01.03.2023

ЕК ПРОГНОЗИРА ЗА БЪЛГАРИЯ: РЪСТ НА БВП С 1.4% И ИНФЛАЦИЯ ОТ 7.8% ЗА 2023 ГОДИНА

Въпреки високата инфлация икономическата активност продължи да се разширява през 2022 г., подкрепена от стабилен растеж на износа и от увеличения на заплатите и социалните трансфери, които компенсираха нарастващите потребителски цени. Все пак растежът на частното потребление се забави през първата половина на годината, тъй като инфлацията набра скорост. Въпреки това се предполага, че потребителското търсене се е засилило през втората половина на 2022 г. поради продължаващия растеж на разполагаемия доход, съчетан с известно забавяне на динамиката на месечната инфлация. Това е записано в зимната прогноза за 2023 година на ЕК за България.

Тенденцията на спад в инвестициите в основен капитал, която започна през 2021 г., се запази и през 2022 г. Нарастващите цени на инвестиционните стоки, както в строителството, така и в оборудването, вероятно са потиснали новите инвестиции. Като цяло Европейската комисия очаква реалният брутен вътрешен продукт (БВП) да се е увеличил с 3.9% през 2022 г.

Очаква се реалният БВП да нарасне с 1.4% през 2023 г. и с 2.5% през 2024 г.

Очаква се пътят на икономиката да зависи до голяма степен от взаимодействието между нарастването на заплатите и цените. Краткосрочните показатели и данните за инфлацията предполагат, че инфлацията ще намалява само постепенно през прогнозния хоризонт, тъй като инфлацията на цените на услугите ще продължи. В условията на свит пазар на труда се очаква заплатите да продължат да растат силно и да поддържат потреблението на домакинствата. Бързото нарастване на износа през 2022 г. беше подкрепено от възможността за задоволяване на недостига на доставки на продукти от храни, метали и други материали, причинени, наред с другото, от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Прогнозите са, че растежът на износа ще се забави значително през 2023 г., като се има предвид, че факторите за по-нататъшно увеличаване на експортния пазарен дял бяха до голяма степен изчерпани през 2022 г. През 2024 г. се очаква износът да нарасне в съответствие с външното търсене. Повишеното усвояване на средства от ЕС, по-специално на Плана за възстановяване и устойчивост, се очаква да подпомогне съвкупните инвестиции както през 2023 г., така и през 2024 г. Потенциалните забавяния в изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост представляват отрицателен риск за растежа на инвестициите.

Средната инфлация по Хармонизиран индекс на потребителските цени (по стандартите на Евростат)

достигна 13% на годишна база през 2022 г. със силен принос на инфлацията в цените на енергията и храните. Динамиката в цените на услугите се движи от транспортните и ресторантьорските услуги, които разчитат на енергия и/или храна като директни суровини. Към края на годината инфлацията се разпространи и върху други услуги в съответствие с нарастващите разходи за труд на единица продукция. Като цяло инфлацията по Хармонизиран индекс на потребителските цени се очаква да намалее от 13% през 2022 г. до 7,8% през 2023 г. поради по-ниските цени на енергията. През 2024 г. общата инфлация се очаква да се забави допълнително до 4%, тъй като динамиката на цените на храните отслабва. Очаква се инфлацията на цените на услугите да се запази през прогнозния хоризонт.

В сравнение с есенната прогноза

Европейската комисия повишава очакванията си ръста на БВП от 1.1% от есенната прогноза до 1.4 на сто при зимната, а за инфлацията прогнозира нарастване на потребителските цени от 7.4% до 7.8 на сто през 2023 година.

01.03.2023

КАК СЕ ФОРМИРАТ РАБОТНИТЕ ГРАФИЦИ ПРИ РАБОТА НА СМЕНИ?

Както работата на смени, така и сумираното изчисляване на работното време, са генетично свързани с разпределението на работното време, което се установява с правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. Затова редуването на смените, както и сумираното изчисляване на работното време, също се регламентират в правилника за вътрешния трудов ред. Тази регламентация е необходимо правно условие за установяване на сумирано изчисляване на работното време. Наред с това, едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време, работодателят „утвърждава поименни графици“ за периодите на изчисляването му, които се съхраняват най-малко 3 години и се държат на разположение на контролните органи на местата, на които се полага трудът.

За установяването на сумирано изчисляване на работното време задължително се изисква заповед на работодателя, с която той определя периода на отчитането му и утвърждава поименните графици за работа на работниците и служителите, които се прилагат към заповедта. При липса на заповед и утвърден график контролните органи приемат, че работното време е подневно, което в осигурително отношение се свързва с прекъсване на осигуряването през почивките, съвпадащи с работните дни по календар през месеца и загуба на осигурителни права.

Когато е необходимо работата да бъде извършвана по график през определени дни от месеца, за да се избегнат прекъсванията на осигуряването и ограниченията на подневното работно време с произтичащите неблагоприятни последици, е по-целесъобразно да се сключи трудов договор с подходящо дневно работно време, според заетостта по графика и отчетния период, който да бъде утвърден със заповед и това бъде регламентирано в правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

При сумирано изчисляване на работното време графиците се съставят от работодателя според стопанските нужди на предприятието, при условие че са спазени законоустановеният режим на труд и почивка и нормата на определеното с трудовия договор редовно работно време за отчетния период.

Режимът на труд и почивка при сумирано изчисляване на работното време изисква спазване на максимална продължителност на работната смяна, която при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, а в случаите на намалено работно време – до 1 час над него. Максималната продължителност на работната седмица не може да бъде повече от 56 часа, междудневната почивка да не бъде по-малко от 12 часа, а непрекъсната седмична почивка не може да бъде по-малко от 36 часа (при промяна на смените, когато действителната и техническа организация налагат това – 24 часа). Изисква се и спазване и на забраната за възлагане на работа през две последователни смени.

При сумирано изчисляване на работното време „действително отработеното време“ се отчита след изтичането на отчетния период, като отработените часове (след превръщането им от нощни в дневни) се разделят на договореното дневно работно време – пълно или непълно.

Когато отчетеното работно време превишава нормата на договореното работно време за отчетния период, е налице извънреден труд, който се води в специална за това книгата и се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда. Извънредния труд се заплаща с увеличение не по-малко от 50 на сто.

 

Справка:

чл. 139, чл. 142, чл. 157, чл. 262, чл. 403а от Кодекса на труда

чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

28.02.2023

ГЪРЦИЯ ОЧАКВА СИЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН, НО НЯМА РАБОТНИЦИ

Гърция очаква много силен туристически сезон, но не може да намери достатъчно работници. Общо 80 000 не достигат за хотели и ресторанти.

Неочаквано увеличение на резервации още в първия месец на настоящата година, отчита гръцкото министерство на туризма.

Министерството на туризма посочи прогноза за 20% увеличение на туристите през настоящата година в сравнение с успешната 2019 година. Правителството отпуска 350 милиона евро за реконструкции на хотели, инфраструктура в туристическите райони и реклама.

Сезонът ще бъде открит още през март, като тази година се очакват 18 милиарда евро приходи.

Ранните резервации сочат много силен сезон като по отношение на цените не се очаква рязко покачване, подчертават специалистите. Стартира и нова кампания за популяризиране на гръцкото лято, заяви министърът на туризма.

Има увеличен интерес от всички европейски страни, а Северна Гърция разчита традиционно на туристи от Балканите.

Не достигат служителите в туристическия сектор и хотелиерите настояват правителството да осигури 30 000 работници от чужбина.

28.02.2023

КАК ДА ПЕСТИМ ПРИ ИНФЛАЦИЯ?

Покачващите се цени и икономическата несигурност през последните месеци будят тревоги в много хора. В тези условия вместо да изпадат в паника, по-предвидливите търсят различни начини, по които могат да оптимизират своите разходи, да запазят стойността на парите си и да се справят със ситуацията, без да променят кардинално своя начин на живот. За тях екипът на българския финансов сайт Tvoitepari.com е подбрал седем лесни за изпълнение съвета, които могат да помогнат да минимизираме ефектите от инфлацията.

Купувайте използвани вещи или наемайте

Често в сайтове за препродажба или за групово пазаруване има страхотни сделки, които могат да ни спестят куп пари, без това да е за сметка на качеството. Книги, играчки, спортно оборудване, мебели, дрехи и аксесоари ... можем да намерим всичко това в пъти по-евтино. Има и случаи, в които е по-разумно да наемем – например ски, инструменти или техника, която няма да ни трябва дългосрочно. Или пък официален костюм, който ще носим само веднъж. Така с малко вложение, ще спестим много.

Гответе у дома

Готвенето у дома пести куп пари. Дори да не сте шеф готвач, днес има много приложения, които ще ви покажат буквално стъпка по стъпка как да приготвяте дадено ястие.  В магазина потърсете продукти, които са допълнително намалени. Все повече магазини предлагат специални секции с храна, която е напълно годна, но скоро изтича срокът й или е с нарушен вид на опаковката.

Друг начин да спестите е вместо да купувате кафе от кафетерията, да си приготвите у дома и да го вземете в термос. Помнете – малките разходи, които правим регулярно всеки ден, могат да се окажат важен фактор за изразходване на средства. И един бонус от готвенето у дома – контролирате калориите, а остатъците от храната може да вземете като обяд на следващия ден.

Градско земеделие

Ако имате голям балкон, двор или вила, защо да не направите ваша собствена градина. Днес има декоративни сортове домати, краставици, чушки, подходящи за градски условия. Усещането да отгледаш сам от семенце е толкова вдъхновяващо. Освен че спестявате пари, по този начин намалявате вредните емисии, които иначе биха се генерирали от транспортирането на продуктите и не на последно място – вие и семейството ви ще се чувствате много по-тясно свързани с храната, която сте си отгледали.

Намалете цифровите абонаменти

Наистина ли имате нужда от всички стрийминг приложения и платени „облачни“ платформи? Това са регулярни абонаменти, които добавят разходи към бюджета ви всеки месец. За да спестите малко пари, можете да ограничите броя на приложенията, за които заплащате и да оптимизирате тяхното използване. Така например днес можете да гледате филмите от един стрийминг канал, а след месец да се отпишете и да се регистрирайте за друга услуга.

Пътувайте в неактивния сезон

Затягането на колана не означава да се сбогувате с плановете ви за пътуване. Бъдете креативни. Ако имате деца, които ходят на училище, ще имате ограничено време за ваканция. Ако не, можете да избегнете тълпите и да се възползвате от оферти извън сезона. Това предполага по-спокойна и по-евтина почивка. Има и други начини да спестите пари от пътувания. Например вместо в хотел, може да отседнете при местни жители или да разгледате по-евтини опции в платформи за споделяне на жилища.

Бартер и търговия

Ако ви е необходим даден уред, а имате такъв, който не ползвате, защо не опитате да ги размените. В социалните мрежи има много групи за бартер, възползвайте се и спестете.

Намалете разходите за транспорт

Ако нямате удобен обществен транспорт наблизо, автомобилът е от съществено значение. Но все пак има как да спестите от разходите за гориво. Ако условията позволяват, помислете за електрически скутер, колело или за споделено пътуване. Вместо да пазарувате от магазина с колата, отидете пеша. Допълнителен бонус - полезно е за вашето здраве, за околната среда и за местната икономика.

Ето и няколко трика, за да спестите пари от гориво:

намалете скоростта си на магистралата;

избягвайте внезапни тръгвания и спирания;

изключете климатика;

уверете се, че резервоарът е зареден;

поддържайте гумите напомпани;

проверете нивото на маслото на вашия двигател.

27.02.2023

КЪДЕ МЛАДИТЕ НАМИРАТ НАЙ-ЛЕСНО РАБОТА У НАС

Във Варна и София има по-малко безработни младежи, показват последните данни на Евростат. При средна младежка безработица у нас през 2021 г. от 15,8%, в столицата тя е била 8,9%, а във Варна – едва 5,3 на сто.

Не така стоят нещата в другия морски град – Бургас, където безработицата при младежите е била дори по-висока от средната за страната – 17% и Пловдив – 19%.

През 2021 г. в ЕС е имало 3 милиона безработни млади хора (на възраст 15–24 години), а коефициентът на младежка безработица е бил 16,6%.

Сред градските региони на ЕС най-голямата разлика в равнището на младежка безработица в сравнение със съответната средна национална стойност е регистрирана в Палермо (+26,1 процентни пункта (п.п.) в сравнение със средната национална стойност за Италия).

Равнищата на младежката безработица също бяха с повече от 20 процентни пункта по-високи от съответните национални средни стойности в Месина (Италия; +25,3 процентни пункта), Лез Абимес (Франция; +24,4 процентни пункта), Таранто (Италия; +24,0 процентни пункта), Лас Палмас (Испания; + 23,7 п.п.) и Наполи (Италия; +22,4 п.п.).

За разлика от това, нивото на младежката безработица е по-ниско от средното за страната в Бергамо (-18,4 процентни пункта в сравнение със средното за Италия). Други ниски нива в сравнение със съответните национални средни стойности са регистрирани в Братислава (Словакия; -18,0 п.п.), Брашов и Клуж-Напока (Румъния; и двете -13,7 п.п.) и Тимишоара (Румъния; -13,6 п.п.).

Заедно с Италия имаше значителни регионални различия в нивата на младежка безработица в Румъния и Испания. Коефициентът на младежка безработица в Крайова е 5,2 пъти по-висок от този в Брашов; и в Лас Палмас той е 2,6 пъти по-висок от съответно в Памплона/Ируня.

24.02.2023

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ С КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Излезе от печат колективната монография „История на българското предприемачество“. Това е първи опит за систематично представяне на зараждането и развитието на предприемачеството в България. Инициатор на проекта е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, а книгата бе издадена с активната подкрепа на изпълнителния директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков.

Част от авторския колектив са преподаватели от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. д.с.н. Цветан Давидков; проф. д-р Десислава Йорданова; доц. д-р Ралица Ганева; доц. д-р Соня Георгиева – и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – проф. д.и.н. Пенчо Пенчев; доц. д-р Костадин Коларов; гл. ас. д-р Силвия Георгиева.

Изданието е полезно за действащи и начинаещи предприемачи; за преподаватели в университетите и учители в българското училище. За вземащите решения в сферата на регулирането на стопанската дейност. За студенти, изследователи, любознателни колеги и граждани. Монографията се разпространява безплатно и може да бъде изтеглена от сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

23.02.2023

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Туристическият бизнес може да получи финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) по нова отворена процедура. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви на 2 февруари 2023 процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на инвестиции е 15.06.2023 г. Основна цел на настоящата процедура е предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, в т.ч. от сектор „Туризъм“. Общият размер на средствата по процедурата е 235 200 000 лева. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“. Документите по процедурата може да откриете тук

Експерти на Министерството на туризма и представители на бранша участваха активно съвместно с МРРБ по разработване на процедурата, по-голяма част от направените предложения са приети в окончателния вариант на документите. С резюме на процедурата за получаване на безвъзмездни средства BG-RRP-4.021  „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост можете да се запознаете тук.

22.02.2023

МИНИСТЪР СТОЯНОВ ОБЯСНИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ ЗА ЯЗОВИР „ОГОСТА“

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов посети Монтана и се срещна с кмета на града Златко Живков и около 150 души от местната общност, пред които разясни инвестиционните намерения за изграждане на плаващ фотоволтаичен парк върху язовир „Огоста“.

Министър Стоянов съобщи, че известна германска компания е заявила писмено инвестиционни намерения за изграждане на плаваща фотоволтаична централа в България, а българското правителство е препоръчало язовир „Огоста“, тъй като е вторият по големина язовир у нас и на Балканите и стената му се нуждае от ремонт за 30 милиона лева, а също за да се привличат инвеститори в Северозападна България, които да откриват работни места за местните хора. Той уточни, че българската държава не е поемала никакви конкретни ангажименти по проекта.

Стоянов обясни, че след заявяването на намерения от страна на инвеститора е създадена работна група от експерти на пет министерства – на икономиката и индустрията, на земеделието, на енергетиката, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, които са излезли със становище, че трябва да се направят промени в четири закона, за да има нормативна база за изграждане на подобни плаващи паркове. В момента в българското законодателство не съществува понятие плаващ фотоволтаичен парк и въвеждането му може да стане само със законови промени, приети от бъдещо Народно събрание.

Министър Стоянов съобщи, че планът е бъдещият инвеститор да ремонтира стената на язовир „Огоста“ и да изгради соларния парк на площ от около осем квадратни километра, при положение, че цялата площ на язовира е 22 квадратни километра. За отдаването на водната площ на концесия ще има конкурс и ще се избере най-доброто инвеститорско предложение, уточни Стоянов. Той обяви, че проектът няма да се реализира преди да се направи оценка за въздействието върху околната среда, преди да е ясно, че няма да попречи на риболова и популацията на рибата в язовира.

22.02.2023

КАКВА Е МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ?

Комисията за финансов надзор определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31 декември 2020 г. до 30 декември 2022 г., съобщи Комисията.

Тъй като осигуряването в универсален и професионален фонд е задължително, а държавата не предоставя гаранции за покриване на загуби при управлението на тези фондове, законодателят е предвидил специален механизъм за гарантиране на минимална доходност.

