29.06.2023

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПРЕДСТАВЯ ИЗСЛЕДВАНЕТО „ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ: ИНДЕКС НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФИЛА НА ИКОНОМИКАТА – 2023“

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2023

 

Пълният текст на изследването е достъпен ТУК

Основната роля и предимство на професионалното образование е да осигурява пряка връзка между учащите и пазара на труда.

Индексът на съответствието измерва връзката между професионалното образование и профила на икономиката.

Индексът показва професионалното обучение по сектори и го сравнява с разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Това позволява да се видят както структурните съвпадения, така и отклоненията в предоставяното образование спрямо нуждите на пазара на труда. Изчисленията позволяват да се проследи и връзката между образованието и пазара на труда на регионално ниво.

Почти половината ученици няма да работят това, за което са учили

Индексът на съответствие на професионалното образование с профила на икономиката за страната през 2023 г. е 53,6 точки (от максималните 100 точки).

Изследването обхваща випуск от над 21 хиляди ученици, които ще се обучават в следващите пет години в специалности от избрани шест сектора: селско стопанство, преработваща промишленост, строителство, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и ИКТ. Резултатите от индекса показват, че вероятно 10 хиляди от тях няма да работят това, за което за учили.

Спрямо миналогодишното издание на индекса се наблюдава намаление от 1,2 точки. Причината за това се крие основно в свиването на приема в специалности, свързани с преработващата промишленост, за сметка на разширен прием в специалности, насочени към професии в областта на информационните и комуникационните технологии. Въпреки че това прави несъответствието още по-дълбоко, тази трансформация не е непременно и изцяло негативна.

Продължава обучението в специалности, които не се търсят на пазара на труда

Данните показват голямата тежест на специалности и професии, които на практика не се търсят, но запълват места – от една страна във вече остарели и ненужно широки специалности (например, в селскостопански дисциплини), а от друга, в такива със сравнително ниски разходи за обучение (например, в хотелиерството и ресторантьорството).

Все пак през последните години като цяло се наблюдава разширяване на приема в професионално образование в ИКТ направления за сметка на предишното силно разпространено обучение в секторите на селското стопанство и хотелиерството и ресторантьорството. Наблюдава се и появата и увеличаване на популярността на някои нови специалности, отговарящи на трансформацията на структурата  на икономиката и развитието на технологиите като „Техници на електрически превозни средства“ и „Организатори на електронна търговия“.

Регионите се представят различно – в столицата съответствието е най-високо

Данните на областно ниво дават още по-ясна представа за съответствието на професионалното образование и профила на икономиката.

С най-висок резултат е столицата – 67,3 т., а с най-нисък – област Ловеч – 36,4 точки. Първото място на София (столица) е обусловено от високият дял както на учащите се за ППК, така и на заети в ИКТ сектора, и заедно с това – на ниският дял на учащите и заетите в селското стопанство. Столицата запазва първото си място от предходното издание на индекса. Последното място на област Ловеч се дължи на това, че е областта с най-висок дял на обучаващите се в специалности, насочени към  сектора на хотелиерството и ресторантьорството (почти двойно повече от средния дял в страната) при сравнително нисък дял на наетите в тази икономическа дейност в областта.

Нужно е гъвкаво образование, дуално обучение и професионално ориентиране

Негативните ефекти от несъответствията между това, което се учи, и профила на икономиката могат да се намалят чрез по-общо образование в училищна среда за сметка на специфично обучение по специалности за пълния курс на образование. Така, например, силно специализираните предмети още от началните курсове на професионалното образование биха могли да се заместят в някаква степен от езикови и технологични обучения, както и от придобиване на меки умения, които увеличават шансовете за заетост.

Важен аспект в професионалното образование и обучение е и продължаващото разширяване на обхвата на дуалното обучение. Обучението чрез работа още в училище също ще повиши заетостта и привлекателността на професионалното образование заради по-силните практически умения (съответно по-ниската необходимост от обучение при начало на трудовата кариера при първия работодател след завършване на средно образование) и възможността за оставане на работа на мястото на обучението. В същото време повсеместното прилагане на дуалното образование естествено ще повиши съответствието между предлаганите специалности и профила на икономиката на местно ниво. Този подход трябва да бъде допълнен от възможност за трансфер между професии, както и от задължително професионално ориентиране на учениците.

28.06.2023

КАК ДА РАБОТИТЕ С АГЕНЦИИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Когато търсите работа, подходите са да го правите самостоятелно или чрез посредник.

Компаниите, предлагащи услуги по подбор на персонал, могат да извършват дейността единствено чрез валиден лиценз, издаден от Агенция по заетостта.

 • За извършване на посредническа дейност в чужбина: 217
 • За извършване на посредническа дейност в България: 315

Агенциите за подбор на персонал работят в полза на своите клиенти и те са единствените, от които могат да получават възнаграждение за услугите си.

С други думи, хедхънтърите и агентите не са кариерни консултанти и няма да ви търсят работа просто така - те са мотивирани от комисионата, която ще получат при назначение, която работодателят ще им плати. За да са печеливши, агенциите по подбор обикновено работят по много на брой позиции и обемът на поток от кандидати, който минава през тях, не е малък.

За съжаление или радост в България е незаконно да се печели от кандидатите за това да им се търси работа. Разбира се, има агенции, които заобикалят това чрез различни прийоми - такси за регистрация, за обработка на документите, за снимка, за логистична подкрепа, за изкарване на виза. Те, естествено, не гарантират намирането на работа и целта им е да акумулират колкото може повече кандидати в своите регистри.

Агентите по подбор не трябва да се бъркат с професията „кариерен консултант", които са професионалисти, които оказват съдействие на своите клиенти - търсещите работа - в избора на професия, взимането на решения и кариерно развитие. Кариерният консултант реално няма право да предлага даден кандидат за дадена работа и да иска пари от него за това. Той обаче може да го посъветва къде сам да кандидатства и как да се представи по принцип и точно в този случай. Да му помогне да направи оценка на силните и слабите си страни, анализ на пазара на труда, да коментира конкретни компании, да му начертае план за действие, да го свърже с агенции и т. н.

Агентите консултанти - специалисти по подбор и хедхънтъри

Тези професионалисти се наричат и „рикрутъри" от английската дума recruitment, която буквално се превежда „вербувам".

Всички те работят за сметка и в полза на работодателя, но същевременно консултират кариерно и кандидати като част от процеса и добра практика в своята работа.

Някои агенции специализират в определени области: индустрии или тип позиции. Например в информационни технологии или маркетинг и продажби.

Другият избор, който трябва да се направи, е нивото, на което оперират дадени агенции: ниско, експертно, средно или висше управленско. Не си губете времето да си търсите работа като административен асистент в агенция, която търси мениджъри. Възможно е да се интересувате от глобални играчи, които чрез местния си офис да ви предоставят възможности освен в страната и на други места по света. За да се работи в този контекст, е добре да се разберат разликите между различните агенции и да се подхожда според случая.

Най-добрият източник за това е фирменият сайт на агенцията, на който може да видите за какви позиции работят те в момента и да ги сверите с профила й.

Ето няколко конкретни практични съвета за избора и работата на кандидати с агенция за подбор на персонал:

 • Не кандидатствайте без процес по подбор
 • Бъдете адекватни - ако сте сервитьор, не кандидатствайте за позиция главен финансов дилър с изискване за 10 години опит на длъжността
 • Бъдете конкретни - пускането на CV просто така за база данни има много малък шанс да „залепне".
 • Помнете къде сте кандидатствали. Когато ви се обадят, трябва да реагирате адекватно. Няма по-дразнещо нещо за един агент от това да говори с хора, които са кандидатствали ей така, без да си спомнят конкретната позиция.
 • Ако сте кандидатствали на много места, си запишете къде и как се казва агентът или фирмата. Вкарайте си телефоните им в паметта на вашия телефон, за да ги разпознаете, когато ви се обадят.
 • Когато пишете мотивационни писма, помнете, че ако използвате готов образец, това личи веднага. По-добре напишете персонализирано съобщение, придружаващо автобиографията, за конкретната възможност, използвайки конкретни имена и цифри, адекватни за вашия профил, и ползите, които можете да донесете със себе си. Ако нямате кой знае какъв опит и какво да споделите, пишете за вашата мотивация, страст и интерес, подкрепени със знания и факти. Покажете, че сте отделили време за проучване.
 • Ако имате уговорено интервю с агента или той е организирал такова направо с работодателя и междувременно сте си намерили друга работа, обадете се непременно да ги уведомите лично и навреме. Не пишете имейл или SMS. Благодарете им за съдействието. Рано или късно пак може да имате нужда от тяхната помощ.
 • Като цяло не пропускайте да дадете обратна връзка за каквато и да било промяна в статута ви на търсещ работа, ако участвате в даден подбор и агентът ви е казал, че ще ви представи на клиента.
 • Добре е да изградите дългосрочни взаимоотношения с добрите агенции. Умишлено не казваме агенти, тъй като и там текучеството не е малко. Добре е вашата връзка да е с агенцията като цяло. Разберете кой е партньор или дългогодишен старши консултант и поддържайте връзка с него. Не забравяйте и другите, защото понякога „царят дава, а пъдарят - не".
 • Забравете за „плюенето" по онлайн форумите (ако може, го забравете въобще), независимо че може би сте прави, негативизмът ви се отразява неизменно на вашата репутация и при равни други условия вие ще сте „вторият избор". Агентите редовно проверяват тези канали и ако сте очернили някого от тях, ще влезете в черния списък завинаги. Лошата репутация във виртуалния свят е лоша при всяко положение. Особено когато става въпрос за търсене на работа.
 • Ако сте обидени от нечие поведение или отношение, дайте обратна връзка, защитете позицията си. Направете го конструктивно и ако е възможно, без да атакувате конкретен човек, а просто проблема. Добрите агенции ще го оценят и ще се поучат, когато това е направено както трябва. Това ще помогне на консултанта/компанията да отбележат пропуски и подобрят обслужването.
 • Не бъдете досадни, ако са ви казали не, приемете го и благодарете. Оставете си вратата отворена за следващ път. Да бъдете настоятелни и упорити може да показва мотивация, но внимавайте да не започнете да изглеждате като отчаяни или като „вече не ми пука". Това може да се разтълкува като неувереност или психическа неуравновесеност. Дори да сте безработни, разковничето да ви наемат е да се държите така, сякаш нямате нужда от работа, а от нови възможности.
 • Ако решите да напомните за себе си, направете го с повод - например вместо „Нали ще ме имате предвид, ако нещо изскочи?" нещо като „При мене има промяна, изкарах този курс, имам следната допълнителна квалификация, спечелих тази награда в отдела".
 • Помнете, че изглежда подозрително, ако откажете да разкриете определена информация. Добре е да сте максимално откровени и прозрачни. Ако пропускате периоди, за които не е ясно какво сте правили, бъдете сигурни, че добрият агент от своя страна не пропуска да ги отбележи.
 • Съвет за 1 заплата: Ако все пак искате да скриете нещо, което знаете, че ще ви дискредитира, кажете, че това е период, който смятате за грешка във вашата кариера и който приемате като урок. Прекаленото оправдаване също не е подходящо. Още повече да обвинявате някой друг. Ако трябва да конкретизирате и да обясните обстоятелствата донякъде, не атакувайте хора, а ситуации, обстоятелства, фактори, политика и времена. Ако трябва, споделете с консултанта, че не се гордеете особено с това. Той би трябвало да оцени вашата откровеност и същевременно готовност да се поучите от трудните моменти и грешки.
 • Не пропускайте да споделите на агента какво търсите и какви са вашите очаквания - тип компания, позиция, тип шеф, възнаграждение... Той може само да ви помогне и да ви спести време. Ако го подведете на този етап и после той ви представи на клиента, и вие си промените впоследствие мнението, никой няма да спечели. Със сигурност вие.
 • Ако имате някакви специални очаквания или ограничения - например сте майка с дете, което е на детска градина и може да се налага да отсъствате, няма смисъл да го криете. Рано или късно ще се разбере. Агентът при това не решава каква музика ще се свири там, но може да ви каже каква няма да има и да ви насочи към клуба, в който ще се грижат за вашия вкус.
 • Ако се сетите за някоя важна подробност в последния момент, това също може да провали нещата, защото рискувате да изглеждате подозрителни или нестабилни без особена причина.
 • Говорете за конкретни и измерими неща. Не карайте агента да се досеща какво имате предвид и с мъка да събере информация. Кажете какво можете да направите за неговия клиент, което да е от полза за него.
 • Не очаквайте, че агентът ще върши и вашата работа. Вие също трябва да бъдете активна страна. Неговата цел е да намери човек за неговия клиент, а вашата - вие да сте този човек. Не очаквайте той да пише или адаптира автобиографията ви за специфичната възможност. Ако увъртате и отлагате да го правите, консултантът ще си помисли, че или сте мързеливи, или не сте подходящият кандидат за позицията.
 • Няма нищо странно и неетично в това да имате няколко различни версии на автобиографията си, стига всичко, което сте изброили, да е вярно. Ако кандидатствате за позиция, която изисква опит в управлението на проекти, бъдете сигурни, че сте включили всяка информация, която е по темата. Махнете и излишните неща. Адаптирайте CV-то и според това, което ви е казал агентът.
 • Вие сте тези, които трябва да дефинират в какво евентуално сте добри и в какво не. Вие също трябва да определите какво искате и съответно търсите. Това не е работа на агента или хедхънтъра. Това би могло да е работа на кариерния съветник, който си изкарва парите точно от това, но и той само ще ви насочи. Работата на агента е да ви прецени през призмата на конкретните възможности и да намери такава. Когато вие кажете, че сте „отворени за нови неща", агентът чува единствено „изобщо нямам идея какво искам". Ще бъдете помолени да му изпратите автобиография и повече няма да ви се обади.
 • Съвет за 2 заплати: Дайте, за да получите. Обадете се на агента и му препоръчайте човек, който е подходящ за позицията, по която той работи. Направете му услуга. Подскажете му за потенциален клиент, с който той може да се свърже. Споделете му за отворена позиция, за която знаете. Може да е някоя от вашата настояща компания, за която знаете, че има трудност да се запълни или предстои конкурс за избор на агенция. Той рано или късно ще ви се отплати.

Съвсем вероятно е да попаднете и на некомпетентен или необективен агент, който не иска да ви представи поради субективни причини за дадена позиция. Имайте предвид, че може и да има неща, за които не знаете и той няма как да ви каже.

Обикновено решението да ви се обадят е базирано на 10 секунди бърз поглед на вашата автобиография. Това не е непременно от немарливост. Някои рикрутъри развиват умения да изваждат необходимата информация за секунди. Но за всеки случай се подсигурете с кратка есенция на най-важното за вас в самото начало, което да хваща окото веднага.

Например:
40 г., MBA, 15 г. Оперативен директор в производство на бързооборотни стоки, прекрасен английски. Като цяло избягвайте думи като „динамичен", „ориентиран към хората", „екипен играч" и т. н. Никой не ги чете. Придържайте се към фактите, а не към прилагателните.

„Не се представяте добре."

Базирайки се на вашето облекло, маниери, начина, по който говорите и се представяте, един агент може да реши да не ви представи на своя клиент. Той внимава да не представя хора, които клиентът може да не хареса на личностно ниво, съдейки по своята преценка за предпочитанията на работодателя и дори предчувствия. Въпреки че накрая ще бъде нает само един кандидат, добре е да се представят само такива, за които той би получил добра обратна връзка. Така клиентът ще е повече доволен от възможностите за избор и за това, че не му се губи времето, и при успешно назначение ще даде повече работа на агента. Подборът на персонал е отчасти наука, отчасти изкуство.

Ако сте поканени на интервю, значи агентът е преценил, че вие можете „технически" да свършите работата - това е „научната част". Вашата мотивация, отношение и начин на представяне са „изкуството". След като сте се добрали до интервю, се фокусирайте именно върху тези три форми на изкуство, за да впечатлите агента и той да иска да работи с вас.

„Не сте конкурентен в контекста на настоящия трудов пазар."

Факт е, че няма заместител на доброто солидно образование, ако искате да правите кариера в икономика, базирана на знанието. Добрата новина е, че вече има по-евтини алтернативи на „Харвард" и „Кеймбридж", които са с отлично качество.

Онлайн курсовете и програмите за дистанционно обучение се приемат вече добре и тези, които взимат решение дали да ви наемат или не, се интересуват все по-малко откъде ви е дипломата. В допълнение към това има немалко интензивни и кратки (например 14-дневни) мениджмънт образователни програми (наричани още мини MBA), организирани от университетите от Бръшляновата лига*, които мога да повишат авторитета на вашия профил. В България също има немалко възможности, както онлайн и дистанционни курсове.

Терминът „учене през целия живот" придобива все по-голяма популярност и съдържание в управлението на кариери.

Ако искате да сте конкурентни през следващите десетилетия независимо на колко години сте, запретвайте ръкавите и подострете моливите.

„Аз вероятно няма да мога да ти намеря работа."

Вие ще бъдете поканени на интервю само ако има нещо конкретно - отворена позиция при конкретен клиент. Агентите избягват да се срещат просто така, защото ако го правят, няма да могат да си свършат другата работа. Трябва да има повод. За да се запълни дадена позиция, един консултант разглежда понякога стотици CV-та, разговаря по телефона с около двадесетина кандидати и се среща с не повече от 10. Накрая той представя на клиента кратък списък от 3-4. От тях само един ще бъде нает, така че ако сте поканени на среща, шансът ви е горе-долу 1 към 10. Ако сте представени на клиента: 1 към 3 или 4. Някои агенти, предимно хедхънтъри, биха могли да ви поканят на интервю и без да имат нещо конкретно, да се опитат да ви „продадат" на някой клиент проактивно. Там шансът е още по-малък. Накратко, въпреки че немалко позиции минават през агентите, статистиката показва, че шансът е срещу вас.

„Няма да ти кажа защо беше отхвърлен."

Възможно е някой агент да представи кандидат повече от веднъж на различни клиенти, но едва ли ще иска да го представи трети път, ако той е бил отхвърляни 2 пъти. За съжаление е съвсем възможно никога да не успеете да се поучите от вашата грешка, защото няма да ви бъде казано каква точно е причината. Клиентът може да е казал на агента, че сте „кон с капаци", „задръстен" , „с лош костюм" или... „с лош дъх", но това няма да ви бъде предадено директно. Може да чуете завоалирани и общи варианти, но някои неща няма как да бъдат споделени откровено. Това отчасти се дължи на факта, че е много трудно да кажеш истината на някого в очите, когато е.

За да имате все пак реална обратна връзка, от която да се ползвате за в бъдеще, ако са ви отказали няколко пъти и получавате мъгляви общи обяснения, смъкнете щита на гордостта и настоявайте за откровен разговор. Попитайте бивши колеги, шефове или други агенти, с които сте работили. И приемете коментарите им мъжки и не се обиждайте.

„Вие сте липсващият „пълнеж" от краткия списък."

Повечето клиенти изискват минимум трима кандидати, които да им бъдат представени. Ако агентът има само двама, той търси още един, за да отговори на очакването. Нищо чудно да сте този „аутсайдер" или „я да видим дали този пък няма някак си да мине" кандидат.

Бъдете реалисти и внимавайте с позиции, които звучат твърде добре, за да са истина. Проучването си е ваша отговорност.

Никой не се интересува за вашата кариера повече от вас самите.

28.06.2023

ЧЕТИРИ СА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ГЛАСИ ДОКЛАД НА ОИСР

Четири са приоритетните области в стратегията за уменията в България, гласи доклад по темата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитите. Документът бе представен в Дома на Европа в присъствието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Приоритетните области са свързани с подобряване на уменията на младежите, подобряване на уменията на възрастните, ефективно използване на уменията на пазара на труда и работното място и подобряване на управлението на системата на уменията. 

Повечето хора смятат, че под „умения“ се имат предвид технически и професионални умения, свързани с конкретна кариерна дейност, но всъщност става въпрос за всички умения, необходими на един индивид в дадена страна, за да развие своите икономически и социални амбиции, коментира Андрю Бел, ръководител на екипа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитите по проект „Стратегия за уменията“. Той разказа, че в доклада са описани общо 40 препоръки, свързани с развитието на уменията в страната.

„Днес живеем в един постпандемичен свят. Свят на зараждаща се индустрия 5.0, която поставя своя акцент не само върху икономическия резултат, а преди всичко - върху човешкия фактор, върху възможността за развитие и благополучие на хората в обществото“, каза по време на представянето на доклада министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. По думите му, в този постпандемичен свят има бурно развитие на пазара на труда, което е отново свързано с индустрията 5.0.

Проф. Цоков цитира изследване, осъществено преди четири години във Великобритания, според което около 60 процента от децата, които тогава са били в първи клас, ще упражняват професии, които все още не съществуват. Министърът посочи, и че според футуролозите в бъдеще хората ще упражняват средно между пет и шест професии в своя ежедневен труд.

