СРЕЩА С ПАРТНЬОР 4 - УНИВЕРСИТЕТА В ГР. КРАЙОВА

На 22.02.2019г. се проведе работна среща между партньорите по проект “Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион”, с регистрационен номер Project No.16.4.2.056. Срещата се проведе в гр. Берковица в консултантския център по проекта. На срещата присъстваха: Водещия бенефициент Сдружение Рома-Берк, Партньор 3 - Община Берковица и Партньор 4 - Университета в гр. Крайова, Румъния. Гостите се срещнаха и с кмета на Община Берковица, инж.Милчо Доцов. 

В разговорите с кмета на Община Берковица, гостите научиха подробно за природните дадености, културните забележителности и икономическото развитие на града и региона. Инж. Милчо Доцов представи и добрата работа на администрацията в печеленето и реализирането на проекти. Той допълни още, че: „Съвременните ни усилия са насочени към развитие на туризма на територията на общината. Имаме минерална вода за развитие на спа туризма и природа за развитие на зимния туризъм. Имаме и хубав проект и в момента търсим инвеститор за реализацията му“. Гостите от своя страна благодариха за възможността да се срещнат с кмета, благодариха на целия български екип по проекта и подчертаха, че за тях реалната дейност по него започва от утре.  За г-н Константин Краитоиу е важно това сътрудничество, защото то ще даде началото на едно добро приятелство. Кметът пожела на всички гости ползотворна съвместна работа и добри резултати при реализирането на дейностите по проекта. В края на срещата всички се обединиха около идеята за устойчивост на трансграничния проект.