За целта се създава резерв в пенсионния фонд, който се формира от превишението на постигнатата от фонда доходност над определен процент над средната, както и втори резерв в дружеството, който е в размер не по-малък от 1% от активите на фонда.

Резервът в пенсионното дружество се формира с негови собствени средства и служи за покриване на разликата до минималната доходност, когато резервът във фонда е изчерпан.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, отчита регулаторът.

Минималната доходност на универсалните пенсионни фондове за периода, на годишна база, е минус 6,36 на сто. За периода с положителна доходност от всички универсални пенсионни фондове е само универсален пенсионен фонд "ЦКБ Сила" с доходност 1,07 на сто на годишна база.

Минималната доходност на професионалните пенсионни фондове за периода на годишна база е минус 5,13 на сто. С положителна доходност са четири фонда – професионален пенсионен фонд "Съгласие" - с годишна доходност 0,76 на сто, професионален пенсионен фонд "ЦКБ Сила" - 2,80 на сто годишна доходност, професионален пенсионен фонд "Бъдеще" - 1,11 на сто и професионален пенсионен фонд "ПОИ" с доходност 0,14 на сто годишно.

Среднопретеглената годишна доходност на доброволните пенсионни фондове за последните две години е минус 1,3 на сто на годишна база, отчита Комисията за финансов надзор. С положителна годишна доходност е доброволен пенсионен фонд "Съгласие" - 5,56 на сто, доброволен пенсионен фонд "ЦКБ Сила" с доходност 4,04 на сто и доброволен пенсионен фонд "НОИ" - 1,05 на сто годишна доходност.

22.02.2023

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб от пенсионната ни система.

Всички лица, родени след 31 декември 1959 г., са длъжни да се осигуряват за втора пенсия в универсален (за работещите при условията на трета категория труд) или професионален (за работещите при условията на първа и втора категория труд) пенсионен фонд.

Това се случва в допълнение към осигуряването във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) е осигуряване на допълнителен доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта за пенсиониране.

Първоначално разпределение

Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.

За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.

Какви вноски постъпват в УПФ?

Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2.8% сa от работодателя, a 2.2% от служителя. 

Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице.

При пенсиониране лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ. Нейният размер зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране.

Таксите

Универсалните пенсионни фондове начисляват два вида такси върху парите ни. „Такса управление“ се удържа от всяка осигурителна вноска, която се превежда в пенсионния фонд. Тя е в размер на 3.75% от сумата.

Инвестиционната такса е в размер на 0.75%. Удържа се на годишна база върху стойността на нетните активи на фонда, в зависимост от периода, през който те са били управлявани.

Права на осигурени лица и наследници

   
Осигурените лица могат да се осигуряват само в един универсален пенсионен фонд. Правата върху натрупаните суми по индивидуалните партиди са лични (само осигуреното лице или неговите наследници имат права върху тях).

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един универсален пенсионен фонд в друг.

Видове пенсии и плащания

Осигурените, които са навършили възрастта за пенсиониране при условията на трета категория труд, имат право да получат средствата, натрупани в индивидуалните си партиди в УПФ. Начинът на получаване зависи от техния размер и личния избор.

Еднократно изплащане – когато средствата са по-малко от 1 401 лв. - трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (467 лв.)

Разсрочено плащане – когато средствата са над трикратния размер на минималната пенсия, но не са достатъчни за отпускане на минималната пожизнена пенсия от 70.05 лв. (15% от минималната пенсия).

Допълнителна пожизнена пенсия – при настоящия размер на минималната пенсия (467 лв.) за отпускане на базисната пенсия от УПФ над минималния размер са необходими 14 372 лв.

Как може да бъде направена проверка в кой пенсионен фонд се осигурявам?

 • чрез електронната услуга „Проверка на пенсионен фонд“ с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи безплатно от всеки офис на НАП);
 • на имейл nap@nra.bg – запитване, свободен текст, подписано с електронен подпис;
 • по пощата – запитване, свободен текст до ЦУ на НАП, на адрес София 1000, бул. Ал. Дондуков № 52;
 • на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО, на адрес София 1000, ул. „Врабча“ № 23, срещу документ за самоличност;
 • на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 – изисква се въвеждане на ЕГН и номер на лична карта.

Имам ли възможност да изтегля средства от моята индивидуална партида преди пенсиониране?

Законът допуска осигурените в универсален и/или професионален фонд да изтеглят еднократно до 50% от натрупаните средства по индивидуалната си партида при трайно намалена работоспособност над 89.99%, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

21.02.2023

ОТПУСКАТ ДО 100 000 ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ВЪВ ФИРМИТЕ

Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд „Условия на труд“ на Министерството на труда и социалната политика през 2023 г.

Ще се отпускат средства за подобряването на условията на труд в предприятията и за развиването на дейности по диагностика на професионалните болести. Това стана ясно след днешното заседание на Националния съвет по условия на труд и Управителния съвет на фонда.

Максималният размер на средствата, които се осигуряват от Фонд „Условия на труд“, е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лева.

Целта е чрез тяхното изпълнение да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната безопасност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се понижат нивата на прах, шум, вибрации, вредни лъчения и опасни химични вещества.

Проекти се приемат всеки работен ден в деловодството на Фонд „Условия на труд“. Всички подробности и условия за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на фонда https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane.

Сред добрите практики по проектите са внедряване на климатични и вентилационни системи, изграждане на преградни стени, реконструкция и изграждане на локални аспирационни уредби над източника на отделяне на прах или опасни химични вещества. С изпълнението на проектите е подобрено осветлението на работните места и е намалена опасността от трудови злополуки, отбелязват от МТСП.

Чрез дейностите по диагностика на професионалните болести е засилена превенцията и е подобрена културата на здравето и безопасността в предприятията, намалени са професионалните и здравните рискове на работното място.

През 2022 г. Фонд „Условия на труд“ е съфинансирал изпълнението на проектите в 53 предприятия, с които са подобрени условията на труд на 4260 работещи и е увеличена мотивацията им. В част от предприятията са обхванати между 80% и 100% от персонала.

21.02.2023

РАБОТЕЩИТЕ В РУМЪНИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА РОЖДЕНИЯ ДЕН

Работещите в Румъния да имат право на допълнителен почивен ден на рождения си ден. Това предлагат 20 сенатори от управляващата коалиция, които вече са внесли законодателни промени в Кодекса на труда.

Народните представители изтъкват значението на човешкия фактор и неговата мотивация за функционирането на всяка организация.

"Предоставянето на платен почивен ден в деня, в който всеки от нас празнува рожден ден, допринася за мотивацията на човешкия ресурс, независимо от сферата, в която осъществява своята дейност, държавна или частна. Мотивираният служител ще допринесе активно за повишаване на ефективността на съответната организация", посочват в мотивите си вносителите на проекта.

Те смятат, че идеята им носи и други позитиви. Знаейки, че ще почива на рождения си ден, служителят ще има възможност да посрещне празника в друго населено място и да използва туристическа услуга, с което да донесе приходи от данъци и такси към държавния или местния бюджет.

"Рожденият ден е ежегодно събитие в живота на всеки един от нас и ние трябва да предложим на всеки служител възможност да прекара този ден както пожелае - сам, със семейството или с приятели", аргументират се румънските депутати, цитирани от местни медии.

Те изтъкват факта, че румънските служители са на първо място в ЕС по брой отработени часове на седмица през 2020 година, според данни на Евростат.

Проектът първо ще влезе за обсъждане в Сената (горната камара), а след това и в Камарата на депутатите, която трябва да вземе окончателното решение.

20.02.2023

БЪЛГАРИЯ С ПРОПАСТ МЕЖДУ БЕДНИ И БОГАТИ

В България разликата между доходите на най-заможните и най-бедните хора е най-голяма в сравнение с другите страни от ЕС. У нас доходите на най-богатите 20% от населението са 7,5 пъти по-високи от доходите на най-бедните 20% от населението, обявиха от европейската статистическа служба Евростат.

От Евростат не посочват причините за разликите между доходите на най-богатите и най-бедните. Но може да предположим, че влияние върху тази разлика оказват фактори като размер на пенсиите и социалните плащания, размер на минималната заплата и на данъците върху доходите от труд и от дивиденти.

Във всички държави членки на ЕС 20% от населението с най-високи доходи получават над 30% от общия доход в съответната страна, обявиха от Евростат. Но България е на първо място по този показател, като най-заможните 20% от хората в страната получават 46,3% от всички доходи. Средно за страните от ЕС 20% от населението с най-високи доходи получават 38,2% от доходите в съответната страна.

Най-близо до нас по този показател са Литва и Латвия, където 20-те процента най-заможни взимат съответно 42,8% и 42,2% от доходите. На четвърто място е Португалия с 40,7%. Във всички останали страни от ЕС този процент е под 40 на сто, като на пето място в общата класация е Италия с 39,9%.

Във всички страни от ЕС 20-те процента от населението с най-ниски доходи получават по-малко от 10,5% от всички доходи в съответната страна. Най-малко получават бедните в Румъния - само 5,6% от всички доходи. На второ място е България, където най-бедните 20% от населението взимат 6,2% от всички доходи в страната. Третото място си делят Латвия и Испания с по 6,4%. Средно за страните от ЕС най-бедните получават 7,9% от всички доходи.

Най-бедните получават под 7% от всички доходи в България, Румъния, Испания, Латвия, Италия и Гърция. Само в Чехия, Словения, Словакия и Финландия делът на разполагаемия доход, получен от най-бедните, е над 10%, а близо до това ниво са Белгия (9,9%) и Ирландия (9,5%).

Макар че в Румъния най-бедните получават по-малък дял от доходите отколкото в България, разликата между бедни и богати у нас е значително по-голяма.

Причината за това е, че в Румъния 20-те процента от хората с най-високи доходи получават само 39,8% от всички доходи. Така разликата между доходите на 20-те процента най-богати и 20-те процента най-бедни в Румъния е 7,1 пъти.

България е рекордьор и по този показател с разлика между доходите между най-заможните и най-бедните в размер на 7,5 пъти.

Освен в България и Румъния само в още три страни от ЕС тази разлика е над 6 пъти. Това са Латвия (6,1 пъти), Литва (6,6 пъти) и Испания (6,2 пъти).

Високите стойности на този коефициент показват значителни различия в разпределението на доходите между групите с по-високи и по-ниски доходи, посочват от Евростат. Средно за страните от ЕС разликата между доходите на 20-те процента най-заможни и 20-те процента най-бедни е 4,8 пъти.

Голямата разлика между доходите на най-богатите и най-бедните в България води до факти като това, че страната ни е на първо място в ЕС по ръст на продажбите на нови коли, но средната възраст на колите в страната е най-високата спрямо другите държави членки.

Освен това нарастват депозитите в банките, но най-голям ръст има при най-големите депозити, а хората с ниски доходи теглят пари от депозитите си, за да закърпят семейния бюджет. Някои хора не са променили начина си на пазаруване след високата инфлация, но за други покупката на храна вече се превръща в голям проблем.

Най-малка е разликата между доходите на най-богатите и най-бедните в Словакия - само три пъти. Там най-заможните 20% взимат само 31,2% от всички доходи, а най-бедните получават 10,3%. Подобно е положението и в Словения, където разликата между доходите на бедни и богати е 3,2 пъти.

Коефициент на Джини

Ние сме №1 в класация на държавите от ЕС

Най-често, за да бъде показана разликата между доходите на бедните и богатите, се използва коефициентът на Джини. Стойност на Джини от 100% означава, че само един човек получава целия доход в страната, докато стойност на Джини от 0% означава, че доходът се разпределя поравно между цялото население.

Коефициентът на Джини средно за страните от ЕС е 30,1%, обявиха от Евростат. А България е на първо място в ЕС по този показател.

Най-големите различия в доходите сред държавите членки на ЕС (с коефициент на Джини от най-малко 35%) са отчетени в България (39,7%), Латвия (35,7%) и Литва (35,4%), показват данните на Евростат. Втората група държави членки с коефициент на Джини над средния за ЕС от 30,1% (в диапазона от 30,6% до 34,3%) включва Естония, Германия, Малта, Гърция, Италия, Испания, Португалия и Румъния. В другия край на класацията са страните, в които доходите са по-равномерно разпределени - Словакия, Словения, Белгия и Чехия, където коефициентът на Джини е по-малък от 25%.

Най-добре са в Люксембург

Стандартът ни е наполовина от този в Италия и Франция

Изпреварихме Румъния

Стандартът ни на живот е наполовина от този в страни като Италия и Франция. От Евростат изчисляват стандарти на покупателната способност (СПС), които показват нивото на доходите, но отчитат и разликите между цените в различните държави членки.

Средно за страните от ЕС годишният разполагаем доход на човек е 18 019 СПС, обявиха от Евростат. Най-висок е стандартът на живот в Люксембург, където въпреки високите цени, средният годишен доход на човек е 32 132 СПС. България изпреварва Румъния по покупателна способност на доходите. У нас средният доход на човек е 9375 СПС, а в Румъния е 8703 СПС.

Най-високите нива на средния годишен разполагаем доход са регистрирани в западните и северните държави членки на ЕС, посочват от Евростат. Средният разполагаем доход на човек е над 20 хил. СПС в Люксембург, Холандия, Австрия, Германия, Дания, Белгия, Швеция, Ирландия, Финландия и Франция. В повечето южни и източни държави членки доходите са значително по-малки. Средният разполагаем доход на човек е по-малък от 10 хил. СПС в Унгария, Гърция, България и Румъния.

Сред страните от ЕС има значителни различия в приноса на социалните плащания към разполагаемия доход на хората. Най-големите социални плащания са в Люксембург, Австрия и Франция. В България пенсиите и другите социални плащания на човек от населението са точно наполовината от средното ниво за страните от ЕС.

При хората над 65 г. неравенството е по-малко

Пенсиите сред най-ниските

Социалните плащания са решаващи

Покупателната способност на пенсиите и социалните плащания в България е сред най-ниските в страните от ЕС, показват данните на Евростат. Въпреки това при хората на възраст над 65 години неравенството в доходите в България е по-малко, отколкото при останалата част от хората.

Причините за това са няколко. От една страна в България има максимален осигурителен доход. Това означава, че дори човек да получава много високи доходи, плаща осигуровки до тавана, който в момента е 3400 лв., и съответно има таван на размера на пенсиите. Освен това пенсиите в България са изключително ниски и близо половината пенсионери получават минималната за страната пенсия. А хората, които получават високи пенсии не са много.

Въпреки всичко това, България е сред страните с най-голяма разлика между доходите на 20-те процента най-богати и 20-те процента най-бедни и при хората на възраст над 65 г. У нас разликата между доходите на най-заможните и най-бедните хора над 65 г. е 5,2 пъти, показват данните на Евростат. По този показател пред нас са само Латвия (5,7 пъти), Португалия (5,7 пъти) и Италия (5,3 пъти), а четвъртото място си делим с Испания, където разликата също е 5,2 пъти.

За страните от ЕС при хората на възраст над 65 има по-малко неравенство в доходите, тъй като съотношението на доходите на 20-те процента най-богати и 20-те процента най-бедни е средно 4,2 пъти. Изключение прави само Кипър, където при хората над 65 г. има по-голямо неравенство в доходите. А в Португалия, Ирландия и Словения няма разлика между неравенството на доходите при хората над 65 години и останалата част от населението.

Пенсиите и другите социални плащания значително намаляват разликата между доходите на най-бедните и най-богатите. Социалните плащания включват всички помощи, предоставяни от централни или местни институции и включват например обезщетения за безработица, обезщетения за болест и инвалидност, жилищни помощи, пенсии, социално подпомагане и данъчни отстъпки. Социалните плащания намаляват неравенството в доходите. Средно за страните от ЕС коефициентът на Джини преди социалните плащания е 52,2%, а след тях намалява на 30,1%, показват данните на Евростат.

Влиянието на пенсиите и другите социални плащания върху неравенството в доходите е особено голямо в Германия, Холандия и Франция - където коефициентът на Джини намалява с между 25,1 до 29,5 процентни пункта, и в Швеция, където коефициентът е намалял с 30,1 процентни пункта - от 56,9% на 26,8%. Сред държавите-членки на ЕС най-слабо влияние на пенсиите и другите социални плащания върху неравенството в доходите е регистрирано в Латвия (12,5 процентни пункта). В България социалните плащания също нямат много голям ефект върху неравенството - коефициентът на Джини намалява от 54% преди социалните плащания на 39,7% след получаване на пенсиите и сумите за социално подпомагане.

17.02.2023

„СИЛВЪРЛАЙН“ ИНВЕСТИРА 100 МИЛИОНА ЛЕВА В БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ ДО КРАЯ НА 2023 Г.

Фондът е надежден източник на дългосрочен капитал за разрастване независимо от икономическата обстановка

След популярността на инвестициите в стартиращи предприятия възможности за финансиране от професионален инвестиционен фонд получиха и компаниите, достигнали етап на зрялост и с амбиции за бърз растеж. Фондът „Силвърлайн Партнърс“ вече осъществява директни инвестиции в малки и средни български компании, които чрез съответния микс от дялово и дългово финансиране биха могли да реализират потенциала и плановете си за разрастване.