„Това е едно огромно предизвикателство пред съвременните образователни системи и ненапразно в последните месеци се говори все повече за образование 5.0. Образование, което свързва успехите и постоянното развитие на съвременни технологии, включително изкуствения интелект, интернет на нещата, добавена и виртуална реалност, с личностното развитие и благополучието на учениците и учителите“, каза той. Според него това е нова концепция за образователните практики, която извежда на преден план персонализираното учене, личностното развитие на децата и техните силни страни и изграждането на умения, на базата на които те да бъдат готови за живота на динамично променящото се общество.

В този смисъл, докладът, който колегите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитите представят, е един много важен стратегически и визионерски документ, коментира още министърът на образованието. Той допълни, че в доклада се откриват важни послания и възможности за трансформиране на образователната система. 

Ние живеем във време, което  спокойно бихме могли да наречем време „икономика на знанието“, коментира в рамките на представянето на доклада министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Според нея, ключовите умения на съвремието са уменията, свързани с бурното развитие на технологиите, наред с тези за придобиване на знания за критично и аналитично мислене. „Това са умения, които трябва във всеки един от подрастващите хора да бъдат развивани“, каза тя.

Министерството на иновациите и растежа смята, че досегашната работа и изготвеният доклад за стратегия за умения в рамките на първата фаза на проекта, е стъпка в много правилна посока, посочи Стойчева. По думите й, за ръководеното от нея ведомство е приоритетно подобряването на цялостната среда за развитието на умения и високотехнологични човешки ресурси във всичките тематични области за интелигентна специализация.

Уменията са сърцето на политиките на пазара на труда повече от всеки друг път. Уменията са в основата на развитието на нови политики в Министерството на труда и социалната политика. Това коментира Наталия Ефремова от МТСП и национален координатор на Европейската година за умения. Според нея учениците са въоръжени с дигитални умения, но когато става въпрос за възрастните, статистиката за България все още е тревожна. Ефремова допълни, че само 30 процента от населението, което е в трудоспособна възраст, между 16 и 70 години, има развити основни дигитални умения.

В годината на уменията и във времената на толкова много кризи, които минаха и в България, и в Европа, луксът да можем да говорим за умения и за бъдеще е страхотен, защото ни дава някакъв хоризонт напред, каза председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова. Мисля, че тази тема трябва все повече да бъде част от общия разговор на обществото ни, допълни тя.

27.06.2023

КАКВА СТИПЕНДИЯ ДАВАТ НА БЕЗРАБОТНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

На безработните лица, включени в обучения за възрастни, организирани от Агенция по заетостта се изплащат средства за стипендии. Размерът на стипендиите се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта, уточняват от агенцията.

До приемане на Националния план за действие по заетостта за 2023 г. този размер е 10 лева за всеки присъствен ден. Средствата за стипендии се изплащат от териториалното поделение на Агенция по заетостта (дирекция „Бюро по труда“), в което е регистрирано безработното лице, въз основа на издаден от обучаващата институция документ, удостоверяващ дните на присъствие на занятия.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. За завършено обучение по професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняването на регулирани професии, се издава и Свидетелство за правоспособност.

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията се издава Удостоверение за професионално обучение.

Информация за всички курсове за обучение, които се провеждат от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” може да се получи от трудовите посредници в Дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна, както и на официалната интернет страница на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, на адрес https://www.bgcpo.bg.

Бюрата по труда изнасят на информационните си табла комплект материали за планираните обучения на безработните лица и специализацията на клоновете за обучение, включително актуален график за тяхното провеждане.

26.06.2023

МТСП ЩЕ ФИНАНСИРА 66 ПРОЕКТА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И МОБИЛНОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Общо 66 проектни предложения за достъпна жилищна среда и мобилност на хора с увреждания ще бъдат финансирани от Министерството на труда и социалната политика през 2023 г. Одобрените проекти са на обща стойност 2 498 598 лв. Средствата се отпускат по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания. Изпълнението на проектите ще повиши качеството на живот на хората с увреждания чрез създаването на по-добри условия за тяхното пълноценно и равноправно участие в обществения живот.  

По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” са одобрени 50 проектни предложения на обща стойност 2 385 068.75 лв. Проектите предвиждат изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори в жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички. Министерството на труда и социалната политика ще финансира всеки проект с до 100 000 лв.

Одобрените проекти по Компонент 2 „Лична мобилност“ са 16 и са на обща стойност 113 530 лв. Средствата ще се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, монтиране на помощно съоръжение или приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в моторно превозно средство, както и за закупуване на автомобил с вече извършено изменение. Всеки отделен проект ще бъде финансиран с до 8 000 лв.

Подробна информация за резултатите от кампанията по двата компонента може да бъде намерена на сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg) в рубрика „Политики“, подрубрика „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност” или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1.

23.06.2023

ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАБОТЕЩИТЕ ИМАТ ВЕЧЕ НЕНУЖНИ УМЕНИЯ

Заради намаляване на населението не можем да растем, защото работодателите не намират достатъчно работници или квалифицирани работници. Това посочва в интервю за БТА изпълнителният директор на Института за пазарна икономика Светла Костадинова.

По думите й значителна част от тези, които работят, са с умения, които постепенно започват да губят ценност на пазара на труда, а много малко се преквалифицират. Това вече има голям ефект върху възможностите на чуждестранните и на местните инвеститори да се развиват. Ако искаме да привличаме инвестиции, трябва да мислим и в тази посока.

Планът за възстановяване и устойчивост е алтернатива да не затягаме коланите, защото имаме цел еврозона. Добре е да бъде използван, защото има голяма необходимост и всички останали страни са много по-напред от нас., посочи още изпълнителният директор на Института за пазарна икономика.

И допълни, че в България досега нищо не сме използвали от този план. Изгубихме две години, в които повечето страни инвестираха в инфраструктура и развитие на уменията на своето население, в реформа в образованието. Тоест не можахме да се възползваме и в най-необходимото време, точно след ковид пандемията, и силно се надявам, че тази възможност няма да се погуби съвсем, и така да не може да има някакъв реален ефект, особено по места, каза Костадинова.

По думите й има общини и региони, които успяват по различен начин да привличат инвеститори, да задържат хората си, да осигуряват добро качество на средното образование, но и региони, които дългосрочно нямат никакъв успех в нито една от тези сфери. На тях трябва да се съдейства, включително чрез този План за възстановяване.

"Алтернатива на всяка политика винаги има. Това, което отличава Института, е, че нашата алтернатива винаги залага на няколко принципа: ниски данъци, за да е добра средата за бизнеса; увеличение на големи социални плащания, но доколкото е възможно, за да се запази балансът в бюджета; и, разбира се, спиране на големи публични политики или част от тях, които доказано нямат ефект", обясни тя.

По думите й трите процента дефицит, заявени от финансовия министър, звучат добре, но ако Планът за възстановяване не бъде активиран и не започне реално да действа, ще бъде много трудно това да се постигне.

По-скорошни предизвикателства са Шенген, еврозоната, бюджетът. Очаква се да се стартират големи неща, които много дълго време не можеха да получат ред. Говорим за големи реформи в областта на образованието, здравеопазването най-вече - сектор, който има ефект върху всички и изземва голям публичен ресурс, и все още има много изисквания към него, посочи икономистът.

22.06.2023

ШЕФОВЕ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В КЛОПКИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

„Невидими“ - така често се чувстват хората с увреждания у нас. Невидими за обществото, за институциите, за работодателите. Светът за повечето от тях е затворен между четирите стени на дома, а животът им разделен формално от датите за явяване пред ТЕЛК. А можеше и да е по друг начин….

В България има около 655 хиляди души с призната трайно намалена работоспособност или степен на някакво увреждане. Това означава близо 10% от цялото население. Работят едва около 38% от хората с увреждания, като една немалка част от тях не защото не искат, а защото работодателите не ги искат. В същото време дефицитът на работна ръка у на се изостря все повече и повече.

„Без да се замисляме и съвсем формално, наричаме тези хора „резерв“ за икономиката. Самото определение говори, че всички ние имаме дефект в разбирането за хората с увреждания. Според мен те са „потенциал“, заяви Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара на Национален форум „Социалната отговорност на големите корпорации и работният потенциал на хората с увреждания“, който се проведе в Пловдив. Организатори бяха Холдинг КЦМ 2000 и Балкански институт по труда и социалната политика. „За да просперира икономиката, са нужни хора и ние ще се провалим като нация, ако не направим всичко необходимо, за да приобщим хората с увреждания в работния процес“, категоричен бе Митрев.

Каква обаче е реалността? Работодатели с 50 и повече от 50 работници и служители имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания съгласно Закона за хората с увреждания. При фирми с между 50 и 99 служители квотата е едно лице, а при по-големите предприятия - 2% от средносписъчния състав. Повечето дружества обаче избират резервния вариант, даден им от закона - вместо да наемат такъв човек, просто да плащат компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко незаето място за човек с трайно увреждане.

Проблемите тук са няколко и първият, може би най-важният, който отблъсква работодателите, е трудното освобождаване на такъв служител, коментира на форума Георги Колев, председател на Съюза на инвалидите в България. В случай че наетият не изпълнява съвестно работните си ангажименти, за да бъде уволнен, трябва да има надлежно разрешение от Инспекцията по труда. „Много хора с увреждания умишлено не искат да си извадят решение от ТЕЛК именно за да не отблъснат потенциалния си работодател“, разказа Колев. И така се получава омагьосан кръг. Също така хората с увреждания не са добре информирани за правата си и смятат, че ако започнат работа на трудов договор, ще им спрат пенсиите. А такова нещо няма, категоричен бе той.

„Тези хора могат да бъдат полезни и на икономиката, и най-вече на себе си“, сигурен е Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика и бивш министър на социалната политика. Лицата с интелектуални затруднения, например, често изпитват удовлетворение от изпълнението на повтарящи се рутинни дейности. В същото време работодателите търпят едно от най-големите си текучества именно при такива дейности, цитира той международно изследване. Според американското министерство на образованието работниците с увреждания се оценяват средно или над средното относно изпълнение, качество и количество работа.

Министерство на труда и социалната политика активно подпомага включването на такива хора в пазара на труда. Посочено беше, че по линия на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат инвестирани над 830 млн. лв. в програми за заетост, обучение, менторство и професионално развитие на хора от разнообразни целеви групи.

Добрият пример: „Стопански дейности КЦМ“ промени живота на 100 служители

От 20 години Холдинг КЦМ 2000 има свое дружество - „Стопански дейности КЦМ“, в което се трудят около 100 души с увреждания. При това не само работници, които по здравословни причини се е наложило да излязат от производството, а хора от целия регион. Дружеството е създадено по идея на дългогодишния председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор Никола Добрев. „Това реши два проблема. Първо - хората, които имат проблем със здравето, са изведени от трудните условия на работа. И второ - те се чувстват полезни и пълноценни. Ползата за бизнеса беше, че ние можехме да организираме работниците да вършат работа, за която са назначени - обясни мотивите той. - През всичките две десетилетия никога не сме имали съмнение, че този подход е правилен. И се учудвам, че се неглижира в доста големи корпорации“, каза още Никола Добрев.

„Ние сме изключително удовлетворени от работата с хора с увреждания. Това е част от нашата корпоративна социална отговорност - да помогнем на тези, които не са като нас. И то така, че да им дадем възможност за достоен труд и достойно заплащане. Ако само една от стоте най-успешни компании в България подходи като нас, 10 000 хора с увреждания ще живеят спокойно“, категоричен бе председателят на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000 Румен Цонев. „Едно такова предприятие има и още едно голямо предимство - хората остават близо до колегите си, а е имало случаи, когато се възстановяват и се връщат обратно на старите си работни места“, обобщи Мариана Гуркопашова, главен директор „Управление на човешкия капитал“. Статистиката на компанията сочи, че от 2004 до 2015 г. средно по пет души на година се трудоустрояват. След това обаче тези ситуации рязко намаляват - до под един човек годишно. Това обаче не е случайност, а в значителна степен благодарение на службата по трудова медицина в холдинга.

Още от създаването си  „Стопански дейности КЦМ“ се ръководи от Иванка Пискова. На форума тя разказа за дейностите, които още тогава са им поверени - поддържане на зелените площи, почистване на канцелариите и пране на работното облекло. По-късно на територията на Комбината за цветни метали се отваря шивашки цех специално за трудоустроените и те се справят и с тази задача блестящо. После пък дейността се разраства и в земеделието - с лавандулови насаждения, които повече от десет години бяха много успешен бизнес. „Зад всички тези дейности стоят хора, които не са по-различни от нас. Трябва само да ги разбираш“, категорична е Иванка Пискова. По време на форума Холдинг КЦМ 2000 представи филм, разказващ истински истории на работещи в "Стопански дейности КЦМ" - истории за удовлетвореността да бъдеш пълноценен и уверен в своите способности дори тогава, когато живееш със стигмата да бъдеш определен като 100% неработоспособен.

21.06.2023

КАК ДА ПЕЧЕЛИТЕ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА СИ

Съвети от експерти как да запазите клиентите си

За много онлайн търговци периодът на Черния петък и Киберпонеделник е свързан с огромно натоварване, но и с възможност за несравнимо повече продажби отколкото през останалото време на годината. След него обаче за тях идва ново предизвикателство - а именно как да задържат вече привлечените посетители на сайтовете си и да ги накарат отново да се включат в пазаруване.

За целта е необходимо първо да се обърне внимание върху интуитивността на уебсайта или електронния магазин, съветват експерти от хостинг компания. Рубриките, продуктовите снимки и описанията - всичко трябва да бъде направено така, че клиентът да може да се ориентира бързо и лесно да направи своята поръчка. Друг начин потребителите да се чувстват обгрижени с необходимото внимание е чрез осъществяването на чат връзка. Чрез нея търговците могат да вникнат по-добре в клиентските нужди и да им предложат решение чрез своите продукти и услуги.

Акцент върху добре обмислената имейл стратегия

Ако търговецът иска да запознае аудиторията на сайта си с нови или малко познати продукти, добра идея е да го направи чрез персонализирани електронни писма. Експертите съветват продавачите да изготвят имейл бюлетини на месечна база, в които да включват стойностно съдържание, свързано с новостите, предстоящите промоции или бъдещите активности на сайта си.

Запазване на отношенията с клиента след покупката

“Добра практика е да се свързвате по имейл с клиентите една седмица, след като са направили поръчка. В него бихте могли отново да им благодарите, че са избрали именно вашия бранд и да им дадете съвети за оптимално използване на закупените артикули” - посочва маркетинг мениджър в българска хостинг компания.

Програмите за лоялност

са друг мощен инструмент онлайн търговците да мотивират клиентите си да пазаруват по-често от тях. По този начин те имат възможност да се отблагодарят на онези, които са ги подкрепили в началото на тяхното бизнес развитите. “Колкото по-близо допускате клиентите до същността на вашия бранд, толкова повече се сближавате с тях и затвърждавате убеждението им, че са направили правилния избор, доверявайки се именно на вас” - отбелязва още експертът.

Автоматизиране на празничния маркетинг

За да си подсигурят свободно време за почивка по време на коледно-новогодишните, великденските или други официални празници, собствените на онлайн магазини могат да използват софтуер за изпращане на имейли, който позволява съобщенията да се изпращат автоматично на определени дати. В добавка могат да се използват и плъгини за WordPress, както и други приложения за автоматизация, които биха могли да свържат различни онлайн услуги и автоматично да извършват определено действие, при възникването на дадено събитие.

Не подценявайте трафика през празничния период

Подобно на подготовката за Черния петък и в празничните или сезонни периоди онлайн търговците ще трябва предварително да се погрижат сайтовете им да работят бързо, да могат да издържат на засилен трафик на посетители, както и да изглеждат добре през мобилни устройства.

Празничен или сезонен дизайн

За да са готови за коледно, великденско или сезонно пазаруване в интернет, онлайн магазините трябва и да създадат празнична атмосфера - чрез подходящи шрифтове, банери, карета, анимации и дори кратки празнични видеоклипове. Винаги можем да добавим тематично съдържание по нов и елегантен начин.

21.06.2023

ЕK ОДОБРЯВА СХЕМА В РАЗМЕР НА 77 МЛН. ЕВРО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В РАЙОНИ С ВИСОКА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия е одобрила, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, повторното въвеждане на схема за регионална помощ в България за подпомагане на инвестициите в производствени дейности на малки и средни предприятия (МСП) в райони с висока безработица. Първоначалната схема е одобрена от Комисията през март 2008 г. (№166/2007), въведена отново през септември 2015 г. (SA.39869), удължена през ноември 2020 г. (SA.59027) и изтекла през декември 2021 г. 

България уведоми Комисията за намерението си да въведе отново схемата до края на 2027 г. с прогнозен общ бюджет от 77 милиона евро. Целта на схемата е да се насърчи регионалното развитие. В рамките на схемата помощта ще бъде под формата на освобождаване от корпоративен подоходен данък за подпомагане на първоначални инвестиционни проекти на МСП, като например създаване на ново предприятие, увеличаване на капацитета на съществуващо предприятие, диверсификация на продуктите или фундаментална промяна в производствения процес на съществуващо предприятие. Схемата е насочена към българските общини с равнище на безработица поне 25 % по-високо от средното за страната. Максималният размер на помощта за бенефициер ще бъде 50 % от допустимите инвестиционни разходи, с изключение на общините в Югозападен регион, където делът ще бъде 25%. 

Комисията оцени мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, по-специално чл. 107, пар. 3, буква а) и буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, които позволяват на държавите членки да насърчават икономическото развитие на най-необлагодетелстваните региони, както и Насоките за регионална държавна помощ за периода 2022—2027 г. Комисията установи, че схемата е в съответствие с условията, определени в насоките. По-специално, помощта няма да надвишава максималния размер на помощта в допустимите региони, както е посочено в българската карта на регионалните помощи. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална и допринася за регионалното развитие. Освен това Комисията констатира, че схемата не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Въз основа на това Комисията одобри българската схема съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. 

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.104266 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като бъдат решени евентуални въпроси, свързани с поверителността.

20.06.2023

3 НАЧИНА ДА ПООЩРИТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ

За да е успешна една компания, нейните служители трябва да са продуктивни, ангажирани и креативни. Това пряко зависи от тяхната мотивация. За всяка компания е ключово да поощрява служителите си така, че те да дават максимума от себе си.

Какво най-много влияе на мотивацията на служителите?

Служителите обичат да бъдат стимулирани и възнаграждавани, когато постигат резултати. Финансовите придобивки имат значително въздействие върху техния трудов морал, а възможностите за развитие ги карат да са ангажирани постоянно. Фактори като баланса между работа и свободно време, позитивната работна среда и гъвкаво работно време също имат своята роля в поддържането на висока мотивация. В следващите няколко реда ще разгледаме три основни начина как да поощрим служителите на компанията, за да бъдат по-мотивирани.

Изберете правилните социални придобивки и бонуси

Когато вашите служители постигат високи резултати, то само похвалата не е достатъчна. Изберете правилните социални придобивки и бонуси, с които да възнаградите тези, които се представят отлично. Социалните придобивки трябва да са част от вашия арсенал дори за тези от служителите, които постигат поставените цели и се трудят ангажирано и отдадено. 

Да подбереш социални придобивки и бонуси, които да се харесат на всеки отделен служител, не е лесно. Затова има универсални инструменти като ваучери за храна, схеми за бонуси, допълнително здравно осигуряване, корпоративни отстъпки. Те дават възможност на всеки служител сам да избере как да похарчи честно спечелената сума спрямо своя вкус и предпочитание.  

Организирайте забавни събития

Ако искате да повишите градуса на емоциите сред екипа, то тогава може да надградите над финансовите стимули и да организирате фирмено парти, тийм-билдинг или по-скромно събитие в офиса, на което служителите да се отпуснат и позабавляват заедно. Дали ще наемете караоке бар, в който всеки да покаже певческите си способности, дали ще организирате приятен уикенд далеч от офиса или просто ще направите вечерно състезание по правене на коктейли в някоя от заседателните зали на фирмата, няма чак такова значение. Важното е да го правите достатъчно често и да се погрижите да участват всички.

Давайте обратна връзка

Нещо, което няма да струва никакви пари, но пък ефектът е безспорен, е предоставянето на  обратна връзка. Много често служителите напускат дадена фирма, защото не са разбирали навреме дали и колко са ценени от работодателя, и най-вече от прекия си ръководител. Създайте фирмена култура, в която обратната връзка заема важно място. Нека мениджърите не чакат годишното оценяване, за да дадат обратна връзка на хората от екипа. Несигурността как даден служител се представя, води до това, той или тя да се оглежда за нова работа за всеки случай. В допълнение, чрез навременна и коректна обратна връзка може да се предотвратят някои дребни недостатъци в работата на служителя. Не е лесна работа, но ако успеете, има шанс значително да понижите броя на доброволно напусналите, а също да увеличите и ефективността и продуктивността на служителите.

Какви са грешките, които не трябва да допускате?

