15.04.2020

Любопитно

ТРУДНО ЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТА СЛЕД ИНТЕРВЮТА? МОЖЕ БИ ДОПУСКАТЕ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ГРЕШКИ

Изпращате автобиографии и ходите на интервюта, но не постигате успех. Имате ли усещането, че HR Мениджърът не разбира и не вижда вашия потенциал?

Може би проблемът всъщност не е свързан с вашите умения или опит за позицията. Може би правите нещо на интервютата, което затваря възможностите пред вас...

Интервюто е съществена част от почти всяка промяна в кариерата, но много хора не му придават достатъчна тежест и значение. Често интервюто е почти единственият начин HR специалистите да преценят дали кандидатът е подходящ за работата, пише Zaplatomer.bg.

Какви грешки трябва да избягвате, за да увеличите шансовете си за успех?

 1. Не сте подготвени

Видели сте страхотна обява за работа, описанието на позицията изглежда подходящо за вас и знаете, че искате да работите това и ще го правите добре. Чудесно! Изпращате CV-то си с мотивационно писмо и няколко дни по-късно телефонът ви звъни. Търси ви HR специалист от компанията, който иска да ви покани на интервю. Много хора смятат, че да стигнете до този етап вече е победа, но в действителност вие сте едва на една трета път до успеха, а в този момент с пълна сила трябва да започне вашата подготовка за интервю.

Много HR специалисти са единодушни, че отнемат точки на кандидати, които не могат да отговорят на основни въпроси за компанията или не познават нейните продукти и услуги. Разбира се, няма нужда да сте експерт в бизнес моделите им, но ако не сте проучили компанията и не знаете нищо за нея, автоматично ще отидете в дъното на списъка, тъй като не демонстрирате, че сте организиран кандидат.

По същия начин не забравяйте да се подготвите за всякакви въпроси относно заплатата. Преди интервюто би било разумно да направите проучване на заплатите, за да разберете каква е средната заплата за тази длъжност във вашия регион и с вашето ниво на образование и опит. Проучването на заплатите ще ви помогне и да се научите да преговаряте. 

 1. Говорите зле за предишен или настоящ работодател

Напълно нормално е да имате и негативни впечатления, когато става дума за предишната или настоящата ви работа, но на интервю е за предпочитане да избягвате да се оплаквате от работодателя си. Това се възприема като непрофесионално, незрялo и нелоялно.

Ако HR специалистът ви попита защо искате да напуснете настоящата си работа или защо сте напуснали предишната, опитайте се да отговорите искрено, но все пак дипломатично. 

 1. Не задавате въпроси

Без значение каква информация за позицията вече сте получили от обявата или от собственото си проучване, винаги е добър знак за HR специалистите, когато проявявате интерес към детайлите за работата и задавате правилните въпроси. Демонстрирате истински интерес към компанията, както и това че сте се подготвили за интервюто, затова не възприемайте интервюто като пасивна дискусия. Не на последно място, показвате, че сте интелигентен човек, който приема подготовката като важна част от процеса на интервюиране.

 1. Закъснявате и не комуникирате

Закъсняването за насрочено интервю е категорично не! Това е ясен знак, че сте ненадеждни - организационните ви умения не са толкова добри, колкото казвате в мотивационното си писмо, или не взимате насериозно възможността да си намерите нова работа. Допустимо е, ако закъснявате поради непредвидени обстоятелства, но ако това се случи, ТРЯБВА предварително да се обадите и да обясните ситуацията.

Бързата и активна комуникация ще ви натрупа точки. Ако имате навика да игнорирате имейли или да им отговаряте 3 дни по-късно, трябва да започнете да комуникирате професионално или отново ще се окажете в дъното на списъка.

 1. Лъжете или в CV-то си, или по време на интервюто

Качественото CV е, разбира се, от съществено значение, но никога не трябва да украсявате или лъжете, за да изглежда по-добре. HR професионалистът ще изобличи всичко невярно в автобиографията и ще затвори вратата на компанията за вас. 

Последно - обърнете внимание на социалните мрежи

В днешно време повечето HR специалисти не са само в LinkedIn, а често преглеждат профилите на кандидатите в другите социални мрежи. Те правят това, за да гарантират, че имиджът ви в социалните мрежи няма да навреди на компанията и ще се впишете в културата на компанията. Те могат също така да проверят дали публичното ви представяне съответства на описанието на длъжността ви за определени видове позиции (особено на ръководно ниво и представителни длъжности).

15.04.2020

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА ВЗЕМЕМ БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ

Българската банка за развитие обявява механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Програмата е една от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. Чрез нея ще се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица, които трябва да отговарят на следните условия:

Относно лицата на трудов договор:

Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;

Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;

Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31 декември 2020 г.

Необходимо е лицата да представят пред банката-партньор на ББР по програмата:

Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);

Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;

Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;

Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);

Декларация, съдържаща следните изявления:

Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;

Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;

Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;

Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;

Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;

Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;

Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

ББР ще оповести търговските банки-партньори по програмата след 15 април 2020 г.

13.04.2020

СТАНОВИЩЕ НА НС НА ТПК С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Във връзка с обсъждането на промяна на ПМС 55/30.03.2020 г. в Съвета за тристранно сътрудничество, Националният Съвет на Трудово-Производителните Кооперации изразява отново своята категорична подкрепа за усилията на цялото общество за преодоляване социално-икономическите проблеми, възникнали с пандемията с Коронавирус. За постигане на по-категорични резултати, считаме, че е наложително определяне на конкретни и специфични мерки в подкрепа на най-уязвимата група работодатели в страната - специализираните предприятия и кооперации на хора с увеждания. В българското законодателство съществуват насърчителни мерки, които създават необходимите механизми за взаимодействие с тези икономически агенти. Конкретните предложения на НС на ТПК са следните:

 1. Временно увеличаване размера на възстановените осигурителни вноски за сметка на работодателя, изплащани от АХУ от 50 на 100% за период от 1 година.
 2. За периода на валидност на предходната мярка, срокът за изплащане на възстановените осигурителни вноски от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) да бъде до 2 месеца.
 3. Приоритетно изкупуване от държавата, общините и техните структури на продукцията на специализираните предприятия за хора с увреждания, свързана с преодоляване на кризата.
 4. Подкрепа на малките общини в България със средства от държавния бюджет за целево финансиране закупуването на лични предпазни средства, произведени от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
 5. Да се предвидят удължавания и облекчения по отношение на месечните задължения за деклариране и внасяне на ДДС за специализираните предприятия. Отсрочване на плащането на всички публични задължения или за отмяна на последиците при забавяне в плащанията за специализирани предприятия. Разсрочване заплащането на данъци - ДДС, осигуровки, местни данъци и такси с поне 6 месеца след приключване на извънредното положение. 
 6. Осигуряване на еднократна безвъзмездна финансова помощ за специализираните предприятия.
 7. Приоритетно отпускане на безлихвени кредити на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

НС на ТПК счита, че тези мерки биха съхранили жизнеспособността на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, давайки им възможност да продължат да осъществяват тяхната значима социална роля за осигуряване на трудова заетост и социална интеграция на хората с увреждания в България.

08.04.2020

НАП ЗА НОВИТЕ СРОКОВЕ, ПРЕКЪСНАТИТЕ ЗДРАВНИ ПРАВА, ДИСТАНЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Удължава се срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци както и срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация до 30 юни 2020 г. През т.г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., затова и това трябва да се прави  като те се съобразяват с особености, а именно: в случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО; в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г.

Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;

-корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството,  че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020 г.

Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Или респективно това са 15 април;  15 юли за второ тримесечие и за третото тримесечие –  срока е  до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска. Физическите лица, еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО и за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД). С два месеца се удължава и срокът за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията. Удължаване има и на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г.

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.

 

Как да получа удостоверение, че нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски в периода на извънредното положение?

 

Клиентите на НАП могат да поискат издаване на удостоверение за наличие или липса на публични задължения и по електронен път, използвайки своя ПИК или КЕП. Това става чрез портала за е-услуги на НАП където подават „Искане за издаване на документ“. Издаденото и подписано с електронен подпис удостоверение ще им бъде изпратено на имейла, посочен за контакт във връзка с електронните услуги на НАП. Електронно подписаният документ може да бъде представен пред институцията или организацията, която го изисква. Издаденият и подписан с КЕП от орган по приходите документ може  да бъде изпратен по електронен път и директно на институцията или организацията, която го изисква, при изрично посочване на имейл адрес, на който да бъде изпратен. 

 

Как да възстановя прекъснати здравноосигурителни права в периода на извънредното положение?

 

Ако прекъсването е поради неплатени здравни вноски, то лицето задължително подава Декларация образец 7 и заплаща дължимата сума. Актуализираният здравно-осигурителен статус ще стане видим в електронната справка на сайта на НАП до 12 часа на обяд или най-късно в полунощ в деня, в който плащането постъпи в Агенцията.

Ако се възстановяват здравно-осигурителни права на друго основание (например лицето е редовен студент в чужбина, било е осигурен в страна-членка на ЕС и др.) и се налага представяне на документи пред НАП, те могат да бъдат изпратите сканирани по електронната поща на офиса на приходната агенция по постоянен адрес.

 

Как да подам декларация за доходите, без да посещавам офис на НАП, ако нямам ПИК или електронен подпис?

 

НАП предоставя възможността да бъде попълнена  декларацията с баркод, която е налична на сайта на приходната администрация на адрес - www.nap.bg. След като се попълни, формулярът се разпечатва и се изпраща по пощата с препоръчано писмо до офиса на НАП по постоянния ви адрес. 

 

Мога ли да получа ПИК дистанционно, без да посещавам офис на НАП?

 

Няма как това да се случи. Издаването на ПИК изисква лично посещение в офиса на НАП от лицето или упълномощен от него с нотариално заварено пълномощно. До преустановяване на извънредното положение,  препоръчваме на нашите клиенти да не посещават офиса на НАП, освен ако не е наложително.