Инвестиционни цели

Фондът инвестира приоритетно в жизненоважни отрасли за икономиката с потенциал за растеж и амбициозни предприемачи с доказани бизнес модели. С тези инвестиции екипът на „Силвърлайн“ цели да подкрепи утвърждаването на български и регионални лидери в различни индустрии, като съдейства на компаниите да преодолеят предизвикателствата на растежа и да развият пълния си потенциал.

Финансирането цели да подпомогне разрастването на компаниите с инвестиции в нови географски райони, нови производства и продуктови линии или придобиване на конкуренти за утвърждаване на водеща пазарна позиция.

Инвестицията има за цел закупуване на нови машини и съоръжения, създаване на бази и офиси в нови географски зони, привличане на специалисти за разрастване на бизнеса, инвестиции в продажби и маркетинг и предоставяне на оборотен капитал. Част от инвестирания капитал може да бъде използван за закупуване на дялове от съществуващите съдружници.

Разглеждат се дружества от традиционни сектори, включително производство, търговия, логистика, образование, здравеопазване, инженеринг и други, които са експортно ориентирани и са достигнали зрял етап на развитие. Фондът подкрепя компании с регионален и глобален потенциал, които търсят финансиране за реализиране на бизнес план и разширяване на дейността си.

Инвестицията във всяко предприятие е с размер от 5 милиона до 14 милиона лева. Периодът на инвестицията обикновено е от 3 до 8 години в зависимост от нуждите на всяка компания.

Критерии

Silverline инвестира в компании, които имат валидиран бизнес модел със стабилни основи, потенциал за лидерска позиция, устойчиво конкурентно предимство и план за растеж на приходите и печалбата.

Важно условие е компаниите да са малки и средни предприятия (МСП), регистрирани в България.

Кой кой е

„Силвърлайн Партнърс“ е фонд за мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на Фонда на фондовете за дялови и квазидялови инвестиции, като такъв за първи път бе създаден в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, както и от частни инвеститори. Този инструмент запълва пазарен вакуум за финансиране на по-зрели, но също толкова иновативни и динамични компании, които са характерни за портфейлите на фондовете, покриващи по-ранната фаза на фирмено развитие.

До края на 2023 г. фондът ще подкрепи най-малко 10 малки и средни предприятия с инвестиции в размер от 5 до 14 милиона лева, като поне половината от ресурса ще  бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

Финансови инструменти

Silverline предоставя алтернативни на банковото финансиране решения за финансиране, които включват мецанин дълг, конвертируеми заеми и дялов капитал, както и комбинации от тях, осигуряващи гъвкавост при структурирането на всяка инвестиция.

При инвестиция под формата на дялов капитал фондът участва в увеличение на капитала на компанията и става акционер в нея. Тези средства не трябва да се връщат и компанията може да ги използва дългосрочно за изпълнението на бизнес плановете си. След период от 3 до 5 години фондът трябва да излезе от инвестицията чрез продажба на притежаваните от него акции. Купувач на акциите обикновено е стратегически инвеститор – голяма регионална или международна компания, друг фонд или в по-редки случаи продажба на акциите чрез фондова борса. В много случаи в този момент основателят на компанията и другите акционери също продават своите акции и осребряват печалбата си от добре развития бизнес. Целта на фонда е да получи цена, която е около 3 пъти над размера на направената инвестиция. Същата печалба получават и останалите акционери.

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция между капиталово и дългово финансиране. То дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране от професионален инвеститор, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял от тяхната собственост на новия инвеститор. Компанията получава рисков заем с минимално обезпечение и гъвкава структура на изплащане, която да позволи постигане на целите за растеж, без да налага изплащане на главница в първите години, като осигури свободни средства за опериране на бизнеса.

Обикновено при мецанин финансирането срокът на сделката е по-дълъг в сравнение с банковите инвестиционни кредити, а в зависимост от конкретните нужди може да се договарят и различни срокове.

Алтернатива

Инструментите за финансиране на „Силвърлайн“ са алтернатива на банковото финансиране, която носи повече ползи за предприемачите и по-нисък риск.

Като се има предвид макроикономическата обстановка, алтернативните финансови инструменти от фондове са най-добър и сигурен източник на дългосрочен капитал за разрастване в условия на рецесия. При намаляващата ликвидност на банките финансовите инструменти на „Силвърлайн“ дават повече възможности за компаниите за подобряване на позициите им в индустрията в по-рискова пазарна среда.

Индивидуален подход

Silverline Capital предлага индивидуални инвестиционни решения за всяка компания в зависимост от бизнес модела, спецификите на индустрията, финансовото състояние и стратегията за растеж.

Фокусът е върху водещи български компании, опериращи в различни икономически сектори. Нуждите на всяка компания са различни, затова всяка възможност за инвестиция се разглежда индивидуално, за да се предложи най-доброто финансово решение.

Фондът работи в партньорство с доказани предприемачи и водещи компании със силни конкурентни предимства и устойчив бизнес модел, които имат потенциала да заемат лидерска позиция в своите пазарни сегменти. Прилагайки персонален подход и методичен инвестиционен процес, стремежът е да се осигури дългосрочен успех и висока възвръщаемост за компаниите, предприемачите и партньорите, с които „Силвърлайн“ работи.

Екипът като добавена стойност

Silverline Сapital е създаден от инвеститори със значителен финансов, оперативен и индустриален опит, сред които Евгени Ангелов, Никола Дунчев, Диана Аладжова, Лойд Шулц, Ралица Агайн-Гури. Екипът има професионална експертиза в стратегическото управление и рисковото инвестиране.

Подходът на „Силвърлайн”, базиран на практически опит в управлението на малки, средни и големи предприятия в Централна и Източна Европа, експертизата на екипа в комбинация с валидирана инвестиционна методология и достъп до международна партньорска мрежа дават уникално предимство на фонда в подкрепата за компаниите, като им помага да преодолеят предизвикателствата и да развият пълния си потенциал.

Разнородният профил на екипа позволява фондът да допринася за развитието на компаниите както в посока стратегическо планиране, така и при реализация на придобивания и изграждане на корпоративна структура, която да поеме очаквания ръст на бизнеса.

Можете да се свържете с фонда по следните начини:

office@silverlinecapital.net

www.silverlinecapital.net

16.02.2023

МИНИСТЕРСТВОТО С РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ПЕНСИИТЕ НА ХОРАТА С ТЕЛК

Изплащането на пенсии за инвалидност, добавки за чужда помощ, социални помощи и финансова подкрепа за хора с увреждания с изтекъл срок на ТЕЛК решения ще бъде възобновено служебно от Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане през март. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Право на това ще имат хората, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза. Социалните плащания ще бъдат изплатени при спазване на регламентираните в нормативната уредба процедури и срокове, допълват от Министерството на труда и социалната политика.

Служебното възстановяване на правата на хората с увреждания беше регламентирано с промени в Закона за хората с увреждания, които влязоха в сила от 29 януари 2023 година. Информацията за правоимащите ще бъде подавана от Министерството на здравеопазването до НОИ и АСП всеки месец до 20-о число. Не е необходимо хората да я декларират пред институциите.

НОИ вече информира, че плащанията на инвалидните пенсии и/или добавки за чужда помощ ще бъде възстановено по предоставените от Министерството на здравеопазването списъци през първата половина на март.

Тогава ще се възстанови и продължи изплащането на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, лична пенсия за военна инвалидност, лична пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, добавка за чужда помощ.

Агенцията за социално подпомагане ще възобнови служебно изплащането на социални помощи и финансова подкрепа за хора с трайни увреждания с изтекъл срок на решения на ТЕЛК/НЕЛК. Плащанията за месец февруари ще бъдат преведени след 15 март съобразно получените от Министерството на здравеопазването списъци за правоимащите хора.

16.02.2023

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД РАБОТОДАТЕЛИТЕ, НАЕМАЩИ УКРАИНЦИ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" използва повода във връзка с удължаването на действието на временната закрила на украинските граждани с една година, за да напомни, че българските работодатели, които искат да наемат работници и служители от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

С друго Решение, касаещо утвърждаването на образците на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г. Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

По отношение на трудовото законодателство решенията дават възможност работодателите да продължат да наемат лесно украински граждани, получили временна закрила у нас. Остава ангажиментът на работодателите да информират Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за наетите украински граждани, като граждани от трети държави, съгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" разработи в помощ на украинските граждани, търсещи работа в България, брошура с информация за основни трудови права, свързани с работното време, заплащането на труда, отпуските и др., както и с документите, които е задължен да им предостави работодателят преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си. Брошурата е на български, украински, английски и руски език.

На електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg експертите отговарят своевременно на зададените въпроси, за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

16.02.2023

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ

Огромни загуби понасят фирмите по цял свят, които стават жертва на финансови измами с подменен международен номер на банкова сметка (IBAN - International Bank Account Number). Организираните престъпни групи, които подменят този номер, са на един континент, жертвите - на друг, контрагентите - на трети, предупреждават киберполицаи в интервю за БТА.

Български фирми за съжаление не са изключение и служителите на реда, занимаващи се с киберпрестъпления, посочват, че атакуваните се разделят с хиляди и дори с милиони евро, а противодействието на този вид престъпност е много трудно. 

Според потърпевш реалните данни за щетите са дори по-големи, защото невинаги жертвите се оплакват по различни причини, включително защото не смятат, че могат да си възстановят загубите. Преди да се стигне дотам обаче, може да се повиши информираността с цел превенция.

Схемата не е сложна - чрез "фишинг" мейл хакери започват да следят бизнес кореспонденцията на дадена компания с нейни контрагенти от цял свят. Когато се обсъжда плащане, хакерите прихващат съобщенията и подменят номера на банковата сметка, след което парите отиват при тях.

Ако ваш контрагент поиска промяна на банкова сметка, се уверете, че имейлът е истински, съветва в тази връзка Цвета Илиева, началник направление в Асоциация на банките в България. В интервю за БТА тя коментира кои са основните измами и как фирмите могат да вземат мерки срещу тях.

Проверявайте IBAN-а, по който изпращате пари и винаги достъпвайте електронното си банкиране от официалната страница на вашата банка, съветва още експертът.

Следва пълният текст на интервюто: 

Какво представляват измамите с подменен IBAN и какъв е механизмът им на действие?

- Тези измами целят да бъде преведена дължима сума по чужда банкова сметка, която се контролира от престъпниците, вместо на истинската. Най-често тяхна мишена са фирмите заради преводите на голяма стойност, които извършват, а не толкова физическите лица.

Измамите могат да бъдат осъществени по различни начини, като престъпниците са все по-изобретателни. Например, представяйки се за доставчик или кредитор, по телефон или имейл, да се опитват да ви подведат да платите предстояща фактура на банкова сметка, контролирана от тях. Или да се представят от името на компания, с която действително имате отношения и под претекст, че банковата им сметка е променена, или че временно нямат достъп до регулярната си сметка, да ви накарат да преведете пари по друга сметка, или да поискат да промените банковите данни по бъдещи фактури.

Обичайно се създава усещане за неотложност, за спешност, за да не ви дадат време да помислите и да проверите дали в действителност нещата стоят по този начин, по който ви ги представят. Често пъти измамниците действат преди почивни дни, празници, когато служителите бързат да си свършат работата и бдителността им е намалена. Може да се използва и комбинация от подходи - телефонно обаждане, имейл, писмо и т.н.

Понякога престъпниците се представят за ръководители в организацията и се опитват да заблуждават служители, за да платят фалшива фактура или да направят неоторизиран трансфер от бизнес сметката на компанията.

Друг начин за измама с IBAN е чрез подправени банкови уеб сайтове, които имитират автентичната банкова страница и имейли, които ви приканват да отворите такива подправени сайтове и да правите трансакции чрез тях. Можете да станете жертва на измама, ако използвате подправен линк за достъп до електронното си банкиране, а не официалния линк, чрез който се достъпва банкирането на вашата банка.

Фалшивият сайт привидно много прилича на страницата на вашата банка, със същото име, цветове и лого е, копира напълно истинската страница за електронно банкиране, но се контролира от престъпници, който наблюдават вашите действия в реално време и отклоняват по своите банкови сметки средствата, които превеждате. За хората е много трудно да си представят, че докато са на екрана пред компютъра си, в същото време на друг екран престъпниците наблюдават и контролират всяка една тяхна стъпка и в последния момент отклоняват парите по свои сметки. Но бързите темпове, с които се дигитализира всяка една дейност, включително и банкирането, създават предпоставки за нови видове измами и съответно, изискват нови начини да се предпазваме.

Ето защо е много важно да не използвате случайни линкове и рекламни банери в интернет за достъп до банкирането си, а винаги ръчно да въвеждате в браузъра си адреса на уеб страницата на вашата банка, както и да проверявате внимателно IBAN-а, тоест, номера на сметката, по който превеждате пари, когато от банката ви изпратят съобщение за потвърждение на превода, който правите. 

Друг разпространен начин, по който престъпниците могат да получат достъп до банковите ви сметки и контрол върху преводите, които правите, е на компютъра ви да бъде инсталиран зловреден софтуер, чрез който измамниците да получат достъп до електронното ви банкиране. Това най-често става чрез т.нар. фишинг имейли, имитиращи легитимни компании, чрез които измамниците целят да получат достъп до чувствителни лични и банкови данни. Обикновено искат от вас да "потвърдите", "актуализирате" или "активирате" профила си, да промените или потвърдите данните и паролите си, да отворите линкове и приложения, да инсталирате софтуер на компютъра и мобилния си телефон, под претекст, че ако не го направите, ще ви бъде ограничен достъпът до дадена услуга или пък, че така ще повишат сигурността ви.

Много хора се подвеждат, тъй като се страхуват да не станат жертва на измами и колкото и да е иронично, по този начин сами отварят вратата на престъпниците и им осигуряват достъп до банковите си сметки, вярвайки, че това, което правят, е за тяхно добро. Механизмът за убеждаване на жертвата е сходен на този, по който доскоро хората хвърляха пари и ценности от балконите си, вярвайки, че помагат на полицията да залови престъпници. Важно е да не се поддавате на подобни искания, да не предоставяте по телефон, имейл и смс пароли или еднократни кодове, които получавате. Банката ви никога няма да ви поиска такава информация.

Ако можем да направим сравнение с аналоговите измами, на които бяхме свидетели преди години, да предоставяте данните си в интернет е равносилно на това да ви спре непознат на улицата и да поиска да направи копие на личната или банковата ви карта. Не бихте му позволили това, нали? Тогава защо сме склонни да въвеждаме данните си навсякъде в интернет?

- По какъв начин бизнесът и физическите лица биха могли да разпознаят и да се предпазят от този вид измами?

- Ако попаднете в такава ситуация, при която от вас се иска да промените банковите данни по дължими фактури, е най-добре вие лично да се свържете или да се срещнете, ако това е възможно, с представителите на компанията, с които обичайно работите и познавате. Направете го по каналите, които по принцип използвате за връзка с тях - телефон, имейл, за да проверите, дали наистина те са се свързали с вас или сте станали жертва на опит за измама. Проверявайте всички искания, които изглежда да са от вашите кредитори, особено ако са за промени на банковите им данни за бъдещи фактури. Не използвайте данните за контакт от писмото/факса/електронната поща, с които се изисква промяната. Вместо тях използвайте тези от предишната кореспонденция или от официалната уеб страница на компанията.

Инструктирайте служителите, отговорни за плащането на фактурите, да ги проверяват винаги за нередности. Провеждайте обучения на персонала за разпознаване на най-честите видове кибер измами и се уверете, че служителите ви са информирани и са наясно с този тип измами и как да ги избегнат. Създайте единни звена за контакт с компании, към които извършвате регулярни плащания. За плащания над определен праг, създайте процедура за потвърждение на правилната банкова сметка и получателя, например, видео кол или друг сигурен контакт с фирмата. Когато фактурата е платена, изпратете имейл, за да информирате получателя.

Не отговаряйте на подозрителни имейли и не извършвайте действията, които са описани в мейла - не отваряйте линкове и прикачени файлове, не инсталирайте приложения и в никакъв случай не въвеждайте личните и банковите си данни и най-вече пароли и кодове за достъп.

Не предоставяйте данните си нито по имейл, нито по телефон. Ако ви се обадят по телефона и се представят за банка или друга компания, затворете и се свържете вие с компанията на официалните данни за кореспонденция, за да проверите дали наистина са ви търсили те. Бъдете особено подозрителни към обаждания от номера от чужбина.

При случай на съмнение се свържете с вашата банка и й препратете подозрителния имейл. Бъдете внимателни и недоверчиви към имейли, написани с правописни грешки и такива, които изискват от вас спешни, незабавни действия. Вашата банка никога няма да ви изпрати такъв имейл, нито ще иска от вас да въведете своите лични данни и пароли, чувствителна информация, банкови данни и данни на кредитни и дебитни карти.

Изключително важно е, когато правите банков превод чрез електронно и мобилно банкиране, да сравнявате номера на IBAN-а, а не само сумата, в потвърждението, което ви е изпратено от банката. Често пъти измамниците, за да заблудят своите жертви, правят нерегламентиран превод от техните сметки по същото време и за същата сума, но на различна банкова сметка. Винаги проверявайте номера на сметката, която сте въвели, но и която сте получили впоследствие чрез банков токен за потвърждение на трансакцията.