Може би най-ефективният начин да осъзнаете сами грешките, които допускате, когато управлявате екип и се стремите да държите нивото на мотивация високо, е като се поставите в обувките на своите служители. Това обаче не е никак лесна задача. Затова сме подготвили някои често срещани грешки, които е добре да избягвате.

 1. Не възнаграждавате тези, които заслужават – дори да не възнаграждавате всички свои служители, то трябва да го правите поне за тези, които го заслужават. Има шанс да изгубите както тях, така и такива, които наблюдават отстрани вашето поведение.
 2. Подбирате неподходящи социални придобивки и подаръци за служителите. Представете си, че все пак сте направили усилие да възнаградите добре представящите се служители, но това, което сте им дали, по никакъв начин не отразява техните нужди и интереси. Това означава, че сте дали парите си на вятъра, а крайният резултат е дори по-лош от това да не сте им дали нищо. Това показва, че вие не ги познавате или най-малкото не се интересувате от техния живот извън работното място.
 3. Държите твърде ограничаваща и строга среда – липсата на възможности за разговори по различни от работата теми, малко свободно време и системни ограничения на работното място, могат да демотивират дори най-трудолюбивите и отдадени служители. Грешно е да се смята, че високата дисциплина на работното място води до високи резултати. Много служители идват с удоволствие на работа именно заради възможността да си поговорят с колегите по време на кафе паузата или обяда.

Списъкът е дълъг, но да се върнем към първоначалния съвет – когато стигнете до етап да вземате решение по отношение на мотивиращите фактори и работната среда, поставяйте се в обувките на вашите служители и помислете как това ще се отрази на тяхната мотивация или отдаденост. Така почти винаги ще съумявате да избягвате грешките. 

20.06.2023

ББР ЩЕ ДАВА КРЕДИТИ НА ФИРМИ С ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Българската банка за развитие ще подкрепи фирмите, които изпълняват проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Това е първата кредитна програма на държавната банка, разработена изцяло в синхрон с бизнеса. Чрез нея Българската банка за развитие ще осигури достъп до ресурс за реализацията на проекти по европейски и национални програми, като улесни фирмите, срещащи затруднение да стартират дейността си поради липса на мостово или допълващо финансиране.

Банката ще предостави инвестиционни кредити до 5 млн. лв. със срок на изплащане до 6 години и гратисен период до 2 години за компании, кандидатстващи за безвъзмездна помощ по национални и европейски програми.

Фирмите могат да се възползват и от необезпечен оборотен кредит до 200 хил. лв. в допълнение към средствата за инвестиции. Условията по двата кредита са преференциални.

Българската банка за развитие предоставя финансиране за пълната стойност на проектите (100%) на вече одобрените кандидати, както и до 85% от разходите за тези, които още не са подписали договорите си за безвъзмездна помощ.

Новата програма е в изпълнение на стратегическите цели на банката да подпомага изпълнението на правителствени политики и да допринася за увеличаване на инвестиционната активност сред малкия и средния бизнес. Тя ще предостави инструмент за ускорено усвояване на средствата от ЕС и ще подпомогне зеления преход на българската икономика.

19.06.2023

САМО 8% ОТ ЗАЕТИТЕ У НАС ИМАТ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ НАД СРЕДНОТО НИВО

Едва 8% от заетите у нас притежават дигитални умения над средното ниво и само 30% имат основни цифрови умения. А внедряването на високи технологии в средните и малки предприятия достига 25 на сто или половината от средния дял за Европейския съюз.

Конференция на Българската стопанска камара търси решенията на тези проблеми, с участието на работодатели, синдикалисти, представители на социалното министерство и неправителствени организации.

Пазарът на труда се нуждае от безпрецедентна промяна на уменията и компетентността на работното място, заявяват от Стопанската камара.

В същото време проучване на Българската академия на науките показва, че повечето от заетите не биха участвали в обучения, ако това не води до повишено заплащане на труда.

И колкото по-ниска е позицията, толкова по-малка е вероятността от участие в обучения за придобиване на цифрови умения. Това води до опасност от дигитална маргинализация на населението, предупреди заместник социалният министър.

"Говорим за изпадане, за изключване изобщо от обществено-икономическия живот на голяма част от населението. Разполагаме с доста сериозен финансов ресурс. Бих казал безпрецедентен, който никога досега държавата не е имала по отношение на обученията за възрастни, в частност дигиталните умения - над 1,6 милиарда евро България е заложила от всички средства в националния План за възстановяване и устойчивост".

Министерството на труда и социалната политика изпълнява инвестиция в размер на 380 милиона лева за дигитално обучение на 500 000 лица до края на 2026 година, а 200 000 от тях ще бъдат обучени до средата на следващата година.

16.06.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ПО ЧАСОВЕ ИЛИ ПО ЗАДАЧИ? КАК Е ПО-ДОБРЕ ДА СТРУКТУРИРАТЕ ДЕНЯ СИ

Първите механични часовници в света са тези на часовниковите кули, създадени в Европа по времето на Ренесанса, някъде между 1270 – 1300 година, а в България по през Възраждането около 1700 година. Те не са имали нито циферблат, нито стрелки, а часът е бил оповестяван чрез ударите на камбана. Все още можете да ги чуете в много части на света и страната ни. Хората по онова време са имали някаква представа за времето на деня, но само в общи линии. Камбаните са се използвали главно за известяване на колективни събития - църковни служби, погребения, градски събрания и др.

В края на 1700 г. за измерване на времето е създадено ново устройство, подобно на това, което използваме днес. То определяло времето с точност до час, минута и секунда. В резултат на това хората започнали да се държат и организират по различен начин от преди. Индустриалната революция е най-добрият пример за това как хората са започнали да организират времето си, използвайки часовници, докато работят на смени на поточните линии. Пристигането и заминаването им отмерва работния ден. Общественият транспорт се развива там, където часовникът определя кога влакът пристига на гарата и кога я напуска. Като цяло целта е била да се повиши ефективността и часовникът се оказва чудесен инструмент за постигането ѝ. Въпреки това, разделянето на деня на часове и минути предполага също и, че всяка минута трябва да бъде отчетена, а това може да бъде много ограничаващо.

Свят, управляван от часовници

Да се ​​върнем от миналото в 2023 година. Часовниците са навсякъде – от мобилни устройства, които са винаги с нас, до сложни спортни джаджи, които показват не само времето, но и пулса, и броя на изгорените калории. В същото време живеем в общество, в което се цени не само свободното от работа време, но и самата идея за необходимостта от периодична почивка за презареждане и по-голяма продуктивност. Много от нас обаче планират и свободното си време с помощта на часовници.

Това е своеобразен оксиморон. Защото най-важното в паузите за отдих по време на работа и в самите почивки от работа не е да бъдете ефективни или отговорни за всяка секунда. Когато някой има нужда от презареждане, той иска да спре, да помисли, да се отдаде на момента. Но като продължаваме да разделяме деня на часове и минути, ние само превръщаме „свободното си време“ в друга задача, която трябва да бъде свършена ефективно и „навреме“. В една култура, обсебена от навременността, не остава място за други начини да контролираме времето си.

Влияние или ефективност

В проучването, което направили Psychology today, участниците са помолени да планират деня си или по часове и минути, или според задачите, които трябва да изпълнят в този ден. След това е измерено как използването на тези два различни начина за структуриране на времето се отразява на чувството им за благополучие и контрол върху техните действия.

Получените резултати са доста неочаквани. Доминиращото предположение е, че хората, които са точни и структурират деня си въз основа на единици време, контролират повече собствените си действия и са по-концентрирани от тези, които разпределят деня си въз основа на задачи, тъй като на пръв поглед не е ясно кога за тях започва и свършва денят им. Проучването обаче дава обратни резултати.

Тези, които планирали деня си въз основа на часови единици, съобщават за по-малък контрол върху собствените си действия и приписват повечето от резултатите си на късмет или съвпадение (напр. „Справих се добре на изпита, защото имах късмет, беше лесно“). Тези, които планирали на база изпълнението на задачи, съобщават за по-силно чувство за контрол и най-вече приписват резултатите на себе си (напр. „Справих се добре на изпита, защото се готвих сериозно по конспекта и знаех отговорите на повечето от тях“).

Изследователите отиват по-далеч и проучват как типът дефиниция на деня, който влияе върху чувството за контрол, влияе и върху онези действия на човек, които могат да бъдат от полза за околната среда или обществото - например като допринасят за намаляване на глобалното затопляне или даряват пари за благотворителност. И отново получили неочаквани резултати.

Тези, чийто ден е разпределен по часове, съобщават за по-малка готовност за жертване в сравнение с тези, чийто ден е определен от задачи. Освен това участниците, които използват времето и са принудени по настояване на изследователите да изберат благотворителна организация за дарение, се интересуват по-малко от нейните цели (за какво ще отидат парите) и повече от резултатите (влияние и ефективност). От друга страна, онези, които пренебрегват времето и се стремят да изпълнят задачата, са толкова заинтересовани от целите на благотворителните организации (например дарения за изследване на рака, борба с бедността, неграмотността и т.н.), колкото и от тяхната ефективност.

Завръщане към корените

Хората, които използват часовници, вероятно са по-ефективни при изпълнение на задачи, но в по-малка степен са в хармония с емоциите и способността си да се отдадат на момента. Използването на външен механизъм за контрол на техния свят ги кара да виждат и заобикалящата ги действителност като произволно, хаотично място, където усилията им не влияят на резултата, така че какъв е смисълът да се жертват, ако това така или иначе не променя нищо?! Хората, които през целия ден се ръководят от вътрешно усещане „Задачата изпълнена ли е? Мога ли да премина към следващата?“ виждат повече общи и причинно-следствени връзки в света и следователно вярват, че отдаването може да има значение.

Да бъдеш по-ефективен и да постигаш зададената цел може да е била стратегия, подходяща за индустриалните времена на 19-ти и 20-ти век. Но днес се отдава особено значение не само на връзките между хората и влиянието върху заобикалящата действителност, което действията на отделния човек могат да имат, но и на възможността да спреш и да си поемеш въздух. Всичко това е по-подходящо за свят, в който хората използват часовници по-малко и управляват собственото си усещане за време, точно както е било преди изобретяването на първия механичен часовник.

16.06.2023

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОД И РАВНИЯТ СТАРТ СА НАЙ-ВАЖНИ ЗА АНГАЖИРАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Равен старт и индивидуален подход. Тези два фактора бяха изнесени като ключови за увеличаването на ангажираността и мотивацията на служителите по време на втория панел „Reinventing engagement“ от форума Next Level HR 2023, организиран от списание „Мениджър“, който Консултантски център – Берковица ви представя подробно.

„Защо преоткриваме ангажираността на хората като ключова за работодателите и какви са новите начини за ангажиране на хората, с които работим?“, това са въпросите, които модераторът на втория панел на форума Next Level HR 2023 Мария Стоева, директор „Продажби и бизнес развитие“ в „ManpowerGroup“ България, постави в началото на разговора.

„В последните години казахме едно много голямо и  категорично довиждане на класическия офис, в който хората трябваше да отиват на определено работно място място, да започват работа в 8:30 или 9 часа и да приключват работа в 17:00, 17:30 или 18:00 часа. Фокусът вече е върху това какво всъщност правят тези хора и каква е ефективността им, а не толкова кога и откъде работят. Тяхната ангажираност, самомотивация и самодисциплина излязоха на преден план“, каза тя.

„Фактът че работното място се премести вкъщи, откакто започна пандемията, промени доста факторите, които ангажират служителите. Това, което наблюдавахме преди 4-5 години, беше, че служителите се мотивират от това да бъдат част от една общност – да бъдат заедно, да имат общи цели и да постигат заедно тези цели. Това всъщност беше свързано с employer brandinga (брандинга на работодателя). Именно този фактор беше доста водещ по отношение на мотивацията на служителите. Сега обаче нещата се промениха“, коментира Христо Борисов, съосновател на ARS България.

Той каза, че вече се забелязва, че служителите все повече и повече гледат върху личните и самостоятелните си цели, които постигат индивидуално. Работодателите трябва да проявят една гъвкавост в този момент и да гледат на служителите си като на фрийлансъри.

„Основна роля в мотивацията на този вид групи е прекият ръководител, хората очакват една постоянна обратна връзка и да бъдат развивани техните професионални качества“, добави Борисов.

„Преди около 2-3 години въведохме друг фактор - преживяване на служителите. Как един служител постъпва на работа в дружеството, как се развива, как е обгрижван и т. н.“ каза още той.

По думите му това е една тенденция, която се засилва и от новата генерация от хора, които се вливат в пазара на труда. „Те са доста изявени индивидуалисти“.

„Все по-често говорим за развиване на компанията като една общност. Все по-важно става да имаме вътрешна общност, за да може да ангажираме хората не само с мисията и визията на компанията, а и с колегите, с които работят в екип“, отбелязва Мария Стоева.

Надя Василева, председател на Българска конфедерация по заетостта, каза, че за нея винаги е бил важен индивидуалният подход към хората и смисълът от извършваната работа. „Това да виждаш, че правиш нещо смислено, е една от най-важната причини, задържащи хората в корпорациите“.

Тя цитира мисъл на Уилям Макнайт от 1924 година: „Ако поставиш ограда около хората – получаваш овце“.

„Моята идея беше да разчупвам тези огради. Когато съм назначавала хората си, не съм гледала да са изключително съвместни с компанията. За мен беше важен блясъкът в очите, желанието да учат“, коментира Василева.

По думите й е изключително важно лидерът да зададе темата.

„През 2007 г. кризата се разви главоломно, естествено дойде и в България. Точно бяхме отворили компанията и целият бизнес тръгна надолу. Получих инструкции отгоре, че трябва да уволня 50% от хората. Цяла нощ не съм мигнала. На другия ден сутринта ги събрах и им казах: „Хора, всички минаваме на 6 часов работен ден“. Така работихме една година и нямаше нито един уволнен. Успяхме да изплуваме и не мога да опиша каква спойка се получи“, разказа тя. „Трябва да имаш подход и да завършиш нещата в посоката, в която желаеш“.

Мария Стоева посочи, че принадлежността със сигурност е важна и все по-често виждаме в редица прочувания, че отдавна не става въпрос само за пари, когато става въпрос за ангажираност на хората. „Парите могат да бъдат мотиватори и демотиватор, но хората търсят много повече от това“, добави тя, след което попита какви са основните други мотиватори?

„Вярвам, че всички тук са наясно, че парите никога не са били основен мотиватор за това колко човек е ангажиран“, каза Анна Габровска, ръководител „Култура и човешки капитал“, Филип Морис България.

„Харесва ми, че говорим за принадлежност. Още преди пандемията имаше проучване на колегите от Deloitte, които говориха за нуждата от това  да създаваме принадлежност. Естествено, това става с обединяването около една обща цел. Целта обаче трябва да бъде разбрана добре. Само да представим визията пред нас не е достатъчно, защото тази визия става химерна и непрактична. Ако имаме обща цел, аз трябва да знам какъв е моят принос, за да изпълня тази цел“, добави тя.

По думите й „пътешествието на служителя“ с всички негови грешки и опити е ключово важно, за да може човек да преминава през всичките вътрешни процеси, да ги разбира добре и да знае как допринася.

„Тази нова възможност - да можем да работим откъдето искаме, е изключително важна. Нашата организация предлага 60 на 40 работа в рамките на месец, което означава 60% вкъщи и 40% в офиса. Когато дадем обаче тази свобода, е добре да създадем и условия да привличаме хората в офиса, защото там се случват онези взаимодействия, така че те да продължат да се харесват и да се подпомагат един друг“, каза Габровска.

„Идват нови поколения, които имат определени изисквания. Аз не бих ги нарекла егоисти, а хора, които знаят какво искат да постигнат в бъдеще“, добави тя.

Мария Стоева обобщи, че по отношение на работата извън офиса е важно хората да разполагат с нужната гъвкавост, за да имат благополучие в личния си живот, но е важно и от време на време те да се виждат в офиса и нещо да се прави с тях.

„Миналата година направихме едно проучване и разработихме персони на всички хора, които имат различен подход към работното си време. Оказа се, че всичко, което свързва тези хора, е думата свобода. Даже не е гъвкавост, защото тя е в рамки. Свободата е усещането, че имаш право да избираш. Вярвам, че това е нещото, което трябва да ни води“, каза Габровска.

„Усещането за свобода е много ключово. Когато хората се чувстват наистина автономни в работата си и са високо ангажирани, те обикновено са и високо отговорни“, добави Стоева.

Тя отбеляза, че по света и в България виждаме, че стандартният 40-часов модел също е поставен под въпрос. „Виждаме все повече държави и компании, които адаптират 4-дневния модел на работа“.

„Колкото по-малко време за работа имаме, толкова сме по-концентрирани. Би било логично 4-дневаната работна седмица да може да даде на хората тази свобода, за която говорихме, в по-голяма степен“, каза Надя Василева.

По думите й обаче самите хора трябва да имат достатъчна отговорност и да избират как да работят.

„Имаме хора с активни тела, имаме хора с пасивни тела. Едни могат да работят от вкъщи, а други не могат. Изключително важно е да внесем това разбиране, оттук идва и индивидуалният подход – каква парадигма има всеки около себе си“, каза тя, като добави, че мечтата й е хората да работят по 2 часа на ден.

По отношение на макроикономическите тенденции, включително намаляването на икономическия растеж и увеличаването на цената на живота, тя каза, че това се дължи на факта, че всички работещи „губят изключително много ценно време в административна работа, в набиване на данни в таблици, за да могат да докажат, че заслужават заплата“.

„Това трябва да изчезне и ако го няма, всеки би бил много по-продуктивен. Надявам се, че дигитализацията и роботите ще поемат точно тази част от работата“, добави Василева.

„За мен това е бъдещето, особено в държава като България с демографския проблем, който имаме. Ние се топим с 10 човека на час – 7 се раждат и 17 умират. Не виждам как ще стане без внос на хора отвън. На икономиката й трябват поне 300 хил. души и нагоре“, каза още тя.

Христо Борисов също коментира 40-часовата работна седмица.

„Това, което бих споделил, едва ли ще се хареса на всички служители. Трябва да погледнем цялостно на какви релси е българската икономика. Коефициентът на полезно действие в България е изключително нисък. Как тогава да бъде разрешен този проблем? Зависи и от индустрията. Ако при този коефициент на полезно действие решим да съкратим работната седмица с 1 ден, това което най-вероятно ще се случи, е, че работодателят ще трябва да назначи нови хора, за да компенсира този 1 ден. Работодателят ще трябва да наеме хора, които ще му струват доста скъпо“, каза той.

По думите му този разход ще бъде прехвърлен към услугите и продуктите, които произвежда съответното дружество.

„Независимо дали става въпрос за външния пазар или за българския пазар, ние сме много ценово чувствителни. Това е единият елемент, който трябва да се погледне. Да, той е преодолим, но докато дойде този момент, дружествата би следвало да погледнат гъвкаво на това предизвикателство и на 40-часовата работна седмица като допълнителна полза. Някои хора биха предпочели да си тръгват по-рано от работа, други да имат повече платен отпуск“, добави Борисов.

Мария Стоева отбеляза, че вече година и половина ManpowerGroup работи на 4-дневен модел на работа.

„Мога да споделя, че това определено е процес. Ако просто автоматично махнем 20% от работното време, ще ни трябват още хора или няма да свършим толкова работа. Ако обаче се разглежда като процес, в който използваме технологиите, изкуствения интелект, по-високата концентрация на хората, защото искат да си свършат работата до четвъртък, тогава получаваме много по-различни нива на ангажираност и по-добър коефициент на полезно действие от тези хора. Това е процес, а не нещо, което става от днес за утре“, коментира тя, като добави, че то има позитиви в много отношения.

Анна Габровска също споделя мнението, че е дошъл краят на времето, в което работодателят можеше да си позволи да не се грижи за благополучието на своите служителите.

„Вярвам, че това не е свързано само с изискванията на хората, но и с начина, по който работодателят ще постигне тази продуктивност. За да можем да постигнем продуктивност, която да доведе до 4-дневна работна седмица, трябва хората да имат нужната подготовка. Не вярвам, че българинът не е продуктивен. Вярвам, че той е способен да направи това. Ако е подготвен да бъде достатъчно продуктивен, може да премине и на 4-дневна работна седмица“, категорична е тя.

„Що се отнася до останалите елементи на благополучието, грижата за менталното здраве излезе на преден план. Пандемията COVD-19 показа нужди в тази посока. Мисля, че трябва да приближим тази тема до хората“, каза още Габровска.

По думите й Workshop-ите не решават тези въпроси, тъй като има нужда от индивидуален подход към хората.

„В големите организации това е трудно, но говоренето с хората е другото нещо, което може да ни помогне да разберем къде точно имаме нужда от индивидуален подход. Както маркетинговите инициативи имат таргет групи, ние трябва да имаме таргет групи вътре в организацията – да ги познаваме достатъчно добре и да знаем какво им помага“, каза тя.

