Брошура - Партньор 3

В края на проекта, екипа от партньор 3 изработи брошури по Дейност А7. Информираност и публичност.