 

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, но са го забравили, ще могат ли да го възстановят?

 

Да, това вече е възможно. Необходимо е едно обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/98596801 за чужбина. Избира се меню 6 – „Информация с ПИК“, под меню 3 – „Забравен ПИК“. Необходимо условие е клиентът да има достъп и да ползва към момента електронния си адрес, който е заявил при издаването на ПИК.

След свързване с консултант от Информационния център и след надеждна идентификация, клиентът ще получи временен ПИК. С него той ще може да влезе в е-услугите на НАП, да въведе нов код и да го потвърди. На имейл адреса си потребителят ще получи линк за активация на въведения от него код, с който ще може да ползва пълния обем електрони услуги, предоставяни от НАП.

 

Безспорно ПИК дава възможност да се ползват е-услугите на приходната администрация, без да се налага физическо посещение в офис…

 

Да така е. Към момента  общият брой е-услуги на НАП, достъпни с ПИК  надхвърли 35. Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояния на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения и други. Издаването на ПИК отнема само няколко минути. От съображения за сигурност, той се дава лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик. Причината е, че всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани от клиента.

С ПИК на НАП могат да се ползват както е-услугите на агенцията, така и е-услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 60 общини и други.

01.04.2020

 

33 ХИЛЯДИ СА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

 

Близо 33 хиляди е общият брой регистрирани потребители в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), съобщи Държавна агенция " Електронно управление".

Допълва се, че за седмица са регистрирани 146 профила на лица с обществени и публични функции, с които общият им брой става 1485. Регистрираните администрации пък са 1195, с включените към тях второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства. Броят на общинските администрации е 251. През Системата за e-Връчване до момента са изпратени почти 190 хиляди съобщения.

ССЕВ предоставя възможност на гражданите, бизнеса и администрацията да взаимодействат по електронен път, припомнят от агенцията. Изпращането и получаването на съобщенията се удостоверява с квалифициран електронен печат на ДАЕУ.

Администрациите могат да интегрират модула за електронно връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/.

През Системата за е-Връчване всеки гражданин може да провери и кои негови лични данни фигурират в регистрите и как те се използват от администрациите. Това е възможно за регистрирани потребители чрез услугите на ДАЕУ "Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори" и "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX".

Регистрация в Системата за сигурно е-Връчване може да бъде направена с физически или облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт.

01.04.2020

 

ПИК НА НОИ ВЕЧЕ СЕ ЗАЯВЯВА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път.

Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция "Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Лицата, които не разполагат с КЕП, могат да се възползват от възможността за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация може да бъде получена на интернет страницата на ДАЕУ.

От НОИ е предвидена и допълнителна възможност за подаване по електронен път на заявление, приложение № 13 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване относно упълномощаването на лице, което да подава в НОИ документи за изплащане на парични обезщетения, при условие че упълномощителят притежава квалифициран електронен подпис (КЕП). Само в този случай заявлението за упълномощаване/оттегляне на упълномощаването може да бъде подадено чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни до съответното ТП на НОИ, където е регистриран упълномощителят. Заявлението се подава като електронен документ, подписан с КЕП на упълномощителя или като сканирано копие на хартиен документ. Заявление, което е подадено по електронен път с КЕП на упълномощеното лице, а не с КЕП упълномощителя, няма характер на надлежно подписан удостоверителен документ и се оставя без разглеждане.

Възможността за заявяване на ПИК на НОИ по електронен път е част от пакета от мерки на Националния осигурителен институт за ограничаване посещенията на клиентите в офисите на институцията в цялата страна в условията на извънредно положение. В него влизат още решението подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, да се извършва в бюрата по труда заедно с регистрацията като безработен, както и предстоящото служебно преизчисление на пенсиите на всички работещи пенсионери.

Националният осигурителен институт отново призовава всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията. На тяхно разположение са алтернативните форми за контакт с НОИ: над 70 електронни услуги, Контактен център (0 700 14 802), писма или електронна поща.

Консултантски център Берковица припомня данните за контакт с НОИ-Монтана:

ТП на НОИ Монтана

адрес гр. Монтана 3400, бул. “Трети март” № 76;

Телефон 096 394 160;

имейл: montana@nssi.bg

01.04.2020

 

УДЪЛЖАВАТ СРОКА И ЗА УВЕДОМЛЕНИЯТА ПО ЗХУ

 

Агенцията по заетостта ще продължи да приема годишните уведомления от работодатели, които ще търсят да наемат хора с трайни увреждания чрез посредничеството на Агенцията или други регистрирани посреднически организации и не са изпълнили квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Ако работодателят не желае да ползва посредничество, той не е длъжен да подава уведомление, а да предприеме самостоятелни действия за наемане на хора с трайни увреждания. В ЗХУ са посочени и случаи, в които работодателите се освобождават от задължението за квота.

В случай че са налице основания за подаване на уведомление, е необходимо то да се изготви по образец и да се изпрати до бюрото по труда, на чиято територия е седалището на предприятието.

Уведомлението може да се подаде в срок до един месец от отмяната на извънредното положение, съгласно разпоредбите на  чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Подаването може да се осъществи чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, включително чрез профил в Системата за сигурно електронно връчване.

В периода на стриктно прилагане на мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, Агенцията по заетостта не препоръчва подаването на уведомлението да се извършва чрез посещение на съответното бюро по труда, но и няма да бъде отказан приемът на уведомление на място.

Агенцията по заетостта напомня, че работодателите нямат задължение да уведомят бюрото по труда за работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, както и че тези места не се вземат предвид при отчитане изпълнението на квотата по чл. 38 ал. 1 от ЗХУ.

Образецът на уведомление и Процедурата за подаване на уведомления за заемане на работни места за хора с трайни уврежданиясъгласно чл. 41 от ЗХУ са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта и са достъпни на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/uvedomlenie-ot-rabotodatel-zhu/.

Агенцията по заетостта отново призовава своите бъдещи и настоящи клиенти да си останат вкъщи и да се насочат към електронните ѝ услуги, като ги уверява, че дистанционно ще получат цялото необходимо съдействие.

01.04.2020

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕН И НЕПЛАТЕН ОТПУСК ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

На 13 март 2020 г. Народното събрание на Република България със свое Решение обяви извънредно положение.

В същото време, на основание чл. 63 от Закона за здравето, със своя заповед № РД-01-124 от 13 март 2020 г. министърът на здравеопазването въведе рестриктивни мерки, които се отразяват върху определени икономически дейности, като за упоменатите в заповедта на практика се преустановява работата на работниците и служителите.

Друга голяма група стопански субекти, чиито брой ежедневно нараства, изпитват сериозни трудности да развиват нормално дейност поради различни причини, пряко или косвено свързани с обявеното извънредно положение.

 Първите действия на работодателите в така създалата се ситуация в масовия случай са свързани с предоставянето на отпуск на работниците и служителите или защото не могат да ги допуснат до работните им места в обекти, които не функционират, или защото е налице драстично намаляване обема на работа и такава не може да бъде възлагана. От друга страна, предвид усложнената епидемична обстановка, бяха преустановени присъствените учебни занятия в образователните институции и една част от работниците и служителите бяха принудени да ползват отпуск, за да осигурят гледане на децата си, които не посещават училища и детски градини.

      До 24 март 2020 г. не бяха предприети промени в трудовото законодателство и работодателите разполагаха само със съществуващите и познати механизми за предоставяне на платен, респ. неплатен отпуск, на своите работници и служители. На фона на тази фактическа обстановка бе приет ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). С приемането на този закон бяха създадени нови правни възможности по отношение на платения и неплатения отпуск, които именно са предмет на разглеждане тук.

ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Обикновено ползването на платен отпуск предполага реализиране на процедура, която се „активира“ по инициатива на работника или служителя, чрез Заявление за ползване на отпуска - изцяло или на части, въз основа на което работодателят разрешава или не разрешава ползването (обичайно чрез заповед).

Следователно, основните характеристики на това принципно правило са, че правото на отпуск се упражнява по искане на работника и с разрешение на работодателя.

Съществуващата нормативна уредба (и преди 24 март 2020 г.), по изключение, предвиждаше възможност за работодателя да предоставя платения отпуск едностранно, т.е. и без съгласието на работника или служителя. Познати бяха три хипотези, в които по изключение платен отпуск може да се предостави едностранно със заповед на работодателя. Те се съдържат в чл.173, ал.4 от Кодекса на труда и чл.37б, ал.1 от Наредба за работното време почивките и отпуските. Това са случаите, когато:

 1. работодателят е обявил престой повече от 5 работни дни;
 2. едновременното ползване на отпуска от всички работници и служители е предвидено в нормативен акт или в правилника за вътрешния трудов ред;
 3. работодателят писмено е поканил работника или служителя да поиска да ползва отпуска си до края на календарната година, за която се полага, но работникът или служителят не е направил това до края на същата календарна година.

     Наред с тези съществуващи и познати възможности, бяха приети нови правила за едностранно предоставяне ползването на платен отпуск, установени чрез ЗМДВИП. Бяха приети два нови текста, които уреждат едностранното предоставяне от страна на работодателя на ползването на платен отпуск без съгласие на работника или служителя.

      Единият текст е разположен в основното тяло на ЗМДВИП (чл.7, ал.2), което означава, че тази разпоредба може да се прилага само временно, докато действа този извънреден закон.

     Другата възможност за едностранно предоставяне на платения отпуск, без съгласие на работника и служителя, стана част от Кодекса на труда (чл.173а, ал.1). По този начин тази разпоредба ще може да се прилага дългосрочно, както при сега действащото извънредно положение, така и при всеки нов случай на обявяване на извънредно положение за в бъдеще.