Мария Стоева попита какви са другите практики, освен 4-дневната работна седмица, които биха могли да подпомогнат за ангажираността и благополучието на служителите.

„Отново се връщаме към индивидуалния подход. Всеки човек си има собствено разбиране за нещата. В случая това, за което е нашият панел, е да разгледаме други понятия от гледна точка на отношението на мениджърите, точно за уменията като емпатия, доверие, както  и нагласата към вътрешнофирмено предприемачество“, отговори Надя Василева.

„Мениджърите трябва да помагат на хората си. В много случаи те изпадат в микромениджмънт, който води до избиване на комплекси и мениджърът в крайна сметка остава сам. Важно е да сме сигурни, че нашите мениджъри знаят какво правят и как го правят“, каза още тя.

Мария Стоева добави, че в организацията всичко започва от лидерството – какъв е той и каква култура създава в организацията.

Следващата тема от панела беше тази за политиките, фокусирани върху майките на малки деца.

„Мога да дам пример от нашата компания. Тази група е доста добре дефинирана и следва да й се обърне внимание, особено в тези времена, в които дамите не искат да изостават от своето кариерно развитие. Една майка иска да бъде повече време с детето си, а когато не е с него - да знае, че то е в сигурни ръце“, каза Христо Борисов.

„Много фирми в България отварят собствени детски градини, където служителите им имат възможност да настаняват децата. Другата практика е да се доплащат такси за частни детски градини, за да се реши проблемът с държавните. Това са двата основни момента, които ние наблюдаваме в дружествата. Гъвкавото работно време също е много важно, за да може майката да си тръгне навреме и да си прибере детето от детската градина“, добави той.

Анна Габровска също даде личен пример.

“Това, което ние въведохме, е, че в рамките на общо 4 месеца от първата отпуска доплащаме над това, което държавата плаща на майките - пълната им работна заплата. Заедно с това сме дали общо 18 седмици отпуск за бащите, защото те също са родители. Това е нещо, което е идея за всички“, каза тя.

Габровска коментира и работещите от вкъщи родители, когато децата им са при тях.

„Това е нещо, което ще продължи да се случва. Имаме програма в тази посока, за да можем да поговорим с родителите за това какво им е необходимо, за да могат да намерят баланс. Другото е да дадем знанията на родителите как да се погрижат за финансовото си състояние, за да могат да осигурят университета на децата, които в момента израстват. Всички разбираме, че това е дългосрочна политика. Всички трябва да имаме семейна дългосрочна политика, за да се погрижим за децата си“, коментира тя.

Мария Стоева отбеляза, че много често виждаме добри и работещи примери от организации, които имат ценности и визия в тази посока. Тя обаче подчерта, че все още има и работодатели, които плащат различно на жените.

„Тази седмица прочетох, че на тема пенсии се оказва, че в момента мъжете взимали по-високи пенсии от жените. Има разлики в работата, която са извършвали, но нали се осигуряваме еднакво? Има около 148 лева разлика между мъжете и жените“, посочи Надя Василева.

Тя акцентира върху един важен и скрит проблем – имаме голям процент самотни жени, било то майки или не, които сами се грижат за своето семейство и родители.

„Това трябва да се вземе предвид при договарянето на заплатата. Има изключително голям процент жени, които изнемогват“, добави Василев.

Мария Стоева обърна внимание и на политиките за разнообразието, приобщаването на хората, които са по-различни с нещо от останалите. „Говорим за много млади хора, за хора над 55-годишна възраст или пък хора с различия в мисленото. Тези политики все по-често стават много важни в компаниите“.

„В България този баланс между жени и мъже е повече баланс, отколкото дизбаланс в сравнение с другите държави в Европа. В нашата организация имаме 67% жени, а на високи мениджърски позиции са над 65%. Те са добре представени“, заяви Анна Габровска.

„Аз съм скептична да сложим на масата социалното и личното понижение, на който и да било, защото тогава много трудно бихме могли да балансираме останалата част от равнопоставеността на всички служители в една организация. Не искаме да имаме обратната дискриминация към мъжете“, добави тя.

По думите й това са политики, а другото е информираност и стратегия на организацията.

„Може да има неравнопоставеност на хора, които не са разделени само по пол, но може би по религия. Ние сме отворена компания, която уважава всички. Това е доказано със стандарта, който гоним. Другото е вътрешната култура и готовността да си сътрудничим.  Вътрешната култура е нещото, което създава усещането за принадлежност. Ако тя споделя идентични ценности и хората ги споделят, те със сигурност биха такива, които да подпомогнат политиките. Тоест политиката трябва да дойде впоследствие, а не да я сложим отпред“, добави тя.

Мария Стоева сподели резултати от анкета в LinkedIn с въпрос: „Трябва ли да има квоти за жени лидери в дадена компания?“.

По думите й 68% от хората са отговорили с „не“.

„Не е равно, ако се месим. В същото време трябва да бъдем ангажирани с това да привлечем онези хора, които стандартно не са част от обичайния пазар на труда“, добави тя.

Христо Борисов заяви, че в повечето дружества, с които се е сблъсквал на пазара, имат подобни политики, но друг въпрос е как ги изпълняват.

„Тук чух коментари за справедливостта. За мен всички тези политики са свързани със справедливостта и културата на дружеството или на работодателя. Откъде идва справедливостта? Тя отново дойде от мениджмънта, от лидерите. За да можем да приложим тези политики, трябва да има високо ниво на справедливост от страна на самите лидери в дружеството. За мен справедливостта трябва да е основен критерий при избора на лидер. Трябва да имаш висока доза на справедливост, която да бъде припозната от служителите“, каза той.

Борисов каза още, че в България нямаме толкова сериозни проблеми сред работодателите.

„Когато става въпрос за жените в бизнеса, много съм разговарял по темата за квотите. Има огромна разлика между това как се чувстват жените лидери в Източна и в Западна Европа, а особено в Англо-саксонския свят. За мен бяха непонятни голяма част от проблемите, с които се сблъсква Англо-саксонският свят, докато не се срещнах с лидери от региона. Попитах ги дали квотите решават проблема. Те отговориха, че не се нуждаят от квоти, а от възможност да се докажат. За тях е много по-важно да стигнат до тези позиции, доказвайки се, отколкото с квоти“, коментира Борисов.

„Не мисля, че при тази липса на хора можем да имаме квоти в България. Тук не правим подбор, а добив, и пак не можем да ги намерим“, добави Надя Василева.

15.06.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ СЪС СИНДРОМА НА САМОЗВАНЕЦА

Синдромът на самозванеца е капан, в който много от нас често попадат. Това е вътрешен глас, който ни казва, че нашата неувереност се дължи на това, че не сме достатъчно добри и в крайна сметка един ден всички ще разберат това. Той ни кара да вярваме, че един провал  е по-важен от всички успехи.

Това е твърде често срещано явление, с което се сблъскват професионални спортисти, учени, експерти на върха в своите области и 75% от жените на ръководни позиции, според последно проучване.

Това силно ниво на съмнение в нашите собствени способности ни обезсърчава и спъва способността ни да вземаме автентични решения. То нарушава нашата продуктивност и води до бърнаут. Още по-лошо, когато убеждаваме себе си, че не сме достатъчно добри и трябва просто да се „преструваме, докато успеем“,  фокусираме енергията си върху прикриване на нашата неувереност и губим времето, от което се нуждаем, за да се учим и да растем. Това е лоша новина както за бизнесите, така и за отделните хора.

Какво точно представлява синдромът на самозванеца и как изглежда на практика?

Синдромът на самозванеца е идентифициран и наименуван за първи път от клиничните психолози Полин Роуз Клaнс и Сюзан Аймс през 1978 г. Въпреки че не представлява официална диагноза, този фонемен е широко признат сред специалистите по психично здраве като много реална форма на съмнение на човек в собствените му способности. Синдромът често е придружен от тревожност и депресия, като от него страдат всякакви хора в най-различни ситуации.

За съжаление, синдромът на самозванеца също така е нещо, което повечето от нас пазят дълбоко в себе си, което го прави трудно забележим - особено на работното място. Съществуват обаче някои издайнически признаци. Пример за това е онзи тип перфекционизъм, при който служител се колебае да сподели постигнатия напредък по дадена задача или да даде обратна връзка. Друг предупредителен знак, че някой е дълбоко несигурен в себе си, е нежеланието да споделя идеи, да задава въпроси или да иска помощ, когато има нужда от такава. Мнозина, които страдат от синдрома на самозванеца, също така имат фиксиран начин на мислене, вярвайки, че чертите и талантите на човек са статични. Тези хора често смятат, че ако работят усилено върху нещо, това означава, че не са добри в него по рождение и е добре да се откажат. За съжаление, този начин на мислене може да попречи на хората да реализират пълния си потенциал. Важно е обаче да се отбележи, че не е нужно да се стига дотук.

Всеки лидер винаги се грижи за своя екип. Да даваме подкрепа на своите служители в техните най-тежки борби и по време на най-големите им успехи е най-важното нещо, което лидерът може да направи. Негова задача е да гарантира техния растеж, ако са потънали в съмнение в себе си. Ето три ключови стратегии, които ще ви позволят да да преодолеете синдрома на самозванеца:

Нормализирайте грешките и колебанията

Идеята, че успехът ви по някакъв начин се дължи на късмет и че всъщност не сте толкова компетентни, колкото вашите колеги, е мисъл, която се промъква в умовете на повечето хора. Понякога това съвпада с определени предизвикателства, като например затруднения при усвояване на ново умение или при допускане на някаква грешка. Може да възникне и на фона на успех. Напомняйте си редовно, че много хора (дори олимпийски златни медалисти) изпитват тези чувства на съмнение в себе си. Също така е полезно да се подчертае, че преследването на амбициозни цели върви ръка за ръка с правенето на грешки. Когато нещата се объркат, имаме избор. Единият вариант е да възприемем начин на мислене, насочен към растежа - да се поучим от ситуацията и да продължим напред с нови знания. Другият вариант е да позволим на тази спънка да ни спре напълно.

Насърчете култура на психологическа безопасност

Начинът на мислене, необходим за поддържане на щастлив и високоефективен екип, е възможен само когато хората чувстват психологическа безопасност на работното място. Когато служителите се страхуват да бъдат автентични, да дават искрена обратна връзка и да правят грешки, те няма да са готови да поемат рискове, да усвояват нови умения или да решават проблеми. За да позволи на своите служители да бъдат уязвими, да поемат рискове и да се развиват, лидерът трябва да ги подкрепя и защитава, ако е необходимо. Това означава да им осигурява подкрепата, от която се нуждаят, за да се учат, да растат и да бъдат себе си.

Отбелязвайте редовно успехите и постиженията

Както у дома, така и на работното място, хората обичат да празнуват. Вярваме в отбелязването на победи, било то големи или малки, при първа възможност. Винаги ще има предизвикателства и провали, които да бъдат преодолявани, което прави отчитането на дори малките успехи толкова важно. Независимо дали това означава споменаване на добре свършената работа по време на екипна среща, среща на четири очи с отличил се служител, който заслужава похвала, знаем от опит колко важно е хората да получават признание за успехите си. Това им помага да придобият увереността, от която се нуждаят, за да продължат да се развиват с течение на времето.

Синдромът на самозванеца и липсата на психологическа сигурност могат да попречат дори на най-способните хора да разкрият пълния си потенциал. Тъй като лидерът трябва да полага грижа за своя екип, необходимо е те да имат възможност не само да процъфтяват в работата, но и да се развиват. Знаем, че съпричастното и ефективно общуване, както и изграждането на психологически безопасна среда, са важна част от това.

15.06.2023

ГОДИШНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЩИНА МОНТАНА Е МАЛКО НАД 15 000 ЛЕВА

Средната годишна работна заплата в община Монтана за 2021 година е 15 102 лева. Тя е нараснала в сравнение с 2020 година с 1611 лева. Това е записано в годишния доклад изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Монтана през 2022 г., който беше одобрен от съветниците на последната сесия.

Докладът  прави оценка и на ефективното и ефикасно  изразходване на средствата от държавния и общинския бюджет, както и финансирането от ЕС.  

Данните от документа показват, че през 2021 г. населението в общината намалява с 2,12%  или 979 души спрямо предходната 2020 г.

Всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, се заместват от 63–ма млади хора, което води до извода, че все още трудно се намира работна ръка за местната икономика.

За година предприятията в общината са намалели с пет, но стойността на произведената продукция нараства с над 102 000 хил. лв., а  приходите  от продажби със 114 175 хил. лв.

През 2022 г. пазарът на труда в община Монтана се характеризира със спад на регистрираната безработица, но  и липса на разкрити нови работни места в общината.

През 2022 г. са отчетени общо 102 проекти и инициативи на обща стойност от 59 540 857,94 лв. Реално изплатените средства от местни приходи, републиканския бюджет и европарите са в размер на 18 000 099,32 лв.

14.06.2023

28 ОБЩИНИ С 50% ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ

Почти всички индикатори сочат, че пазарът на труда в България е в много добро състояние, въпреки постепенното забавяне на икономическия ръст – безработицата е много ниска, заетостта надхвърли рекордите от 2019 г., а разширяващите се бизнеси в различни отрасли се конкурират за кадри.

Това обаче далеч не означава, че не пазара на труда липсва свободен ресурс, или пък че той няма видими несъвършенства. Въпреки че определено равнище на безработица е очаквано, и дори здравословно за добре функциониращите трудови пазари, дългосрочното задържане на хора извън заетост е знак за структурни проблеми. Анализ на Института за пазарна икономика разглежда териториалното разпределение на трайно безработните и някои техни особености.

Представените данни са изчисления на Института за пазарна икономика на база на месечните данни, предоставяни от Агенция по заетостта. Тъй като Агенцията по заетостта не публикува средногодишни данни за трайно безработните, в анализа се ползва средният за 12-те месеца на 2022 г. брой на безработните лица с регистрация над една година в бюрата по труда, представен както като дял от общото население в работоспособна възраст, така и от всички безработни. Важно е да се отбележи, че в това число не влизат онези, които търсят работа самостоятелно (да речем, чрез онлайн платформи), тъй че най-вероятно включените тук индикатори подценяват дългосрочната безработица.

През 2022 г. средногодишният брой на трайно безработните в цялата страна е бил 35,5 хиляди души. Разпределението им обаче е силно неравномерно – две относително малки общини, Котел и Каолиново, са с по 1100 трайно безработни, голям е броят им и във Велинград и Плевен, по почти 900 души.

И обратно, има цели групи общини, в които този феномен практически не съществува – в Средногорието, почти всички черноморски общини, край Габрово и Велико Търново.

Прави впечатление също, че въпреки големия размер на пазарите на труда на водещите общински икономики, броят на трайно безработните в тях е много малък – във Варна това са средногодишно едва 28 души, в Пловдив – 105, в столицата – 242. Оформят се няколко района, които концентрират мнозинството от трайно безработните – практически целият Северозапад около Видин, Монтана, Плевен и Ловеч, значителни части от Североизтока около Разград, Шумен, Силистра и Търговище, както и по-малки струпвания в Благоевградско и Смолянско.

Сходно е и разпределението на коефициента на трайна безработица, който описва дела на безработните с регистрация над година сред трудоспособното население (на възраст между 15 и 64 години) на общините. В три малки общини – Каолиново, Димово и Ружинци – коефициентът е над 20%, а в още 27 общини той е над 10%.

Очаквано и тук видими струпвания има в Северозапада и Североизтока, но се открояват и някои гранични райони – на запад по границата със Сърбия и на югоизток с Турция. В повечето общини коефициентът на трайна безработица е нисък – в 110 от тях е под 1%, в 150 – под 2%, в София – едва 0,04% от трудоспособното население. Това от своя страна означава, че в почти цялата страна делът на хората, които искат да имат работа, но не могат да намерят, остава относително малък.

Най-интересният показател е делът на трайно безработните сред всички безработни. Той е индикативен за състоянието на местните пазари на труда и най-вече за способността на потенциалните работници да се адаптират към търсенето на труд по места.

В цели 28 общини – и тук най-вече в Северозапада, Североизтока и пограничните райони – делът на трайно безработните лица е над 50% от всички търсещи работа. Обратно, най-нисък е този дял в общините с най-динамични и адаптивни пазари на труда – тези на най-големите областни центрове, крайморските туристически общини и водещите индустриални райони.

Силната регионална концентрация на трайната безработица за пореден път подчертава потребността от прилагане на регионален подход към политиките на пазара на труда. Тя е, разбира се, само един от аспектите на многомерен проблем – големи групи лица остават трайно извън пазара на труда и въпреки желанието си да си намерят работа са в голямата степен непригодни за заетост към момента, заради ниско образование и неподходящи умения.

Това е видима пречка пред икономическото развитие на едни от най-бедните български региони, където насочването на инвестиции има потенциал да доведе бърза промяна, но липсата на подготвена работна сила е сред най-сериозните пречки такива инвестиционни решения да бъдат взети от гледна точка на отделните компании. Доколкото бизнесът среща все по-големи пречки пред намирането на подходящи кадри обаче, трайно безработните, наред с неактивните, стават все по-важен ресурс за разширяване на заетостта, което прави толкова по-ключово подобряването на техните умения така, че да отговарят на потребностите на потенциалните бъдещи работодатели.

14.06.2023

ОТПУСКИ ПОРАДИ ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ

Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения са определени в Кодекса на труда. Работникът или служителят има право на тях по силата закона, а работодателят е длъжен да осигури ползването им, като освобождава от работа работника или служителя, без право на преценка дали да разреши, или не съответния вид отпуск и кога да го разреши.

Отпуските за изпълнение на лични, семейни и обществени задължения се дължат независимо от платените годишни отпуски или от неплатения отпуск, винаги когато е налице основанието за тяхното ползване (т. е. не се приспадат от полагащия се платен годишен отпуск). Не се изисква и предварително натрупан трудов стаж от работника или служителя за тяхното ползване.

Ето и някои от събитията, определени в закона, за които имаме право на отпуск:

Отпуск при встъпване в брак

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при встъпване в брак (сключването на граждански брак). Този вид отпуск не се предоставя за извършването на църковен или друг ритуал по повод създаването на семейство. Продължителността на отпуска е 2 работни дни. Предоставянето на отпуска не е свързано с поредността на брака.

Отпуск при кръводаряване

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него. Този вид отпуск се предоставя на работника (служителя), за да извърши кръводаряване.

Отпуск при смърт на близък роднина

Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на близък роднина – 2 работни дни. Работникът или служителят има право на този отпуск за деня на съответното събитие (денят на смъртта) и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

През време на отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване и при смърт на близък роднина на работника или служителя се изплаща възнаграждение според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Ако такива няма договорени, тогава възнаграждение не се дължи.

 

Справка:

чл. 157 от Кодекса на труда

чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

13.06.2023

КЪДЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА БЕЗРАБОТИЦА СА НАЙ-ВИСОКИ

Средно по 56 911 на месец са били регистрираните безработни лица с право на обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2022 г. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за миналата година.

Най-голям брой от регистрираните са в областите София-град, където средно месечно са били 7922 (13,9%), Пловдив с 5213 (9,2%) и Благоевград – 4535 (8%). Най-малко са в Силистра (950), Ямбол (799) и Видин (581). Жените са средно по 32 183 или 56,5% от всички правоимащи, докато мъжете са значително по-малко – 24 638 (43,5%). Според образователния си профил 40 137 или малко над 70% от безработните лица са със средно образование. Висшистите са 7295 (12,8%) месечно, а тези с основно – 6659 (11,7%).

Около 652 лв. е бил средният размер на паричното обезщетение за безработица, изплащано от ДОО през 2022 г.

Най-голяма е била сумата в областите Благоевград и Търговище, където всяко правоимащо лице е получавало средно около 889 лв. Сред областите с най-високи обезщетения е и София-град, където средният размер на плащането е 818 лв.

Най-нисък е бил средният размер на обезщетението в областите Монтана и Силистра (по 529 лв.), Кюстендил (522 лв.) и Видин (512 лв.).

Значително по-високи са стойностите на обезщетението при мъжете – през 2022 г. един безработен мъж е получавал средно по близо 725 лв., при жените сумата е малко под 596 лв.

С 6% е намалял броят на регистрираните безработни лица с право на обезщетение от ДОО през март 2023 г. спрямо месец по-рано, показват данните за първите месеци на годината. През февруари средства от НОИ са получавали 60 359 души, а през март те са намалели с 3707 до 56 652.

Около 749 лв. е бил средният размер на паричното обезщетение за безработица през март 2023 г., което е със 71 лева повече от предходния месец. На мъжете са изплащани средно по 824,24 лв., докато жените са получавали по 669 лв.

12.06.2023

ПОДГОТВЯТ ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА ЗА 45 КЛЮЧОВИ ПРОФЕСИИ

Усилено се подготвя дигитална подкрепа за 45 ключови професии у нас. Това стана известно от заключителната конференция за отчитане на резултатите от проекта „Дигитална подкрепа“, съобщават от пресцентъра на КТ "Подкрепа".

