Разкриват 760 интернет клубове за електронно обучение на над 50-годишните

12.05.2022

РАЗКРИВАТ 760 ИНТЕРНЕТ КЛУБОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ НА НАД 50-ГОДИШНИТЕ

Още през тази година държавата ще инвестира средства за разкриване на 760 дигитални клуба в цялата страна, където възрастни хора над 50 години ще могат да се обучават в компютърни умения. Намерението е записано в Националния план за действие по заетостта през 2022 г., а самото финансиране е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост на България, финансиран със средства от Фонда на ЕС за възстановяване и устойчивост. 

Тези клубове ще се създадат по проект за единна виртуална платформа за обучение на възрастни в електронна среда, чието изпълнение е планирано за тази година. Клубовете ще бъдат оборудвани със съвременна компютърна и друга техника плюс достъп до интернет, така че възрастните и безработните българи биха се включили в онлайн обучение, подпомагани от наставници. Идеята е от особено значение за работещите в селското стопанство, където има голяма необходимост от онлайн обучение за хората от втората и трета възраст. 

Дигиталните клубове ще бъдат със свободен безплатен достъп, като с предимство ще се ползват от лица в неравностойно положение, включително хора, които не притежават собствено оборудване и интернет.

Изграждането на платформата ще разшири достъпа и възможностите за качествено обучение на възрастни и ще позволи обучение по всяко време и от всяко място. Виртуалната платформа ще събере на едно място електронните възможности и ресурси за обучение, ще постави критерии за качество на предоставяните онлайн обучения и ще осигури проследимост, мониторинг и контрол на качеството на обучение.

Данните от бюрата по труда за 2021 година показват, че икономически неактивното население в България на възраст 15-64 г. е надхвърлило 1,227 млн. души, при 1,226 милиона през 2020 г. Относителният им дял от всички регистрирани безработни отбелязва увеличение с 4 процентни пункта, до 23.6% в началото на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. Липсата на квалификация и ниското образование при повече от половината от продължително безработните е основната причина, която възпрепятства по-бързото намаление на броя на дълготрайно безработните лица.

Тенденцията на намаление на безработицата при групата 50+, която се наблюдава от 2015 г. беше прекъсната през 2020 г. в резултат от пандемията от COVID-19, като през 2021 г. възстановява низходящия си тренд. Средномесечният брой на възрастните над 50-годишна възраст е 74 652 - с 19 437 по-малко спрямо 2020 г. Относителният им дял от всички безработни е 41,1%, отбелязвайки увеличение от 2,2 п.п. на годишна база.

Именно затова и през 2022 г. страната ни ще наблегне на европейските програми за обечение през целия живот и политиките за учене от страна на възрастните хора. Европейската програма за учене на възрастни и Препоръката за повишаване на уменията и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) ще осигурят методическа подкрепа на професионално ангажираните със сектора за учене на възрастни чрез съчетаване на онлайн и офлайн събития, провеждане на различни обучителни уебинари, както и методическо подпомагане на новосъздадените областни координационни групи за разработване на областни анализи и програми, е записано още в Националния план за действие по заетостта през 2022 г.