При съмнение, че сте станали жертва на измама, незабавно преустановете превеждането на пари и веднага се свържете с банката си и с полицията.

- Какво бихте посъветвали гражданите и фирмите за тяхната безопасност в интернет?

- Видовете измами в интернет пространството са най-разнообразни и престъпниците стават все по-изобретателни, приспособявайки методите си към новите реалности. Но има няколко основни правила и ако ги съблюдавате, минимизирате възможността да станете жертва на измама.  

Винаги достъпвайте електронното банкиране на вашата банка от официалния уеб сайт и никога - от линкове в интернет и рекламни банери. Те водят към фалшиви страници, имитиращи истинските и са контролирани от измамници.

Бъдете подозрителни към имейли и телефонни обаждания от лица, които се представят от името на вашата банка, както и към такива, които, поради една или друга причина, искат достъп до вашите данни. В случай, че получите такъв имейл, не извършвайте действията, описани в него, не въвеждайте данните си и не отваряйте линкове.

Ако получите подозрителен служебен имейл или телефонно обаждане, винаги уведомявайте ИТ отдела на компанията.

Проявявайте повишено внимание към непоискани оферти по имейл или по телефон.

Избягвайте да споделяте чувствителна информация в социалните мрежи, включително такава за работодател.

Бъдете подозрителни към контакти от сайтове за запознанства. Не предоставяйте данни и не изпращайте пари.

Не предоставяйте банковата си сметка и не правете парични преводи за друго лице, тъй като това може да е изпиране на пари и е престъпление.

Бъдете подозрителни към примамливи оферти, обещаващи безопасни инвестиции, гарантирана възвръщаемост и големи печалби, например, инвестиционни оферти или оферти за търговия с криптовалута. Ако нещо е прекалено хубаво, за да е истина, то най-вероятно е просто измама.

На страницата на Асоциацията на банките в България, както и на уеб страниците на банките, може да се намери повече информация относно най-честите видове измами, как да ги разпознаем и как да се предпазим от тях: https://abanksb.bg/press/ecsm-2021-cyber-scams/

При случай на съмнение, незабавно се свържете с банката си.

16.02.2023

РУМЪНСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЯВАНИ, КОГАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУМЪНСКАТА ДЪРЖАВА РАЗГЛЕЖДА ТЕХНИ ДАННИ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ОБЛАК

Румънските граждани ще бъдат уведомявани, когато представител на румънската държава разглежда техни данни в правителствения облак. Достъпът до данните в правителствения облак ще бъде регистриран и одитиран, това предвижда одобрено правителствено решение, съобщи министърът на цифровизацията Себастиан Бурдужа.

„Това е много сложен нормативен акт, изискваше 30 мнения и гледни точки и урежда няколко важни области: принципите на правителствената облачна платформа и начина, по който правителственият облак взаимодейства с облаците, предоставяни от частни компании; политиката към класифицираната информация; вида данни, принадлежащи към държавния частен облак; вида данни, които могат да бъдат в облачните системи, предоставени от частни компании; достъпа до тези данни, съответно начина, по който румънците ще бъдат информирани на практика, в реално време, когато румънската държава, държавните институции разглеждат техните данни; зоната за оперативна съвместимост и така нататък“, каза Бурдужа.

Той подчерта, че данните на румънците ще бъдат на сигурно, защитено място на територията на Румъния в съответствие с критерия за суверенитет на данните на румънците, който ще бъде въведен до 2026 г., както е посочено в Националния план за възстановяване и  устойчивост.

„Вероятно най-важният елемент е оперативната съвместимост. Миналата година приехме в парламента Закона за оперативната съвместимост. Това ще позволи миграцията [на данните] на най-малко 30 институции на румънската държава в рамките на правителствената рамка до 2026 г., а също [възможността]  да приложим принципа „веднъж и само веднъж“, за да не се налага румънските граждани да обикалят като глупаци гишетата на различни институции, държавата ще иска от тях определена информация само веднъж, след което институциите са длъжни да обменят информацията помежду си“, каза Бурдужа.

„Администраторът на правителствения облак е Управлението за цифровизация на Румъния и ролята му е много добре очертана в това правителствено решение, това е най-важната роля в проекта за облак“, допълни Бурдужа.

По думите му е осигурен важен компонент от достъпа на частната среда до този облак. Киберсигурността се осигурява от Cyberint, звено на Румънската разузнавателна служба, с много ясно определена роля при кибер атаки.

„И разбира се, на ниво физическа инфраструктура центровете за данни са под администрацията на Специалната телекомуникационна служба“, добави Бурдуджа.

Що се отнася до миграцията на базите данни на институциите към правителствения облак, министърът на цифровизацията заяви, че това ще стане в резултат на инвестиция от 100 милиона евро, предоставени по Националния план за възстановяване и  устойчивост.

15.02.2023

МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Работодателите следва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите, а зимните температури налагат допълнителни изисквания към работодателите.  Те са посочени в Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Могат да бъдат предприети организационни и/или технически мерки за минимизиране на риска за здравето и живота на работещите. Например промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието, или пък въвеждане на по-чести почивки. Други мерки може да бъдат промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящо работно облекло и на лични предпазни средства или средства за колективна защита (в случая такива, които предпазват от преохлаждане и измръзване). Също така може да бъдат осигурени и  помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, топли напитки и т. н.

Задължително е да има наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито на изолирани работни места, както и първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.

Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код “оранжево” или “червено” от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

По изключение работата не се преустановява, когато става дума за работа във връзка с отбраната на страната. Не се преустановява и за работа, свързана с предотвратяване на бедствия и аварии и за овладяване и преодоляване на последиците от тях. Също така и за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.

Ако не спазят тези изисквания, инспекторите от Главна инспекция по труда могат да извършат проверка и да наложат глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. При повторно нарушение санкцията скача от 20 000 до 30 000 лв.  

 

Справка:

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

15.02.2023

КАК ДА ГОВОРИТЕ С ШЕФА ЗА ЗАПЛАТАТА: 7 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА

Ако чувствате, че сте подценени на работа и буквално „орете неуморно“, без да вдигате глава, само за стотинки, тогава вече е назрял моментът да отидете при шефа с разговор за повишаване на заплатата.

Това е неприятен и изнервящ епизод в живота на всеки служител, затова ето няколко полезни съвета как да се подготвите за важен разговор, за да успеете и да запазите стабилна нервна система. В допълнение към специалните знания, ще ви трябва самочувствие и решителност, за да постигнете целта си.

Какво точно искаш

Много е важно да решите предварително, преди да говорите с мениджъра, каква сума искате да получите като увеличение на заплатата. Когато влезете в офиса на шефа си като уверен, спокоен професионалист, ще изглеждате странно, ако сте спънати от въпроса за желаната от вас заплата.

Помислете какво заплащане смятате за адекватно за вашите усилия и натовареност, дали искате увеличение от 15%, друг процент или конкретна сума. Но разбира се, преди това преценете реалистично данните за сферата на вашата дейност и отрасъла като цяло, както и вашата компания в частност.

Ако вашите искания са адекватни на ползите, които носите, не се колебайте да ги изразите, в крайна сметка вашият шеф също трябва да се съсредоточи върху някои конкретни данни и числа.

Формулирайте ясно и изкажете аргументите

Ако вашите искания не се основават само на желанието да смените колата си с по-нова, а на конкретни постижения, тогава бъдете готови да говорите за тях по-подробно, но все пак точно и ясно.

Направете списък на последните си успехи и резултати и го превърнете в мини презентация с числа и сравнителен анализ, ако е възможно.

Конкретните доказателства обикновено са най-силният аргумент и най-убедителният в поредица от обяснения за справедливостта на вашите претенции за достойно възнаграждение.

Демонстрирайте готовност за по-високо натоварване

Ако смятате, че шансът ви да блеснете тепърва предстои, подгответе списък със задачи, които бихте могли да поемете. Разгледайте внимателно как работи компанията и какво правят другите служители.

Може би можете да облекчите малко някой от колегите си или да комбинирате две позиции в организацията. Висока заплата не се дава за „красивите ви очи“, така че бъдете готови за увеличаване на натоварването след съдбоносен разговор.

Не поставяйте ултиматуми на шефа

Можете да изнудвате шефа си с напускане само ако имате пълни гаранции за работа от друга компания, където веднага да отидете в случай на уволнение. Само в позиция на желязна увереност е допустимо да използвате ултиматум като аргумент, в противен случай може да останете без нищо.

Ако надценявате значението си за компанията и не сте готови шефът лесно да подпише писмото ви за напускане, тогава е по-добре де не започвате съмнителни манипулации.

Освен това мениджърът, както всеки друг, ще се почуства неудобно, знаейки, че се опитвате да го притиснете в ъгъла и независимо от изхода на разговора това няма да подобри отношенията ви.

Не се сравнявайте със заплатата на конкурентите

Както в предишния съвет, такъв подход не подобрява позицията ви в очите на шефа. Във всеки случай възможността да печелите повече в други организации не може да бъде единственият ви аргумент.

Разумен отговор от страна на шефа би бил да провери вашите професионални компетенции спрямо нуждите на конкурентите.

Само ако сте напълно сигурни в своята стойност и размера на вашия принос за успеха на организацията, можете да анализирате пазара на труда и да покажете на шефа си предложения от други компании.

Изберете време за разговор

Много е важно да изберете важния момент, за да говорите за увеличение на заплатата. Добър момент да направите това може да е след като завършите успешно проект или друга важна за организацията задача.

За такъв важен въпрос дори правилният избор на определен час от деня играе роля: проучванията показват, че след обилно хранене всеки човек става по-спокоен и приятелски настоен.

Помислете за план „Б“

Дори и да сте добре подготвени, заредени с убедителни аргументи и не се съмнявате във високата си стойност за организацията, винаги има шанс шефът да мисли различно или просто да не разполага с необходимите ресурси в момента.

Опитайте се честно да си отговорите на въпроса какво ще направите в случай на отказ. Ще си потърсите ли друга работа, ще се опитате ли да работите още повече или ще оставите всичко както е?

Съзнателният отговор на себе си ще ви помогне да се почуствате по-уверени във важен разговор, защото вече няма да сте на загуба и ще сте готови за всеки сценарий. Късмет!

15.02.2023

2 МЛРД. ЛЕВА ЗА БИЗНЕСА. КАК ДА ГИ ВЗЕМЕ

По програми за близо 2 млрд. лв. ще може да кандидатства българският бизнес през 2023 г. Повечето от тях ще бъдат отворени още в началото на годината. Най-много са схемите по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

По-голямата част от ресурса, предназначен за бизнеса, се управлява от Министерството на иновациите и растежа.

Програмите, с които българският бизнес може да се усъвършенства тази година по Националния план за възстановяване и устойчивост, са пет на стойност около 950 млн. лв.

До 1 млн. лв. за ВЕИ

Най-чаканата е тази за изграждане на ВЕИ системи - мощности до 1 MW заедно с батерии за съхранениe. Бюджетът е 200 млн. лв., като минималната сума за кандидатстване е 100 хил. лв., а максималната - 1 млн. лв. Собственото съфинансиране ще бъде в рамките на между 35 и 50% в зависимост от фактори като регион на инвестицията и др. Процедурата се очаква да стартира през февруари, а срокът за подаването на документи бе удължен от два на три месеца. Тя се управлява от Министерството на иновациите и растежа.

"Зелена" програма за бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост е и "Кръгова икономика" с бюджет от 180 млн. лв. Тя е насочена към всички предприятия от сектора на преработващата промишленост за  придобиване на ново оборудване, специализиран софтуер или предоставянето на консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ на ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им. Плановете на Министерството на иновациите и растежа са тя да стартира през март.

По третата програма от Националния план за възстановяване и устойчивост тази година може да кандидатстват иновативни малки и средни фирми, получили знака за качество "Печат за високи постижения" от конкурсите на програмите "Хоризонт 2020", "Хоризонт Европа" на Европейския иновационен съвет. Бюджетът е 118.6 млн. лв. Очаква се стартът да е през първото тримесечие.

Четвъртата процедура е свързана с цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции) и иновативна (научноизследователска). Стартът е предвиден за края на февруари. Бюджетът е 212.5 млн. лв., а един проект може да получи максимално до 40 млн. лв.

Петата процедура е по линия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и цели да подобри енергийната ефективност на предприятията със сгради от клас Б. Кандидатстването ще започне до края на февруари. Бюджетът е в размер на 235 млн. лв.

Новата “Конкурентоспособност”

По новата Програма за конкурентоспособност в рамките на тази година ще стартират три програми на стойност над половин милиард лева.

Първата отворена процедура ще бъде за иновации в малките и средни предприятия /МСП/ в сътрудничество с голямо предприятие. Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се подкрепят дейности за извършване на изследвания, измервания, изпитвания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация. Бюджетът е 127 млн. лв. и трябва да стартира през март.

Втората сходна мярка е за внедряване на иновации в МСП. Бюджетът е 293.4 млн. лв. и се очаква да стартира през април.

Последна се очаква да стартира мярката, насочена към модернизация на семейните фирми. Процедурата ще бъде насочена към МСП, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията. Тя ще бъде открита за кандидатстване наесен. Бюджетът е 117.5 млн. лв.

Новата програма

По новата оперативна програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" МСП ще могат да кандидатстват по ваучерна схема за повече наука в бизнеса с бюджет от 50 млн. лв. Прогнозата на Министерството на иновациите и растежа е тя да стартира през втората половина на годината.

Най-важният ресурс - хората

Тази година бизнесът ще може да кандидатства и по три процедури по Програмата "Развитие на човешките ресурси" от новия програмен период 2021-2027 за общо 230 млн. лв.

Първата отворена схема вероятно ще бъде "Адаптирана работна среда", която според разчетите е предназначена за около 400 предприятия и 91 хиляди работещи.  Има за цел да адаптира служителите за справяне с екстремни ситуации като пандемии, да разработи и внедри системи за оптимизация на работните процеси и повишаване на организационната и екипна ефективност, да внедри инструменти, модели и програми за управление на стреса на работното място и за превенция и профилактика на прегряването, както и да обучи работодателите на дейности за корпоративна социална отговорност. По тази мярка са заделени 100 млн. лв. и очакванията са тя да стартира през март.

Втората мярка е насочена към младежката заетост. За нея работодателите трябва да подават заявки в бюрата по труда. Бюджетът е 80 млн. лв.

Последната схема се очаква да стартира през октомври и е с бюджет 50 млн. лв. Целта е повишаване на уменията на работници и служители.

14.02.2023

КАКВИ КАПАНИ КРИЯТ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

Разчитахте, че ще можете да се справите финансово до първата заплата след по-големите разходи около отминалите празници, но неточно изчислен бюджет или непредвидени разходи ви изправят пред затруднения.

Предложения за бързи заеми „изплуват” на телевизионния екран, „говорят” от радио ефира, „надничат” от интернет банери, „изникват” от пощенските ни кутии, „долитат” до нас под формата на флаери и брошури… Финансовите консултанти обаче са единодушни – това са скъпи и рискови услуги и до тях трябва да се прибягва само при спешни случаи.

За да не попаднете в капаните на скритите такси и нелоялните практики на фирмите за бързи кредити, направете задълбочено проучване на пазара, изчислете колко ще ви струва заемът, сравнете съществуващите в момента възможности и тогава се спрете най-добрата за вас, съветват от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Как да изберете подходящия за вас кредит

Важно е да се информирате колко ще ви струва заемът и да прецените ще можете ли да го изплатите в срок. Не подценявайте риска доходите и статутът ви да се променят през периода, в който ще се издължавате на кредитора.

Съберете цялата информация за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването на кредита и я сравнете с тази за другите предлагани на пазара. Обърнете внимание най-вече на общата сума за връщане, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на договора, както и на размера и броя на погасителните вноски. Всичко това се съдържа в т. нар. Стандартен европейски формуляр, който кредитор е длъжен да ви предостави преди сключването на договора, за да може да формирате ясна представа за това какво получавате и какво ще трябва да върнете. Понякога фирмите изобщо не предоставят такъв формуляр или в него не са попълнени някои от задължителните реквизити.

За да научите предварително какво трябва да пише и да сте подготвени да изискате да бъде попълнено от кредитора, от „Ние, потребителите“ предоставят в аванс образец на формуляра.

Експертите напомнят, че при сравняване цената на два кредита най-точният показател е т. нар. годишен процент на разходите. Той включва договорената лихва и дължимите такси и комисиони.

Проверете кредитора

Не пропускайте да направите справка за търговеца в официалния регистър на сайта на Българска Национална Банка, за да се уверите, че работи „на светло”.

Преди да подпишете договора

Прочетете внимателно договора и общите условия към него преди да подпишете. В помещенията за обслужване на клиенти на видно място следва да бъде поставена достъпна информация в писмена форма относно общите условия, тарифите и реда, при които кредиторът предоставя потребителски кредити. Имате право да изискате и да получите предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор (освен ако кредиторът откаже да ви отпусне заем).

