Трудово-правна консултация

На 06.02.2019г. екипа по проекта се срещна  с хора в неравностойно положение (представители от целевата група), с цел - провеждане на трудово-правна консултация.

В началото на срещата бяха представени целите и задачите на проекта, след което бяха представени източниците на информация в България за трудово-правни отношения, както следва: Институции на Законодателната и Изпълнителната власт; Интернет портали; Специализирани форуми /онлайн каталози/; Фейсбук групи, свързани с трудово-правни отношения.

След това в индивидуални разговори с участниците бяха обсъдени и следните теми: сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори, работно време и извънреден труд, почивки, отпуски и платен годишен отпуск, трудово възнаграждение и трудово обещетение, дисциплинарна отговорност и други правни въпроси.

Беше съставен и списък на хора в неравностойно положение, участвали в трудово-правната консултация.