Трудово-правна консултация

22.11.2021

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВИ ВНАСЯ ОСИГУРОВКИ

Какво да направите, ако смятате, че работодателят ви не ви превежда дължимите осигуровки? На първо място, проверете във фиша за месечната ви заплата.

Там трябва да е отразено дали са извършени съответните плащания за социално осигуряване, съветват експертите от Комисията за финансов надзор.

За да сте напълно сигурни обаче, че осигурителните ви вноски са внесени, и работодателят ви е направил всичко необходимо данните за осигуровките ви да бъдат правилно отразени в регистрите на НАП, можете да проверите чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП – www.nap.bg –  в  «е-услуги с ПИК».

Данните са достъпни след въвеждане на вашето ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). В случай че нямате ПИК код – можете да си извадите, като подадете съответното заявление в НАП.

Ако установите, че наистина социалните осигуровки не са превеждани от работодателя ви, трябва да сигнализирате в НАП, съветват експертите.