Ето и двата текста:

Чл.7, ал.2 от ЗМДВИП:

(2) Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Чл.173а, ал.1 от Кодекса на труда:

Чл.173а (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

      На пръв поглед се създава впечатление за противоречие, доколкото първият ограничава възможността за едностранно предоставяне на отпуска до половината от неговия размер, а при възможностите предвидени в КТ може да се предостави целият размер на отпуска. Всъщност, става въпрос за уреждане на различни хипотези, като при чл.7, ал.2 от ЗМДВИП работодателят, или органът по назначаване, може да възложи едностранно ползването на платен отпуск, без да е необходимо каквото и да е допълнително условие, стига да направи това в срока на действие специалния закон, т.е. докато трае сегашното извънредно положение. При предоставянето на отпуск по новия чл.173а, ал.1 от КТ, законодателят предвижда няколко условия, за да може работодателят да се възползва от тази възможност.

За да обясним в пълен обем новите текстове, ще отбележим спецификата им, като ги сравним:

Какви са разликите между чл.7, ал.2 ЗМДВИП и чл.173а, ал.1 КТ?

 1. По отношение на действието им по време:
 • чл.7, ал.2 от ЗМДВИП – специална временна разпоредба, която се прилага само за времето, през което действа специалния и временен закон – ЗМДВИП (Закон за мерките и действията действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.)
 • чл.173а, ал.1 от КТ – част от КТ и има дългосрочно действие, т.е. прилага се при всеки случай на обявено извънредно положение както сегашното, така и всяко бъдещо, за времето на действие на извънредното положение и до отмяната на същото.
 1. 2. По отношение на действието им спрямо лицата:
 • чл.7, ал.2 от ЗМДВИП – от това правило могат да се възползват както работодателите, така и органа по назначаване, т.е. прилага се както спрямо работници и служители по турдово правоотношение, така и спрямо държавните служители по служебно правоотношение; прилага се за работници и служители, които имат най-малко 8 месеца стаж (независимо кога и при колко работодатели е придобит).
 • чл.173а, ал.1 от КТ – прилага се само по отношение на работещите по трудово правоотношение, вкл. и тези в държавната администрация, но не е приложим към държавните служители; може да се приложи и спрямо работници и служители по трудово правоотношение, които нямат 8 месеца трудов стаж.

Извод от това сравнение:

Няма регламентирана възможност органа по назначаване да предостави на държавните служители ползване на повече от половината платен отпуск без съгласието на служителя.

 1. По отношение на задължителните предпоставки, които трябва да са налице, за да се реализира:
  • в чл.7, ал.2 от ЗМДВИП – няма предвидена такава задължителна предпоставка. Правилото е приложимо във всички случаи при всички трудови и служебни правоотношения, но само за времето на действие на ЗМДВИП.
  • в чл.173а, ал.1 от КТ – необходимо е наличието на задължителни предпоставки. Тази възможност работодателя може да приложи, само в случай че е налице следното:

     Прилага се само, „когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители“, т.е. задължителните предпоставки са:

-> Обявено извънредно положение;
-> Преустановяване работата поради обявено извънредно положение;
-> Преустановяването на работа е въз основа на Заповед на работодателя или Заповед на държавен орган.
Преустановяването на работа може да обхваща цялото предприятие, част от него или отделни работници и служители. Чл.173а, ал.1 може да бъде приложен само за онези работници и служители, чиято работа е преустановена.

 1. По отношение на размера на платения годишен отпуск, ползването на който работодателят може едностранно, без съгласие, да предостави на работника или служителя е различен:
 • в чл.7, ал.2 от ЗМДВИП – както вече посочихме – до 1⁄2 от платения годишен отпуск.
 • в чл.173а, ал.1 от КТ – няма такова ограничение, може да бъде и целият размер на платения годишен отпуск.

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТНИКА И СЛУЖИТЕЛЯ да ползва платен годишен отпуск по негово желание, без право на работодателя да откаже:

     По отношение на ползването на платения годишен отпуск, по принцип се прилага т.нар. разрешителен режим, според който работодателят има последната дума да разреши или не ползването. С приемането на новия чл.173а от КТ, в неговата ал.2 се въвежда изключение от така установената в закона процедура.

Чл.173а, ал.2 от Кодекса на труда: (2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3

Аналогична на цитираната разпоредба е приета като текст и с новия чл.64а, ал.1 от Закона за държавния служител:

Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да се въведе работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по назначаването е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на:

 1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

     При тези хипотези работодателят и органът по назначаване нямат право на преценка и са длъжни да предоставят платения отпуск, ако искане в този смисъл, чрез подаване на заявление, е постъпило от работника или служителя.

     Тук е налице едно субективно право, предоставено в полза на определени категории работници и служители, които законодателят изчерпателно посочва. Ако работникът или служителят попада в някоя от изрично посочените категории, той може да заяви искането си и рабоотдателят е длъжен да предостави поискания отпуск.

      Предпоставките, които трябва да са налице, за да може да се реализира хипотезата на чл.173а, ал.2 от КТ, респ. чл.64а, ал.1 от ЗДСл, са следните:

 • Да е обявено извънредно положение;
 • Работникът или служителят да попада в някоя от изрично изброените категории лица;
 • Да е отправено искане от работника служителя – заявление на основание чл.173а, ал.2

НЕПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

      Основният извод е, че неплатен отпуск и по време на извънредното положение, може да се предоставя и ползва само по искане на работника или служителя, по реда на чл.160 от КТ.

     По принцип, неплатеният отпуск е предвиден в законодателството само като една правна възможност, а не като право в полза на работника или служителя. Това е така, защото само от волята на работодателя зависи не само кога и в какъв размер да се предостави неплатеният отпуск, а и дали въобще ще се разреши ползването на такъв. Едно ново изключение от това принципно правило се създаде с цитираните и коментирани по-горе разпоредби на чл.173а, ал.2 от КТ и чл.64а, ал.1 на ЗДСл. По искане на работника или служителя, освен платен отпуск, работодателят е длъжен да предостави ползване на неплатен отпуск, при наличие на същите предпоставки и условия, които бяха разгледани по-горе по повод ползването на платен отпуск. В този случай, целият период на неплатения отпуск, без ограничение, се признава за трудов/служебен стаж съгласно изричната разпоредба на чл.173а, ал.3 КТ, респ. чл.64а, ал.2 ЗДСл.

     Следва да бъде отбелязан и един допълнителен щрих, когато се говори за промени, свързани с неплатения отпуск. Правителството афишира публично различни мерки за насърчаване запазване на заетостта по време на обявеното извънредно положение. Една от тези публично оповестени мерки е предвижданата възможност за предоставяне на безлихвен кредит, без обезпечение, в размер до 4500 лева на работници и служители за времето, в което ползват неплатен отпуск.

 

Приложение (виж образеца на Заявление):

▪ Примерен образец на Заявление за ползване на платен/неплатен отпуск по чл.173а, ал.2 от КТ (след адаптиране, може да се ползва и от държавните служители, като основанието се промени на чл.64а, ал.1 ЗДСл).

 

 

ДО
.....................................................
ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ
......................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от............................................................................................................. ЕГН .................................. длъжност .....................................

 

УВАЖАЕМА/И/ Г-ЖО/Г-Н ................................................,

 

С настоящото, на основание чл.173а, ал.2 от Кодекса на труда, във връзка с извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България (ДВ, бр.22/13.03.2020),

в качеството ми на ..........................................................................

(посочва се приложимото – едно от следните твърдения: работничка или служителка, която е бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро; майка или осиновителка/самотен баща или осиновител/ на дете до 12 г. възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; работник или служител, който: не е навършил 18-годишна възраст, е с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, е трудоустроен, е боледуващ от болест, определена в наредба № 5 на МЗ)

ОТПРАВЯМ ИСКАНЕ

за ползване на ...................................... (платен, неплатен) отпуск в размер на ................ (словом................................................................) работни дни, считано от ........................... 2020 г.

При поискване, ще представя доказателства за наличието на обстоятелствата, придаващи ми качеството на лице, което може да се ползва от разпоредбата на чл.173а, ал.2 от КТ.

 

С уважение,

.................... 2020 г.
гр./с. ..........................

ПОДПИС: ..................................

 

01.04.2020

 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА БИЗНЕСА В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

 

Bъвeдeният oт Mиниcтepcĸи cъвeт ĸoмпeнcaтopeн peжим зa тpyдoви възнaгpaждeния щe имa иĸoнoмичecĸo въздeйcтвиe въpxy бизнeca в Бългapия, ĸoйтo пopaди въвeждaнeтo нa извънpeднo пoлoжeниe и пpoтивoeпидeмични oгpaничeния, в cлeдcтвиe нa нacтъпилaтa пaндeмия oт Соvіd-19, би пoнecъл cepиoзни пo paзмep зaгyби.  Дъpжaвнoтo пoдпoмaгaнe пpeдвиждa финaнcoв cтимyл в paмĸитe нa peдицa ceĸтopи, ĸoитo мoгaт дa дoĸaжaт нaмaлeн пpиxoд oт пpoдaжби. Koмпeнcaциитe цeлят oблeĸчaвaнe нa paбoтoдaтeлитe и ĸaтo peзyлтaт oт тoвa – cъxpaнявaнe paбoтнитe мecтa нa cлyжитeлитe в cтpaнaтa. Бългapcĸaтa дъpжaвa щe oтпycĸa 60% oт ocигypитeлния дoxoд зa мeceц янyapи 2020г. зa вceĸи paбoтниĸ, пo oтнoшeниe нa ĸoгoтo e пpилoжeн peжимът нa ĸoмпeнcaциитe. Paбoтoдaтeлят щe ocигypявa ocтaнaлитe 40% oт нeтнoтo тpyдoвo възнaгpaждeниe, ĸaтo oбaчe тeжecттa зa изплaщaнe нa ocигypитeлни внocĸи и дaнъĸ въpxy бpyтнaтa мy cтoйнocт нямa дa бъдe пoeтa oт ĸoмпeнcaтopния peжим.

