ЕИФ и Райфайзенбанк договориха още 150 милиона евро в подкрепа на българския бизнес

10.01.2022

ЕИФ И РАЙФАЙЗЕНБАНК ДОГОВОРИХА ОЩЕ 150 МИЛИОНА ЕВРО В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) подписаха нови гаранционни споразумения за още 150 млн. евро за продължаване на подкрепата на българския бизнес по време на пандемията от КОВИД-19. Срокът за кандидатстване е удължен с още една година до 31.12.2022 г., съобщиха от банката.

Споразуменията дават възможност Райфайзенбанк (България) да продължи да подпомага българските малки, средни и междинни предприятия. Общата сума на гаранцията, подкрепена от Европейския инвестиционен фонд, достига до 300 млн. евро. Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент И Джи Еф (EGF), изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

В рамките на споразуменията компаниите ще имат достъп до финансиране с инвестиционни кредити със срок на погасяване до 10 години, оборотни кредити до 5 години и револвиращи кредити/овърдрафти до 4-5 години, в зависимост от прилагания режим на държавна помощ, разясниха от финансовата институция.

До момента, в резултат от сътрудничество между Райфайзенбанк и ЕИФ, има споразумения за над 1,1 млрд. евро, включително над 560 млн. евро на разположение на българските малки и средни предприятия за преодоляване на негативните икономически ефекти от ковид пандемията.

"Бизнесът в цяла Европа продължава да усеща икономическите последствия от пандемията от КОВИД-19. Засиленото партньорство между ЕИФ и Райфайзенбанк в рамките на Европейския гаранционен фонд ще предостави така необходимото финансиране, което да отговори на нуждите на българските компании", заяви Роджър Хавенит, заместник главен изпълнителен директор на ЕИФ.

"Подкрепата за малките и средни предприятия по време на пандемията с по-достъпно финансиране е ключът към икономическото възстановяване и просперитета на България. В рамките на Европейския гаранционен фонд Групата ЕИБ досега е одобрила 12 операции, които се очаква да мобилизират над 2,1 млрд. евро инвестиции в българската икономика", каза вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова.

По думите на Добромир Добрев, заместник-председател на УС на Райфайзенбанк (България) с ресор Корпоративно банкиране и капиталови пазари, 7600 проекта на български малки и средни фирми са били подкрепени, благодарение на партньорството с ЕИФ, с над 680 млн. евро.