Не се съгласявайте на незаконни такси, за каквито понякога се появяват уговорки в общите условия. Това са такси за допълнителни услуги, които не са поискани изрично от вас, а кредиторът ви ги предоставя принудително. Например, напомняне за телефонни обаждания при забавяне на вноска по кредита. Или при просрочие - за изготвяне на напомнително писмо или нотариална покана и пр. Законът за потребителския кредит забранява да бъдат събирани такси и комисионни за действия, които са свързани с усвояването и управлението на кредита.

Не приемайте клаузи, които предвиждат неоснователно обявяване на кредита за предсрочно изискуем, защото те са неравноправни. Такива например са уговорки, според които кредиторът може да обяви кредита ви за предсрочно изискуем, ако забавите плащането си към трети страни (заеми или кредити към други финансови институции и/или към държавата) или спрямо вас започнат каквито и да било законови действия и процедури по принудително събиране на вземания от страна на трети лица (друг ваш кредитор, държавата, община и пр.). Такава практика е незаконосъобразна, защото ви поставя в зависимо положение от нещо, което няма никакво отношение към договора ви за кредит.

Друга неравноправна клауза е свързана с изискването на незаконни лихви. Например, вече при основателно обявен за предсрочно изискуем кредит, кредиторът да изисква лихвите и таксите за целия период на договора. Според закона дължите само тези за времето, в което сте ползвали заема.

Имайте предвид, че съгласно Закона за потребителския кредит годишният процент на разходите не може да надвишава 50% от отпуснатата главница. Следователно не приемайте такива условия.

При подписването на договора

Непременно настоявайте за писмен договор. В него трябва да залегнат всички дадени ви в преддоговорната информация и конкретно договорени параметри.

Задължително обърнете внимание и на това какъв документ ви поднасят за подпис. Има случаи в практиката, в които дружеството предоставя на клиента си заявление, което впоследствие се превръща в договор и в което някои от реквизитите, като например размерът на отпусканата сума или на лихвения процент, остават празни. Попълването им става по-късно, в отсъствие на потребителя, но подписът му е предварително сложен и на практика той се съгласява с нещо, което не знае какво ще бъде. 

14.02.2023

4 НА СТО БЕЗРАБОТИЦА У НАС ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Безработицата в Европейския съюз е била на равнище от 6,1 на сто през декември 2022 г., като запазва нивото си за четвърти пореден месец, и намалява спрямо отбелязаните през декември 2021 г. 6,4 на сто. В еврозоната през декември безработицата е била 6,6 на сто за трети пореден месец, а в  сравнение със същия месец година по-рано е спадала с 0,4 процентни пункта, показват най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Около 13,148 милиона души в ЕС, от които 11,48 милиона жители на еврозоната, са били безработни през декември 2022 г. В сравнение с месец по-рано безработните са били с 28 хиляди повече в ЕС и с 23 хиляди повече в еврозоната. Отнесена към декември 2021 г. безработицата е намаляла с 518 хиляди в ЕС, както и с 494 хиляди в еврозоната през декември 2022 г.

В България безработицата през декември 2022 г. е достигнала 4 на сто, нараствайки с 0,1 процентен пункт спрямо предходния месец. Това отговаря на 132 хиляди безработни българи през декември, в сравнение с 129 хиляди през ноември. През декември 2021 г. родната безработица бе на равнище от 4,6 на сто, което отговаряше на 149 хиляди души.

През декември родната младежка безработица е наддала леко спрямо ноември – с 0,3 процентни пункта, до 11,2 на сто. Все пак младежката безработица остана под нивата си от декември 2021 г., когато достигна 14,4 на сто.

Младежка безработица

През декември 2,862 милиона млади хора (на възраст под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,311 милиона души са били граждани на еврозоната. Така през декември 2022 г. нивото на младежката безработица е било 15 на сто в ЕС и 14,8 на сто в еврозоната.

Спрямо ноември 2022 г. младежката безработица се е увеличила с 30 хиляди в ЕС и с 3 хиляди в еврозоната. Спрямо декември 2021 г. младежката безработица е нараснала с 209 хиляди души в ЕС и със 156 хиляди души в еврозоната.

Равнище на безработицата по пол

През декември 2022 г. нивото на безработица при жените е било 6,4 на сто в ЕС, оставайки стабилно в сравнение с ноември. Равнището на безработица при мъжете е било 5,8 на сто, също запазвайки ноемврийското си ниво.

През декември в еврозоната безработица при жените е била 7 на сто, а при мъжете - 6,3 на сто, като и двата показателя остават без промяна от предходния месец.

13.02.2023

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОСВЕТЕНО НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПОКАНА ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПО 2, В КОНТЕКСТА НА ПРОГРАМА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

От 13 февруари 2023 г. стартира за обществено обсъждане Ръководството за кандидатстване за първата състезателна покана за предложения за проекти.

Ръководството за кандидатстване е документ, разработен, за да помогне на кандидатите да разберат по-добре стъпките и правилата, които трябва да следват, за да кандидатстват за първата покана за предложения. Основната цел на тази покана е да се идентифицират и изберат проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и екологичните теми по Приоритет 2: Зелен регион, СЦ 2.4 и 2.7.

Прогнозният бюджет за специфичните цели по Приоритет 2: Зелен регион е: 

 • 9,126,637 евро (общо) за операции за адаптиране към изменението на климата (СЦ 2.4); 
 • 35,000,000 евро (общо) за проекти, подобряващи защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелени инфраструктурни проекти и проекти за намаляване на всички форми на замърсяване (СЦ 2.7).

Всички заинтересовани страни са поканени да участват в тази обществена консултация и да споделят своите коментари и предложения. Проверете ръководството на кандидата, анализирайте го и ни изпратете своя принос на: robg@mdlpa.ro до 15 март 2023 г. След консултацията Ръководството за кандидатстване ще бъде одобрено от Комитета за наблюдение на програмата Interreg VI-A Румъния-България.

Ръководството за кандидатстване може да се намери тук:

- Ръководство за кандидатстване (основен документ)

- Приложения към формуляра за кандидатстване

- Приложения към ръководството за кандидатстване

- Съответни документи, които трябва да се вземат предвид при изготвянето на формуляра за кандидатстване.

13.02.2023

БЪЛГАРИЯ НА ДЪНОТО В ЕС ПО УЧАСТИЕ НА ВЪЗРАСТНИ В УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Европейската комисия обяви 2023 г. за година на уменията. Наличието на работна сила с уменията, които се търсят, допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и подобрява конкурентоспособността на компаниите.

През 2021 г. процентът на участие на възрастни в ученето през целия живот е бил 11% в ЕС. Това е увеличение в сравнение с 2020 г. (9%) и е същият дял, отчетен през 2019 г., показват данните на Европейската статистическа служба Евростат.

Коефициентите на участие в почти всички държави от ЕС се увеличават стабилно между 2011 г. и 2021 г., с изключение на Дания (-10%) и Чехия (-6 %). Най-голямо увеличение е регистрирано в Нидерландия (+10%), Швеция (+9%) и Финландия (+7%).

През 2021 г. най-високите дялове участие на възрастни в обучението са регистрирани в Швеция (35%), Финландия (31%) и Нидерландия (27%). В другия край на скалата най-нисък дял на участието на възрастните в ученето е отчетен в България (2%), Гърция (4%) и Словакия, Румъния, Хърватия и Полша (всичките по 5%).

10.02.2023

ПЪРВАТА ПЛАВАЩА ВЯТЪРНА ТУРБИНА В ЧЕРНО МОРЕ ЩЕ БЪДЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ

Първата плаваща вятърна турбина в Черно море, по проект на френската компания Eolink, ще бъде произведена от румънската GSP Offshore, съобщава Romania Insider.

Турбината ще бъде тествана в българските териториални води, като част от проект, финансиран от ЕС. Проектът BLOW (Black sea Floating Offshore Wind) започва този месец с бюджет от 21 милиона евро, от които над 15 милиона евро ще дойдат от ЕС по програма Хоризонт Европа. Проектът трябва да продължи 5 години до края на 2027 година.

Зелената инвестиция включва 16 участници, обединявайки усилията на научноизследователски и бизнес организации, сред които е и Минно-геоложкият университет в София. Тя цели да използва плаващия офшорен вятърен потенциал на Черно море чрез инсталиране на демонстрационна система с капацитет от 5 мегавата край нашето крайбрежие.

Вятърната турбина се разработва от френската инженерна компания Eolink. Плаващата конструкция ще бъде произведена от румънската GSP Offshore в Констанца и трябва да бъде готова до 2025 година. Компанията, ръководена от Габриел Команеску, ще транспортира турбината до зоната за закотвяне. Инвестицията е в размер на около 12,56 млн. евро.

Плаващата вятърна турбина ще се използва за захранване на газова платформа в Черно море, управлявана от нефтената и газова компания Petroceltic. Турбината ще бъде снабдена с по-голям ротор, за да генерира повече енергия в райони със слаб вятър, посочват от Eolink.

"Целта на този специфичен проект е да демонстрира конкурентоспособността на плаващия офшорен вятър в райони с по-слаб вятър с разполагането на ротор с голям диаметър. Спечелването на това финансиране ни позволи да направим една крачка напред към нашата крайна цел: предлагане на жизнеспособен енергиен източник с възможно най-ниски въглеродни емисии", казва в изявление основателят и изпълнителен директор на Eolink Марк Гюйо.

Плаващата турбина в България ще бъде втората за Eolink в Европа след подобен проект във Франция, който се очаква да бъде свързан към френската електроенергийна мрежа до 2024 година.

"Докладът на Световната банка за 2021 г. показва, че има огромен технически потенциал в Югоизточна Европа, със зашеметяващите 166 гигавата плаваща офшорна енергия само в Черно море, което се равнява на 5 пъти потреблението на електроенергия в България и Румъния. Чрез този проект се надяваме да катализираме офшорното развитие в региона, който вече има изграждащи се в момента офшорни вятърни проекти в Румъния", казва търговският директор на Eolink Ален Мори.

Енергиен остров между България и Румъния

В бъдеще вятърната турбина може да стане част от т. нар. "енергиен остров", който да бъде разработен съвместно от Румъния и България. С общи усилия двете държави могат да решат проблема със свързването на голямо количество офшорни вятърни мощности към електроенергийната си мрежа, посочва нов доклад на Групата за енергийна политика (EPG), базиран в Букурещ независим мозъчен тръст, който се занимава с енергийните и климатичните политики.

"Румънско-българският енергиен остров би бил ефективно и мащабируемо решение за отключване на широкомащабно внедряване на офшорна вятърна енергия, както и ценен капацитет за междусистемна връзка с други черноморски страни (като Турция, Грузия, както и Азербайджан, по-на изток), драстично подобрявайки енергийната сигурност и допринасяйки за регионалната ценова стабилност", се казва в доклада на мозъчния тръст.

Общите капиталови разходи, разпределени за Румъния в съвместен проект за енергиен остров с България, включително 3 гигавата офшорни вятърни паркове, биха били 8,4 милиарда евро, като 810 милиона евро представляват дела на Румъния в енергийния остров, докато полученото годишно производство на енергия се изчислява при 9,8 тераватчаса, твърдят от EPG.

Еевентуален енергиен остров в Черноморския басейн – за който според EPG може да свърже и бъдещите офшорни вятърни мощности от други страни около басейна – вече има добра основа: наскоро обявеният подводен кабел за високо напрежение, който свързва Румъния, Азербайджан, Грузия и Унгария, според експертите.

Нови водноелектрически централи между България и Румъния

Енергийното сътрудничество между Румъния и България напоследък е много активно и има и други съвместните проекти. Двете държави планират да изградят и две водноелектрически централи по поречието на река Дунав, които да се използват съвместно по модела на водноелектрическите централи "Железни врата", използвани заедно от Румъния и Сърбия.

Първата съвместна централа с мощност 840 MW ще бъде разположена между Никопол в България и Турну Мъгуреле в Румъния, като вече са налице предпроектни проучвания и оценка като основа.

Втората централа е предвидено да бъде разположена в Силистра, България и близо до Кълъраш, Румъния, но проучванията там започват едва сега.

09.02.2023

ТОП КАЧЕСТВА, КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ТЪРСЯТ

Когато става въпрос за търсене на работа и успех на работното място, вашите личностни черти играят важна роля, тъй като те ще определят успеха ви в новата компания. 

Освен основните професионални умения, които трябва да притежавате (комуникативност, умение за работа в екип, вземане на решения и организация), има и други по-лични качества, които работодателите търсят в кандидатите. 

Ето кои са основните личностни качества, които работодателите търсят в кандидатите: 

 1. Устойчивост на стрес

Способността за ефективно управление на стреса е ключът към успеха на работното място. Работодателите търсят хора, които могат да работят добре под напрежение и да изпълняват задълженията си. Справянето с емоциите, които възникват поради стрес, като разочарование, безпокойство, нервност и гняв, е жизненоважно. 

Отрицателните емоции бързо се разпространят в целия екип и не само пречат на работата, но и влияят цялостно на атмосферата. Така че, ако искате да поддържате добри отношения с колегите и да бъдете продуктивни, трябва да се научите как да се справяте със стреса. Целта е да не позволите на нищо да ви засяга повече, отколкото трябва. Това е ключът към успеха.

 1. Независимост

Никой не обича да му се казва какво да прави през цялото време и известна степен на независимост винаги е необходима, във всяка работна среда. Но да си независим не означава да правиш каквото си искаш. Всъщност е точно обратното. 

Да бъдеш независим означава да можеш да се грижиш за нуждите си, като същевременно поемаш отговорност за собствените си решения и обръщаш внимание на хората около теб.

Когато се научите как да работите самостоятелно, имате свободата да разгърнете своите умения и таланти. Това също може да накара вашия работодател да иска да види повече от вашите способности и идеи.

 1. Самомотивация 

Самомотивацията е едно от най-важните качества, което води към успех, тъй като ви помага да реализирате целите си и улеснява напредъка. 

Без стремеж или мотивация е невъзможно да напреднете в кариерата си. Работодателите ценят служителите, които се ръководят от целите си.

Първата стъпка към развитието на вашата самомотивация е да изберете работа, която обичате. Важно е да сте щастливи и продуктивни, но и удовлетворени от това, с което си изкарвате прехраната.

 1. Инициативност

Никой работодател или мениджър не иска да ви казва какво да правите през цялото време – те също са заети хора. Тяхната отговорност е да ви научат на основите и неписаните правила на фирмената култура. Но от този момент нататък не е нужно да разчитате на тях за всяко решение, което вземате. 

Поемането на инициатива означава сами да измисляте креативни решения, да ги тествате и да установявате кое работи и кое не. Това е свързано с това да се доверите на инстинкта си и да не се страхувате да правите грешки.

 1. Увереност

Всичко започва с увереността и ако искате да накарате другите да повярват във вас, първо трябва вие да повярвате в себе си. Това се отнася за всяко интервю за работа, на което отивате, презентация, която изнасяте, среща, в която участвате, и проект, който ръководите.

Увереността е свързана с това да знаете в какво сте добри и да разпознавате стойността, която можете да донесете на екипа. Увереността също вдъхва доверие и лоялност. 

Ако смятате, че ви липсва увереност, има няколко неща, които можете да направите. Започнете, като разпознаете аспекти от себе си, които бихте искали да подобрите, и след това предприемете действие. 

 1. Креативност

Без креативност не може да има иновация. Творчеството изисква смелостта да се откажете от сигурността и да прегърнете промяната. За работодателите това е умение, което може да доведе до иновации на работното място, което го прави много търсено качество. 

 1. Амбициозност

Работодателите винаги търсят служители, които са амбициозни. HR- мениджърите обикновено се впечатляват от кандидати, които искат да увеличат своя капитал, като са готови да приемат всяко предизвикателство, да изпълнят всяка задача или да приемат сериозно конструктивната критика.  

 1. Ентусиазъм

Нека бъдем честни: може да е трудно винаги да сте ентусиазирани за работата си. За много хора рутината води до загуба на ентусиазъм, което след това вреди на възможностите ви за напредване в работата. Въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, трябва да поддържате ниво на вълнение относно кариерата си. 

 1. Добросъвестност

Да бъдеш съвестен е умение, което липсва на много служители в наши дни. Някои мениджъри твърдят, че това е качество с голямо търсене, тъй като е едно от многото умения, които са оскъдни в днешния набор от таланти. 

Съвестен служител е този, който е организиран, отговорен, надежден, точен и планира.

 1. Точност

Това е свързано с някои от предишните лични качества, които споменахме, но точността е от решаващо значение за успешната кариера, независимо дали сте в офиса или работите от комфорта на дома си. 

Ако искате да станете по-точни, тогава ще трябва да го превърнете в свой приоритет. Неща като поддържане на ежедневен ред и използване на таймер за изпълнение на задачи със сигурност могат да помогнат.

09.02.2023

КРАЙ НИКОПОЛ И СИЛИСТРА: БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СТРОЯТ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ ПО РЕКА ДУНАВ

Румъния и България възнамеряват да изградят две водноелектрически централи на река Дунав, които да бъдат използвани съвместно по модела на водноелектрическите централи "Железни врата", експлоатирани съвместно от Румъния и Сърбия. Това пише в документ, публикуван от българското правителство.

Плановете са двете централи да се построят от румънската държавна компания Hidroelectrica.

Изграждането на централите е в стратегията на България за развитие на енергетиката до 2053 г., разработена от министъра на енергетиката.