 

Πpeдвид тeзи cъoбpaжeния, изчиcлeниятa coчaт peaлнo пpoцeнтнo cъoтнoшeниe 50/50 (дъpжaвнa пoмoщ / paзxoди зa paбoтoдaтeля), ĸaтo нa пpaĸтиĸa cyмapнo зaдължeниятa нa paбoтoдaтeля ce изpaвнявaт c тeзи нa дъpжaвaтa. Bъпpeĸи тoвa oбcтoятeлcтвo, бeзпpeцeдeнтнaтa извънpeднa мяpĸa би пoдпoмoгнaлa дa ce пpeдoтвpaти eднa пocлeдвaщa вълнa oт мacoвa бeзpaбoтицa и лиĸвидaция нa бизнeca, би внecлa чacтичнa cигypнocт нa paбoтнитe мecтa и paбoтoдaтeлитe, вpeмeннa cтaбилнocт в гpaждaнcĸия oбopoт зa пepиoдa нa извънpeднoтo пoлoжeниe, ĸaтo пpeдпpиeтитe мepĸи биxa зaбaвили тeмпoвeтe нa oчaĸвaния иĸoнoмичecĸи cпaд. Πoнe oчaĸвaниятa ca тaĸивa.

 

ІІ. KOИ CA KЛЮЧOBИTE ФИHAHCOBИ MEPKИ, KOИTO MИHИCTEPCKИ CЪBET ΠPEДBИЖДA ЗA BAШИЯ БИЗHEC?

 

Зa пepиoдa нa oбявeнoтo извънpeднo пoлoжeниe, нo зa нe пoвeчe oт тpи мeceцa, ce пpeдвиждa

дa ce пpeдocтaвят ĸoмпeнcaции, пpoцeнт oт тpyдoви възнaгpaждeния, зa paбoтoдaтeли, ĸoитo

въз ocнoвa нa зaпoвeд нa дъpжaвeн opгaн или въз ocнoвa нa cвoя зaпoвeд в paмĸитe нa пpaвoмoщиятa cи пo Koдeĸca нa тpyдa, ca пpeycтaнoвили paбoтaтa нa пpeдпpиятиe, нa чacт oт

нeгo или нa oтдeлни cлyжитeли, ĸaĸтo в cлyчaй нa ycтaнoвeнo нeпълнo paбoтнo вpeмe в пpeдпpиятиeтo в цялocт или в paмĸитe нa oтдeлнo нeгoвo звeнo.

Уcлoвиeтo зa пoлyчaвaнe нa ĸoмпeнcaтopнитe cyми e paбoтнoтo мяcтo нa cлyжитeля във Baшeтo пpeдпpиятиe, пo oтнoшeниe нa ĸoгoтo щe ce изплaщa ĸoмпeнcaциятa, дa бъдe зaпaзeнo зa пepиoд, cлeдвaщ ĸpaя нa пepиoдa нa изплaщaнe нa ĸoмпeнcaциитe, нo нe пo-мaлъĸ oт cъщия. Cлyжитeлитe, пo oтнoшeниe нa ĸoитo e ycтaнoвeнo cъc зaпoвeд нeпълнo paбoтнo вpeмe, щe бъдaт ĸoмпeнcиpaни пpoпopциoнaлнo caмo зa нeoтpaбoтeнoтo вpeмe, нo нe пoвeчe oт 4 чaca нa

дeн.

 

ІІІ. KAKBO ΠPEДCTABЛЯBAT KOMΠEHCAЦИИTE, OT KOИTO BAШИЯ БИЗHEC MOЖE ДA CE BЪЗΠOЛЗBA?

 

B cлyчaй, чe Baшeтo пpeдпpиятиe e пpяĸo иĸoнoмичecĸи зaceгнaтo oт мepĸитe в пepиoдa нa извънpeднoтo пoлoжeниe, нaй-тeжĸитe oт ĸoитo пpeycтaнoвeнa дeйнocт или въвeдeнo нeпълнo

paбoтнo вpeмe, и oтгoвapятe нa ĸpитepиитe, излoжeни пo-дoлy в нacтoящия пpeглeд, имaтe възмoжнocттa дa пoлyчитe финaнcoвa пoмoщ c цeл cъxpaнявaнe paбoтнитe мecтa нa cвoя eĸип oт cлyжитeли. Πpeдвиждa ce изплaщaнe нa cyми зa тpyдoви възнaгpaждeния в paзмep нa 60% oт ocигypитeлния дoxoд зa мeceц янyapи 2020г. зa пepиoдa нa извънpeднoтo пoлoжeниe.

 

ІV. BAШИЯT БИЗHEC ΠOΠAДA ЛИ B OБXBATA HA HOBИTE KOMΠEHCATOPHИ MEPKИ ?

 

Зa изплaщaнe нa ĸoмпeнcaции във вpъзĸa c пpeĸpaтявaнe нa дeйнocттa нa пpeдпpиятиe въз ocнoвa нa зaпoвeд нa дъpжaвeн opгaн, мoгaт дa ĸaндидaтcтвaт paбoтoдaтeли, ocъщecтвявaщи cтoпaнcĸa дeйнocт нa тepитopиятa нa Peпyблиĸa Бългapия, ĸoитo нямaт виcящи дaнъчни и ocигypитeлни зaдължeния, нe ca oбявeни / нe ca в пpoцec нa пpoизвoдcтвo пo нecъcтoятeлнocт

и пo oтнoшeниe нa ĸoитo в пepиoд oт 6 (шecт) мeceцa пpeди пpeĸpaтявaнe нa paбoтaтa нa пpeдпpиятиeтo нямa влязлo в cилa нaĸaзaтeлнo пocтaнoвлeниe или cъдeбнo peшeниe във вpъзĸa c нapyшeния пpи cĸлючвaнe и измeнeниe нa тpyдoви дoгoвopи, изплaщaнe нa тpyдoви възнaгpaждeния и oбeзщeтeния, нaзнaчaвaнe нa длъжнocт нa нeпълнoлeтни и нeзaĸoннo пpeбивaвaщи.

B cлyчaй, чe Baшият бизнec пoпaдa в oбxвaтa нa cлeднитe иĸoнoмичecĸи ceĸтopи, нaмaлeният

пpиxoд нa пpeдпpиятиeтo ce пpeзюмиpa и oтпaдa зaдължeниeтo зa пpeдcтaвянe нa дoĸaзaтeлcтвa зa нacтъпвaнeтo мy:

 • Tъpгoвия нa дpeбнo;
 • Πътничecĸи cyxoпътeн и въздyшeн тpaнcпopт;
 • Xoтeлиepcтвo;
 • Дeйнocт нa pecтopaнти, питeйни зaвeдeния и зaвeдeния зa бъpзo oбcлyжвaнe;
 • Πpoжeĸтиpaнe нa филми;
 • Typиcтичecĸa aгeнтcĸa и oпepaтopcĸa дeйнocт;
 • Opгaнизиpaнe нa ĸoнгpecи и тъpгoвcĸи излoжeния;
 • Πpeдyчилищнo oбpaзoвaниe (чacтeн ceĸтop);
 • Дeйнocти в oблacттa нa ĸyлтypaтa;
 • Cпopтни дeйнocти и тaĸивa, cвъpзaни c oтдиx и paзвлeчeниe;
 • Дpyги иĸoнoмичecĸи дeйнocти, пpи ĸoитo cъc зaпoвeд нa дъpжaвeн opгaн ca въвeдeни пpoтивoeпидeмични мepĸи.

B cлyчaй, чe дeйнocттa нa пpeдпpиятиeтo e пpeycтaнoвeнa пo пpeцeнĸa нa paбoтoдaтeля или e въвeдeнo нeпълнo paбoтнo вpeмe, дeĸлapaция зa нaмaлявaнe нa пpoдaжбитe cлeдвa дa бъдe пpeдcтaвeнa в пpoцeдypaтa пo ĸaндидaтcтвaнe зa ĸoмпeнcaции.

 

Ceĸтopитe, в ĸoитo нe ce пpeдвиждa изплaщaнe нa ĸoмпeнcaции, ca cлeднитe:

 

 • Ceлcĸo, гopcĸo и pибнo cтoпaнcтвo;
 • Финaнcoви и зacтpaxoвaтeлни дeйнocти;
 • Дъpжaвнo yпpaвлeниe;
 • Oбpaзoвaниe;
 • Xyмaннo здpaвeoпaзвaнe и coциaлнa paбoтa;
 • Дeйнocти нa дoмaĸинcтвa ĸaтo paбoтoдaтeли;
 • Дeйнocти нa eĸcтepитopиaлни opгaнизaции и cлyжби.

 

 1. KAKBO CЛEДBA ДA HAΠPABИTE, ЗA ДA CE BЪЗΠOЛЗBATE OT ΠPEДOCTABEHATA BЪЗMOЖHOCT?

 

Paбoтoдaтeл, чийтo бизнec влизa в oбxвaтa нa ĸoмпeнcaтopния peжим, пpeдcтaвя в диpeĸция „Бюpo пo тpyдa“ зaявлeниe зa изплaщaнe нa ĸoмпeнcaции пo yтвъpдeн oбpaзeц, ĸaтo пoдaвaнeтo мoжe дa бъдe ocъщecтвeнo и пo eлeĸтpoнeн път.

Цялaтa пpoцeдypa пo ĸaндидaтcтвaнe, oдoбpявaнe, изплaщaнe и ĸoнтpoл пo oтнoшeниe нa пpeдocтaвянeтo нa ĸoмпeнcaции мoжe дa нaмepитe пoдpoбнo излoжeнa в paзпopeдбитe нa Постановление нa Mиниcтepcĸи cъвeт за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели от 30.03.2020 г.

30.03.2020

 

ПРАВО НА ПОМОЩ ПО СХЕМАТА 60:40

 

Ако искат да получат помощ по схемата 60:40, фирмите ще трябва да доказват спад на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ този, в който се подава заявлението за компенсации, спрямо същия месец на 2019 г. Това прие днес Министерският съвет в чаканото постановление за помощта на бизнеса, което влиза със задна дата от обявяването на извънредното положение – 13 март 2020 г.

