Среща с работодател "Джем 2012" ЕООД – гр. Монтана

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 09.01.2019 г., в офиса на фирма "Джем 2012" ЕООД – гр. Монтана, екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с управителя на фирма „Джем 2012” ЕООД – гр. Монтана, г-жа Цеца Каменова.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма „Джем 2012” ЕООД – гр. Монтана да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение, която предстои да се проведе в гр. Монтана.

"Джем 2012" ЕООД – гр. Монтана - видео послание