прераства в тормоз на работното място, както вербален, който е подигравателен и язвителен, като уронва достойнството на потърпевшия. Предприемат се и съответните действия в ущърб на наетото лице, като се стига и до тенденциозно създаване на недостъпна среда – неприспособени тоалетни, спрени асансьори и т.н., обясни той.

Често оплаквания по признак пол са от бъдещи майки или от млади жени, върнали се от отпуск по майчинство срещу работодатели. Отношението на работодателите към бременните служителки не е еднозначно, но в повечето случаи не е коректно.

Експертите съветват потърпевшите от всякакъв вид неравно третиране в сферата на заетостта да потърсят помощта на Комисията за защита от дискриминация, като надскочат страха и притесненията и започнат да отстояват осъзнато правата си. По този начин те ще помогнат не само на себе си, а и на други потърпевши, които са срещнали проблеми с работодателите – тенденция, която за жалост търпи развитие. Когато обвиненията са обосновани и обективно доказани, КЗД има механизми, с които да ограничава подобни нарушения на закона, каза доц. д-р Баки Хюсеинов.