То е изпратено в Европейската комисия, за да одобри тя отпускането на тази държавна помощ. Министърът на труда Деница Сачева обяви, че още от утре ще може да се кандидатства.  Агенцията по заетостта вече публикува пълната информация за програмата (с нея можете да се запознаете на www.az.government.bg)„Направили сме мярката максимално гъвкава, може например работодателят да не я поиска за всички свои служители, а само за някои“, каза Сачева.

Премиерът Бойко Борисов обяви, че, за да се осъществи тя, Министерският съвет ще гласува актуализация на бюджета, като каза, че за нея са необходими най-малко 1,5 млрд. лв.

Има 7 сектора, които няма да получат помощ. Те са А, К, О, Р, Q, T и U според Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Това са селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

Според датата си на регистрация фирмите ще доказват спада на приходите спрямо различни периоди. Тези, учредени преди 1 март 2019 г., трябва да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% през „месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година“. Т.е. ако през април 2020 г. бъде подадено заявление за помощ по схемата 60:40 за март 2020 г., фирмата ще трябва да докаже спад с поне 20% спрямо март 2019 г.

Тези, учредени след 1 март 2019 г., трябва да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% „през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.“.

Има обаче и 14 сектора, които ще могат да кандидатстват държавата да поеме 60 на сто от заплатата на заетите в тях, без да доказват, че приходите им са намалели. Сред тях са търговията на дребно, транспортът, хотелиерството, ресторантьорството, туризмът, артистите, спортистите и т.н. Те са изброени в приложение към постановлението. Няма да доказват спад на продажбите и „работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето“.

Както вече е известно, мярката се прилага само за да се запази заетостта, т.е. за да не бъдат съкратени работници.

За финансиране на част от възнагражденията на персонала могат да кандидатстват фирми, които са спрели работа изцяло или частично, или са я преустановили само по отношение на отделни служители. От нея ще могат да се възползват и тези, които са въвели непълно работно време, независимо дали за част или за цялото предприятие. За тях компенсацията ще се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Компенсации няма да се изплащат за служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение, нито за работници, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на такива, за които фирмата получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Очаквано постановлението предвижда, че помощ ще може да се получава за не повече от три месеца.

60-те процента, които ще дава държавата, са от осигурителния доход за януари 2020 г.

Ето как ще се определя той:

 • за лицата, които имат отработени дни, среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец януари;
 • за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец януари;
 • за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
 • за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
 • за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Остатъкът до пълния размер на заплатата се изплаща от работодателя, като той трябва да внесе и осигуровки.

Условията

Първото условие за отпускане на помощта 60:40 е работодателят да осъществява стопанска дейност в България, като може да е местно физически или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице.

Второто е да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски (по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, по отношение на които не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение.

Третото изискване е работодателят да не е обявен или в производство по несъстоятелност, или в ликвидация.

Следващото условие е да запази заетостта на работниците, за които е получил компенсация, за период не по-малък от този, за който са изплатени. И да не прекратява трудови договори на служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации.

И последното е формулирано така: „Да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа“.

Най-важното изискване е да се представят документи, които удостоверяват спад на приходите от продажби.

Процедурата

Кандидатстването ще може да започне, когато изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издаде заповед за откриване на процедура за това, а информация за това какви ще са редът и условията за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на ведомството и на таблата в бюрата по труда.

Той ще издаде и образец на заявлението за изплащане на компенсации, което ще може да се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор в бюрото по труда, „обслужващо територията по месторабота на работниците и служителите“, за финансирането на чиито заплати се кандидатства.

Към заявлението се прилагат:

 1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 2. декларация за запазване на заетостта (по образец);
 3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
 4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации с трите им имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите;
 5. декларация с IBAN на платежна сметка на работодател (по образец).

Кой отговаря на условията да получи компенсация, ще решава комисия към всяко бюро по труда. Тя ще има 7 дни, за да разгледа заявлението.

Тя ще проверява служебно в Националната агенция за приходите дали са изпълнени двете най-важни изисквания за отпускане на помощта – дали приходите са спаднали с поне 20% спрямо съответния период и дали работодателят дължи данъци и осигуровки. Служебно ще се проверява дали са налице и другите условия.

Фирмата ще получава уведомление дали е одобрена или не, до два работни дни от произнасянето на комисията.

Компенсациите ще се изплащат от НОИ.

26.03.2020

 

БЕЗРАБОТНИТЕ МОГАТ ДА СЛЕДЯТ СТАТУСА СИ С НОВА Е-УСЛУГА

 

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и Агенцията по заетостта въведоха допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда, като осигуриха регистрация на търсещи работа лица да става по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Всеки гражданин, подал заявление за търсене на работа, може да провери статуса си чрез новата електронна услуга "Предоставяне на достъп на физически лица до информация свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори". Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, поддържана от ДАЕУ. Чрез достъп до регистъра гражданите могат да направят справка за историята на своята регистрация, да проследят своя статус, сключения договор между Агенцията по заетостта и безработното лице, както и обучения и насоки за всеки регистрирал се безработен.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ- egov.bg - в раздел Централизирано заявяване са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване.

25.03.2020

 

ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

Съвети на Консултантски център – гр. Берковица

 

Много ресори в икономиката бяха засегнати от въвеждането на извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., като някои принудително бяха затворени, а други затвориха поради намаляване на приходите. Естествено е притеснението на работниците и служителите, а и на работодателите по какъв начин ще се уредят трудовите правоотношения в условията на извънредното положение. 

Наред с обичайните хипотези в Кодекса на труда, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., бяха въведени и други възможности за периода.

Какви са възможностите за работниците и служителите по трудово правоотношение:

  - В най-благоприятния случай запазват трудовото правоотношение по реда и условията на сключения си трудов договор.

  - При преустановяване на дейността на предприятието, което попада в забранителния списък /ресторанти, фитнес-клубове, увеселителни заведения и т.н./, намаляване на обема на работа или други причини, работодателят може да прибегне до прекратяване на трудовия договор с предизвестие.

Какво трябва да се знае: В разпоредбите на чл. 328 от Кодекса на труда няма изменения във връзка с извънредното положение. Какви са хипотезите:

 1. Закриване на предприятието - чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ - това означава пълно преустановяване на цялостната производствена и служебна дейност на предприятието. Трудовите правоотношения се прекратяват, независимо от причините, поради които се закрива предприятието;
 2. Закриване на част от предприятието - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ (предложение първо) - това представлява преустановяване дейността на едно обособено звено на предприятието. Съкращаването в щата - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ (предложение второ) - означава намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Причините не са от значение. В заповедта за прекратяване трябва изрично да бъде записано на кое от двете основания се прекратява трудовото правоотношение.
 3. Намаляване обема на работа - чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - това означава намаляване на производствената програма, на количеството на произвежданата продукция. За това основание е характерно, че не се променя щатното разписание.
 4. Спиране на работа за повече от 15 дни - чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ - спирането на работа означава временно преустановяване на дейността на предприятието за повече от 15 дни. При това положение работникът или служителят не изпълнява трудовите си задължения поради причини, независещи от него.

Задължително е на работника да се връчи писмено предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Ако откаже да го получи, получаването може да се удостовери с подписите на двама свидетели на отказа. Това предизвестие може да бъде от 30 дни до три месеца /в трудовия договор или колективен трудов договор може да бъде уговорен по-дълъг срок от 30 дни, ако няма уговорен, то срокът е 30 дни.

Възможно е работодателят да прекрати и незабавно трудовия договор, като след връчване на предизвестието уведоми работника, че ще му изплати обезщетение за неспазен срок на предизвестието. Тогава се връчва и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.

С прекратяването на правоотношението се изплащат и обезщетения за неползван платен годишен отпуск и при неспазено предизвестие – трудовото възнаграждение за срока на предизвестието. В тези случаи, при нарушения при прекратяване на трудовия договор, работникът може да обжалва заповедта в съда (въпреки извънредното положение, работниците не са лишени от възможността да оспорват незаконосъобразност на заповедите, с които им се прекратяват трудовите договори). 

Възможно е работодателят да поиска прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Това е един от най-неизгодните за работника варианти, тъй като няма да получи обезщетение за неспазен срок на предизвестието, а обезщетението от Агенция по заетостта е за срок от 4 месеца. Също така, подобно прекратяване на трудовото правоотношение не може да се обжалва от работника.

Друга възможност е прекратяване на трудовото правоотношение срещу получаване на обезщетение. Работодателят може да отправи до работника предложение да се прекратят трудовите правоотношения срещу получаване на обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Работникът в седемдневен срок писмено се съгласява. Ако в този срок няма изрично приемане на предложението, се счита, че същото е отказано.

Изрични хипотези за трудовото  правоотношение по време на извънредното положение:

- Предвидено е работодателят да може да възложи надомна работа и работа от разстояние при извънредното положение без съгласието на работника, като се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Тоест, може да работите от разстояние или вкъщи, но не може на работника да бъдат възлагани други задължения извън длъжностната му характеристика, нито пък да се променя размерът на трудовото му възнаграждение или размер на отпуската или други договорени съществеи елементи от трудовия договор.

- Може да се преустанови работа по време на извънредното положение. Със заповед на работодателя може да се преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници за целия период или за част от него, като това важи само до отмяната на извънредното положение. Тогава работниците не се допускат до работните им места.

- При преустановяване на работата по предходната точка, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника и без негово съгласие, включително когато няма придобит осем месеца трудов стаж. В същото време работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск на бременни, работницки в напреднал етап на ин-витро лечение, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му, както и на самотен баща на такива деца, на ненавършили 18-годишна възраст работници, работници с трайно намалена трудоспособност 50 и над 50 на сто, работици с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 – това са трудоустроени и работници, страдащи от болести, определени в наредба № 5 –  исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; професионално заболяване; психично заболяване; захарна болест.

- Може да се установи непълно работно време за работниците, които по трудов договор са на пълен работен ден. 

