Одобрени са още 100 млн. лв. по мярката „Запази ме+“

01.12.2021

ОДОБРЕНИ СА ОЩЕ 100 МЛН. ЛВ. ПО МЯРКАТА „ЗАПАЗИ МЕ+“

Правителството  одобри  допълнителни  разходи  в  размер  от  100  млн.  лв.  по  бюджета  на Министерството на труда и социалната политика. Средствата ще се използват по мярката „Запази ме+“ за изплащане на компенсации на работници, служители и самоосигуряващи се лица във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности.

Те ще имат право да получат средства в размер на 75% от осигурителния си доход за м. юли 2021 г. за дните, през които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 60 000 работници и служители ще запазят своята заетост.