Изследвана е необходимостта от дигитализиране на 45 основни длъжности и професии в 9 сектора на българската икономика – т.е. по 5 основни професии от всяка сфера. Деветте икономически сектори са горско стопанство, добивна промишленост, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на изделия от други неметални минерални суровини, събиране и обезвреждане на отпадъци и рециклиране на суровини, далекосъобщения, медико-социални грижи с настаняване, социална работа без настаняване, както и „други дейности в областта на културата“.

Сред изследваните професии са лесоинженер, лесничей, енергиен диспечер, настройчик на сприцмашини за каучукови изделия, машинен оператор при производството на цимент или на бетонови изделия, ръководител на здравословни и безопасни условия на труд при събирането и рециклипането на отпадъци, техник по далекосъобщителна техника, медицински рехабилитатор, логопед, психолог,рехабилитатор, музеен педагог, главен библиотекар и др.

По време на събитието са взели участие заместник-министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и Емил Мингов, Цветан Спасов – ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“, Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Беата Папазова – съветник “Европейска интеграция и проекти” към Българската търговско-промишлена палата, Емил Рогов – ръководител “Проекти” на Съюза за стопанска инициатива и Красимира Брозиг – главен секретар на Националната агенция за професионално образование и обучение, Полина Маринова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

"През последните няколко години в Министерството на труда и социалната политика създаваме екосистема на дигиталния преход", е заявила заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на конференцията, съобщават от министерството. 

Тя е подчертала, че съвместно със социалните партньори се създава стратегическата основа на дигиталния преход, а с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“, Националния план за възстановяване и устойчивост и средства от държавния бюджет, ще бъде разработена палитра от мерки за повишаване на цифровите умения на всички участници на пазара на труда и в подкрепа на работодателите.

В момента се разработват програмите и методиките за обучения, които са изследователски обосновани на базата на резултатите от проектите, реализирани от социалните партньори по операция „Развитие на дигиталните умения“. Ефремова е била категорична, че за успешния дигитален преход е необходимо да бъдат положени усилия за гарантиране на достъпността на обученията за дигитални умения.

„Бъдещето ще бъде невъзможно без дигитални умения, които работниците и служителите трябва да притежават, за да могат да осъществяват своята дейност“, е заявил заместник-министърът на труда и социалната политика проф. Емил Мингов. „Бъдещето, особено с настъплението на изкуствения интелект, ще наложи все по-голямо усъвършенстване на дигиталните умения, ако работникът или служителят иска да запази работното си място“, е допълнил той.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) е заложен ресурс от 400 млн. лв. за обучения за придобиване на дигитални умения, съобщи Цветан Спасов. По Националния план за възстановяване и устойчивост също ще бъде реализиран проект, който е с бюджет от 390 млн. лв. Очаква се в следващите няколко години над 700 000 български граждани да преминат обучения за дигитални умения. „Всички ние сме длъжни навреме да предприемем мерки да създадем или повишим дигиталните умения на работната сила, за да бъде качествена и конкурентна както на европейско, така и на световно ниво“, е посочил Спасов. Според него без тясното взаимодействие между институциите и социалните партньори, тази задача не може да бъде осъществена.

Критично ниско е нивото на дигиталните умения на българските граждани 

Според  данни на Евростат, оповестени от Конфедерацията на независимите синдикати в България на сайта на синдикалната организация, страната ни е на четвърто място отзад напред в ЕС (преди Италия, Полша и Румъния) по дял на населението, притежаващо основни дигитални умения – 23,4%, в сравнение с 27,5% средно за ЕС. Едва 7,8% от лицата притежават умения над основните (26,5% средно за ЕС). По дял на лицата без общи дигитални компетентности изпреварваме само Румъния (10.13%) – в България техният дял е 6.2%, а средно за ЕС са 3%. България води и негативната класация по дял от населението, чиито дигитални умения и компетентности не могат да бъдат оценени, тъй като не е използвало интернет през последните 3 месеца – 24.7% при средно за ЕС 11 на сто.

Според Националния статистически институт около 13% от българите никога не са използвали интернет, като в Северозападен район те са 16%, а в Югозападен – 7.6%, допълват от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Изследване на Българска стопанска камара, извършено съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България и социалното министерство, наскоро показа, че ако няма ефективна система и достъпни инструменти за развитие на умения, ако не се насърчава ученето и усъвършенстването през целия живот, всеки трети работещ у нас ще бъде в риск от изпадане от пазара на труда, поради дефицити в дигиталната компетентност.

Направеният анализ на дигиталните умения в 16 икономически сектора у нас показа, че само 19% от работната сила има дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност. На този фон над 90% от работните места изискват специфични видове дигитални умения.

Според анализите ускореното навлизане на информационните технологии в живота и в икономиката увеличава дигиталното неравенство. С “преселването” на обществения живот във виртуалния свят то все по-често води до социална изолация, изоставане от съвременните обществени тенденции и влошаване на качеството на живот. Налице е неравнопоставеност в достъпа до пазара на труда, в пригодността за заетост и мобилност, допълват от Конфедерацията на независимите синдикати в България. 

Предизвикателствата пред ученето през целия живот и ограничените инвестиции в обучение забавят и усилията на ЕС да запълни празнината в дигиталните умения до 2030 г., според представители и експерти от ЕС, които настояват за спешна подкрепа за повишаване на уменията и преквалификацията на хората от всички възрасти. Съгласно Европейския стълб на социалните права ЕС се стреми да гарантира, че най-малко 60% от всички възрастни ще участват в обучение всяка година до 2030 г. През 2021 г. делът на възрастните, които съобщават, че участват в образование или обучение, е бил средно 10,8%, с най-висок брой в Швеция, Финландия и Нидерландия. Най-нисък е делът на участие в България и Румъния.

Според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обучението остава ниско в много държави заради високите цени и различия в качеството му, като се подчертава необходимостта от повече публични инвестиции в учене през целия живот.

09.06.2023

ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА СА НАРАСНАЛИ ПРЕЗ МАЙ

Oбявите за работа през май са се увеличили с 3 на сто спрямо април, като техният брой в края на месеца е малко над 50 000.

На годишна база те са с 12 процента по-малко или с близо 6600 предложения спрямо май 2022 г. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт "Джоб Тайгър" (JobTiger). От компанията посочват, че именно май 2022 г. е отчетен рекордно висок брой обяви за работа от началото на пандемията досега.

Ръст или запазване на нивата на предлагане на работа е отчетен в повечето сектори с изключение на "Търговия и продажби", в който предложенията са с 320 по-малко спрямо предходния месец (-3 на сто). Почти незабележим спад се отчита в сектор "ИТ", където предложенията са намалели едва с 20 през май (-2 на сто). На годишна база предложенията в този сектор са намалели почти двойно (-47 на сто, 3600 предложения по-малко).

При останалите сектори динамиката на обявите за работа е, както следва: "Логистика и транспорт" (460 предложения повече, 10 на сто ръст), "Производство" (270 предложения повече, 4 на сто ръст), "Строителство" (250 предложения повече, 11 на сто ръст), "Счетоводство, одит, финанси" (100 предложения повече, 5 на сто ръст) и "Маркетинг и реклама" (60 предложения повече, 4 на сто ръст).

Броят на предложенията в секторите "Административни и обслужващи дейности", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Здравеопазване и фармация" остава непроменен от предходния месец.

Дяловото разпределение на обявите по сектори остава подобно на това от април. Водещи са "Търговия и продажби" (23 на сто), "Хотелиерство и ресторантьорство" (21 на сто) и "Производство" (14 на сто), следвани от "Административни и обслужващи дейности" (9,8 на сто), "Логистика и транспорт" (9,6 на сто), "ИТ" (8 на сто), "Строителство" (5 на сто), "Счетоводство, одит, финанси" (4,3 на сто), "Здравеопазване и фармация" (4,2 на сто), "Маркетинг и реклама" (3 на сто) и "Изкуство" (1 на сто).

Предложенията за работа от вкъщи или дистанционна работа продължават да намаляват. Анализът на компанията показва, че те са с близо 130 по-малко през май, като са намалели с 3 процента и формират около 3780 от всички предложения. Според разпределението на тези обяви по сектори "ИТ" води с 59 на сто, следван от "Административни и обслужващи дейности" (14 на сто), секторите на аутсорсинг индустрията (14 на сто) и "Търговия и продажби" (6 на сто).

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 4 процента. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (4 на сто), Пловдив (8 на сто), Варна (6 на сто), Бургас (1 на сто), Русе (-2 на сто) и Стара Загора (2 на сто). Като дял най-много са обявите за София  (41 на сто), а в останалите градове са Пловдив и Варна (с 10 на сто), Бургас (5 на сто), Русе и Стара Загора (с 3 на сто).

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, продължава да се увеличава и през май, като той е нараснал с 9 процента. Общият брой на този тип обяви е над 3300, което е 8 на сто дял от всички обяви.

09.06.2023

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2021-2027

До 11 септември тази година се подават проектни предложения по първите две покани на програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027. Първата е за предварително определени стратегически проекти, а втората е отворена покана за конкурентен подбор.

Планираните стратегическите проекти са насочени към намаляване на риска от природни бедствия и съвместни дейности в областта на транспорта. Те са: STREAM 2 за укрепване на способностите за реагиране при бедствия; Danube RISK за наблюдение и подготовка за извънредни ситуации, свързани със замърсяване на водите; DISMAR за подобряване на условията за навигация по р. Дунав чрез инсталиране на система за маркиране на плавателното трасе, както и проект в областта на железопътната свързаност, насочен към модернизация на гари и електрификация на железопътен път.

Отворената покана е в рамките на специфични приоритети 2.4 и 2.7 от новата кохезионна политика на ЕС – Екологичен, нисковъглероден преход към нетна нулева въглеродна икономика и устойчива Европа. Над 9 млн. евро са предназначени за проекти, отговарящи на специфичната цел за насърчаване адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и подобряването на устойчивостта. Други 35 млн. евро ще бъдат насочени към проекти за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на замърсяването. Европейското финансиране е 80%, а останалите 20% са национално финансиране и собствен принос. Министерството на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган осигурява 18% от националното съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят 2% собствен принос.

Подробна информация за условията за участие и подаването на апликационни форми в електронната система Jems може да бъде намерена на страницата на програмата:  https://interregviarobg.eu/en

08.06.2023

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРИ НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Несъмнено споровете около размера на минималната работна заплата повдигат въпроса действително ли най-нископлатените работници са почувствали осезаемо повишаване на жизнения си стандарт през последното десетилетие?

Увеличението на минималната работна заплата следва ли да се отчита като своеобразна заслуга на синдикалните организации и основателни ли са оплакванията на работодателските организации, че тяхното становище относно размерите не се вземат под внимание или поне не в достатъчна степен?

Където икономическите интереси са противоречиви, трудно може да се постигне пълно разбирателство. Работодателските организации оценяват увеличаването на минималната работна заплата като непосилна тежест за бизнеса и настояват за по-прозрачни правила при определянето на размера й. Според тях увеличаването на минималната работна заплата не кореспондира с ръста на брутния вътрешен продукт, поставя неоправдано близо границата между минимална и средна работна заплата за страната и може да принуди редица, най-вече малки и средни предприятия, да пристъпят към съкращения.

Логично е, че ако работодателят не може да си позволи да плаща увеличения размер на минималната работна заплата на свои работници и служители, той ще търси механизми за свиване на разходите си за труд, като се освободи от част от наетите лица.

Като контрааргументи в подкрепа на увеличаването на минималната работна заплата обикновено се изтъква необходимостта от гарантиране на достойно заплащане на труда и увеличаване на покупателната способност на населението. Поетапното увеличаване на минималната работна заплата би трябвало да гарантира и устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Поддръжниците на идеята за по-бързо увеличаване на минималната работна заплата, водени от синдикалните организации, напомнят, че минималната работна заплата не се получава в така определения размер като „чиста сума“, а от нея се правят удръжки за данъци и осигуровки.

Ако за илюстрация се вземе най-изчистеният пример на работник или служител без предходен трудов стаж на същата или сходна позиция (т. е. без допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит): от 780 лв. минимална работна заплата близо 175 лв. ще са удръжки за сметка на служителя. Казано с други думи, този доход наистина гарантира само един минимум на жизнен стандарт за физическо оцеляване. Впрочем, не само минималната работна заплата като абсолютен размер е недостатъчна, за да покрие нуждите на лицата, а и данъчната и осигурителна тежест е висока, което допълнително утежнява положението им.

Въпреки всички спорове, все пак законът позволява и договаряне на трудови възнаграждения под размера на минималната работна заплата за страната в някои случаи, както е при непълно работно време. То може да е договорено между страните още при възникване на трудовото правоотношение или впоследствие, с допълнително споразумение. Непълното работно време може да се въведе и едностранно от работодателя като специфична „антикризисна“ мярка при намаляване на обема на работата за период до три месеца в една календарна година.

Долната граница на възнаграждението ще се определи пропорционално спрямо минималното възнаграждение за пълно работно време, например при работа на 4 часа - 1/2 от минималната работна заплата и т.н.

Договорите за допълнителен труд и за работа през определени дни от месеца обикновено нямат значение на основен източник на доходи за работника или служителя. По-кратката продължителност на полагания по тях труд рефлектира и в по-ниско минимално заплащане.

Особен случай е и договорът за обучение по време на работа, по силата на който работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Социалното оправдание на това законодателно решение е в липсата на опит на полагащото труд лице, което обикновено прави труда му по-малко ценен от гледна точка на работодателя.

 

Справка:

чл. 110, 111, 114, 138 и 138а, 230 от Кодекса на труда

08.06.2023

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА У НАС

Липса на квалифицирани кадри, недоволство от резултатите в борбата с корупцията и престъпността, както и по отношение на политическата и социална стабилност у нас, са сред основните проблеми, посочени от представители на бизнеса в анкета за бизнес средата в България, проведена от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Недостигът на квалифицирана работна ръка е посочен от компаниите като един от най-големите рискове през следващите 12 месеца - 66 процента, следван от разходите за труд - 61 процента, цените на електроенергията - 45 процента и рамковите условия на икономическата политика - 42 процента.

На въпрос за отражението на недостига на квалифицирани кадри върху бизнеса, 63 процента от анкетираните посочват увеличаването на разходите за труд, 45 процента отбелязват, че ще намалее производството и предлагането на услуги. За да смекчат последиците от недостига на квалифицирани кадри, 74 процента от фирмите възнамеряват да разширят обхвата на вътрешнофирмените си обучения, 59 процента да повишат дигитализацията, 55 процента предвиждат да увеличат заплащането над средното на пазара, 49 процента обмислят да засилят сътрдуничеството си с образователни институции. 

По отношение цената на работната ръка 42 процента от фирмите заявяват, че са доволни или много доволни. Едва 14 процента са доволни от качеството на академичното образование и 15 процента - от качеството на професионалното образование, показва анкетата.

Във връзка с решаване на проблема с липсата на кадри у нас, Митко Василев каза, че Управителният съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара е взел решение Камарата да подготви и осъществи различни инициативи през тази и през следващата година, посветени на фокусната тема "Специалисти и таланти за благосъстояние и растеж".

Данните показват още, че 17 процента от анкетираните оценяват настоящата икономическа обстановка в България като добра, 68 процента я определят като задоволителна. 25 процента от фирмите смятат, че развитието на българската икономика ще се подобри през настоящата година спрямо предходната, 52 процента не очакват промяна

84 процента от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни от борбата с корупцията и престъпността, и е необходимо да се положат много повече усилия.

В оценката на факторите "правна сигурност" и "прозрачност на обществените поръчки", "по-скоро недоволни" и "много недоволни" са съответно 53 процента и 75 процента от участвалите в допитването.

Според анкетата доверието в публичната администрация остава непроменено спрямо 2022 г., където доволни са 11 процента. 51 процента заявяват, че са много недоволни по отношение на политическата и социална стабилност у нас. Спрямо фактора "предвидимост на икономическата политика" нивото на удовлетвореност е 7 процента "доволен" и 28 процента "средно доволен", показва допитването. По отношение на критерия за "данъчна тежест" доволните са 70 процента.

Анкетата показва още голяма удовлетвореност на компаниите от членството на България в ЕС - 86 процента. Увеличава се също положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута - 81 процента от анкетираните отговарят, че желаят въвеждането на еврото спрямо 55 процента през 2022 г. 94 процента от фирмите одобряват присъединяването на страната ни към Шенген.

07.06.2023

ЕК: ДАНЪЧНАТА ТЕЖЕСТ Е ВИСОКА ЗА БЕДНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Данъчните приходи на България са относително ниски в сравнение с нейния БВП, като най-големият принос идва от данъчното облагане на потреблението. Средата на ниско облагане във връзка с преките данъци благоприятства икономическата дейност, тъй като насърчава инвестициите и предлагането на работна ръка.

Това се казва в работен документ на службите на ЕК към Доклада за България за 2023 г.

В него се отчита, че данъчните приходи на България като процент  от БВП са били значително по-ниски от съвкупните за ЕС през 2021 г. и почти същите като през 2020 г. Делът на данъците върху потреблението като дял от общите данъчни приходи е значително над съвкупния за ЕС (45,8 % в сравнение с 27,5 %), но приходите от данъци върху труда бяха значително по-ниски от съвкупните за ЕС като дял както от БВП, така и от общото данъчно облагане. Екологичните данъци представляват 9% от общото данъчно облагане през 2021 г., което е най-високата ставка в ЕС-27. Това се дължи най-вече на енергийните данъци, отразяващи прилагането на принципа „замърсителят плаща“.

Приходите от данъци върху недвижимото имущество са относително ниски като процент както от БВП, така и от общите данъчни приходи. Поради това има възможност те да бъдат увеличени, за да се отговори на потенциалните предизвикателства, свързани с фискалната устойчивост. Не са предвидени обаче съществени реформи на политиката по отношение на данъчното облагане. Единствената инициатива, която може да бъде спомената, е обществената консултация по закон, с който се предлагат изменения и допълнения към Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

България има система с единна данъчна ставка, която не е прогресивна, за разлика от обичайното за ЕС, пише още в доклада. Според ЕК обаче България има данъчна система с единна ставка с една от най-ниските ставки на данъка върху доходите на физическите лица в ЕС (само 10 %). „За разлика от някои държави членки с плоска ставка на подоходния данък, липсва основно данъчно облекчение, което допълнително ограничава прогресивността на данъчната система. В резултат на това данъчната тежест е относително висока за лицата с ниски доходи и сравнително ниска за лицата с високи доходи. Това може да намали търсенето на работна ръка за нискоквалифицираните работници“.

Според анализа липсата на прогресивност на данъчната система допринася и за ниската способност на данъчната система и системата за обезщетения да преразпределят доходите. Данъчната система и системата за обезщетения намаляват коефициента на Джини (мярка за неравенството в доходите) през 2021 г. само с 4,7 процентни пункта, което е доста под средната стойност за ЕС от 7,8 процентни пункта. Симулациите, основани на модела EUROMOD, показват, че основно годишно данъчно облекчение от 2800 евроо за ниските доходи, финансирано чрез увеличаване на законоустановената данъчна ставка, би могло да намали относителната бедност с около 0,6 процентни пункта и неравенството с 0,8 пункта на Джини.

Максималната месечна социалноосигурителна вноска е за доход от 3400 лева (1739 EUR), което означава, че пределната данъчна ставка е регресивна, а след това данъчната тежест е относително висока за лицата с ниски доходи. Данъчната основа на наетите лица обаче може да бъде приспадната с 6000 лева (3069 EUR) на дете, до 12 000 лева за две деца и 18 000 лева за три деца. Данъчното облекчение за деца с увреждания е 12 000 лева, уточняват в доклада.

07.06.2023

СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ РАБОТА БЕЗ ТРУДОВ ДОГОВОР, А НА ГРАЖДАНСКИ

Позната практика за някои работодатели е да назначават своите служители вместо на трудов, на граждански договор, като реално изискват работникът и служителят да спазва работното време, да присъства активно в трудовия процес и в абсолютно всички елементи на задълженията, които са характерни по трудовото правоотношение.

Какви са практиките относно сключването на гражданските договори и дали винаги се цели прикриване на законови изисквания при оформяне на взаимоотношенията работещ – работодател?

По същество подобна практика представлява заобикаляне на закона, защото чрез нея се цели постигане на непозволен резултат с принципно позволени законови средства, като в случая всичко е за сметка на работещия. Непозволеният резултат се състои в намаляването на социалната закрила, която трудовото законодателство дава на работника или служителя.

Чрез заплащането под формата на „хонорар“ по граждански договор, работникът не се възползва от гаранциите, предвидени за трудовото възнаграждение. Това означава, че за разлика от трудовия, гражданският договор по принцип може много по-лесно да бъде прекратен от възложителя и работещият да бъде оставен без законова защита „на улицата“, защото осигуряването по граждански договор не покрива всички осигурителни рискове и др.