Първата съвместна централа с мощност 840 MW ще бъде базирана между Никопол в България и Турну Мъгуреле в Румъния, като вече са налице и предпроектни проучвания и оценка като основа.

Втората централа трябва да бъде разположен в Силистра, близо до Кълъраш, Румъния, но проучванията там едва сега започват.

Двете страни вече проведоха няколко срещи с участието на енергийните министри на Румъния и България. Вероятно следващия месец двете държави ще подпишат меморандум за проекта. Изграждането на проектите се очаква да отнеме между 5 и 6 години.

Новата енергийна стратегия на България включва и коридор за пренос на електроенергия през Румъния и Словакия до Унгария, както и ръст в капацитета на далекопроводите с Турция.

08.02.2023

ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ

Парламентът в България прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Основната цел на закона е осигуряването на защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения на българското законодателство или актове на ЕС, станала им известна при или по повод извършване на тяхната работа или изпълнение на служебните им задължения.

Задължени субекти по този закон са всички работодатели в публичния сектор с изключение на общини с по-малко от 10 000 жители. По отношение на частния сектор се предвижда задължени субекти да са работодателите с повече от 50 работници или служители, както и тези с по-малко от 50 работници или служители, ако осъществяваната от тях дейност попада в актовете на ЕС.

Законът цели и да се гарантира ефективна защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения по отношение на актове и области, при които е необходимо да се подобри правоприлагането.

Обхватът е широк, като сред категориите са: обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари, опазване на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, безопасност на транспорта, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурност на мрежите и информационните системи и др.

Какви са взаимовръзките между приетия закон и трудовите и служебните правоотношения?

На пръв поглед предметът на закона не са трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище, но на практика в повечето случаи лицата, които ще подават сигнали, са именно работници или служители. И точно спрямо тях би могло да бъдат упражнени някакъв вид натиск, принуда, въздействие, заплаха и други неблагоприятни действия, дисциплинарни наказания или директно уволнение, защото са подали сигнали за нарушения.

Става въпрос за защита правата на работниците и служителите, личните им данни, както и за статута и ролята на синдикалните организации в процеса на подаване на сигнали за нарушения.

По отношение на приложното поле, този закон следва да се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба. На практика лицата, подаващи подобни сигнали, в повечето случаи ще бъдат в качеството на „работник или служител“ или „държавен служител“, тоест полагащи труд по трудово или служебно правоотношение.

Тясно свързани с трудовите отношения са осигурителните отношения или правоотношения. Тяхната значимост идва от факта, че те са обществени отношения за възмездяване на неблагоприятните социални последици за осигуреното лице или за издържаните от него членове на семейството при осъществяване на предвидените в закона осигурени социални рискове, в резултат на които са настъпили временно оставане без работа, временна/трайна неработоспособност или смърт на осигуреното лице, но също така и всички въпроси, касаещи отпускане и размер на пенсиите, пенсионни фондове и т. н.

08.02.2023

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗМАМИ С ТЕГЛЕНЕ НА КРЕДИТИ ОНЛАЙН ОТ НАШЕ ИМЕ?

Представете си, че отивате в банката да изтеглите заем и с изненада разбирате, че имате лоша кредитна история, въпреки че винаги сте били изрядни платци. На ваше име са изтеглени няколко кредита, които не са погасявани и за чието съществуване не подозирате.

Следва обикаляне по всички финансови институции, от които на ваше име има теглени заеми. Ако имате късмет, след куп разправии, главоболия и изгубено време, вашата правота ще се докаже и измамникът ще бъде открит.

Анонимността, която интернет предлага, предостави на клиентите повече удобства, но и откри нови хоризонти за измамниците. Основният проблем при онлайн кредитирането е, че клиентът не може да бъде идентифициран.

Разгледайте сайтовете на няколко произволни кредитни институции – ще ви направи впечатление рекламата за кредити „само срещу лична карта“, „експресно одобрение до един час“ и т. н. Когато подписването на договора не става лице в лице, е възможно да станете жертва на измама с вашите лични данни.

Проверката е майка на сигурността

Всеки човек има право да получи достъп до кредитната си история в Централния кредитен регистър на БНБ. ЦКР е информационна система от данни, която съдържа информация къде и какви заеми имате.

Ако се притеснявате или имате съмнения, че някой е изтеглил кредит от ваше име, можете да направите справка в ЦКР. Справката може да бъде направена и по електронен път, но лицето трябва да притежава квалифицирано удостоверение за електронен подпис, съдържащ ЕГН на физическото лице.

Другият начин, по който може да бъде направена справка, е на място в БНБ, подавайки заявление по образец. Имате право на безплатна справка веднъж годишно, като за допълнителни проверки се заплаща такса, определена от БНБ. Справката се получава в 14-дневен срок. Заявлението може да бъде подадено и по пощата, като има изискване подписът на заявителя да бъде нотариално заверен.

Как да се предпазите от измама

Много хора често боравят с личните си данни без да обръщат особено внимание къде и на кого ги предоставят. Но трябва да бъдете нащрек, за да не се наложи да връщате суми, които не сте използвали и да се стига до още по-сериозни законови проблеми.

Статистиката сочи, че през последните години случаите на подобен тип престъпни своеволия зачестяват все повече, като понякога се касаят отпуснати средства за десетки хиляди левове. Измамниците може да теглят множество малки заеми от различни кредитни институции.

Някои хора наивно предоставят кода си за достъп до онлайн банкирането на непознати, вярвайки, че е необходимо за назначаване на работа, плащане на покупка и т. н. След получаване на желаните данни, мошениците ги използват за взимане на кредит от кредитни компании за онлайн и мобилно кредитиране и плащане на идентификационна такса от банковата сметка на жертвата си. След като сумата от кредита бъде прехвърлена, измамниците незабавно я изтеглят от сметката на жертвата.

Ако недоброжелател се сдобие дори само с ЕГН-то ви, би могъл да получи пари на ваше име, като логично след това фирмата да потърси именно човека, който стои зад съответните използвани данни. Затова не споделяйте личните си данни даже и с познати, ако това не е наложително.

Има и много случаи, при които измамници се домогват до личните данни на хора, чрез сметки за ток, вода и телефон, както и банкови извлечения. Всеки би могъл да се снабди с тези поверителни документи, които често биват оставяни в пощенските кутии.

Ето как да се застраховате максимално:

- никога не предоставяйте паролите за личната си електронна поща или профил в социална мрежа на никого;

- избягвайте да използвате безжичен интернет в различни обекти, като кафенета и ресторанти;

- избирайте парола, която не е лесна за разгадаване (букви, цифри и знаци), на регулярна основа (поне веднъж на всеки 3 месеца);

- използвайте различни пароли за социални мрежи, имейл и онлайн банкиране;

- съхранявайте писмена информация за номера на сметката и паролите за онлайн банкиране и кодовете за достъп на недостъпно за други хора място;

- поръчайте SMS услугата на банката за известяване за входящи/изходящи плащани;

- защитете компютъра си с парола и актуализирайте софтуера си редовно;

- никога не отваряйте съмнителни имейли от непознати податели;

- винаги проверявайте самоличността на лицето или фирмата, на които позволявате достъп до вашите лични данни;

- образовайте себе си и хората около вас за защита на личните данни!

Как да действате, ако установите нередност

Ако сте станали жертва на измама, ранното установяване е от изключително голямо значение. Например когато започнете да получавате лично адресирана кореспонденция или обаждания, свързани с възстановяването на възникнали задължения.

В този случай първо трябва да определите причината за събирането, т. е. на какво основание представител на кредитора е започнал действия по събиране. Най-често срещаното основание е договор за кредит, подписан с дадена кредитна институция. В случай че вие не сте подписвали договор, тази ситуация може да бъде оценена като измама.

Следва да проверите дали е оперирано незаконно с банковата ви сметка. Като начало е добре да започнете с проверка на вашата сметка – разглеждане на трансакции и установяване на такива, които не сте правили. Тези данни могат да се използват като доказателство в процеса на разследването.

Ако е станала някаква грешка и сте регистрирани без да сте теглили заем, трябва незабавно да се свържете с кредитната институция. Поискайте историята от ЦКР и информирайте за допуснатата грешка банката или фирмата, които са ви регистрирали. Ако е извършена измама, те ще започнат разследване, за да проследят извършителя.

При установяване на неправомерно изтеглен кредит на ваше име, трябва да се свържете с полицията и веднага да подадете жалба. Прикачете разпечатка на банковата сметка, показваща измамната трансакция. Когато полицията получи жалбата на жертвата на измамата, тя взема решение за започване на наказателно производство като се уверява, че въпросните трансакции не са извършени от потърпевшия.

На практика всеки от нас би могъл да се превърне в жертва на дигитални престъпници, които с помощта на откраднати лични данни теглят пари от името на своите жертви. Най-важното е да не изпадате в паника и да не започвате да изплащате дълг, който не е ваш. Ако дори веднъж направите вноска, се „хващате на хорото“ и няма да ви оставят намира. Подайте опровержение и търсете правата си, защото законът е на ваша страна.

08.02.2023

ЩЕ ПЛАЩАТ ПО НОВ НАЧИН ПЪТНИТЕ ПРИ КОМАНДИРОВКА

Повишаване на минималния размер на дневните пари при командироване от 20 на 40 лева предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, качени за обществено обсъждане.

По този начин се гарантирана адекватен размер на дневните пари на командированото лице, за да покрива разходите за храна при командироване в страната, пише в мотивите към проекта.

Предвижда се и възможност да се заплащат дневните пари до 200 на сто от нормативно определения минимум по преценка на командироващия или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители. Дневни пари няма да се заплащат само когато на мястото на командироването се ползва служебно целодневна безплатна храна, а квартирни - когато се ползва безплатна квартира, пише още в наредбата. Последната промяна на размера на дневните командировъчни е от 1 януари 2008 г., когато той е определен на 20 лева. Този размер не отговаря на ръста на инфлацията през последните години.

С промените се предвижда още при ползване на личен автомобил на командирования да се изплащат пътни, равни на стойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение - градско и извънградско. В момента наредбата предвижда, че пътните пари са съобразени с разхода на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение, т. е. само за извънградско движение, което води до невъзможност да се покриват реалните разходи.

Регламентира се, когато служител е командирован за повече от 1 месец, работодателят да  е длъжен по негово искане, да му разреши един път месечно, през някой от почивните и празничните дни, да се завръща в мястото на постоянната му работа, като заплаща пътните разноски.

Друга промяна предвижда, че не се считат за командировани лицата, които пътуват като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места. Действащата към момента разпоредба определя, че не се считат за командировани тези лица, които пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори.

Заповедта за командироване вече ще може да се създава като електронен документ. Отменя се задължението в нея да се определя необходимостта от изготвяне на отчет, като остава задължението за определяне на вида на отчета за извършената работа.

07.02.2023

МЛАДИ ТАЛАНТИ У НАС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Млади таланти с предприемачески потенциал на възраст между 15 и 30 години могат да се включат в проекта "Инкубатори за иновативни предприятия", който стартира в Пловдив на 19 февруари, съобщават от Фонда на фондовете, които организират проекта в партньорство със сдружение "Асоциация за международно обществено развитие" (АМОР) и Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

Проектът е финансиран по програма "Еразъм+" на ЕС. Бюджетът му е 50 550 евро.

Основна цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната и представители на местната администрация, бизнеса и образователните институции чрез семинари и интерактивни методи на обучение, практически обмен на знания, умения и идеи.

Предвиждат се симулации под формата на ролеви игри за създаване на стартъпи, за да се надградят знанията и уменията на младите хора, свързани с генериране на иновативни идеи, бизнес планиране, предприемачески умения, създаване и финансиране на стартъп начинания, представяне пред инвеститори. Желаещите да участват ще бъдат селектирани чрез попълнен от тях дигитален въпросник, създаден за проекта.

Сред целите на проекта са професионално кариерно ориентиране на младите хора, развитие на предприемачески умения и собствен бизнес, и възможности за финансиране на техни иновативни идеи, каза Дочка Василева от Фонда на фондовете. Ако вече имат своя идея за бизнес и иновативни решения, ще работим съвместно с младите хора, за да могат да доразвият идеята си, в подготовката на бизнес план и презентация пред инвеститорите. Младежките стартъпи в ранна фаза, бихме могли да финансираме чрез нашите фондове за дялово инвестиране, посочи Василева.

До момента 30 млади таланти от Пловдив са заявили желание за участие. Има интерес от младежи и от други градове, каза още Дочка Василева.

Предвижда се семинари по проекта да се проведат в 10 града в страната. Освен в Пловдив, срещи с млади предприемачи ще има във Враца, Русе, Варна, Бургас, Габрово, Стара Загора, Свищов, Благоевград и в София.

07.02.2023

ОБЯВИХА ОБЩИНИТЕ, В КОИТО ИМА НАЙ-МНОГО БЕЗРАБОТНИ

Министерство на финансите обяви общините, в който безработицата е с или над 25 на сто по-висока от средната за страната през миналата година.

В списъка попадат 165 предимно малки общини. Най-много общини с висока безработица има в областите Благоевград и Видин – по 11.

Сред тях са курортът Банско, Петрич, Гоце Делчев, самият Видин и Белоградчик. 10 са общините с много безработни в област Монтана, като сред тях са Берковица и Лом.

Най-малко общини с висока безработица са регистрирани в област Сливен – Котел и Твърдица, и в област Ямбол – Болярово, Елхово и Стралджа.

По данни на Агенцията по заетостта за последния месец на миналата година безработицата у нас е 4.7%. Това означава, че в посочените общини безработицата гони 30 на сто.

В края на декември регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2669 повече от предходния месец.

07.02.2023

ПРЕПОРЪКА ЗА МИНИМАЛНИЯ ДОХОД ПРИЕ СЪВЕТЪТ НА ЕС

Съветът на Европейския Съюз съобщи, че е приел препоръка за минималния доход, която цели борба с бедността и социалното изключване, увеличаване на заетостта, достъп до основни услуги за граждани без достатъчно средства.

Въпреки че всички държави в ЕС имат системи за социална сигурност, напредъкът в превръщането им в достъпни е неравномерен, затова Съветът препоръчва на страните да осигурят и подобрят тези системи със ставки за минималния доход и други съпътстващи парични обезщетения, включително в натура.

Препоръчва се да се определи равнището на минималния доход по ясна методология, в съответствие с националното законодателство и с участието на заинтересованите страни, като се вземат предвид общите източници на доходи, особените нужди на хората и домакинствата в неравностойно положение, доходите на най-ниско платените или получаващите минимална работна заплата, стандарта на живот и покупателна способност, промените в цените. 

Очаква се държавите от ЕС да предприемат действия, така че най-късно до 2030 г. да постигнат съответно равнище на подпомагане на доходите, като се запази устойчивостта на бюджета.

Държавите следва редовно да преразглеждат и променят стойността на минималния доход. Във времена на икономически спад гъвкавостта при изчислението на минималния доход може да играе важна роля за смекчаване на неблагоприятните социални последици и в подкрепа на икономиката, се допълва в съобщението.

През 2021 г. над 95,4 милиона европейци все още са застрашени от бедност или социално изключване, особено сред жените, сочат данните, цитирани от Съвета на ЕС.

06.02.2023

СТУДЕНТИ ПО ПРАВО ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Правна клиника „Социални права на хората с увреждания“ към Юридическия Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ предоставя безплатна правна помощ на хора с увреждания в сферите на:

 • трудовоправните въпроси;
 • осигурителноправните въпроси;
 • другите социални права на хората с увреждания.

Правните съвети се предоставят от студенти от специалността „Право“ от ІІІ, ІV и V курс с помощта на ръководителя на Правната клиника – д-р Цвета Попова, главен асистент в катедра „Трудово и осигурително право“ при Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Правната клиника приема веднъж седмично, като студентите разглеждат получените от клиента документи и информация и предоставят становища по повдигнатите въпроси, а ако е необходимо – изготвят проекти на заявления, сигнали, жалби и др., в условията на поверителност и спазване на приложимата уредба за защита на личните данни.

Заинтересованите могат да се свържат с Клиниката на e-mail: socialclinic@uni-sofia.bg , за да уговорят удобно време за посещение или друг начин за осъществяване на комуникацията.

03.02.2023

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ЩЕ ИМАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА ТРУДОВА КНИЖКА

Коментар на специалиста

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

В нея се вписват обстоятелства относно данните от личните документи на работника или служителя, неговото образование, уговореното трудово възнаграждение, заеманата длъжност, дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение и други, свързани с трудовите правоотношения.

Дали е възможно за тази информация да бъде създаден електронен регистър, съдържащ подобни данни, които също да бъдат „официален удостоверяващ документ“, който работниците и служителите да използват при необходимост, отговаря експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов.

Преди всичко, за да бъде създаден подобен регистър, много внимателно следва да се да се уточни възможността за ползване на съответните електронните записи с данни на работещите като доказателствено средство при евентуални спорове. Това означава, че тези намерения следва да бъдат регламентират в конкретен закон, а не чрез препращане към подзаконов нормативен акт.

Въпросите, свързани със съдържанието на регистъра, неговото създаване и поддържане, обработването и достъпа до данните от него, сроковете за подаване на данните в регистъра, възможността за корекции в регистъра и др., следва да бъдат ясно дефинирани от законодателството.

