Трудово-правна консултация

На 10.01.2019г., екипа по проекта в състав: г-жа Людмила Филипова - Директор на Консултантски център гр. Берковица, г-жа Станимира Иванова - Експерт по проекта, г-н Ивайло Панов - Координатор по проект, се срещна с хора в неравностойно положение (представители от целевата група), с цел - провеждане на трудово-правна консултация. 

 В началото на срещата бяха представени целите и задачите на проекта, след което бяха представени източници на информация в България за трудото-правни отношения, както следва: Институции за Законодателната и Изпълнителната власт; Интернет портали; Специализирани форуми/онлайн каталози/; Фейсбук групи, свързани с трудово-правни отношения.

 След това (в края на срещата) в индивидуални разговори с участниците бяха обсъдени и следните теми:

   - сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;

   - работно време и извънреден труд;

   - почивки, отпуски и платен годишен отпуск;

   - трудово възнаграждение и трудово обещетение;

   - дисциплинарна отговорност и други правни въпроси;

Екипа по проекта състави списък на хора в неравностойно положение, участвали в трудово-правната консултация. Обсъдена информация от източниците за трудово-правни отношения.