Колко от хората с увреждания започват работа у нас годишно

15.06.2022

КОЛКО ОТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗАПОЧВАТ РАБОТА У НАС ГОДИШНО

Всяка година между 10 хиляди и 12 хиляди души с увреждания у нас започват работа, съобщи днес Кремена Калчева, главен директор „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта.

Тя е сред участниците в Националния форум с международно участие „25 години визия за по-добър живот“. Конференцията събира представители на социалния сектор – държавни институции, общини, социалноотговорни работодатели, доставчици на услуги, ръководители и екипи за услуги, представители на неправителствени организации.

Групата на хората с увреждания е с най-малък процент присъствие в регистрите на Агенцията по заетостта, но е много специфична и с нея работят специални екипи, допълни Калчева. Тя припомни, че има много програми и мерки, които се финансират от държавния бюджет и стимулират работодателите да разкриват места за определен период от време за служители с увреждания.

Проблемът е, че фирмите искат кадри, които да се впишат в работния процес от първия ден, а тези хора имат нужда от ментори, както и от подходяща транспортна и работна среда, допълни Калчева.

Тя уточни, че броят на социално ангажираните работодатели у нас постепенно расте, увеличават се и социалните предприятия. Като цяло държавните и общинските администрации в страната спазват изискванията за определен брой работни места за хора с увреждания, каза Калчева.

Експертът съобщи още, че броят на безработните с увреждания е сравнително устойчив през годините и те са между 5 и 6 на сто от всички регистрирани в бюрата по труда в страната.