КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР В БЕРКОВИЦА ОТВОРИ ВРАТИ

Днес 26.06.2017г. в гр. Берковица се проведе откриване на Консултантски център по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (“Combined efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Project no. 16.4.2.056, e-MS code ROBG 163), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. Центърът цели да подпомогне интеграцията на лицата в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничния регион, разработване на съвместни стратегии и проучване на добри практики за заетост и изграждане на капацитет на тази специфична уязвима група. В рамките на проекта екипът ще анализира ситуацията на трудовия пазар на хората с увреждания, ще проучи проблемите за обезкуражаването им при влизане на пазара на труда и ще изследва специфичните възможности за заетост и пречките за трансграничната мобилност.

Адресът на Консултантския център в гр. Берковица е:

Ул. „Атанас Кюркчиев“

бл. Ком /партерен етаж/