При прекратяване на трудовото правоотношение е препоръчително работниците в седемдневен срок да се регистрират в Агенция по заетостта, за да получават обезщетение за безработица, ако отговарят на условията. Както и да се регистрират за търсене на работа.

Тъй като има неясноти по прилагането на закона в извънредното положение, винаги може да се обърнете за съдействие на телефоните на  Консултантския център за хора в неравностойно положение  в гр. Берковица 0953 89137 и 0890943741.

25.03.2020

 

ИМА ЛИ КОНКРЕТНА МЯРКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ЗАЩИТА НА РАБОТНИКА?


Има ли конкретна мякра, която да защити работника? "Работим за защитата на всички работници, но бременните жени, хората с увреждания, най-уязвимите групи няма да могат да бъдат съкращавани. Изисква се разрешение от Главна инспекция по труда, а тя няма да дава разрешение за освобождаването им. Така че нека мислим за това, че кризата ще отмине и ще започне ново развитие на икономиката. Най-страшните прогнози за развитието на кризата, свързана с коронавируса, засягат следващите 18 месеца. Ние действаме поне следващите 3 месеца да облекчим бизнеса.“ Такъв беше отговорът на социалния министър Деница Сачева пред БНТ. Никой не може да прогнозира колко време ще продължи кризата и по какъв начин ще се отрази на всички сектори на икономиката, каза още тя. "Вероятно това, което ни предстои, ще бъде поне до 6-8 месеца да виждаме различни ефекти на случващото се в момента." Затова министърът обясни за пореден път, че реално в момента държавата реагира с краткосрочни мерки и просто разширява обхвата на действие на социалната система. "Системата за социално подпомагане е действаща система от години, сега просто ще разшири обхвата си за бедстващи семейства. Еднокранта помощ може да бъде отпусната за семейства, които нямат никакви доходи", каза Сачева.

24.03.2020

 

ДАЕУ С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ОБЛАЧНИЯ И МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

Преди няколо дни Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) обяви, че е налице възможност гражданите да заявяват електронни административни услуги чрез портала egov.bg с използване на безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен (КЕП) подпис в рамките на един месец.

От Агенцията обръщат внимание на следното:

По отношение на облачен КЕП, издаван от "Борика" АД:

За целта е необходимо да посетите офисите на дружеството. Ако вече притежавате КЕП, издаден от "Борика" АД, то можете да заявите онлайн издаване на облачен КЕП. Повече информация можете да намерите в е-магазина на организацията, както и на телефон 0700 199 10 или *9910 (за мобилни оператори).

 

За мобилен КЕП, издаван от "Евротръст технолъджис" АД:

Заявяването се осъществява онлайн. Необходимо е да се свали мобилното приложение на компанията и да се премине през процес на видео идентификация. За повече информация е налице видео и може да бъде получена на телефон +359 2 448 58 58.

 

Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги - www.egov.bg, се предоставя възможност за:

 • заявяване на административна услуга;
 • получаване на информация за видовете електронни услуги, активни към настоящия момент в Портала и за процедурата, през която преминава процесът по заявяване;
 • достъп до образците на необходимите документи;
 • връчване на заявлението за услугата чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДАЕУ - edelivery.egov.bg;
 • заплащане по електронен път на дължимите такси за административната услуга чрез "Средата за електронни плащания"- pay.egov.bg.

 

Активните към момента електронни административни услуги, които могат да се заявят чрез Единнния портал, можете да намерите на сайта www.egov.bg.

09.03.2020

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И АНТИКОРУПЦИЯТА

Инициативата Отворено общество за Европа обявява покана за предложения в подкрепа на участниците в гражданското общество, работещи за борба с корупцията, превземането на държавата и лошото управление на публичните институции.

Срок за кандидатстване: 13 май 2020 г.

В целия регион гражданите често са изправени пред публични институции, които не са отговорни, корумпирани  са и подкопават демократичните процеси и качеството на публичните услуги. Интервенциите, фокусирани само върху мониторинга, застъпничеството и правната реформа, до голяма степен се оказаха недостатъчни, за да генерират положителни промени. Въпреки това сме свидетели на обещаващи примери за сътрудничество между публичния сектор и гражданското общество за справяне с тези предизвикателства.

Приканваме за кандидатстване, насочено към овластяване на инициативи на гражданското общество за увеличаване на прозрачността, отчетността и процесите на публично участие за укрепване на обществените институции. Тези инициативи трябва да се осъществяват в партньорство с обществените институции на местно, общинско, регионално или национално равнище, като потенциално (но не е задължително) също да се работи съвместно със заинтересованите страни от бизнеса/частния сектор. Те трябва да се справят с важните предизвикателства пред управлението или корупцията и да прилагат ориентирани към решения и практически подходи за подобряване на управлението на обществените институции и тяхното въздействие върху гражданите.

Допустими държави: България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

Каним да подадат заявления:

    Регистрирани граждански общества и/или организации с нестопанска цел (или консорциуми от организации) с опит в областта на антикорупцията и/или добро управление, както и работещи на местно и/или национално ниво в една от следните държави: България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

    Кандидати от гражданското общество, водещи проекти в партньорство с публичните институции на местно или национално ниво. Кандидатите ще трябва да представят писмено заявление за подкрепа или сътрудничество, издадено от служители или представители на местната или националната държавна институция(и), с които възнамеряват да работят в партньорство. Това изявление трябва да бъде написано, но може да приеме различни форми (като имейл, писмо, меморандум за разбирателство и т.н.) и може да бъде на английски или на езика на страната.

26.02.2020

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПЛАЩА ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И САМОТНИ РОДИТЕЛИ

Работодатели от Монтанска област могат да кандидатстват за финансова подкрепа от държавата за наемане на безработни лица и самотни родители. От вчера Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които искат да се възползват от тази възможност. Крайният срок за подаване на документи в бюрата по труда е до 4 март.

Параметрите на финансиране са определени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. и предвиждат предоставяне на средства за трудово възнаграждение и дължими осигурителни вноски за наети безработни лица с престой в бюрото по труда над 6 месеца, на възраст до 24 г. или над 50 г., с основно и по-ниско образование, безработни майки с деца до 5 г. и др.

Насърчителните мерки предлагат варианти за работа на пълно или непълно работно време. Продължителността на осигуряваната заетост и периода на субсидиране също е различен и варира от 3 до 12 месеца. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят до 9 март подадените заявки по утвърдени критерии и ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.

Работодателите могат да кандидатстват и за други преференции за наемане на определени групи безработни лица. Успоредно с това Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните, с които да стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Хората без работа могат да кандидатстват и получат финансова подкрепа за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им. Стартирането на собствена стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес като микропредприятие, която тази година вече е до 4000 лв. И при двете мерки могат да се предоставят и средства за други услуги, подпомагащи старта на бизнеса.

За повече информация и съдействие можете да се обадите на телефоните на  Консултантския център за хора в неравностойно положение  в гр. Берковица 0953 89137 и 0890943741.

18.02.2020

 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ НА ОПРЧР

 

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв.

Целта на операцията е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.

Задължителни дейности по проектите трябва да бъде организирането на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи. По проекта следва да бъде повишен капацитетът на партньорите и заинтересованите страни за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи. Кандидатите трябва да включат в дейностите си и адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. По проектите следва да бъде направена оценка за приложимостта на иновативните елементи и да се предвидят дейности за разпространение на постигнатите резултати. Допълнителните дейности могат да включват изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки на ЕС, както и изграждане и/или включване в партньорски мрежи и туининг (побратимяване).

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа.

03.02.2020

 

ГРАНТОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ GIVE EUR-HOPE, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

 

 

Асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) винаги е готова да разгледа исканията за финансова подкрепа, подадени от общности или местни асоциации за завършване на микропроекти, работещи за борба с бедността и социалното изключване. GIVE EUR-HOPE също е готов да проучи подобни искания, когато те са подадени от НПО или тези, представляващи тези общности, при условие че има гаранции, че те отговарят на реалните нужди и желания на самите общности.

 

Предвид ограничените си човешки и финансови ресурси, GIVE EUR-HOPE трябваше да определи обхвата на своите интервенции и следователно определи критерии за намеса, с които наистина трябва да се консултира, преди да подаде искане за финансова подкрепа.

GIVE EUR-HOPE подготви меморандум за предложение за проекти, за да помогне на желаещите да подадат проект. Това определя информацията, необходима за анализа на всяко искане. Важно е да се включат с всяко подаване на проверка справки, които в идеалния случай биха били дадени от няколко надеждни организации.

 

При получаването им от Асоциацията всички искания се разглеждат и анализират. Това може да отнеме няколко седмици в зависимост от заявителя, който е в състояние да отговори на всички искания за допълнителна информация.

 

Проектите, подкрепени от GEH, имат за цел да допринесат за борба с бедността и социалното изключване. Те обхващат основно:

 

 • изграждането/обновяването на жилища и защитени жилища;

 

 • създаване на основни здравни заведения (диспансери в необлагодетелствани райони, медицински сестри);

 

 • обучение на хора по въпросите на гражданството, като ги информира за техните права като граждани и предоставя умения, необходими за упражняване на тези права (подкрепа на грамотността, езикови часове);

 

 • инициативи в социално-културната област, предназначени да насърчават споделянето на знания, включително чрез художествена изява;

 

 • създаването или подкрепата на мрежи за професионално развитие и уроци.

28.01.2020

 

ШИВАШКИ ФИРМИ СЕ БОРЯТ ЗА КАДРИ

 

Управители на 9 шивашки фирми от Монтанско настояват пред Регионалното управление на образованието и Областния управител Професионалната гимназия по лека промишленост да запази паралелката “Производство на облекло от текстил”. Това съобщи Мая Григорова, председател на Стопанската камара в областния град.

