Кабинетът отпусна близо 2,6 млн. лева по програми за образованието

01.12.2021

КАБИНЕТЪТ ОТПУСНА БЛИЗО 2,6 МЛН. ЛЕВА ПО ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Близо 2,6 млн. лв. отпусна днес Министерският съвет за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието. Средствата се предоставят като допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

По-голямата част от финансирането - малко над 1,7 млн. лв., се отпускат по националната програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование". Те ще се разпределят за два вида дейности. 1,2 млн. лв. са за внедряване на образователни електронни ресурси, софтуер за професионално обучение и електронен дневник.

С тях ще се финансират 1436 общински училища, центрове за специална образователна подкрепа и за подкрепа за личностно развитие, които искат да използват електронен дневник през учебната 2021/2022 година. Електронните дневници ще бъдат достъпни през стандартните браузъри и през мобилни устройства, ще имат модул за родители.

Близо 86 000 лв. се отпускат по тази програма и за 19 общински гимназии за купуване на софтуер за професионално обучение. Над 432 000 лв. получават 1295 общински училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа, поискали средства за интернет свързаност. Средствата се отпускат според броя на учениците.

По националната програма "Заедно за всяко дете" се отпускат 23 000 лв., с които ще се подпомагат екипите за обхват в 51 общински училища и 4 детски градини. Средствата са предназначени за финансиране на дейността на екипите за обхват, за разработване и прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, което е отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система.

Близо 710 000 лв. се отпускат за осем общински училища за техните екипи, изготвили 27 учебни помагала по общообразователни предмети на чужд език.

118 000 лв. по програмата "Обучение за ИТ умения и кариера" ще бъдат разпределени между три общински училища, в които обучение ще преминат 119 ученици. 15 учители ще надградят уменията си за разработване на дигитално съдържание и за работа в дигитална среда. Допустими партньори са висши училища и браншови или професионални организации на фирми от ИТ сектора.