Това е и причината подобна практика да бъде определена като порочна и е силно препоръчително работникът или служителят да не се съгласява с такава схема на заплащане, въпреки че на пръв поглед това изглежда примамливо и в интерес на двете страни.

Разбира се, не във всички случаи сключването на паралелни трудови и граждански договори е въпрос на избор за служителя. По-често тази ситуация е резултат на упражнен от работодателя своеобразен натиск.

В тези случаи контролните органи по спазване на трудовото законодателство, и по-конкретно - Инспекцията по труда, следва да упражнят правомощията си и да обявят сключените граждански договори за трудови, защото по тях се полага именно труд и те нарушават правилото на отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения.

Според закона, когато се установи такова нарушение, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление на Инспекцията по труда. В него се определя и началната дата на възникването на трудовото правоотношение.

Коректността изисква да се отбележи, че не винаги сключените граждански договори с работодателя са незаконни. Не са рядко случаите, в които страните по трудово правоотношение да договорят, че работникът или служителят ще предостави на работодателя услуга, която е извън кръга на трудовите му задължения. В тези ситуации предметът на гражданския договор се описва чрез конкретния резултат - изработване на вещ, изнасяне на лекция, заснемане на събитие и т. н.

Пример за законосъобразен граждански договор, съпътстващ трудовото правоотношение, е например предоставянето на услуга от страна на служителя, която не е свързана с изпълнението на задълженията по трудовия договор.

 

Справка:

чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 405а, ал. 1 от Кодекса на труда

06.06.2023

НОИ С НОВА ОНЛАЙН СПРАВКА ЗА ПЕНСИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Изплащането на пенсиите през юни 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по стандартния график – от 7 юни (сряда) до 20 юни (вторник). Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юни 2023 г.

На интернет страницата на Националния осигурителен институт функционира нова електронна услуга, свързана с правото на лицата да бъде продължено изплащането на инвалидната им пенсия и/или на добавката за чужда помощ и след изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за времето до издаването на ново такова, в случай че е налице забавяне в медицинската експертиза при преосвидетелстването им.

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ пенсионерите могат в реално време да се информират дали за тях към НОИ има подадена информация за тяхното преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза.

Ако лицата, за които е постъпила информация по този ред, отговарят на предвидените законови условия, електронната справка ще съдържа данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване. Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки“/„Справки“/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ“/„В услуга на пенсионера“.

06.06.2023

ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПО-ГОЛЕМИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

От 1 юни хората вече могат да подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция „Социално подпомагане“ в страната, за да кандидатстват за по-високите социални помощи. Документи могат да се подават и по електронен път.

От 1 юни 2023 г. размерът на социалните помощи се определя в зависимост от линията на бедност, която е 504 лева в момента, а няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, който е 75 лв. и не е променян от 2018 г. Основата за достъп до помощи няма да бъде 504 лв., колкото е линията на бедност за 2023 г., а 30% от нея, т.е. 151,20 лв. Право на месечна помощ имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход, изчислен от тази база.

Праговете за достъп стават от 151,20 до 249,48 лв. на човек, като при някои категории увеличението е повече от двойно. Размерът на помощта е разликата между тези прагове и реалния доход на семейството. Например максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, стойността й ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв.

Увеличава се и помощта при бедствия и аварии за покриване на инцидентно възникнали нужди. Сега тя е пет пъти от гарантираният минимален доход - 375 лв., а вече ще бъде до трикратният размер на прага на бедността или  1512 лв. за тази година.

Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това дава възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, се намалява от досегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са предвидени нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“.

С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частните училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение.

05.06.2023

ФИНАНСИРАТ С ДО 90 000 ЛВ. ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 90 000 лв. могат да получат работодатели за проекти със стопанска насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Проектните предложения се финансират от Агенцията за хората с увреждания за разкриване и оборудване на нови или приспособяване на действащи работни места за назначените хора с трайни увреждания. За средствата могат да кандидатстват специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Крайният срок за подаване на документи е 20.06.2023 г.

Агенцията за хората с увреждания ще финансира с до 20 000 лв. и проекти на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал.

Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени не по-късно от 19.06.2023 г.

Повече подробности за проектите и начина на кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания - https://ahu.mlsp.government.bg/.

05.06.2023

БЕЗРАБОТНИТЕ В ТРИТЕ СЕВЕРОЗАПАДНИ ОБЛАСТИ СА НАМАЛЕЛИ С 1,2 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ

Броят на безработните в трите северозападни области - Монтана, Враца и Видин, е намалял с 1,2 процента през април в сравнение с март, съобщиха от Дирекция Регионална служба по заетостта в Монтана.

В края на месец април безработните лица в трите региона са общо 15 706 и са с 183 по-малко в сравнение с края на месец март.

Средното равнище на безработицата в българския Северозапад е 11,5 на сто и в сравнение с предишния месец има намаление с 0,1 на сто, а в сравнение с месец април на 2022 година намалението е с 0,8 на сто.  

В област Враца нивото на безработицата е 10,1 на сто, в област Монтана – 11,8 на сто и в област Видин – 14,2 на сто. С най-ниска безработица са общините Враца – 4,2 на сто, Монтана – 4,2 на сто, Мездра – 5,1 на сто и Видин – 7,2 на сто и т.н. Най-висока е безработицата в общините Макреш – 68,2 на сто, Димово – 54,2 на сто, Ружинци – 42,2 на сто, Якимово – 31,8 на сто, Грамада – 30,1 на сто, Брегово – 29,2 на сто, Борован – 26,5 на сто и т.н.  

Най-търсените от работодателите професии през месец април в Северозапада са шивачи, гладачи, машинни оператори, лекари, медицински сестри, монтажници, общи работници, продавач-консултанти, шофьори, лични асистенти, опаковчици, готвачи,  сервитьори и др., уточниха от Дирекция Регионална служба по заетостта в Монтана.

02.06.2023

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЛАЗАРОВ: МТСП ЩЕ ОКАЖЕ ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО В БЕРКОВИЦА

 „Екипите на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане ще окажат нужната подкрепа за всеки, който е пострадал от наводнението в Берковица. Заедно с кмета на общината ще организираме обходи по имотите на хората, за да може да се идентифицират тези, които са пострадали“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред журналисти в Народното събрание по повод наводненията в Берковица и село Бързия, предизвикани от поройния дъжд вчера.

Той напомни, че от 1 юни действат нови правила в областта на социалното подпомагане, които предвиждат максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали нужди да се увеличи от  375 лв. на до 1512 лв. в зависимост от пораженията и щетите. „Средствата представляват подкрепа за непосредствените нужди, които имат хората за покупка на храна, лекарства, вода или дребна домакинска покъщнина. Те не са предназначени да покриват ремонти или възстановителни дейности“, уточни вицепремиерът Лазаров.

След идентифициране на нуждаещите се, помощта ще бъде отпусната по съответните правила. „Процедурата за кандидатстването е облекчена. Колегите от Агенцията за социално подпомагане ще помогнат на нуждаещите се хора за попълването на съответните документи, за да окажем нужната подкрепа“, допълни той.

Пострадалите от наводнението семейства имат право и на еднократна помощ до 2500 лв. от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.

02.06.2023

ПРЕГРЯВА ЛИ ПАЗАРЪТ НА ТРУДА

От началото на кризата с Ковид-19 пазарът на труда в България минава през множество различни фази – от експлозия на безработица в локдауните, следвана от оживление и много високо търсене на труд след тях, до рекордна заетост и недостиг на работна ръка от края на миналата година. Въпреки това очакваното забавяне на икономическия ръст повдига въпроса дали е свършила експанзията и пазарът на труда се е върнал в по-нормално русло или напротив – ще продължава да се нагорещява, се казва в анализ на Института за пазарна икономика.

За да отговорят на въпроса, икономистите ползват кривата на Бевъридж, която съпоставя коефициента на безработица с броя на свободните работни места, отнесен към общия размер на работната сила. Така полученият индикатор служи за определяне на момента от бизнес цикъла през динамиката на пазара на труда, като рецесиите се характеризират с висока безработица и по-ниско търсене на труд, а периодите на икономически растеж  – с ниски безработица, много свободни работни места и съответно висока конкуренция за работници.

Особен случай е, когато има ръст на безработицата, съчетан с повишаване в броя на свободните работни места, отнесен към размера на работната сила. В такъв случай най-вероятно налице е значително несъответствие между потребностите на работодателите от нова работна сила и уменията и квалификациите на безработните, което говори за по-дълбоки структурни проблеми на пазара на труда отвъд влиянието на икономическия цикъл.

Кривата на Бевъридж за последните три години демонстрира ясно, че от гледна точка на пазара на труда кризата може да бъде разделена на няколко етапа. С въвеждането на първоначалните ограничения върху социалния и стопанския живот през март 2020 г. безработицата се увеличава с почти 3 пр.п. до 9% от работната сила, но равнището на свободните работни места остава почти непроменено на ниво от 20 хиляди – или 6-6,5 на хиляда работоспособни. С други думи, дори и в периода на рязко покачване на икономическата несигурност работодателите като цяло не свиват търсенето си на работна ръка. Лек спад на търсенето на труд има чак през зимните месеци с въвеждането на втората вълна ограничителни мерки, като най-ниското му равнище е отчетено през декември 2020 г. – с 4,82 свободни работни места на хиляда работоспособни, посочват от Института за пазарна икономика.

Равновесната точка, в която коефициентът на свободните работни места надминава безработицата, идва през февруари 2021 г., като в хода на годината се наблюдава обичайната сезонна динамика. Търсенето на труд се повишава в летните месеци с активизацията на туризма и земеделието и съответно се свива през есенните и зимните месеци, като същевременно коефициентът на безработица спада под предкзиризисните си нива до 4,7 – 4,9% през есента на 2021 г. Именно през второто тримесечие на 2021 г. идва и пикът на търсенето на труд, поне според данните на Агенция по заетостта.

2022 г. носи със себе си последваща нормализация и възстановяване на сезонната динамика, особено от гледна точка на търсенето. Зимните и пролетните месеци и тук се характеризират с видимо оживление (до 9,9 свободни работни места на 1000 работоспособни), свързано най-вече с динамиката на туризма и земеделието, последвано от по-видим спад в сравнение с предишната година в хода на летните и есенните месеци. Към края на годината се наблюдава и леко повишение на безработицата, което също е индикатор, че българският пазар на труда вече е преминал фазата на възстановяване след ковид-шока и се е върнал към обичайната си динамика. Началото на 2023 г. носи и бързо възстановяване на търсенето, но по-умерено в сравнение с предишните години, най-вероятно в резултат на свитите очаквания на работодателите за експанзия през следващите тримесечия и разминаванията между предлагането и търсенето на труд.

В регионално отношение, докато Бургас и Благоевград са сред областите, най-сериозно засегнати от първоначалния удар на пазара на труда и продължаващи да се възстановяват от него, то Видин е областта с най-слаби показатели в цялата страна, а столицата – най-силният и гъвкав пазар на труда в цялата национална икономика.

Видимо избраните регионални пазари на труда продължават да се държат по различен начин. Благоевград  –  областта, чийто местен трудов пазар понесе най-тежкия удар в хода на кризата, не само че не дава признаци на възстановяване от гледна точка на безработицата, но и от средата на 2022 г. коефициентът на безработица отново се покачва, до над 10% от трудоспособните. Търсенето на труд в областта обаче продължава да е много високо (с изключение на последния месец, за който имаме данни, април 2023 г.), което сочи към структурни проблеми, ограничаващи растежа на локалната икономика.

Бургас от своя страна още от 2021 г. се връща към обичайната си сезонна динамика, движена от туризма. И тук безработицата леко започва да се повишава след средата на 2022 г., но остава далеч под нивата си от 2020 г. Същевременно търсенето през първите месеци на 2023 г. е по-високо в сравнение с предишните години, най-вероятно движено от оптимизма за по-силно лято.

Във Видин отношението между безработица и коефициент на свободните работни места остава негативно дори три години след 2020 г. Безработицата остава значително висока – над 9% дори и в най-добрите месеци, а търсенето на труд е слабо. Това от своя страна означава, че големите проблеми на регионалния пазар на труда са структурни и далеч предхождат пандемията, най-вече по линията на слаба предприемаческа активност и инвестиции, което обуславя и ниското търсене на труд на работна сила.

Столицата очаквано е най-положителният пример, като при нея свободните работни места падат под равнището на безработица много за кратко в най-тежките месеци на 2020 г., а от още от края на 2021 г. безработицата се задържа под много ниското равнище от 1,6%. От средата на 2022 г. обаче се наблюдава постепенен спад в търсенето на труд, най-вероятно под влиянието на свитите очаквания за растеж през следващата година, особено от гледна точка на ИТ сферата.

На този етап основните индикатори на пазара на труда сочат не толкова към прегряване, колкото към постепенно успокояване. От една страна търсенето на работници се забавя в резултат на индикациите за по-умерен растеж през идните тримесечия, от друга – безработните леко растат, следвайки обичайния годишен цикъл. Това обаче не означава, че достъпът до подготвена работна ръка няма да е ограничител на растежа в средносрочен план, особено в регионите с по-дълбоки структурни проблеми, заключва анализът.

01.06.2023

БНБ ПОВИШИ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

От днес основният лихвен процент е 2,96 на сто, определи Българската народна банка. Миналият месец той беше 2,77 процента.

Показателят е технически, но ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите, съобщава БНР.

През април БНБ реши и че от днес - 1 юни, банките ще са длъжни да заделят не 5, а 10 процента минимални задължителни резерви - по привлечените средства от нерезиденти-граждани, които не са пребиваващи у нас.

От 1 юли банките ще трябва да заделят 12 процента минимални резерви по привлечените средства от всички.

01.06.2023

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ РАБОТИТЕ БЕЗ ОСИГУРОВКИ 

Специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират.

Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

Софтуерът е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Инспекцията по труда напомня, че законодателят е вменил на работодателя цялата отговорност по осигуряването на безопасност и здраве при работа, както и създаването на организация за упражняване на постоянен ефективен контрол за спазването на въведените мерки за минимизиране на рисковете. Работникът, от своя страна, следва стриктно да спазва наложените правила, за да се избегнат инциденти на работното място.

Работниците трябва да имат предвид, че работата без трудов договор възпрепятства възможността им при настъпил трудов инцидент да се възползват от задължителната в сектор „Строителство“ застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

Инспекторите по труда са извършили в края на месец април 2023 г. общо 990 проверки на строителни обекти на територията на цялата страна. Констатирани при проверките са общо 5171 бр. нарушения на нормите на трудовото законодателство. От тях 3649 бр. са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Нарушенията по осъществяването на трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, почивките и отпуските и други, са 1513 бр.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени общо 4968 бр. принудителни административни мерки. Спрени от експлоатация са 84 обекта, работни места, машини и съоръжения, застрашаващи живота и здравето на работещите. За някои от установените нарушения е потърсена административнонаказателна отговорност, като са съставени 324 бр. актове.

По време на кампанията са установени 139 лица без сключени трудови договори. Инспекцията по труда традиционно планира специална мярка, гарантираща засилен целогодишен контрол при извършване на строително-монтажни работи, като особено активен е той в периода април – октомври.

Предвид увеличения трудов травматизъм е засилен превантивният контрол от инспекторите по труда по време на проверки в предприятия, за които има задължително изискване към работещите да са преминали специфично обучение за квалификация или правоспособност. Това изискване засяга полагащите труд в строителството, в добивната промишленост (включително дърводобив) и в преработваща промишленост (включително металургия). 

Анализът от контролната дейност показва, че в голямата си част трудовите злополуки са напълно предотвратими. Причините, довели до тях, са идентични и най-често са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места.

01.06.2023

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ИМАТЕ ЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП 

Как да проверите имате ли просрочени задължения към Националната агенция за приходите и в какъв размер? Информация за актуалния размер на задължението ви, заедно с начислените лихви (в случай че такива се дължат) и етапа на производството за събирането му в НАП, може да получите:

Най-честите публични задължения са за данъци,  осигуровки и глоби.

Използвайте Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане, за да проверите и ако има, да платите непогасени/неплатени в срока за доброволно плащане публични задължения. Предоставяната информация включва актуалния размер на задължението, начислените лихви и етапа на събирането му в НАП.

Върху неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, дължите законна лихва.

С Постановление № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на размера на законната лихва по просрочени парични задължения, издадено от Министерски съвет, е определен размерът на законната лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, в сила от 1 януари, съответно 1 юли на текущата година, плюс 10 процентни пункта. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат. Можете да изчислите дължимите лихви с лихвения калкулатор за просрочени задължения на НАП.

Чрез електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК или с електронен подпис

На Портал за електронни услуги най-бързо можете да направите справка за непогасени в срока за доброволно изпълнение публични задължения, включително и получените от други административни органи и администрации – за събиране от публичен изпълнител при НАП. На електронния портал е достъпна и услуга за плащания на задължения към бюджета по електронен път – с банкова карта, чрез виртуален ПОС на НАП (с изключение на задължения, установени по Закона за хазарта, за които не е образувано изпълнително производство) или чрез ePay.

Чрез телефона за информация на НАП – 0700 18 700, след идентификация с ПИК

В компетентния офис на НАП (по постоянен адрес на физическото лице или по регистрация на юридическото лице). В случай че все още не сте се снабдили с ПИК на НАП, това може да се направи в най-близкия офис на НАП. ПИК се издава безплатно.

31.05.2023

КАКВИ РАЗХОДИ НИ СЕ ПОЕМАТ ПРИ РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Нека припомним, че по т. нар. „граждански договори“ също се полага труд, но правният режим на договора не е подчинен на трудовото законодателство, като изпълнителят по принцип няма качеството „работник или служител“, което е точното наименование съгласно Кодекса на труда в България. Доста чести обаче са и случаите, в които страните по съществуващо трудово правоотношение сключват паралелно и граждански договори помежду си.

Тези договори имат своята специфика, като например това, че разходите по осъществяването на крайния резултат са за сметка на изпълнителите. Какви суми следва да бъдат удържани и приспадни от сумите за плащане по гражданските договори?

Нека изясним, че страните по гражданския договор се наричат Изпълнител и Възложител. Възложителят реално е поръчващият, т. е. лицето, което възлага извършването на една определена работа. Изпълнителят от своя страна е лицето, на което се възлага извършването на тази работа.

Законът не поставя специални изисквания към двете страни, като е достатъчно те да бъдат пълнолетни и дееспособни (когато се отнася до физически лица) или правоспособни юридически лица, които не са прекратени, поради ликвидация или несъстоятелност. Различна е само грижата, с която изпълнителят следва да изпълни договора. Ако той е търговец, дължи изпълнение с грижата на добър търговец, ако няма търговско качество, дължи да положи грижата на добър стопанин.

Ако лицето, което сключва граждански договор, има сключен и трудов договор през същото време, то задължително следва да уведоми Възложителя за това. На тази база платецът на дохода е длъжен да удържи и внесе след приспадане на 25 на сто норамативно признати разходи, осигурителни вноски за задължителното обществено осигуряване и 10 на сто данък върху дохода. По граждански договор не се дължат осигуровки само когато се превишава максималният осигурителен доход за месеца или се дължи само здравна осигуровка, ако лицето е пенсионер, но винаги се дължи 10% данък върху дохода.

Не подлежат на облагане получените суми за командировъчни по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя, като пътни и квартирни пари, доказани документално чрез издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството. Същото важи и за дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния размер, който е определен за лицата по трудови правоотношения – превишението над двукратния размер е облагаем доход.

При работа по граждански договор и получаване на възнаграждение, платецът на дохода издава сметка за изплатени суми, в която са отбелязани получената сума, начислените осигуровки и данък. Само за последното 4-то тримесечие на годината (за месеците октомври, ноември и декември), платецът няма законово основание да начислява данъка, освен ако това не е уговорено изрично между платеца и получателя на дохода. Ако тази уговорка не е направена, данъкът за изплатените суми през 4-то тримесечие се изчислява и внася от лицето, получател на дохода.

В края на годината платецът на дохода издава служебна бележка за изплатените през годината суми, която лицето трябва да приложи към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

30.05.2023

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

С въведения от края на 2009 г. механизъм за финансиране на обучението на заети и безработни лица по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ваучери се създадоха предпоставки за включване на голям брой лица в обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

При организиране на обучението водещ принцип е предоставяне на правото на свободен избор на конкретното лице. Лицата, получили ваучер за обучение, имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и доставчик на обучение. Кой и при какви условия може да предоставя тези обучения, съгласно изискванията на закона?

Право да извършват обучение, финансирано с ваучери, по професионална квалификация/‌ключови компетентности имат доставчици на обучение, които отговарят на определени нормативни изисквания. Те трябва да притежават валидна лицензия, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация за определена професия и специалност. Другият вариант е да бъдат образователна институция по реда на Закона за предучилищното и училищното образование за извършване на обучения по съответната професия или специалност от професия.

