Пандемията доведе до промени в глобалната мобилност

24.11.2021

ПАНДЕМИЯТА ДОВЕДЕ ДО ПРОМЕНИ В ГЛОБАЛНАТА МОБИЛНОСТ

Глобалният стремеж за привличане на чужденци с умения, особено тези, които попадат в графата между физически труд и докторска степен по физика, е в ход, докато пандемията навлиза в третата си година. Много богати нации се надяват да привлекат тези млади работници с бързи визи и обещания за постоянно пребиваване, пише The New York Times.

Смущенията, предизвикани от Covid, разкриха демографски дисбаланс – бързо застаряващите богати нации произвеждат твърде малко нови работници, докато страните с излишък от млади хора често нямат достатъчно работа за всички тях. Новите подходи към това несъответствие биха могли да повлияят на световния дебат относно имиграцията, особено след като европейските правителства имат различия по отношение на това как да се справят с новите вълни от търсещи убежище.

„Чуваме едно и също нещо отвсякъде“, казва Жан-Кристоф Дюмон, ръководител на международните изследвания на миграцията за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). „Ако искате да привлечете нови работници, трябва да им предложите атрактивни условия.“

В Германия нов Закон за имиграцията предлага ускорени работни визи за квалифицирани специалисти и 6 месеца за посещение и намиране на работа. Канада планира да даде право на пребиваване на 1,2 милиона нови имигранти до 2023 г. А Израел наскоро финализира сделката за привличане на здравни работници от Непал.

Пандемията доведе до няколко големи промени в глобалната мобилност. Тя забави трудовата миграция. Също така създаде повече конкуренция за „дигиталните номади“, тъй като повече от 30 нации създадоха програми за привличане на работници в мобилните технологии. И това доведе до общо облекчаване на правилата за работа за чужденци, които вече са в страната.