ВРЪЧЕН СЕРТИФИКАТ НА РАБОТОДАТЕЛ - ЕКОТЕРРА ЕООД

ВРЪЧЕН СЕРТИФИКАТ НА РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 19.03.2019 г., в офиса на фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с представител на фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица, г-жа Мая Герасимова.

 

По време на срещата беше връчен Сертификат за етнически толерантен работодател за успешно участие по проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163).