Необходимо е да се гарантира сигурността на данните и достъпа до тях в електронния трудов регистър. В това число да се гарантира на работниците и служителите, че цялата информация, съдържаща се в трудовата книжка до прехвърлянето ѝ в електронен вид, ще бъде запазена в цялост, включително да се предвиди отговорност при неточности на преноса на данни от хартиената книжка в електронната такава и възможност за оспорването им по съдебен ред, включително и когато има грешки при автоматично изчисляване на трудовия им стаж. Също така да се определи със закона лицето, което е отговорно да прави вписвания в електронната трудова книжка.

Няма как да не обърнем внимание и на това, че следва да се гарантира на работниците и служителите безплатен достъп до собствения им електронен трудов запис. В повечето случаи практиката показва, че в работата с администрацията, гражданите следва да заплащат, за да получат информация от административен орган, макар че тази информация касае техни лични данни.

Примерът с административната процедурата за издаване на свидетелство за съдимост, което в редица случаи се изисква при постъпване на работа и за което гражданите следва да заплатят, е онагледяващ пример за процедура, която следва да бъде избегната при искане за получаване на информация, относно лични данни по какъвто и да било повод.

Разбира се, освен интересите на работниците и служителите, не трябва да пропускаме и тези на работодателите. Ето защо е важно да не се допуска създаването на непосилна допълнителна административна тежест за работодателите, както и да се предвиди достатъчен преходен период след приемане на нормативните промени и създаването на електронния регистър, за да могат работодателите да изпълнят задълженията, възлагани им със закон.

Какво означава „електронен трудов запис“

Темата за електронната трудова книжка отново е на дневен ред, след като бе внесен за разглеждане законопроект, който цели създаването на електронен трудов запис, който да замени досега съществуващата хартиена трудова (служебна) книжка на работниците и служителите, включително и държавните служители.

Намеренията са да се създаде електронен регистър на заетостта, поддържан от Агенцията по заетостта, в който се вписват всички данни от трудовата книжка на работещия. Трудовата книжка да се замени с „електронен трудов запис“, до който работниците и служителите ще имат достъп.

Предвижда се и преходен период за сканиране и изпращане на данните от всички трудови книжки от работодателите. Също така се предвижда и автоматично изчисляване на трудовия стаж на лицата и заличаване на текстовете от Кодекса на труда относно обезщетения, дължими от работодателя при незаконно задържане на трудовата книжка.

Едва ли има човек, който да е против идеята за въвеждане на съвременни технологии и методи за обработка на информация, свързана с индивидуалните данни, съпътстващи и отразяващи трудовия път на всеки работник или служител, включително и държавните, както и на факти и обстоятелства, които са от значение за трудовата им дейност.

Какви са обаче особеностите и рисковете при една евентуална промяна на законодателството в тази посока и как могат да бъдат избегнати.

При по-задълбочено и експертно проучване на въпроса, иначе добрата идея за въвеждане на електронна трудова книжка, крие редица рискове, които следва да бъдат обезпечени. Пораждат се много повече въпроси за размисъл, отколкото такива се съдържат на пръв поглед.

Един от тези въпроси е кой и как ще има достъпът до базата с данни, съдържащи се в електронните трудовите книжки, още повече, че по сега действащото законодателство тези документи са собственост на работниците/служителите.

Друг въпрос, на който следва предварително да се даде отговор, е кой и по какъв начин ще обезпечи допълнителна административна тежест за работодателите, например в процеса на сканиране на трудовите книжки, въвеждането на базата данни в специалния регистър и най-важното – кой и по какъв начин ще носи отговорност при грешно въведени данни.

В обобщение, направените предложения не охраняват достатъчно правата на работниците и служителите, доколкото работодателят ще има достъп до изплатените обезщетения за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение, обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и други подобни данни, които се изчисляват на база на възнаграждението на лицето, поради което работодателите ще имат достъп до информация за заплатата от предишната работа на евентуалния кандидат.

При това положение евентуалните кандидати за нова работа ще бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция, когато следва да договарят размерите на трудовото си възнаграждение, а в аргументите на работодателите за отправна точка винаги ще бъде размерът на заплатата от предходната работа на кандидата.

Това са само малка част от примерите, в които става ясно как една добра идея, когато не е достатъчно добре прецизирана и е пропуснат (може би и умишлено) елементът на защитата на правата на работещите, може да се превърне в огромна тема за спорове между различните страни в трудовите правоотношения и практически да не може да бъде реализирана.

България категорично има нужда от дигитализация не само в областта на трудовата книжка, но и във всички процеси, свързани с административните ангажименти на страните в работните отношения. За да се случи това, със сигурност следва да бъде подходено в много по-мащабен план, но и в много по-експертен.

02.02.2023

КАКЪВ ДА СТАНА ПРЕЗ 2023? ШЕСТ ПРОФЕСИИ С ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Пандемията от COVID-19 беше мащеха за едни и майка за други. Докато някои индустрии преживяха и продължават да преживяват сериозни катаклизми, други се радваха на взривен растеж, което предполагаше наемането на много нови служители.

Пример за това е технологичната индустрия. Тя обаче също така е пример за това какво се случва с пазара на труда в тези сектори, след като ситуацията се нормализира. А то може да се опише само така – голямото освобождаване.

И все пак място за паника няма, смятат от платформата за кариерна ориентация CareerFitter и посочват сферите, в които се очаква да бъдат разкрити най-много работни места в глобален мащаб.

Здравна сфера

Домашните санитари и здравни асистенти се оказват едни от най-търсените по време на пандемията и тази тенденция ще се запази, смятат от платформата. Тези професии включват ежедневни грижи за възрастни и болни хора, в това число прилагане на лекарства, мерене на температура и кръвно налягане на пациентите, обслужване и разходки. 

Мениджърите на медицински и здравни услуги също ше бъдат търсени в постпандемичните години. Тяхната работа включва планиране, ръководене и координиране на бизнес дейностите на доставчиците на здравни услуги.

Готвачи

Ако вече обичате да готвите за хора, е време да направите това срещу заплащане, съветват от CareerFitter, тъй като това ще бъдат едни от най-търсените кадри в световен мащаб през 2023 г.

Туристическият сектор, хотели и ресторанти бяха едни от най-засегнатите индустрии по време на пандемията, което се отрази на заетостта в тези сектори. Сега те се очаква да преживеят своеобразен Ренесанс, а най-хубавото е, че за да влезете в него, не се изисква висше образование.

Повечето готвачи усвояват уменията си чрез професионален опит. Въпреки това курсове не липсват, а заплащането за тази позиция се очаква да се увеличава.  

През 2019 г., например, шеф Гордън Рамзи е спечелил около 63 милиона долара. Това показва, че перспективи пред професията не липсват.

Разработка на софтуер

Въпреки че технологичната сфера е основен пример за сътресенията на пазара на труда при прехода нормалност-пандемия-нормалност, софтуерните разработчици ще останат на гребена на вълната и нуждата от хора с подобни умения и знания ще расте. Ако обичате да откривате грешки в приложения и да разработвате такива, а все още това ви е само хоби, то 2023 г. ще ви даде достатъчно възможности за професионално развитие.

Най-хубавото е, че дори да нямате много знания в сферата, има достатъчно курсове, които в рамките на няколко месеца ще ви дадат всичко нужно. Почти.

В тази група попадат и уеб-разработчиците. В крайна сметка, в днешно време няма организация или услуга, която може да просъществува без интернет присъствие. Затова и тази професия още дълго се очаква да бъде сред водещите. Допълнително предимство е, че можете да си я работите от вкъщи.

Киберсигурност

Като основна част от стратегията на всяка една компания в днешно време киберсигурността е поле, което постоянно има нужда от прилив на свежа кръв.

Обичате компютрите и решаването на проблеми? Тази работа може да идеална за вас. Като специалист по информационна сигурност ще помагате на компаниите да защитават критичните си данни и ще предлагате решения за предотвратяване на кибератаки. Ще оценявате проблемите със сигурността, с които компаниите могат да се сблъскат, и ще разработвате планове за защита.

Въпреки че много работодатели предпочитат кандидати с академична подготовка, това в крайна сметка е сфера, в която практическите умения са изключително важни.

Логистика

С всички тези разговори за веригата за доставки през последните няколко години не е изненадващо, че експертите в тази сфера ще продължат да бъдат търсени. Обикновено в нея се търсят добре организирани хора, които могат да координират както своята дейност с тази на други хора и организации, така и дейностите, в които не са пряко ангажирани.

Специалистите по логистика могат да намерят реализация далеч отвъд чисто логистичните компании. Такива са нужни за всяка производствена индустрия, тъй като начинът, по който продуктите достигат до потребителите, е изключително важен за техния успех и затова са готови да осигуряват добри условия за хората, които го гарантират.

Ако изберете това поприще, вие ще се грижите компанията да разполага с доставките, необходими за производството на нейните продукти, както и за това готовият продукт да стигне до правилната дестинация.

Работа с данни

Технологичното общество експоненциално произвежда все повече данни и информация, а компаниите използват тези данни, за да подобрят ефективността и рентабилността си. За да сте им полезни обаче, трябва да имате аналитичен ум, компютърни умения, страст към необработените данни и желание да ги превърнете в информация, която може да бъде разбрана и да се превърне в основа за информирани решения.

Специалистът по данни събира и организира постъпващата информация, анализира организираните данни и обяснява резултатите по опростен начин, така че другите да могат да ги разберат, след което изготвя препоръки въз основа на резултатите от направените констатации.

Разбира се, тези, които се ориентират в тази посока, трябва да имат предвид, че изкуственият интелект вече е на сцената и ще става все по-добър. А той е създаден именно затова.

01.02.2023

БНБ ОТНОВО ВДИГНА ОСНОВНАТА ЛИХВА

Българската национална банка повишава отново основния лихвен процент. Така считано от 1 февруари 2023 г. той ще бъде в размер на 1.82 на сто. Това е поредното – пето по ред, увеличение на основната лихва. От 1 януари тя беше повишена на 1,42%, а от 1 декември на 1.30%. През октомври тя беше определена на 0,49%, а през ноември се повиши до 0,59%.

Основният лихвен процент за последно е бил различен от 0,00 на 1 януари 2016 г., когато беше 0,01%.

Стойността на основния лихвен процент има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече основният лихвен процент се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Основният лихвен процент е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Неговият размер се определя от Централната банка.

Когато основният лихвен процент се повиши, обикновено това се случва при силна икономика, с цел тя да се балансира. По този начин се регулира и инфлацията.

Централната банка намалява размера му, когато икономиката е затруднена и има необходимост от подпомагането й. Това се прави с цел да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места.

01.02.2023

ПРОЕКТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ: ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ

Стартират онлайн информационни дни за програмите, които финансират проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция, изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

От следващата седмица участниците ще могат да се запознаят с програмите и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. По програмата могат да бъдат финансирани дейности, свързани с обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт терапия, запознаване с културното наследство, благотворителни и търговски базари и др. Участниците трябва да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания.

Информационните сесии ще се проведат, както следва:

 • Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 06.02.2023 г. от 14:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 15.02.2023 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 16.02.2023 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 17.02.2023 г. от 10:00 ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 21.02.2023 г. от 14:00  ч

Всяко  едно от информационните събития включва:

 1. Представяне на Програмата – Презентация;
 2. Въпроси и отговори.

При проявено желание за участие можете  да заявите своето намерение на следните имейл адреси на Агенцията за хората с увреждания, съобразявайки се с горецитираните срокове на всяка една от програмите:

Програма „Рехабилитация и интеграция“: ahu_npo@mlsp.government.bg

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: ahu_stn@mlsp.government.bg и ahu_sn@mlsp.government.bg

Програма „Центрове за защитена заетост“: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Програма „Достъпна архитектурна среда“: ahu_dostap@mlsp.government.bg

На заявилите интерес допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“.

01.02.2023

ПОЛЗИТЕ ОТ СМЕХА НА РАБОТНОТО МЯСТО

“Според изледвания на сериозни институции, като Хортън, Масачузетския технологичен институт и Лондонското училище за бизнес и финанси, всяко хихикане или кикотене носи със себе си редица ползи,” пише Алисън Биърд в HBR.

“Смехът облекчава стреса и скуката, повишава ангажираността, подобрява благосъстоянието и предизвиква не само креативност и сътрудничество, но и аналитична прецизност и продуктивност.”

Преподавателят в бизнес училището на Харвардския университет Алисън Уудс Брукс също установява, че пускането на шегички на работното място може да направи така, че хората да изглеждат по-компетентни.

Какво обаче да кажем за това човек да е обект на шеги и да се смее от сърце?

Това също може да донесе редица ползи за служителите. “Когато започнете да се смеете, това не само облекчава психическия ви товар, но всъщност предизвиква физически промени в тялото ви,” обясняват от Mayo Clinic.

Това подобрява приема ви на “богат на кислород въздух,” увеличавайки отделянето на ендорфин в мозъка ви. “Може също така да стимулира кръвообращението и отпускането на мускулите, които пък помагат за ограничаването на част от физическите симптоми на стреса.”

Предвид всички изследвания, които показват, че по-малкият стрес е от полза за служителите и намалява отсъствията от работа, свободата да се смееш изглежда като нещо, което е не просто добро, но и необходимо на работа.

Група изследователи дори установяват, че след като са изгледали комедиен клип, служителите са с 10% по-продуктивни от колегите си.

Разбира се, прекалено многото хумор или смях може да има и недостатъци. Например, лидери, които подкокоросват служители или разказват мръсни вицове, може да подготвят почвата за други служители да се държат лошо. 

В границите на приличието обаче смехът като цяло е нещо добро, а ползите далеч надхвърлят рисковете.

Така че се смейте свободно, не всеки ден по цял ден, разбира се. Винаги е добре да сте наясно с децибелите във вашата среда и да не разсейвате колегите.

Както казва преподавателят в медицинския факултет на Харвардския университет Карл Марси, “смехът е социален сигнал между хората. Той е като препинателен знак.”

Понякога в разгара на стресиращ ден е полезно да бъдете удивителния знак.

01.02.2023

ТРУДОВ СТАЖ ПРИ РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Често се случва гражданите да питат дали се трупа трудов стаж, когато работят на „хонорар“.

Въпросите са от най-различен характер, очертаващи различни хипотези, свързани и с работата по време на платен годишен отпуск, работа по време на майчинство и много други, свързани с полагането на някакъв вид труд под най-разнообразна форма. Какво уреждат разпоредбите в българското законодателство относно трудовия стаж в подобни ситуации?

Нека първо изясним какво означава „работа на хонорар“ или по-скоро какво имат предвид питащите,  които използват тези думи. Хонорар най-общо означава парично възнаграждение, изплащано за труда на работещи на свободна практика или творци – като писатели, преводачи, художници, актьори, преподаватели, адвокати и др. Заплащането на възнаграждения под формата на хонорари обикновено става в два варианта - като процент от продажбите или като еднократно плащане.

Всъщност, когато някой работи „на хонорар“, често има предвид, че работи на граждански договор. В тези ситуации на практика се използват най-вече правилата на договорите за поръчка и за изработка по смисъла на Закона за задълженията и договорите. При трудовия договор се говори за трудово възнаграждение. Затова няма как да работите по трудов договор и да получавате хонорар.

Работата по граждански договор по никакъв начин не би могла да повлияе върху трудовия стаж, включително и по време на майчинство. Тя води обаче до натрупване на по-голям осигурителен стаж, което ще се отрази в един много по-късен етап с оглед получаване на по-висок размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ето защо при работа по граждански договор не се натрупва трудов стаж, а само осигурителен стаж. Ако например майката, в периода на отпуска си по майчинство, работи на граждански договор, тази форма на полагане на труд не води до прекъсване на трудовия й стаж, нито до прекъсване изплащането на паричното обезщетение за майчинство.

Спрямо Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Когато някое лице, осигурено за общо заболяване и майчинство, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст, получава парично обезщетение, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор) не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

Важно е уточнението, че тази възможност се дава не само по време на ползване на отпуска за бременност и раждане, но и през време на ползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

Справка:

чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване

чл. 164 от Кодекса на труда

31.01.2023

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ФИРМИТЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Макроикономическото развитие на страната (40%), прекъсването на бизнес дейността (31%) и енергийната криза (31%) са трите най-големи риска, които стоят пред българския бизнес през тази година. Това показва 12-то годишно проучване на ключовите бизнес рискове по света, базирано на мнението на над 2700 експерти от 94 държави, включително изпълнителни директори, мениджъри, брокери и застрахователни експерти, на Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

За родните фирми нестабилната политическа обстановка, кризата в Украйна, финансовата политика и покачването на цените са сред най-тревожните фактори, които оказват влияние на бизнеса. Кибератаките в страната също не са пренебрегвани, като се изкачват с 5 позиции нагоре в класацията и през 2023 г. заемат вече 4-то място (9-то място през 2022). На българската сцена също се появява нов риск за компаниите, а именно кражбите, измамите и корупцията (9% от анкетираните, позиция № 10).