Изисква се организациите да разполагат с оборудвана материално-техническа база в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението, както и да разполагат с преподаватели по теория и практика.

Работодатели, чиито работници или служители са включени в обучение по този ред, имат право да присъстват по време на учебните занятия и/‌или при полагането на изпити. Работодателите нямат право да изискват документи и да правят проверка по документи на доставчиците на обучение.

Агенцията по заетостта изплаща на доставчиците на обучение за извършеното конкретно обучение средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение, след представяне на необходимите документи и на сертификата, получен от обучаваното лице след успешно издържания изпит за съответното ниво на компетентност. При неявяване на изпит за сертифициране без уважителни причини доставчикът на обучение може да изиска от лицето да възстанови стойността на предоставения ваучер за обучение.

В стойността, която ще бъде заплатена с ваучер, са включени всички присъщи разходи за обучението, включително дължимите данъци и такси съгласно българското законодателство, с изключение на разходите за стипендии и транспорт, когато обучението е на безработни лица. Доставчиците на обучение имат право да получат само стойността на ваучера в лева, посочена върху него.

Сертифицирането на придобитите знания и умения се извършва чрез изпит по указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Лицата, получили ваучер за обучение за придобиване на цифрова компетентност, следва да се явят на изпит за сертифициране в срок до един месец от приключване на обучението, като могат да се явят на изпит не повече от два пъти.

Приетият правилник за предоставяне на ваучери за обучение създава нормативна база за повишаване на участието в учене през целия живот на десетки хиляди заети, безработни и неактивни лица, и повишаване на шансовете им за по-качествена заетост и по-висок жизнен стандарт.

26.05.2023

НИКОГА НЕ Е ЛЕСНО ДА КАЖЕШ "НЕ"

Едно от нещата, с които всеки е изпитвал големи затруднения в своята кариера, е да казва „не“. В началото обикновено казваме „да“ на всичко. Тогава човек смята, че колкото повече ангажименти поема, толкова по-добре ще се отрази това на професионалното му развитие. За повечето хора това означава, че ще получат повече похвала, по-добро заплащане и в крайна сметка бързо повишение. За съжаление, крайните резултати невинаги отговарят на тези очаквания.

Може да бъде особено трудно да кажете „не“, когато вашият шеф е този, който ви моли да се присъедините към работна група, да поемете ръководството по нова инициатива или да се ангажирате с друга екипна отговорност. Може ли изобщо да кажете „не“ на подобно искане? Трябва ли неохотно да кажете „да“ и след това да страдате от претоварване и да съжалявате, че не сте отказали?

Ето как да кажете „не“, когато шефът ви поиска да поемете допълнителна работа:

 1. Прегледайте текущия си списък със задачи

Започнете, като прегледате текущия си списък със садачи с вашия шеф. Според скорошно проучване от Resumebuilder.com, 61% от анкетираните бизнес лидери казват, че в компаниите им вероятно ще има съкращения през 2023 г. Организациите ще продължат да преоценяват своите приоритети, да преразпределят работата и да прекратяват проекти. Това е важна възможност да съгласувате с шефа си проектите, по които работите, за да сте сигурни, че работите по задачи, които все още са критични за успеха на компанията.

Шефовете са хора, а не роботи. Те може да забравят каква задача са ви възложили първоначално и да не знаят какъв точно е мащабът на проекта, по който работи целият екип. Преди вашият ръководител да ви възложи допълнителна работа, трябва да му дадете възможност да прегледа това, върху което работите в момента. Реакцията му може да ви изненада приятно. Той може да ви помогне да внесете промени във вашите приоритети и да ви обясни как тази нова задача е свързана с нещо, върху което вече работите. Или пък може да промени решението си и да не ви възложи допълнителната работа, виждайки нивото на натоварване, на което сте подложени в момента.

 1. Ако кажете „да“ на новата задача, кажете „не“ на нещо друго

Ако кажете „да“ на работата, която шефът ви предлага да поемете, проверете дали можете да кажете „не“ на нещо друго. Някои ръководители може да не са проактивни при спиране или поставянето на пауза на текущата работа. Веднъж аз отидох при мой бивш шеф с думите: „Разбирам, че искате сега да поема тази нова инициатива. Какво ще кажете да поставим на пауза проекта, който започнахме това тримесечие, и да преоценим нещата следващото тримесечие?. Той се съгласи и каза, че е благодарен за това, че проактивно съм изтъкнала това решение, тъй като то не му беше хрумнало.

Разбираемо е, че някои от нас може да се тревожат за работното си място по време на тази икономическа ера на несигурност. И в същото време, за да продължим да оказваме въздействие върху компанията, трябва да се фокусираме върху качеството, а не върху количеството.

Не забравяйте, че колкото повече отговорности поемате, влиянието ви върху всеки отделен проект може да намалее. Освен това, приемането на допълнителна работа не ви гарантира сигурно място в компанията. Ако не можете да изпълните някои от задачите, които сте поели, правенето на повече може в крайна сметка да има обратен ефект.

 1. Предложете работата на някой друг

Последният вариант е да предложите ангажимента, на който искате да кажете „не“, на някой друг. Преди години ми беше възложено да организирам тримесечните срещи на нашия отдел. Това беше чудесна възможност да работим директно с висши ръководители от нашата компания и да привлечем страхотни външни лектори. Този ангажимент обаче изискваше много работа в допълнение към ежедневните ми задължения. На втората година от изпълнението на тази роля аз вече страдах от бърнаут.  Тогава си спомних за една колежка, която беше изразила желание да има повече контакти с нашето висше ръководство. Когато се обърнах към нея с предложение да поеме тази инициатива, тя посрещна идеята с вълнение и ентусиазъм. Моят шеф прие промяната и хареса идеята, че предавам тази възможност на друг служител.

Не забравяйте, че никога не трябва да възлагате работа, без да сте поискали предварително разрешение от някого. Уверете се, че сте запознати с ангажиментите и кариерните цели на вашите колеги, преди да им предложите подобна възможност.

Никога не е лесно да кажете „не“ на шефа си. Но когато продължавате да казвате „да“ на всяка работа, независимо дали го осъзнавате или не, вие тихо казвате „не“ на друга работа, която имате. Способността да казвате „не“ е също толкова важна, колкото тази да казвате „да“. Да кажете „не“ на шефа си е критично умение, което трябва да научите, за да управлявате успешно кариерата си.

25.05.2023

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ПО ВРЕМЕ НА МАЙЧИНСТВО?

В забързаното ежедневие и възможностите, които предлага пазарът на труда в България, много от настоящите майки или бъдещи такива са едва ли не принудени от обстоятелствата да съчетават както грижа за децата и семейството, така и да участват наравно в приноса за общия семеен бюджет.

В никакъв случай не трябва да подценяваме и фактите, че много от майките успяват да се справят с предизвикателствата на живота съвсем сами, което вече прави динамиката на ежедневието още по-трудна и натоварена.

Не са малко жените, които въпреки че са отдадени на майчинството, намират сили и време да съчетаят ангажиментите си с паралелно полагане на работа по различни формати. Както знаем всички, майките имат право, при определени условия, разбира се, да получават обезщетение от държавата по време на майчинството си.

За да успеят да набавят повече средства за себе си и за семейството, майките често питат дали имат право да работят на граждански договор по време на майчинството, като паралелно с това запазят възможността да получават и обезщетението, което им се полага от държавата.

Работата на граждански договор (без трудово правоотношение) не е пречка осигурено за общо заболяване и майчинство лице, по времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, да получава парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането или съответно след изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Това е така, защото майките са осигурени лица за този период, което означава, че ако сключат граждански договор, без значение дали възнаграждението по него е под или над минималната работна заплата за страната за съответната година, трябва да им бъдат удържани осигурителни вноски. Това по никакъв начин не е пречка майката да продължи да получава обезщетение за майчинство от Националния осигурителен институт.

Съгласно закона, спиране на обезщетенията за майчинство има когато се прекрати трудовото правоотношение или се прекрати ползването на отпуск за бременност и раждане. Причината за това е, че обезщетението се отпуска и се получава на база отпуска по трудовото правоотношение, което няма нищо общо с гражданските договори.

Важно е настоящите и бъдещите майки да знаят също, че по гражданския договор не се удържат вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“. Това от своя страна е още едно основание майките да продължат да получават паричните си обезщетения. Осигуряването на лицата, които полагат труд по граждански договор, е специално регламентирано в Кодекса за социално осигуряване.

Нека все пак да не забравяме, че възнагражденията по гражданския договор следва да бъдат декларирани в НАП чрез подаване на съответната годишна данъчна декларация, също така следва да се декларират и данъците по договорите, съобразно установения законов ред.

 

Справка:

чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО

чл. 46, ал. 3 от КСО

чл. 51 от КСО

чл. 53 от КСО

параграф 1, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО

25.05.2023

ТОВА Е НЕПРИЯТНО!

Всяко работно място е изпълнено с интересни личности - включително и разочароващи. Ако се чувствате сякаш сте заобиколени от трудни за комуникация хора в офиса, бъдете сигурни, че не сте сами в тази ситуация. Проучванията показват, че един на всеки осем души напуска работа заради проблеми с колегите.

Колегите, които обичат да клюкарстват, могат да бъдат най-проблематични от всички. Те не само ви разсейват, но могат да окажат вредно въздействие върху вашата професионална репутация.

Съществува психологически феномен, според който всеки път, когато сте замесени в клюки на работното място, хората започват да ви възприемат като клюкар и може да спрат да вярват на нещата, които казвате.

В професионална обстановка наистина няма извинение за злословие, независимо дали става въпрос за ваш клиент, колега или изпълнителен директор. Ето няколко идеи как да се справите с клюките по време на работа.

Съпричастност и пренасочване

Клюките са компенсаторна стратегия, често използвана за прикриване на ниско самочувствие или чувство на безсилие. Вероятно вашият колега общува по този начин, макар и пасивно агресивно и манипулативно, в търсене на връзка. Има една проста формула, която можете да използвате, за да се дистанцирате от него, като същевременно поддържате отношенията се непокътнати: съчувствайте и пренасочвайте.

Първо, съпричастни. Помислете върху реакцията на вашия колега, насочвайки се към по-дълбоката, човешка нужда. Може би истинската причина, поради която клюкарства, е, че иска да се чувства чут и разбран.

След това използвайте пренасочване. Може да подтикнете човека към решение, като кажете нещо от рода на: „Уф, гадно е да се чувстваш така подценен. Трябва да говориш директно с шефа си за това“. Или ги насърчавайте да се съсредоточат върху нещата, които работят, казвайки: „Разбирам, че ситуацията все още ви притеснява. Това е неприятно. Засега нека поговорим как вървят нещата с новия проект, върху който работите“.

Бъдете уверени

Много хора, особено тези, които са мили и състрадателни, никога не се научават как да поставят граници на клюките. Те играят ролята на „добър слушател“, но неволно се вкарват в драма. Ако това ви звучи познато, важно е да научите как да поставяте граници с пасивно агресивни хора, които клюкарстват, и да развиете повече умения за увереност, за да можете да се извините, когато чуете клюки по адрес на някой колега.

Бъдете промяната

Вместо да се впрягате в негативите на разговорите си, съсредоточете се върху положителните клюки. Научете се да казвате хубави неща за хората, признайте техните добри черти и аплодирайте усилията им. Празнувайте техните успехи. Така ще откриете, че добрите вибрации се връщат и при вас.

23.05.2023

ИЗПИТВАТЕ ВИНА? ИЗПОЛЗВАЙТЕ Я!

Най-вероятно в работата ви е имало моменти, в които сте се чувствали гузно за нещо. Може би сте казали на ваш колега, че се е представил невероятно на последната презентация, макар че той не се е справил особено добре, и по-късно сте се почувствали неприятно, че не сте му дали по-реалистична обратна връзка. Може би сте пропуснали крайния срок по важен проект и сте усложнили работата на ваш колега, след което сте се чувствали зле в следващите няколко дена, докато сте завършили работата си.

Иначе казано, осъзнавали сте, че това, което правите, е грешно, но така или иначе сте продължили в същия дух и сега се чувствате гузно. Чувството на гузност е близък братовчед на срама, който обаче е насочен към външната среда. Обикновено човек чувства срам, когато е направил нещо грешно и околните са разбрали за това (или се страхува, че ще разберат).

Чувствата, свързани с човешките емоции имат две измерения – посока и сила. Посоката определя дали емоцията е позитивна или негативна, а силата отговаря за енергията, която стои зад емоцията. Чувствата на вина и срам са силно негативни емоции.

Това е важно, защото силната енергия, която стои зад тези емоции, е мощна психологическа сила. Човек изпитва силни емоции, когато е ангажиран мотивационно с нещо силно негативно или силно позитивно. В случая с чувството на гузност, вие сте разочаровани, че не сте направили това, което трябва. Именно тук се крие ползата от чувството на вина - стига да го използвате по правилния начин.

Потенциалната сила на чувството за вина…

Както вече казахме, зад всяка емоция стои силна енергия (особено зад негативните емоции). В повечето случаи хората използват енергията от чувството за вина по погрешен начин. Разхождате се из офиса, опитвате да забравите за случката, като гледате някакви забавни видеа в youtube, или пък се отдавате на дълбоки размисли за това къде точно сте сбъркали и какво сте можели да направите по-добре.

В други случаи, може да фокусирате енергията си върху неща, които по никакъв начин не подобряват ситуацията. В работата си сме виждали хора, които създават сложни схеми, с помощта на които да прикрият своята грешка, когато едно просто извинение би могло да реши техния проблем.

...и превръщането му в продуктивна сила

И в двата случая вие не използвате енергията, генерирана от чувството на вина, по продуктивен начин. Когато се чувствате гузни за своя грешка или решение в работата, има две неща, които трябва да направите.

На първо място, трябва да елиминирате източника на чувството за вина възможно най-бързо, за да избегнете пренасочването на енергията към мислите за него. Ако сте закъснели с доклад, който е нужен на ваш колега, завършете го колкото се може по-бързо и му го предайте. Ако сте направили грешка, намерете начин да се извините на засегнатите от нея. Няма проблем в работата, който да разрешите като го игнорирате, надявайки се, че той ще изчезне от само себе си.

Второ, трябва да впрегнете енергията, идваща от чувството на вина, в следващата задача, с която сте се захванали. Ако се чувствате гузни за нещо, което се е случило в работата, но в момента сте си вкъщи, може да използвате събраната енергия, за нещо, което сте отлагали, като например да си почистите стаята или да отидете да платите сметките си за месеца.

От друга страна, ако бъдете обхванати от чувство на вина, докато сте в офиса, вашата задача е да впечатлите с нещо хората, които смятат, че могат да бъдат засегнати от вашата грешка. Превърнете чувството си на гузност в сила, която да заздрави отношенията ви с вашите колеги.

С течение на времето ще се научите да разпознавате грешките, действията и решенията във вашата работа, които оказват реално влияние върху другите. Всеки човек има отговорности в своята работа, много от които идват с крайни срокове. В началото на вашата кариера може да ви бъде трудно да различите приоритетните задачи, които задължително трябва да бъдат свършени навреме, от останалите. В резултат на това може да се чувствате гузно за всяко нещо, което не е завършено по перфектен начин и в рамките на крайния срок.

Говорете с вашите колеги и ръководители за различните задачи, които трябва да изпълните, за да разберете на кои трябва да дадете приоритет. Тези разговори ще ви помогнат да разграничите нещата, за които си заслужава да се чувствате гузни, от онези, които нямат особено значение. По този начин ще сведете до минимум чувството на вина, което изпитвате по време на работа. Ако все пак дойде момент,  в който се чувствате гузно за нещо, вече знаете как да използвате чувството си на вина по продуктивен начин.

22.05.2023

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН ДА СЕ ИЗВИНИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

За да можете да се извините ефективно на работното място, трябва да знаете как да формулирате извинението и как да изберете подходящия момент. При наличието на една положителна фирмена култура, служителите не се страхуват да поемат отговорност за грешките си. Отказът да кажете „съжалявам“ може да подкопае взаимоотношенията ви с вашите колеги и да бъде приет като демонстрация на неуважение. В същото време поемането на отговорност може да пренастрои връзката ви с ваш колега и да я върне в правилния път.

Въпреки това, извинението може дa изглежда като трудна задача, ако не знаете кога е най-добрият момент да го направите. Нещо повече, извинението в неподходящ момент или с необмислен изказ може да бъде по-лошо от липсата на извинение. За да намерят правилния тон, служителите и работодателите трябва да намерят и правилните обстоятелства.

Нужно ли е извинение? Как да решите

Преди да прибегнете до прибързано извинение, първо преценете дали такова изобщо е нужно. Прекаляването с извиненията може да бъде голяма загуба на време, подчертаваща незначителни грешки и намаляваща въздействието на самия акт. Вместо да давате дълго или подробно извинение, опитайте с кратко „съжалявам за това“ за някаква дребна грешка. По-обемните извинения стават необходими, когато грешката причинява вреда на бизнеса, води до по-голямо натоварване на колегите или е част от дългосрочен модел на поведение.

Дори злополуките обаче могат да доведат до неочаквани резултати. Имайки това предвид, емоционалната интелигентност и езикът на тялото могат да помогнат да се определи, например, дали дистанцирането на колега разкрива необходимост от обръщане на повече внимание на дадена грешка. Не забравяйте, че съветниците от отдел „Човешки ресурси“ и вашите колеги могат да предложат полезни гледни точки за това дали извинението може да бъде от помощ за конкретна ситуация. Искреното извинение отразява внимание и отговорност, задавайки положителен тон на една връзка.

Как да се извиним професионално

След като решите да се извините, преценете причините за инцидента, въздействието върху другите и начините за предотвратяване на подобни грешки в бъдеще.

Изберете правилната среда за извинение. За да се чувстват комфортно и двете страни, изберете място, където всеки да може спокойно да споделя чувствата си, като например конферентна зала. По време на извинението се опитайте да не се поддавате на импулса да претупате извинението, за да се измъкнете от неловката ситуация възможно най-бързо.

Вместо да бързате, извинете се ясно и внимателно, като отделите време за отговор от другия човек. Когато става въпрос за големи грешки, извинението може да отнеме няколко минути, за да покрие всичко – приемане на проблема, проактивни предложения за решение и превенция, както шанс за приемане на извинението и даване на прошка от засегнатата страна.

Най-важното е да не забравяте да слушате повече, отколкото да говорите, когато се извинявате. Извиненията са открит и честен разговор между двама души, а не списък с неща, които да отметнете. Никой не очаква с нетърпение момента, в който трябва да се извини, но извиненията могат да помогнат за възстановяване и задълбочаване на доверието между хората.

19.05.2023

ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ ТЕЗИ ФРАЗИ, АКО ИСКАТЕ ДА ЗВУЧИТЕ ПО-УБЕДИТЕЛНО

Ако искате да вдъхвате повече доверие и да звучите по-убедително, трябва да се отървете от няколко фрази или поне да намалите употребата им:

„Ако трябва да съм честен“

Това е един от най-често използваните изрази от този тип. Срещата се и под формата „честно казано“ или „позволете ми да съм честен“. Когато прибягвате до това предупреждение, вие на практика казвате на аудиторията си, че всичко останало, което казвате, не е вярно или искрено. Вземете за пример следното изказване: „Екипът ни ще завърши проекта навреме, но ако трябва да сме честни, това ще ни струва много усилия“. Втората част от изречението, която започва с „ако трябва да сме честни“, поставя под въпрос иначе решителното становище. Защо да създавате съмнения у вашата аудитория, когато сте сигурни в способностите си? Премахнете това предупреждение и бъдете конкретни.

„По мое мнение“

Тази фраза също е изключително популярна, като с нея говорещият иска да омекоти това, което ще каже. Сред нейните варианти са „това е само моето мнение“ или „по мое скромно мнение“. Когато наричате вижданията си „просто мнение“, вие сами подкопавате техния ефект. Това предполага, че изказването ви отразява лични пристрастия и някаква предубеденост, а не логична и добре аргументирана позиция. Ако искате да звучите по-скромно, то може да замените тази фраза с „вярвам“, но за демонстрация на истинска увереност е най-добре да излагате вижданията си директно.

„Може вече да знаете това, но…“

Хората използват това предупреждение, за да звучат по-смирено. В действителност обаче тази фраза предполага, че казаното от тях е излишно и не си струва да бъде чуто. Мислете, преди да говорите. Ако смятате, че другите са наясно с това, което се каните да кажете, или изобщо не си губете времето, или представете информацията по нов начин. Хората нямат против да получат различна гледна точка по тема, върху която вече са мислили.

„Не съм сигурен“

Често чуваме това от хора, които всъщност са напълно уверени в думите си, но не искат да звучат арогантно. Вземете за пример изречението: „Не съм сигурен, но мисля, че може да съкратим времето, което отделяме за срещи на екипа, с половин час. Ето как може да го направим“. Докато стигнем до самото предложение, всички членове на екипа вече са го отписали като безполезно. Не използвайте фрази, които на практика казват „не ме слушайте“. Не се страхувайте да споделяте идеите си. Другите ще ви изслушате и ще приемат тези съвети, които считат за добри.