По данни на Бюрото по труда, в шивашката промишленост в област Монтана през 2019 г. са били заети 1200 лица. Преди 15 години техният брой е бил над 3000. Фирмите, които работят на ишлеме, споделят, че спадът в броя на заетите се дължи на недостиг на работна ръка, а не на по-малко поръчки. На борсата на труда постоянно се търсят шивачки и строители, информира Светла Узунова, директор на ДБТ-Монтана. После започват допълнителни професионални обучения. От бранша предвиждат необходимостта от нови 180 заети. Според работодателите в план-приема за 2020-2021 е наложително да залегне запазване на паралелката по “Производство на облекло от текстил”. Гимназията е единствената, която обучава кадри за шивашката промишленост, а през настоящата учебна година прием не се е осъществил. “Много е важно на фона на демографския срив местната икономика да се захранва с кадри”, смята Мая Григорова. Така зейва голяма пропаст между нуждите на бизнеса и образованието. Практиката показва, че учениците от Професионалната гимназия по лека промишленост се обучават главно като козметици, фризьори и маникюристи. В училището пък имали подготвени преподаватели по моделиерство и производство на облекло.

20.01.2020

 

КАКВИ РАБОТНИЦИ ТЪРСЯТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ В МОНТАНА

 

Дирекция „Бюро по труда“ в Монтана обяви свободните работни места на територията на общината и кои са най-търсените работници от монтанските шефове. От изискванията за свободните позиции става ясно, че работодателите са занижили претенциите си към кандидатите. Едва 5 от обявите са за специалисти с висше образование. Предимно се набират хора със средно образование и опит.

Подробна информация за всяка една от позициите можете да получите в дирекцията в града, а ето и какви са свободните места:

 

2 Помощник в кухня - средно образование

2 Мияч на съдове ръчно - основно образование

2 Сервитьор - средно образование, с опит

2 Готвач - средно образование, с опит

1 Общ работник - средно/основно образование

1 Учител в група - 5-7 клас - висше образование-общообразователен предмет

2 Монтажник, сложни/комбинирани изделия - средно образование, Електрообзавеждане на сгради, опит 2г.

1 Учител ЦОУД за 1-4 клас - висше образование - НУП

1 Сервитьор - средно образование

1 Барман - средно образование

2 Продавач на закуски и напитки - основно- 10 клас, средно образование

2 Работник, производство на закуски - основно - 10 клас, средно образование

2 Продавач на закуски и напитки - основно - 10 клас, средно образование

2 Оператор по сигурност - средно образование, начална компютърна грамотност

2 Охранител - средно образование, кат.В

1 Машинист на еднокофов багер - средно образование, документ за управление на багер

1 Машинист на булдозер - средно образование, документ за управление на булдозер

1 Технически ръководител, строителство - средно образование, с опит

2 Общ работник/ текелажник - без образование

1 Майстор за производство на тестени изделия - средно образование, опит

1 Продавач-консултант на закуски - средно образование

1 Фадромист - средно образование, документ за правоспособност

1 Машинист, еднокофов багер - средно образование, документ за правоспособност

1 Оператор, машина за рязане на скални материали - средно образование

3 Машинен оператор ММ универсален /каруселен струг/ - средно техническо образование, опит

1 Монтьор на топлофикационни съоръжения - средно образование

1 Работник за режимни настройки на енергийно оборудване - средно образование

1 Продавач-консултант - средно образование и компютърна грамотност

1 Елекротехник, промишлено предприятие - средно образование, с опит

1 Продавач-консултант - средно образование, с опит

1 Продавач-консултант - средно образование

2 Охранител - средно образование, кат.В и С

9 Оператор за производство на автомобилни компоненти - начално образование

1 Електромонтьор - средно образование, ПК-за работа с напрежение до 1000V

1 Топилчик - средно образование

3 Изтърсвач, форми и отливки - средно образование

2 Леяр - средно образование

1 Монтажник, изделия от метал - средно образование, кат.В

1 Заварчик - средно образование, кат.В

1 Шофьор на училищен автобус - средно образование, кат.D, опит 2г.

3 Арматурист - средно/основно образование, с опит

4 Зидар - средно/основно образование, с опит

1 Охранител - средно образование, разрешително за оръжие, кат. В

1 Електромонтьор - средно образование, с опит

1 Оперативен, счетоводител - средно образование, работа със счетоводни продукти

6 Птицевъд - без образование

1 Багерист - основно, средно образование, правоспособност на ПСМ

2 Машинист ПСМ - средно образование, правоспособност ПСМ, с опит

5 Шофьор на самосвал - средно образование, кат.С, с опит

1 Заварчик - средно образование, документ електродъгово заваряване, с опит

1 Автомонтьор - средно техническо образование, с опит

2 Техник по транспортно строителство - висше/средно образование транспортно строителство, с опит  и кат.В

1 Инженер за пътно строителство - висше образование, пътно строителство, с опит, AUTOCAT и кат.В

1 Кредитен консултант - средно образование

1 Механик - средно техническо образование, с опит

1 Автомонтьор - средно техническо образование, с опит

1 Счетоводител - висше, средно-икономика

1 Техник/озеленител - средно образование, опит

2 Автомонтьор - средно, основно образование, технически умения

1 Работник в автосервиз - средно образование

1 Фризьор - документ за фризьор

1 Козметик - документ за козметик

1 Животновъд - без образование

1 Бизнес консултант - висше образование, английски език, компютърна грамотност, с опит

4 Машинен оператор /тест маса КСК/ - средно образование, опит 1 г. с ТЕЛК

4 Старши монтажник,производствен контрол /КСК/ - средно образование, опит 1 г. с ТЕЛК

1 Оператор, производствен контрол /пакетаж/ - средно образование, опит 1 г. с ТЕЛК

1 Сондьор - средно техническо образование

15.01.2020

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ

 

В началото на 2020 година продължават стартиралите на по-ранен етап приеми на заявления от родители по проект „Родители в заетост”, от заети лица по проект „Ваучери за заети лица” и заявки от работодатели по проект ”Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Проектът дава възможност на работодателите да наемат младежи до 29 г. вкл. в две направления на пълно работно време:

 • Стажуване с продължителност от 6 месеца: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
 • Обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

По проекта могат да кандидатстват работодатели от реалния сектор; общини и общински предприятия; органи на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури с изключение на областните администрации.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки се обработват по реда на тяхното подаване.

Подробна информация за проекта можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта.

 

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Услугата „детегледач“ се предоставя по проекта за:

 • Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 5 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден). Родителите следва да имат осигурено работно място по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица, но не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта от страна на Агенция по заетостта.
 • Осигуряване на грижа за деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на безработни и заети многодетни (вкл. самотни) родители/майки, а грижата е допустима до 4 часа на ден). За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Родителите, които не са заети или не са самонаети (т.е. са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда) ще бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са започнали работа, грижата за детето/децата се прекратява.

Заявления се приемат лично от родителите във всички бюра по труда в страната в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа или се подават на имейл roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) - до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

 

ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА”

Проектът предоставя възможност на заети лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

По време на текущия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то е в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 08:30 и 17:00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

17.12.2019

 

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

 

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

 

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (Методика) на Агенцията за хората с увреждания на основание  чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 2513/11.06.2019 г.

 

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

 

по компонент 1 – до 16 000 лв.

 

по компонент 2 – до 18000 лв.

 

по компонент 3 – до 4 000 лв.

 

по компонент 4 – до 7 000 лв.

 

Конкурсната документация може да намерите на Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/, рубрика "Проекти/програми", опция "Рехабилитация и интеграция".

 

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 17.02.2020 г.

 

Изискуемите документи се представят подредени систематично и последователно, независимо дали на хартиен или електронен носител. Конкурсното предложение, включващо документите по чл. 28., ал.1 от Методиката се подават с придружително писмо по един от следните начини:

 

 1. В Агенцията за хората с увреждания, гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански" №104-106. Документите се представят на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от определения краен срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

 

 1. По електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес: ahu_npo@mlsp.government.bg.

 

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

 

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73.

03.12.2019

 

КОИ СА РЕЗЕРВИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА?

Хората с увреждания са един от големите резерви на трудовия пазар, който обаче остава неизползван, коментират експерти

 

На пазара на труда в България има поне три големи резерва, сред които на първо място са хората с увреждания. Това каза на пресконференция директорът на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков. Събитието беше по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

В по-голямата част от развитите европейски страни заетостта сред хората с намалена работоспособност е около 60 на сто, а в България този показател е едва 31 на сто.  Експертите смятат, че реално този процент е дори по-нисък - 10-15 на сто, каза Елка Тодорова, председател на Управителния съвет на Националната федерация на работодателите на инвалиди. 

Експертите посочват, че ако по-рано темата на пазара на труда беше, че не можем да намерим квалифицирани работници, днес проблемът е, че вече няма никакви работници. В същото време сме в ситуация "вода газим, жадни ходим", тъй като не ползваме резервите, сред които са хората с увреждания. 

Всички анализи сочат, че хората с увреждания са добри работници, при тях е много по-малко текучеството, по-привързани са към предприятието, положило усилие да адаптира работните им места. Те са лоялни и квалифицирани работници. Работодателите твърдят, че е скъпо да се адаптира едно работно място, а в същото време едва 500 хил. лева от отпуснатите над 4 милиона лева за целта тази година са използвани. 

Експертите смятат, че липсва информация за възможностите за адаптиране на работните места, както и информация как новите технологии дават възможности да се ползва дистанционната работа. Все повече потребители, особено от групата на младите, са склонни да закупуват стоки, произведени от хора с увреждания, стоки с кауза.

В момента в специализираните предприятия на и за хора с увреждания в страната са заети около 2000 човека, преди 1989 година техният брой е надхвърлял 55 000 души. Без съмнение малките и средни предприятия имат огромен неизползван потенциал за осигуряване на заетост на хора с увреждания, посочиха Елка Тодорова, Йордан Димитров - консултант на Националната федерация на работодателите на инвалиди и психологът Маргарита Бакрачева. 

