Среща с работодател "СИЛЪР-13А" ООД - гр. Монтана

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 04.02.2019 г., в офиса на фирма СИЛЪР-13А ООД – гр. Монтана, екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с управителя на фирма СИЛЪР-13А ООД – гр. Монтана, г-н Боян Николов.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма СИЛЪР-13А ООД – гр. Монтана да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение, която предстои да се проведе в гр. Монтана.

"СИЛЪР 13А" ООД - видео послание