Румъния: Централната банка реши да повиши водещата си лихва до 3,75 процента

11.05.2022

РУМЪНИЯ: ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА РЕШИ ДА ПОВИШИ ВОДЕЩАТА СИ ЛИХВА ДО 3,75 ПРОЦЕНТА

Съветът на Националната банка на Румъния (НБР) реши да повиши водещата си лихва до 3,75 процента годишно спрямо 3 процента годишно преди, считано от 11 май 2022 г. информира централната банка.

В същото време представителите на институцията решиха да повишат лихвения процент за кредитното улеснение (Ломбард) на 4,75 годишно спрямо 4 процента, а също така да вдигнат лихвата за депозитите до 2,75 процента годишно спрямо 2 процента годишно.