„Може и да греша“

Този израз демонстрира слабост и несигурност. Каква причина имат хората да се вслушат в казаното от вас, ако информацията може да е подвеждаща или грешна? Ако един финансов анализатор каже: „Очакваме инфлацията да се повиши, но може и да греша“, ние няма да знаем за какво всъщност да се подготвим. Забравете за това предупреждение и подходете по-тактично. Взимайки отново примера с финансовия анализатор, той би могъл да каже: „Очакваме инфлацията да се повиши. Причините за това са следните…“. Представете различни потенциални резултати, за да избегнете създаването на впечатление за липса на подготовка и познания.

„Това вероятно е глупав въпрос“

Използвайки този израз, вие сами нанасяте щети върху себе си. Слушателите незабавно ще игнорират думите, които ще изречете след него. Представете си интервю за работа, в което кандидатът пита: „Това вероятно е глупав въпрос, но може ли да ми кажете, дали предлагате възможност за работа от вкъщи“. В повечето случаи това е наистина глупав въпрос, тъй като работодателите разясняват тези неща в самите обяви за работа или на сайтовете си. Задаването на този въпрос демонстрира, че кандидатът не си е свършил работата и не се е запознал с условията, предлагани от компанията.

18.05.2023

ТРИТЕ НЕЩА, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ БЪДЕТЕ УСПЕШНИ 

Преди да почине обичаният професор от Масачузетския технологичен институт Патрик Уинстън редовно е изнасял завладяваща лекция пред студенти за стойността на добрата комуникация. Във въведението си той е обръщал внимание на Единния кодекс на военното правосъдие в САЩ, който предвижда изправяне пред военен съд на всеки офицер, който изпрати войник в битка без оръжие.

Уинстън е казвал, че трябва да има подобна защита за студенти, а дори и за предприемачите и амбициозните собственици на бизнес. Според него никой не трябва да минава през живота, без да е въоръжен със способността да общува правилно.

„Вашият успех в живота ще се определя до голяма степен от способността ви да говорите, умението ви да пишете и качеството на вашите идеи, в този ред“, е казвал той.

Уинстън, който е бил пионер в областта на изкуствения интелект, е познавал силата на емоционалната интелигентност. Въпреки че е признавал стойността на брилянтните идеи, той е отдавал още по-голямо значение на способността тези идеи да бъдат предавани по въздействащ начин.

Способността да говорите

Най-добрите оратори знаят как да информират, убеждават и насочват своите слушатели. Те говорят с увереност и убеденост. На свой ред те мотивират аудиторията си да предприеме действия. И така, как може да подобрите способността си да говорите. Ето три съвета, които могат да ви помогнат в това начинание:

 1. Запитайте се колко запозната е с темата вашата аудитория

Ако имате много обширни знания по дадена тема, лесно може изнесете една напълно неразбираема реч пред по-неподготвена публика. Ако обаче аудиторията ви е добре информирана по въпроса, тогава лесно може да я отегчите. За това е важно да си задавате въпроса: „Колко запозната е моята публика по тази тема?“ Ако можете да приспособите това, което казвате, конкретно към вашите слушатели, ще увеличите максимално въздействието си.

 1. Проявете ентусиазъм

Ничии интерес няма да бъде разпален от това, което казвате, освен ако самите вие не проявявате ентусиазъм по темата. Помислете за това каква роля играе тази тема във вашия живот и каква стойност има за другите. Практикувайте да говорите за това на глас. И ако сте от хората, които се тревожат, когато говорят с други, опитайте се да превърнете тази нервност към ентусиазъм.

 1. Забавете темпото

Проблемът със страстта и ентусиазма е, че ви карат да говорите по-бързо. Тук отново се връщаме на спецификите на вашата аудитория. Трябва да забавите темпото до такава степен, че казаното от вас да бъде разбираемо (Ако гледате лекция на професор Уинстън ще видите, че той говори с много бавно, много преднамерено темпо).

Умишлено практикувайте забавяне на темпото, когато говорите. Записвайте себе си, когато сте на срещи или изнасяте презентация, а след това слушайте и анализирайте казаното.  Ако установите, че говорите твърде бързо, опитайте да правите повече паузи, докато говорите. Например, ако зададете риторичен въпрос, можете да направите пауза и да преброите мълчаливо до три, преди да продължите. Или, ако задавате директен въпрос, положете целенасочени усилия да изчакате, докато получите отговор от ответната страна.

И накрая, използвайте фрази като „с други думи“ и „просто казано“, за да повторите основните точки по начин, който е лесен за възприемане.

Умението да пишете

Джеф Безос провежда срещи на изпълнителни директори въз основа на писмени бележки в стил на разказ, чието писане отнема на няколко сътрудници седмица или повече. Джейсън Фрийд, основател и главен изпълнителен директор на Basecamp, казва, че в компанията вземат всички решения за наемане – от програмисти и дизайнери до специалисти по маркетинг и рецепционисти, въз основа на писмените способности на кандидата. Защо? Защото ясното писане показва ясно мислене.

Писаното слово има особена сила. Може да бъде възприето със собствено темпо. Може непрекъснато да се усъвършенства и подобрява. То влияе и мотивира. И тъй като все повече и повече работни места предлагат възможност за дистанционна работа, умението да комуникирате писмено по стегнат и лесен за разбиране начин става все по-важно.

Как може да подобрите писмените си умения? Ами… като пишете.

Много опитни копирайтъри са стартирали кариерата си с упражнение, включващо преписване на работата на други велики копирайтъри. Това работи, защото когато пишете, няма как да не забавите темпото и да помислите. Това ви помага да усвоите написаното, като същевременно повишава собствените ви умения. С времето вие създавате свой собствен стил, докато заимствате от най-добрите практики на другите.

Можете да направите същото. Има ли някакъв уебсайт, който наистина харесвате? Препишете текст от него, дума по дума. След това опитайте да го направите отново – този път, имайки предвид вашия собствен продукт или услуга, но използвайки същия стил на писане.

Качеството на вашите идеи

Способността за генериране на висококачествени идеи започва първо с консумирането на висококачествени идеи. Започнете, като изучавате велики мислители и размишлявате върху техните открития. Направете връзки между това, което са открили, и това, което сте научили в собствения си живот.

След това се съсредоточете върху идеи, които решават проблеми от реалния свят. Вместо да чакате да се появи вдъхновение, удряйте, когато желязото е горещо. Когато имате проблем, който току-що сте разрешили (или се опитвате да разрешите), запишете процеса си на работа и постигнатия напредък. Това ще ви помогне да надградите върху предишни мисловни основи и да повишите качеството на вашите идеи.

Сега трябва да отделите време за задълбочена работа. Това означава редовно отделяне на време за творческо мислене и брейнсторминг. Фокусирайте се върху една задача или идея в даден момент, докато не бъде завършена или докато не постигнете значителен напредък. И накрая, не подценявайте силата на разходката, която може да повиши нивата на допамин в мозъка ви, както и способностите ви за творческо мислене.

Ако искате да увеличите шансовете си за успех, помнете съвета на покойния Патрик Уинстън: „Не влизайте в битка без оръжието си“. Практикувайте говорене, писане и мислене и използвайте описания дотук процес, за да подобрите всяка една от тези свои способности.

17.05.2023

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

Почивката е важна част от процеса на извършването на каквато и да е дейност без значение дали става въпрос за работа на трудов договор, частен бизнес, проект, гледане на деца и домакинство и др. В Конституцията на Република България е предвидено, че наред с правото на труд, на работещите се осигурява и правото на почивка.

Работниците и служителите имат право на почивки в работния ден. Те могат да бъдат една или няколко. Без значение дали работният ден включва една или няколко почивки, в работния ден задължително се осигурява почивка за хранене, която не може да бъде по-малка от 30 минути.

Почивките в работния ден по правило не се включват в работното време. Това означава, че ако работите при 8 часов работен ден, времето за почивка е отгоре на тези часове. Така например при работно време от 9 до 18 ч. с един час почивка, реално работното време е 8 часа, разделено с една или повече почивки с обща продължителност от един час – работите от 9 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 18 ч., като между 12 ч. и 13 ч. ползвате обедна почивка от 1 час. Може да има няколко почивки в работния ден, всичко зависи от организацията на работата и вида работа. Единственото задължително условие е осигуряването на не по-малко от 30-минутна почивка за хранене през работния ден, което означава, че съответната почивка за хранене може да бъде и в по-голям период от време.

Разпределението на работното време и почивките се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

Има определени случаи, в които почивката за хранене се включва в работното време – така е в производствата с непрекъсваем процес (смени, дежурства) и там, където се работи непрекъснато. Важно условие за включване на почивката за хранене в работното време е служителят да е задължен да присъства физически на място, определено от работодателя. Когато тези условия са изпълнени, работодателят е длъжен да осигури време за хранене през работното време.

Физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато:

 • Работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
 • Продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
 • Има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд

 

Справка:

чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 151, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 151, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските

чл. 9 от Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

11.05.2023

ВЕЧЕ МОЖЕ И ДА НЕ ЗАВЕРЯВАМЕ КОМАНДИРОВЪЧНОТО ПРИ ПЪТУВАНЕ

През март 2023 г. бяха извършени редица промени в Наредбата за командировки в страната. След около 20-годишно очакване беше повишен размерът на средствата, които командированият получава при изпълнение на ангажиментите си извън територията на местоработата му.

Наред с това обаче бяха извършени и редица други промени, свързани с начина на организиране и отчитане на командировките. Една от тях е, че вече необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването се определя от работодателя.

Това означава, че при желание на работодателя, работникът или служителят в командировка може да не „подпечатва“ командировъчния документ, което в голяма степен е облекчение при извършването на задачите в друго населено място.

Какви са другите важни изменения в Наредбата за командировките в страната?

Първата важна промяна е в текстовете, които посочват какво следва да се включи в заповедта за командироване. Изисква се да бъде посочено:

- наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;

- трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването;

- задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;

- начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;

- видът на отчета за извършената работа;

- необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

След промените в закона, когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). 

В тези случаи в заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по пътната мрежа, по които се установяват пътните пари. А когато с командирования пътуват и други командировани лица, командироващият изплаща пътни пари само на него.

Също така вече на командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски.

Относно фиксираните размери на командировъчните дневни пари, по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера им, посочен в наредбата.

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката. Също така не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката. Бюджетните организации пък вече изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година.

 

Справка:

Чл. 9, чл. 13, чл. 18, чл. 21, чл. 23, чл. 27, чл. 30 от Наредба за командировките в страната

10.05.2023

РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР. КАКВИ ДАНЪЦИ СЕ ПЛАЩАТ?

Ако имате сключен граждански договор в качеството си на физическо лице, придобитият по договора доход подлежи на облагане по правилата за облагане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения, а именно с авансов данък и с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Подавате годишна данъчна декларация.

Доходите по граждански договори по ЗДДФЛ са доходи по извънтрудови правоотношения и подлежат на деклариране в Приложение № 3 на годишната данъчна декларация във всички случаи, независимо от техния размер.

Извънтрудови правоотношения са онези, които не могат да се определят като трудови правоотношения или не могат да се определят като правоотношения с лица, упражняващи занаят или свободна професия, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец (§ 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ). Вижте също Работа на свободна професия.

Определяне

Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Годишната данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност се намалява със:

 • Вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
 • Внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице;

Вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход от друга стопанска дейност се включва в годишното изравняване на осигурителния доход.

Не подлежат на облагане получените суми за командировъчни по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя:

 • пътни и квартирни пари, доказани документално чрез издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството;
 • дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния размер, който е определен за лицата по трудови правоотношения – превишението над двукратния размер е облагаем доход.

Авансов данък

Дължите авансов данък върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.  Ако се самоосигурявате – върху разликата между облагаемия доход и вноските, които сте задължени да правите като самоосигуряващо се лице за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто.

Ако сте с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, дължите авансово данък за доходи от стопанска дейност, след като облагаемият ви доход от всички източници на доход, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху годишната данъчна основа, намален с удържаните или внесени за ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши 7920,00 лева. Удостоверявате степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което представяте еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.

Удържане

Когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Ако се самоосигурявате е необходимо е да сте представили писмена декларация за това пред платеца.

Платецът издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми по образец, която ви предоставя лично или чрез упълномощено лице. При поискване от ваша страна, платецът издава в 14-дневен срок служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Когато платец на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от вас, лицето, придобило дохода.

Платецът не удържа авансов данък и не издава сметка за изплатени суми и служебна бележка. Документирането на придобития доход се осъществява от вас. Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от друга стопанска дейност, когато плащането не е по банков път, съдържащ следната информация (чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ):

 • наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
 • дата на издаване;
 • име на издателя;
 • предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
 • подпис.

Деклариране

Декларирате авансов данък с подаване на тримесечна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се удържа и внася авансов данък за доходи, придобити през четвърто тримесечие на данъчната година, освен когато като лице, придобиващо дохода, писмено декларирате пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желаете удържане на данъка. В тези случаи удържаният данък се внася и декларира от платеца на дохода до 31 януари на следващата година с декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ само по електронен път.

Когато за придобитите доходи от друга стопанска дейност през съответното тримесечие не следва да внасяте авансов данък – в случаите, в които се ползва облекчение за намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто, декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ не се подава.

При изплащане на доходи от друга стопанска дейност, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, предприятията – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физическите лица през данъчната година. Справката се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца на дохода (чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ). Справката се подава само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.

Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ подавате вие в офис на НАП по постоянния си адрес или по електронен път с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Тези доходи декларирате в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи от извънтрудови правоотношения попълват справка по образец за изплатените доходи на физическите.

Плащане

Когато платецът на дохода има задължение за удържане и внасяне на авансовия данък, платецът внася данъка в държавния (централния) бюджет по сметка на ТД на НАП по място на регистрация на платеца.

Когато платецът на дохода няма задължение за удържане и внасяне на авансовия данък, вие внасяте данъка в държавния (централния) бюджет по сметка на ТД на НАП по постоянния си адрес.

Данъкът на чуждестранно лице, получило доход чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по постоянен адрес на пълномощника.

10.05.2023

ОТ 1 ЮНИ ВЛИЗАТ В СИЛА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ

От 1 юни, когато влизат в сила промените в Закона за социалното подпомагане, ще се даде право на пълнолетните, които напускат резидентен тип услуги, да получават за период от три месеца целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година.

С промените в правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, които трябва да одобри правителството съвсем скоро, отпусканите от държавата помощи се обвързват с линията на бедност или процент от нея. Това ще разшири обхвата на хората с помощи с около 80% спрямо сега и ще увеличи размерите между 60 и 120% в зависимост от целевите групи. Предвидено е, когато човек на месечно социално подпомагане започне работа, той да продължи да получава и помощи още 3 месеца.

Еднократната социална помощ за покриване на индивидуално възникнали нужди също ще е в нов размер. Сега тя се определя като петкратния размер на гарантирания минимален доход и е 375 лв. От 1 юни тази помощ ще е три пъти линията на бедност или 1512 лв. за тази година.

Освен това подаването на заявление за отпускане на социална помощ ще може да се прави във всяка Дирекция „Социално подпомагане“ по избор на човек. Така помощ ще може да се търси при необходимост, независимо къде се намира нуждаещият се на територията на страната.

09.05.2023

В КОИ СЕКТОРИ ТЪРСЯТ РАБОТНИЦИ

Предложенията за работа са намалели с 5%, като в края на април те са малко над 49 000, показва анализ на платформата за обяви ца работа JobTiger. На годишна база също се наблюдава спад от 7% или 3500 обяви по-малко спрямо м. април 2022 г. Въпреки това броят на обявите остава висок и все още няма причина за притеснения.

Противно на предходния март, през април се наблюдава лек спад на предложенията в почти всички сектори. Изключение прави секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“, в който, характерно за сезона, продължава да се наблюдава ръст. Броят на обявите в този сектор е нараснал с 4% или 440 предложения повече.

Почти непроменен остава броят на обявите в сектор „Здравеопазване и фармация“. Предложенията в него са се увеличили с 25 (1% ръст). При всички останали сектори броят на предложенията е намалял през април.

С най-голям спад са секторите „Производство“ (560 предложения по-малко, 7% спад) и „ИТ“ (460 предложения по-малко, 9% спад). След тях се нареждат секторите „Административни и обслужващи дейности“ (390 предложения по-малко, 7% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (330 предложения по-малко, 14% спад), „Строителство“ (310 предложения по-малко, 11% спад), „Търговия и продажби“ (250 предложения по-малко, 2% спад), „Логистика и транспорт“ (240 предложения по-малко, 5% спад) и „Маркетинг и реклама“ (110 предложения по-малко, 7% спад). Продължава забележимият спад на предложенията в сектор “ИТ“, като спрямо м. април 2022 г. те са 3370 по-малко или спад от 45%.

Дялово разпределение

Като дял на предложенията през м. април силно обособени лидери са секторите  „Търговия и продажби“ с 23% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 20%. Обявите в тези два сектора формират почти половината от предлаганата работа в страната през април.

Следват секторите „Производство“ (14%) „Административни и обслужващи дейности“ (9,4%), „Логистика и транспорт“ (8,8%), „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (5%), „Здравеопазване и фармация“ (4,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 11% през м. април. Като брой те са малко над 3900. Разпределението на тези предложения по сектори е: 60% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (7%). Като дял през април обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 9% от всички обяви.  Анализът показва, че от началото на годината предложенията от този тип са спаднали с 20%. Разбира се, тук се вижда връзката между тези обяви и обявите в сектор „ИТ“, в който спадът от началото на годината до сега е 23%. На годишна база обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 34% или 2000 по-малко спрямо м април 2022 г.

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял със 7%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-8%), Пловдив (-7%), Варна (-2%), Бургас (-1%), Русе (-4%) и Стара Загора (1%).

Като дял обявите за гр. София са 40%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

09.05.2023

КАКВИ НАКАЗАНИЯ ГРОЗЯТ РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ НАДЗИРАВАТ И НЕ ПРИДРУЖАВАТ ДЕЦАТА СИ

Не рядко през последните години се появяват информации за нощни проверки в дискотеки, при които се установяват непълнолетни или дори малолетни лица. Веднага следват съобщения за това как са извикани и глобени родители, защото не са придружавали децата си. Публична тайна е, че в хиляди и дори десетки хиляди случаи родители оставят без надзор или не придружават децата си в случаи, които закона разпорежда това да се прави задължително. И макар много често това да оставя без последствие, то е добре да се познават правилата и опасността да се стигне до поемане на отговорност и санкциониране.

От няколко години в България е в сила специален Закон за закрила на детето. За този период той вече има повече от 20 изменения и допълнения, но определено става все по-често използван. Нещо повече. Нерядко вече могат да бъдат чути деца да казват на своите родители, че ще ги "дадат на службите за закрила на децата", ако не ги слушат или пък ако им се карат. Като се остави настрана шегата обаче, определено трябва да се посочи, че в закона наистина много правила, които наистина не се познават много-много. 

В Закона за закрила на детето изрично е отбелязано, че закрилата на детето се осъществява през определени органи. Такива са, например, председателят на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия. Пак такива органи са и министрите на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на образованието и науката, на правосъдието, на външните работи, на културата, на здравеопазването и кметовете на общини. Най-често използваните и тези, които са на предната линия обаче, са дирекциите "Социално подпомагане". 

В закона са посочени правата и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете. Правата са малко и доста общо написани. Така в закона е записано, че "всеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, може да иска и да получава съдействие от органите по този закон". Те имат право и да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по този закон и могат да поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата. 

В същото време обаче има много задължения за родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете. Например, те са длъжни да придружават детето на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е навършило 18-годишна възраст. Ако пък всички, на които е възложено да полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е навършило 18-годишна възраст. Удостоверяване на качеството на придружителя на детето става по ред, определен с наредба, посветена на специализираната закрила на деца на обществени места.

Освен това родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето, разпорежда Закона за закрила на детето. Те са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, "ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие". Определено твърде разтеглива норма.

Всички, полагащи грижи за дете, имат и задължението да не допускат участието му в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни. Те не трябва по какъвто и да е начин да допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

Закона за закрила на детето предвижда и немалки глоби при неспазването на тези задължения. Така например, родител, настойник, попечител или друго лице, което наруши правилото, че трябва да придружава или поне да и осигури придружител в определените по горе часове, се "наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв." Който в нарушение на закона остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв. И то, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши задълженията си, свързани с реклами, пък се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. По-високи са глобите при нарушения на задълженията, свързани с участие на дете в радио или телевизионно предаване. Ако се допусне такова участие и с това се създаде опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв. И тук глобите са, ако извършителят не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Важно е да се знае и че който не изпълни влязло в сила задължително предписание по Закона за закрила на детето, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.