Почти половин година след въвеждането на новия квотен принцип за назначаване на хора с трайни увреждания в предприятията се забелязва увеличение на наетите от тази група безработни - по информация на социалното министерство през първите 9 месеца на тази година са намерили работа над 12 000 хора с увреждания, регистрирани в Бюрата по труда. За същия период на 2018 година те са били само 6 831. Двойно повече са и през тази година предложените работни места - 2 446 до края на септември тази година, срещу 1 258 за цялата минала година. Според експертите допълнителната заетост за хора с трайно намалена работоспособност засяга основно регистрираните безработни, а все още не се работи за привличане на неактивните хора с увреждания - група с огромен потенциал за пазара на труда в България. 

Главната инспекция по труда проверява повече от 880 предприятия за спазване на квотите за наемане на работници и служители с увреждания. За първите три месеца, през които реално се прилагат квотите, 110 фирми са отказали да изпълнят задължението си по Закона за хората с увреждания и са платили компенсационни такси за 549 незаети работни места. От глоби в бюджета са постъпили 92 244 лева. 

Според експертите на Националната федерация на работодателите на инвалиди, сдружение "Хоризонти" и Балканският институт по труда и социалната политика специализираните предприятия са едно от решенията на проблема с високата безработица сред хората с увреждания. Не по-малко перспективни са и Центровете за защитена заетост, регламентирани в Закона за хората с увреждания. Във всеки от бъдещите центрове ще работят минимум 15 човека с поне два вида трайни увреждания, всяко от които води до не по-малко от 50 на сто намалена работоспособност.

За първи път тази година в Агенцията за хората с увреждания са предвидени 600 хил. лева за два пилотни центъра за защитена заетост, допуснат за финансиране е и един проект за 263 хил. лева. Създаденият с тези пари център ще е под формата на опитна градина за трудова рехабилитация и интеграция в Божурище. 

По проект "Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания" по ОПРЧР специализираните предприятия през последните години са въвели нови услуги и производства, различни от традиционни дейности като шивашката.

21.11.2019

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА "ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА"

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", кани работодатели и неправителствени организации да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността".

Операцията е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Операцията се реализира в два компонента, като допустимите дейности са:

Компонент 1:

 1. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи за включването им на пазара на труда;
 2. Предоставяне на обучение – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
 3. Осигуряване на възможност за заетост – наемане на лица от целевата група;
 4. Трудово наставничество за младежите, за които се осигурява заетост;
 5. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:

 1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда" за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика:

    Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 м.;

    Трудово наставничество за въвеждане на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес;

    Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

    Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

 1. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество;
 2. Обучения за лицата, за които се осигурява заетост – обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
 3. Адаптиране и оборудване на новоразкритото/ите работно/и място/места.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на: https://eumis2020.government.bg

Бюджет на процедурата – 3 000 000 лв., разпределени както следва:

Компонент 1 – 1 500 000 лв.

Компонент 2 – 1 500 000 лв.

Краен срок за представяне на предложенията: 21.02.2020 г., 17.30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

14.10.2019

ИНТЕРЕСЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ РЕЗЕРВИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Българският и чуждият бизнес все повече се отварят към малцинствата и дискриминацията намалява

 

Всяка среща с работодател отваря нови възможности. Работодателите от всички области на бизнеса са все по-отворени към наемането на различни групи хора. Възрастта все по-малко е фактор. Това коментира Георги К. Първанов, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора.

Над 200 хиляди са хората в България, които не работят и не учат. „Това са основно млади хора, които получават имигрантски пари, средно 300-500 евро месечно. Смятайки всичките групи до тук, се получава резерв от около 500 хиляди човека, които могат да се влеят на пазара на труда, каза Първанов и допълни, че има  надежда да се върнат поне от 300 хиляди до 500 хиляди в чужбина.

Конференцията под надслов "Многообразие и включване на пазара на труда" ще представи резултатите от програмата "Мост към бизнеса", която подпомага достъпа на образовани млади роми до позиции за висококвалифициран труд в частния сектор, информира той.

"Безработицата на младите роми в страната е под 3% и е сравнима с нивото на безработицата сред висшистите като цяло. Доходите на двете групи също са сравними. Много по-висока е безработицата за хора с ниско и средно образование. Там тя стига до 30-40%", каза експертът.

Георги К. Първанов определи проекта "Мост към бизнеса" за много успешен. "В него се включиха около 170 ученици последен клас, около 120 млади роми и 25 компании, а резултатите са окуражаващи, подчерта той. Разкриват как малцинства да се интегрират по-оптимално на пазара на труда. Провеждат се различни обучения, практики в различните компании. Опит споделят и представители от Франция с опит в областта."

Първанов отчете и добри примери в интеграцията на различните общности на пазара на труда.

„В Уилям Хюз България 10% от персонала са представители на малцинствата с изградени добри трудови навици. Българският и чуждият бизнес все повече се отварят към тях и дискриминацията намалява. Въпрос на време е да видим повече такива представители в заведенията за бързо хранене, в банките и т.н. Когато говорим за дискриминация, тя е двустранна“, убеден е Първанов.

Той съветва представителите на малцинствата да се опитат да бъдат по-активни при опита си да излязат от гетата, да подобрят образованието си и да стъпят на пазара на труда.

„55+ и 16-18-годишните също са групи, които представляват интерес на пазара на труда", прогнозира представителят на Българската асоциация за управление на хора.

10.10.2019

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА 2020 Г.

 

Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания е за подпомагане на дейности на спортни федерации, свързани с адаптираната физическа активност и практикуване на спорт от хората с увреждания.

Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за подпомагане на спортните федерации и дейността им за хора с увреждания с оглед преодоляване на социалната изолация, интегрирането и по-бързото им адаптиране в обществото, с акцент към децата и младежите.

Програмата предоставя възможност на спортни федерации по различни видове спорт да развиват и спорта за хора с увреждания. По този начин ще се създадат и допълнителни предпоставки за разширяване на териториалния обхват, видовете спорт, а от там – увеличаване броя на хората с увреждания, включени в адаптираната физическа активност и практикуване на спорт.

С изпълнението на настоящата Програма се дава възможност да бъдат обединени и продължени успешните дейности по програмите на Министерство на младежта и спорта за хората с увреждания, реализирани през последните години, да бъде разширен обхвата им и да се включат нови дейности.

БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

 1. Преки бенефициенти са лицензираните спортни федерации, развиващи спорта за хора с увреждания.
 2. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите на спортните организации по т. 1, са представители на различни възрастови и социални групи от хората с увреждания, с приоритет деца и младежи с увреждания, практикуващи спорт.
 3. В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната съобразно дейностите за хора с увреждания в одобрените проекти на спортни организации.
 4. Във времеви аспект Програмата се реализира в рамките на календарната година.


Всички подробности можете да намерите на страницата на
Министерство на младежта и спорта     http://mpes.government.bg.

31.05.2019

 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ЩЕ ДАДАТ РАБОТА НА БЛИЗО 2400 ДУШИ

Програмите ще се финансират с 8,8 млн. лв., което е с 10% повече в сравнение с миналата година

 

В началото на юни ще стартира изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области на България. С тях ще се осигури работа за срок от 3 до 6 месеца за 2387 безработни лица.

Регионалните програми ще се финансират с 8,8 млн. лв., което е с 10% повече в сравнение с миналата година. Според плановете се очаква 1847 безработни да започнат работа на пълен работен ден, а 540 души ще се включат в заетост на непълно работно време. 

По програмите ще се наемат приоритетно хора от уязвимите групи на пазара на труда, например безработни младежи до 29 години, хора над 50-годишна възраст и продължително безработни. Те ще получават месечно трудово възнаграждение от 560 лв. при заетост на пълен работен ден.

Разпределението на финансовите средства е по области на база на критериите - средномесечно равнище на безработицата, средномесечен брой на регистрираните безработни в съответната област за деветте месеца на предходната година. 

По регионалните програми ще се осигури заетост за извършване на дейности по поддържане и опазване на общинската и държавна собственост.

Програмите са съобразени и с регионалните приоритети в областната стратегия за развитие, регионалните, областните и общинските планове за развитие, и ще допринесат за изпълнение на националните приоритети в сферата на заетостта. Министерството ще продължи да реализира и развива политиката за насърчаване на заетостта в регионите.

Услугите, предоставяни от Консултантския център, включват:

 1. Предоставяне на информация и консултация на безработни лица в неравностойно положение за възможности за работа в страната и чужбина; запознаване с мерки и програми за финансирания от републиканския бюджет и Европейския съюз, програми за хора с увреждания и др.
 2. Информиране и консултиране на лица в неравностойно положение относно възможностите за стартиране на собствен бизнес. Подпомагане на лица в неравностойно положение при оценка на възможността за реализация на дадена идея и пазарното търсене на продукта.
 3. Информиране на лица в неравностойно положение при намиране на финансови средства и ресурси за стартиране на собствен бизнес, в това число и провеждане на информационни кампании по текущите възможности за насърчаване на предприемачеството.
 4. Информиране и подпомагане на стартиращи фирми, създадени от лица в неравностойно положение, със съвети за тяхното управление и развитие.
 5. Информиране и подпомагане на лица в неравностойно положение за участие в проекти и програми за финансиране дейността на малки и средни предприятия (МСП).
 6. Информиране и предлагане услуги за работодатели при наемане на безработни лица в неравностойно положение, разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз.
 7. Създаване на условия за пряк обмен на информация между потенциални работодатели и лица в неравностойно положение, търсещи работа.
 8. Присъждане на сертификата „Етнически толерантен работодател“ за насърчаване на работодатели в региона, които следват принципа на равно третиране на работниците и осигуряват недискриминационен подход към тях.
 9. Предоставяне на финансова информация и консултация – официална информация за социално осигуряване, трудово законодателство и данъчни въпроси в българските и румънски гранични райони и прилагане на специфични регламенти.
 10. Предоставяне на правни консултации – официална информация относно фирмено законодателство, процедури при регистрация на фирми, нормативни документи, касаещи лицата в неравностойно положение и др.