„За втора поредна година Aлианц Риск Барометър показва, че компаниите са най-загрижени за нарастващите киберзаплахи и прекъсване на бизнес дейността си. В същото време те определят инфлацията, предстоящата рецесия и енергийната криза като непосредствени заплахи за техния бизнес. Компаниите в Европа и по-специално в САЩ се тревожат за настоящата „пермакриза“, произтичаща от последиците от пандемията, икономическото и политическо въздействие на продължаващата сражения в Украйна. Това е стрес тест за устойчивостта на всяка компания“, обобщава главният изпълнителен директор на AGCS Йоаким Мюлер.

Киберопасностите и прекъсването на бизнес дейността за втора поредна година са сред най-големите тревоги за компаниите на глобално ниво (и двете с 34% от всички отговори). Въпреки това макроикономическите показатели като инфлация, нестабилност на финансовите пазари и задаващата се рецесия се изкачват със 7 пункта и в тазгодишното издание и заемат 3-та позиция. На сцената се появява и нов фактор, а именно въздействието на енергийната криза, който заема 4-та позиция в класацията сред 22% от анкетираните. Всичко това се дължи на световните икономически и политически последици от Covid-19 и военните действия в Украйна.

Този натиск изисква незабавни и категорични действия от страна на компаниите. Това обяснява защо фактори като природните бедствия (от № 3 на № 6), изменението на климата (от № 6 на № 7) и пандемията (след като ваксините допринесоха за края на ограниченията (от № 4 на № 13 )), спадат с няколко позиции надолу в доклада за 2023 г. Политическите рискове и насилието отново са в топ 10 на глобалните рискове, като заемат 10-то място, докато липсата на квалифицирана работна ръка се покачва до № 8 в класацията. Промените в законодателството и регулациите остават ключов риск и запазват своята 5-та позиция, докато потенциалната заплаха от пожари и експлозии спада с две позиции до № 9.

Киберинциденти

Киберинцидентите, като ИТ прекъсвания, софтуерни атаки с цел откуп или пробиви на данни, са определени като най-големият риск за бизнеса в световен мащаб за втора поредна година  - това се случва за първи път. В 19 различни държави, сред които Канада, Франция, Япония, Индия и Великобритания, са посочени като най-голямата опасност. Това е и рискът, от който най-много се тревожат малките компании с годишен приход от 250 милиона долара.

„За много от компаниите заплахата в киберпространството е все още по-висока от всякога и обезщетенията по киберзастраховки остават на високо ниво. Големите компании са свикнали да бъдат набелязвани и тези, които имат подходяща киберзащита, са в състояние да отблъснат повечето атаки по ефективен начин. Наблюденията показват, че и все повече малки и средни фирми също са засегнати. Те обаче са склонни да подценяват своята уязвимост и трябва непрекъснато да инвестират в укрепване на своя киберконтрол“, споделя Шанил Уилямс, член на борда на AGCS и главен корпоративен директор по застраховане, отговарящ за киберзастраховане.

Честотата на атаките остава висока и през 2023 г. Средната цена на пробив в данните е най-висока за всички времена 4,35 млн. долара, като се очаква да надхвърли 5 млн. долара през 2023 г. Конфликтът в Украйна и по-широкото геополитическо напрежение повишава риска от широкомащабна кибератака от спонсорирани лица. Освен това има и нарастващ недостиг на специалисти по киберсигурност, което е предизвикателство, когато става въпрос за подобряване на сигурността.

Според проучването, прекъсването на бизнес дейността, заемащо 2-ра позиция в класацията, остава един от най-големите рискове и през 2023, тъй като много бизнес модели са уязвими на внезапни сътресения и промени, които от своя страна оказват влияние върху печалбите и приходите на компаниите. Прекъсването на бизнеса е риск № 1  в страни като Бразилия, Германия, Мексико, Холандия, Сингапур, Южна Корея, Швеция и САЩ.

Като основна причина за прекъсване на дейностите е посочена киберпрестъпността (45% от анкетираните), следвана от енергийната криза (35%) и природните бедствия (31%). Непрекъснато растящите разходи за енергия принудиха много от компаниите да използват енергийните ресурси по-ефективно, да преместят производството си на алтернативни места или дори да обмислят временно спиране. Произтичащият недостиг заплашва да причини прекъсване на доставките в редица критични индустрии в Европа, вкл. в хранителната, селскостопанската, фармацевтичната и др., въпреки че топлите зимни условия на континента и стабилизирането на цената на газа помагат за облекчаване на енергийната ситуация.

Възможната глобална рецесия е друг вероятен източник на смущения през 2023 г., с потенциал за неуспешни доставки и неплатежоспособност, което е особено тревожно за компании с единични или ограничени критични доставчици. Според Allianz Trade  неплатежоспособността на бизнеса в глобален мащаб вероятно ще нарасне значително през 2023 г.: +19%.

Макроикономическо неразположение

Макроикономическото развитие - инфлация и нестабилност на икономическите и финансовите пазари, се класира като третият най-голям риск за компаниите в световен мащаб през 2023 г. според 25% от анкетираните (спрямо #10 през 2022 г.). За първи път от 10 години този риск се появява в челната тройка. Трите основни икономически зони – САЩ, Китай и Европа, са в режим на криза по едно и също време, макар и по различни причини, според Allianz Research, който прогнозира рецесия в Европа и САЩ през 2023 г.

Инфлацията е една от основните причини за безпокойство, защото „изяжда“ ценовата структура и маржовете на рентабилност на много бизнеси. Подобно на реалната икономика, финансовите пазари са изправени пред трудна година, тъй като централните банки източват излишната ликвидност в цялата система и обемите на търговия намаляват, дори на исторически ликвидни пазари.

„2023-та ще бъде година на предизвикателства. В икономически план вероятно ще бъде година, която няма да се забрави за много домакинства и компании. Въпреки това няма причина да се отчайваме“, казва Лудовик Субран, главен икономист в Allianz. „От една страна, обратът в лихвените проценти помага на милиони спестители. Средносрочната перспектива също е много по-добра, въпреки – или по-скоро поради – енергийната криза. Последствията, извън очакваната рецесия през 2023 г., вече стават ясни: принудителна трансформация на икономиката в посока на декарбонизация, както и повишено осъзнаване на риска в обществото, укрепване на социалната и икономическа устойчивост.“

Нараствания и спадове в рисковете

Нов фактор, който за първи път се появява в класацията и заема 4-та позиция с цели 22%, е енергийната криза. Някои индустрии в европейски страни, като производството на химикали, торове, стъкло и алуминий, могат да разчитат само на един източник на енергия – руския газ, което ги прави уязвими от увеличения на цените или прекъсване на енергийните доставки. Ако такива базови индустрии се борят за оцеляване, то последствията ще се усетят неизбежно и по-надолу по веригата на стойността в други сектори. Според Allianz Trade енергийната криза ще остане най-големият шок за рентабилността, особено за европейските страни. При настоящите нива, цените на енергията биха унищожили печалбите на повечето нефинансови корпорации, тъй като ценовата мощ намалява на фона на забавящото се търсене.

Водени от това, че 2022 е била още една година на сътресения с конфликти и граждански вълнения, политическите рискове и насилието са нов фактор в доклада, заемащ 10-та позиция (13%). Освен това компаниите са загрижени и за нарастващите смущения от стачки, бунтове и граждански вълнения, тъй като кризата с разходите за живот се разраства в много страни.

Въпреки спада в класацията на годишна база, природните бедствия (19%) и изменението на климата (17%) също остават основни притеснения за бизнеса. В година, която включваше урагана Иън, една от най-мощните бури, регистрирани в САЩ, рекордно увеличение в температурите, суши и зимни бури по целия свят и над 100 млрд. долара застраховани загуби, те все още се нареждат в първите седем глобални риска.

31.01.2023

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПАРИТЕ СИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ?

Средствата, които се натрупват във фондовете за допълнително задължително и/или доброволно пенсионно осигуряване, са предназначени за осигуряване на допълнителна пенсия (освен пенсията от държавното обществено осигуряване) и увеличаване на пенсионния доход.

Възможностите да бъдат изтегляни средства от индивидуалната партида след придобиване право на допълнителна пенсия са различни за всеки от фондовете, като за универсален и професионален те са определени от закона, а за доброволния фонд е въпрос на избор на осигуреното лице, обясняват експертите от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Средствата от универсален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, само в случай, че изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.

Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, ако лицето не се е възползвало от възможността за ранно пенсиониране от Държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд и се е пенсионирало при условията на чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, и когато осигуреното лице е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, но изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.

30.01.2023

ББР ЛИЗИНГ ПОДПОМАГА БИЗНЕСА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ

ББР Лизинг от Групата на Българската банка за развитие стартира нов продукт за технологично обновление на производствените мощности. Той е насочен към микро-, малки и средни компании, ангажирани в производството, преработващата и хранително-вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването. Фирмите могат да кандидатстват за лизинг на производствени машини и оборудване, вкл. медицинско и енергийно оборудване.

Максималният размер на отпуснатия лизинг е до 5 млн. лв., а срокът на финансирането е до 84 месеца с възможност за гратисен период. Самоучастието на компаниите е минимум 10% в зависимост от кредитоспособността им.

Сред изискванията към лизингополучателите са да имат минимум две завършени финансови години, през които са осъществявали дейност, и да разполагат с положителен собствен капитал.

Целта на новата програма е да насърчи малките и средните фирми да инвестират в производствени машини и оборудване, с чиято помощ ще подобрят ефективността на производствените си процеси и ще разширят продуктовото си портфолио. Чрез технологичното си обновление те ще имат възможността да излизат на нови пазари и да подобрят конкурентоспособността си, както и да създават нови работни места.

Новият финансов продукт ще съдейства на бизнеса и за подобряване на енергийната ефективност на производството.

Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари, съобщава Българската търговско-промишлена палата чрез сайта си www.infobusiness.bcci.bg.

Всички условия за подпомагане по програмата ще намерите тук.

27.01.2023

КОЙ ИМА ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА Е-ВИНЕТКА?

През първите десет дни на януари т. г. са предоставени близо 20 000 безплатни е-винетки на хора с увреждания.

Общият брой на безплатните винетки, които са дадени чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през 2022 г., е 222 341. Те са за над 21,5 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Повече от 80 000 от издадените през 2022 г. безплатни е-винетки изтичат през януари. Националното тол управление припомня, че проверка на валидността на безплатна е-винетка може да бъде направена на интернет страницата на АПИ и на БГТОЛ. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Право на безплатна е-винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с мощност до 160 к.с. и обем на двигателя до 2000 куб. см.

Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, за да може да получи нова безплатна винетка от Агенцията за социално подпомагане. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.

27.01.2023

ЗДРАВНАТА ВНОСКА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ НЯМА ДА СЕ ВДИГА

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 28,40 лева.

Без промяна остава минималният осигурителен доход, който в момента е 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Здравноосигурителната вноска за месец януари 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция.

Тя се подава електронно с персонален идентификационен код ПИК на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес на лицето, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

26.01.2023

ДАВАТ ПАРИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СОБСТВЕН БИЗНЕС

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за учредяване на ново предприятие, инвестиционни разходи, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал.

Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения се финансират Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания и трябва да бъдат изпратени до 06.03.2023 г.

Агенцията ще финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. За средствата могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания към Агенцията за хората с увреждания. Финансирането се отпуска за осигуряване на адекватни условия на труд и приспособяване на работното място за назначените при тях хора с трайни увреждания. Крайният срок за подаване на документи е 13.03.2023 г.

Агенцията за хората с увреждания ще отпуска средства и за проекти със стопанска насоченост, които имат за цел да се повиши конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез обучения и закупуване на ново оборудване. За изпълнението на тези дейности работодателите могат да получат до 90 000 лв. Документи се подават до 28.03.2023 г.

Агенцията ще финансира с до 740 000 лв. и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост. Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации на хора с увреждания, регистрирани по действащото законодателство. Създаването на тези центрове цели изграждане на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Документи се подават до 29.03.2023 г.

За изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти могат да  кандидатстват държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Чрез програмата могат да бъдат изградени или да преустроени рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания и др. Възможно е също приспособяването на вътрешната среда на различни обекти за самостоятелно посещение и пребиваване в него на лица с увреждания. Проектни предложения се подават до 21.03.2023 г.

Повече подробности за проектите и начина на кандидатстване може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания - https://ahu.mlsp.government.bg/.

26.01.2023

ОТКРИТ БЕШЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В СИЛИСТРА

Нито един човек не може да бъде лишен от правосъдие, защото няма пари, защото е болен, защото е под запрещение. Но за да не остава казаното само на хартия, трябва да има места, където нуждаещите се да могат да се срещат с онези, които могат да им предоставят правната помощ“. Това заяви министърът на правосъдието Крум Зарков при откриването на нов Регионален център за консултиране в Силистра към адвокатската колегия в града.

Помещението е осигурено от общината в града като възможността местните власти да предоставят стаи за регионални центрове за консултиране беше уредена с последните промени в Закона за правната помощ, предложени от Министерство на правосъдието.

Центърът е 16-ият поред в страната, останалите са към адвокатските съвети – София, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Видин, Сливен, Хасково, Кърджали, Перник, Пазарджик, Габрово, Плевен, Ловеч, Благоевград, Асеновград.

Министърът припомни, че с последните промени в Закона за правната помощ бе разширен кръгът на хората, които могат да ползван безвъзмездна правна помощ, финансирана от държавата.

Общо 12 адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, ще предоставят първична правна помощ на гражданите от силистренския регион. Те ще осъществяват правни консултации, съдействие за попълване на документи, изискуеми от съда, прокуратурата, Министерство на вътрешните работи и администрацията. Към тях ще могат да се обръщат граждани от уязвимите социални групи –  хората под прага на бедност, деца в риск, пострадали от домашно насилие, от трафик на хора, търсещи международна закрила, поставени под запрещение и тези, чието запрещение се иска, хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен да си позволят адвокат.

Регионалният център бе открит от председателя на Адвокатската колегия в Силистра Димчо Кьосев, който благодари на председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева за доброто сътрудничество.

26.01.2023

КАКВИ ПРОМЕНИ В ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА С ДЕЦА СА В СИЛА ОТ ТАЗИ ГОДИНА?

Какви са основните промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца, които вече са в сила от 1 януари, припомнят от Министерството на труда и социалната политика. 

Без доходен тест се предоставят:

Еднократна помощ от 300 лева за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас през учебната 2023/2024 г. Помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище.

На 15 декември 2022 г. парламентът реши еднократната помощ да се дава на всички ученици в начална степен на образование, както и в осми клас. Това стана с приемането на промени в Закона за семейните помощи за деца. До миналата година еднократната помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022/2023 година тя също беше 300 лв.

Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Близо 100 000 семейства на деца, записани в първи и осми клас за учебната 2022/2023 г., получиха право на предвидената еднократна помощ от 300 лева през миналата година. 

През миналата година еднократната помощ бе отпусната на 49 879 семейства за 50 933 първокласници и на 48 595 семейства за 49 464 осмокласници.

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят без затруднения част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Без доходен тест от 1 януари се предоставят и месечни помощи от 200 лева за отглеждане на дете до една година и месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители.

От тази година бабите и дядовците също могат да ползват отпуск след навършване на шестмесечна възраст на внучето

Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

На 22 декември парламентът реши отпускът по майчинство да може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето.  Това стана след приемането на второ четене на  разпоредби от удължителния закон за бюджета, с които се променя Кодексът на труда.

25.01.2023

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТАТА СЛЕД МАЙЧИНСТВО

В практиката чест въпрос, който поставят работничките и служителките, които се завръщат на работа след майчинство, е дали имат право на увеличение на работната заплата, когато във фирмата другите служители са получили актуализиране на работната заплата един или няколко пъти.

Работещите често се сблъскват с разнопосочни отговори относно това дали имат право на автоматично увеличение на размера на заплащането или актуализирането на сумата следва да бъде регулирано от други механизми.

Как стоят нещата с увеличението на работната заплата след майчинство и какви са правата на работничките и служителките в тези случаи?

Преди конкретния отговор на въпроса, следва да се направят няколко уточнения на разпоредбите в законите. Съгласно законодателството в България, размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор. Заплатата се изплаща в предприятието, където се извършва работата, авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго.

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Знаейки законовите разпоредби, можем да отговорим и конкретно на въпроса относно увеличението на трудовото възнаграждение след майчинство.

Ако работничката и служителката по договор получава възнаграждение в размер на минималната работна заплата, то заплатата следва да бъде повишена, ако самото равнище на минималната работна заплата за страната е повишавано през времето, в което работничката или служителката е била в майчинство.

Ако след повишаване на нивата на минималната работна заплата за страната не бъде актуализирано трудовото възнаграждение в размер не по-малък от този на настоящата минимална заплата за страната, то тогава работодателят е в нарушение. В тези случаи работничката или служителката има право на увеличение на възнаграждението. Същото важи и ако има увеличение на сумите за възнаграждения, договорени с колективен трудов договор, ако работничката и служителката е член на синдикалната организация, която е част от страните по договора.

Ако обаче не става дума за увеличение на възнаграждението на този принцип, то всяко увеличение се случва по индивидуално договаряне с работодателя или чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

 

Справка:

Чл. 245, чл. 247, чл. 270 от Кодекса на труда